Anda di halaman 1dari 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Aria curriculară: Arte Nr Nr.


Disciplina: Educaţie muzicală ore săpt.
Clasa: I
Curriculum nucleu Semestrul I 17 17
Nr. ore pe săptămână: 1 oră
Semestrul al II-lea 17 17

TOTAL 34 34
SEM.

Ob. Conţinuturi Perioada


Unităţi de învăţare de ref. Nr.
or
e
SEMESTRUL I

1. Deprinderi de cântare 1.1, 1.3, - cântarea vocală în colectiv 6h I –VI


vocală 2.1 (poziţia, emisia naturală, dicţia,
sincronizarea);
Recapitulare
Evaluare
1.1; 1.3; - cântarea instrumentală:
2. Deprinderi de cântare 2.1 - jucării muzicale; 3h VII – IX
instrumentală - percuţie corporală;
- cântarea cu acompaniament
1.1; 1.2; - sunete din natură şi din mediul
3. Elemente de limbaj 1.5; 2.5 înconjurător; 4h X – XIII
muzical: - sunete vocal-instrumentale;
Timbrul Recapitulare
Evaluare
1.5; 1.6; - sunete lungi şi scurte;
4. Elemente de limbaj 2.4; 2.5; - marcarea structurilor ritmice pe 4h
muzical: 2.6 cântec; XIV – XIX
Ritmul - audiţia interioară;
- recunoaşterea auditivă a 2h
structurilor ritmice din cântece;
- improvizaţia spontană colectivă;

1
SEMESTRUL II
5. Elemente de 1.1; 1.2; - sunete înalte şi joase;
limbaj 1.3; 1.5; - genuri muzicale: folclorul 5h XX – XXIV
muzical: 2.1; 2.5; copiilor;
Melodia 2.6 Recapitulare
Evaluare
1.1; 1.3; - sunete care se aud tare-încet;
6. Elemente de limbaj 1.4; 2.1; - procedee armonico-polifonice:
muzical: 2.2; 2.4; grupe alternative, solist-cor; 6h XXV –
Interpretarea 2.5 - mişcarea pe muzică (liberă, XXX
ritmică);
- acompaniamentul ritmic cu
jucării muzicale;
1.1; 1.3; - cântarea vocală în colectiv
7. Recapitulare finală 1.4; 2.1; - cântarea instrumentală:
Evaluare finală 2.2; 2.4; - sunete din natură şi din mediul
2.5 înconjurător; 3h XXXI –
- recunoaşterea auditivă a XXXIV
structurilor ritmice din cântece;
- sunete înalte şi joase;
- genuri muzicale: folclorul
copiilor;mişcarea pe muzică
(liberă, ritmică);
- sunete care se aud tare-încet;