Anda di halaman 1dari 21

LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................ Tempat Tugas di Madrasah : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................ Alamat Madrasah : ............................................
Alamat Rumah : ............................................ Kecamatan : ............................................
Telepon / HP : ............................................ Kabupaten : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN SUMBER
HARI JUMLAH KET.
BULAN INI MATERI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

menjelaskan pengertian dan


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 pentingnya beriman kepada rasul- VII A 6 11 17
rasul Allah swt.
Buku Paket
menerapkan hukum bacaan mim Qur'an
VII B 5.6 2 sukun dalam surat Al-bayyinah dan Hadist dan VIII B 8 10 18
al-kafirun LKS
Kamis 3 12 12
menerapkan hukum bacaan mim
VII A 7.8 2 sukun dalam surat Al-bayyinah dan VIII A 13 8 21
al-kafirun
Jumlah : 6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................
Alamat Rumah : ............................................
Telepon / HP : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU
JUMLAH JAM MENGAJAR
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
memahami keterkaitan isi kandungan
surat al-humazah dan at-takatsur tentang
Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 sifat cinta dunia dan melupakan
kebahagiaan hakiki dalam fenomena
kehidupan

memahami isi kandungan surat al-kafirun


VII B 5.6 2
dan al- bayyinah tentang toleransi
Kamis 3 12 12
memahami isi kandungan surat al-kafirun
VII A 7.8 2
dan al- bayyinah tentang toleransi

Jumlah : 6 6 18

Mengetahui
Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................

NIP. ...................................... NIP. ......................................


Tempat Tugas di Madrasah : ............................................
Alamat Madrasah : ............................................
Kecamatan : ............................................
Kabupaten : ............................................

KEADAAN MURID
SUMBER
KET.
MATERI
KELAS LK PR JUMLAH

10 11 12 13 14 15

VII A 6 11 17

Buku Paket
Qur'an
Hadist dan VIII B 8 10 18
LKS

VIII A 13 8 21

27 29 56

............., .......... 20.....

Yang Melapor

NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................ Tempat Tugas di Madrasah : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................ Alamat Madrasah : ............................................
Alamat Rumah : ............................................ Kecamatan : ............................................
Telepon / HP : ............................................ Kabupaten : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN SUMBER
HARI JUMLAH KET.
BULAN INI MATERI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

menerapkan kandungan surah al-


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 humazah dan at-takatsur dalam VII A 6 11 17
fenomena kehidupan sehari-hari
Buku Paket
Menerapkan isi kandungan surah al Qur'an
VII B 5.6 2 kafirun dan al bayyinah tentang Hadist dan VIII B 8 10 18
toleransi kehidupan sehari-hari LKS
Kamis 3 12 12
Menerapkan isi kandungan surah al
VII A 7.8 2 kafirun dan al bayyinah tentang VIII A 13 8 21
toleransi kehidupan sehari-hari

Jumlah : 6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................ Tempat Tugas di Madrasah : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................ Alamat Madrasah : ............................................
Alamat Rumah : ............................................ Kecamatan : ............................................
Telepon / HP : ............................................ Kabupaten : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN SUMBER
HARI JUMLAH KET.
BULAN INI MATERI
JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM PELAJARAN KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mengidentifikasi bentuk da ncontoh
Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 prilaku husnudzan, tawadu' VII A 6 11 17
tasamuh, dan taawun

menerapkan isi kandungan surah al- Buku Paket


kafirun dan al-bayyinah tentang
VII B 5.6 2
toleransi dalam kehidupan sehari- Qur'an VIII B 8 10 18
hari Hadist dan
Kamis 3 12 12 LKS
menerapkan isi kandungan surah al-
kafirun dan al-bayyinah tentang
VII A 7.8 2
toleransi dalam kehidupan sehari- VIII A 13 8 21
hari

Jumlah : 6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................ Tempat Tugas di Madrasah : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................ Alamat Madrasah : ............................................
Alamat Rumah : ............................................ Kecamatan : ............................................
Telepon / HP : ............................................ Kabupaten : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
MATERI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
menghafal hadits tentang keseimbangan hidup
Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6
didunia dan akhirat VII A 6 11 17

Menerapkan prilaku beriman kepada malaikat-


malaikat Allah SWT. Dan makhluk selain Buku Paket
VII B 5.6 2
malaikat seperti jin. Iblis, dan syaitan dalam VIII B 8 10 18
Qur'an
fenomena kehidupan Hadist dan
Kamis 3 12 12 LKS
Menerapkan prilaku beriman kepada malaikat-
malaikat Allah SWT. Dan makhluk selain
VII A 7.8 2
malaikat seperti jin. Iblis, dan syaitan dalam VIII A 13 8 21
fenomena kehidupan

Jumlah : 6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ............................................ Tempat Tugas di Madrasah : ............................................


Pangkat Golongan : ............................................ Alamat Madrasah : ............................................
Alamat Rumah : ............................................ Kecamatan : ............................................
Telepon / HP : ............................................ Kabupaten : ............................................
Mengajar Bidang Studi : ............................................

Laporan Bulan : ............................................

PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN


WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
MATERI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadits


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 dalam prilaku keseimbangan hidup didunia dan VII A 6 11 17
akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya
Buku Paket
Qur'an
Hadist dan
menerapkan isi kandungan surat al-lahab dan an- LKS
VII B 5.6 2
nasr dalam kehidupan sehari-hari VIII B 8 10 18

Kamis 3 12 12
menerapkan isi kandungan surat al-lahab dan an-
VII A 7.8 2
nasr dalam kehidupan sehari-hari VIII A 13 8 21

Jumlah : 6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU BERSERTIFIKASI
TINGKAT MA
Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................
Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................
Laporan Bulan : ......................................
PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
JUMLAH MATERI
JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
XI IPS 2 3-4 2 2 4 4 XI 20 22 42
Senin
XII IPS 1 5-6 2 2 4 4 XII 18 16 34

Rabu XII IPS 2 5-6 2 2 4 4 XII 18 16 34

Kamis
Jumat X 5-6 2 2 4 4 X 18 17 35

Sabtu XI IPS 1 1-2 2 2 4 4 XI 20 22 42


Jumlah 10 10 20 20 94 93 187

Pamekasan, 30 Januari 2018


Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

_____________________________
NIP. NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................


Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................
Laporan Bulan : ......................................
PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
JUMLAH MATERI
JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Memiliki sikap peduli sebaga implementasi dari


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 pemahaman Q.S Al-kausar (108) dan Q.s Al-Ma'un VIII A 8 10 18
(107)
Buku Paket
Qur'an
Hadist dan
Menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran LKS
VII B 5.6 2
dan Hadis VII B 10 5 15

Kamis 3 12 12
Menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran
VII A 7.8 2
dan Hadis VII A 7 7 14

Jumlah : 6 6 18 25 22 47

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor

NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................


LAPORAN BULANAN GURU
Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................
Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................
Laporan Bulan : ......................................
PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
JUMLAH MATERI
JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MemahamiIsi kandungan Qs.Al-Quraisy dan Qs.


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6
Al-Insyirah (94) tentang ketentuan rezeki dari Allah VII A 6 11 17

Buku Paket
Qur'an
Memahami isi kandungan Qs. Al-Fatihah(1) ,An-
Hadist dan
VII B 5.6 2 nas (114),Al-falag (113), dan Al-Ikhlas (112) LKS VIII B 8 10 18
tentang tauhid Rububiyah dan tauhid uluhiyah
Kamis 3 12

d 7.8 2 VIII A 13 8 21

6 6 18 27 29 56

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................


Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................
Laporan Bulan : ......................................
PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
MATERI
JAM JUMLAH JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Memahami isi kandungan Qs. Al-Kaustar(108) dan


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6
Qs.Al-Ma'un (107)tentang kepedulian sosial VIII A 8 10 18

Buku Paket
Qur'an
Menghafal Qs. Qs. Al-Fatihah(1) ,An-nas (114),Al-falag Hadist dan
VII B 5.6 2
(113), dan Al-Ikhlas (112) secara fasih dan tartil VII B 10 5 15
LKS
Kamis 3 12 12
Menghafal Qs. Qs. Al-Fatihah(1) ,An-nas (114),Al-falag
VII A 7.8 2
(113), dan Al-Ikhlas (112) secara fasih dan tartil VII A 7 7 14

Jumlah : 6 6 18 25 22 47

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................
LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................


Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................
Laporan Bulan : ......................................
PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
JUMLAH MATERI
JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 perilaku tolong menolong dan mencintai anak yatim VIII A 8 10 18
dalam fenomenakehidupan dan akibanyat

menulis dan menerjemahkan makna hadis tentang


VII B 5.6 2
iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah VII B 10 5 15

Kamis 3 12 12
menulis dan menerjemahkan makna hadis tentang
VII A 7.8 2
iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah VII A 7 7 14

Jumlah : 6 6 18 25 22 47

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor

NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................


LAPORAN BULANAN GURU

Nama Guru : ...................................... Tempat Tugas di Madrasah : ......................................


Pangkat Golongan : ...................................... Alamat Madrasah : ......................................
Alamat Rumah : ...................................... Kecamatan : ......................................
Telepon / HP : ...................................... Kabupaten : ......................................
Mengajar Bidang Studi : ......................................

Laporan Bulan : ......................................


PELAKSANAAN MENGAJAR SATU BULAN
WAJIB BELAJAR TIAP MINGGU KEADAAN MURID
JUMLAH JAM MENGAJAR
SUMBER
HARI JUMLAH MATERI TERAKHIR YANG DIBERIKAN BULAN INI KET.
JUMLAH MATERI
JAM HARI LANGSUNG TUGAS TAK JUMLAH
KELAS JAM KELAS LK PR JUMLAH
PELAJARAN AKTIF LANGSUNG SEMUA
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

menerapkan hukum bacaan mad iwadl,mad layin


Selasa VIII A 7.8 2 3 6 6 dan mad 'aridhlissukun dalam Al-quran surat-surat VIII A 8 10 18
pendek pilihan
Buku Paket
Qur'an
Hadist dan
menghafal hadis tentang iman yang diterima Allah LKS
VII B 5.6 2
dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah VII B 10 5 15
Kamis 3 12 12
menghafal hadis tentang iman yang diterima Allah
VII A 7.8 2
dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah VII A 7 7 14

Jumlah : 6 6 18 25 22 47

Mengetahui ............., .......... 20.....


Pengawas PAI Mengetahui
Wilayah Kab/Kota ......... Kepala ........................ Yang Melapor
NIP. ...................................... NIP. ...................................... NIP. ......................................