-CONTOH SURATSEKOLAH Ruj. Kami : Tarikh : Kepada: Semua Ibu Bapa/ Penjaga SK.................................. Y. Bhg.

Dato’/Datin/Tuan/Puan PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2008
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. (LPM) Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia telah melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ujian

Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) secara menyeluruh dan berpusat mulai tahun 2008 bagi mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus dan ujian lisan. Mata pelajaran yang terlibat ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Science dan Pendidikan Islam. 3. Untuk makluman Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan, Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran yang dijalankan oleh guru mata pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM. 4. Sehubungan itu, kehadiran murid ke sekolah amat penting agar pentaksiran ini dapat dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan murid akan terjejas sekiranya murid tidak melaksanakan kerja kursus atau ujian lisan. Kerjasama dan komitmen Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini amat kami hargai. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah, _________________________ ( Guru Besar Sekolah....................... )

. Sekian.. terima kasih. Kami : Tarikh : Kepada: Tuan/Puan. ini amat kami hargai.-CONTOH SURATSEKOLAH s. PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR SEKOLAH Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.. 2.k.... Saya yang menurut perintah. perlantikan ini.. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN:...k.:1.. _________________________ ( Guru Besar Sekolah___________ s..Fail timbul ) .:1. 3.... 4..Fail timbul Ruj.. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai Ketua Pihak jabatan amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima Kerjasama dan komitmen tuan/puan dalam menjalankan tanggungjawab Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran :____________________________ .....

. 2.. perlantikan ini.-CONTOH SURATSEKOLAH Ruj.... Kami : Tarikh : Kepada: Tuan/Puan. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN:... 3. PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.. Sekian.. ini amat kami hargai... 4... terima kasih.. _________________________ ( Guru Besar Sekolah___________ s....Fail timbul ) . Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai Pihak jabatan amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima Kerjasama dan komitmen tuan/puan dalam menjalankan tanggungjawab Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran :____________________________ .:1.k... Saya yang menurut perintah..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful