Anda di halaman 1dari 1

DILARANG MASUK RUANG UJIAN

SELAIN PESERTA UJIAN, PENGAWAS,


PROKTOR, DAN ATAU TEKNISI.
TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA
ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU
KAMERA KE DALAM RUANG UJIAN