Anda di halaman 1dari 1

UPPM 1 / TAHUN 6

BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 031


MAC 2019

1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama kamu pada bahagian yang Untuk Kegunaan Pemeriksa


disediakan. Bahagian Markah Markah
Penuh Diperoleh
2. Kertas soalan ini mengandungi 2
bahagian, iaitu Bahagian A dan B 20
A

3. Kamu hendaklah menjawab kedua-dua 30


B
bahagian.
Jumlah 50

4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada


ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.

Nama: _______________________________________

Tahun : ______________________________________

[Lihat halaman sebelah

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………. …………………….. ………………………


PN.T.THAVAMALAR
(GURU MATAPELAJARAN)