Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran Sejarah

Kelas Tahun 5 Efektif


Tema / Tajuk 7.0 Perjuangan Kemerdekaan Negara
Masa / Tarikh 10.20-11.20 / 02-04-2018
S. Kandungan 7.1 Penjajahan dan campurtangan kuasa luar
S. Pembelajaran 7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran
dan ekonomi.
K.7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran
Negara kita
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan :-
1. Menerangkan penjajahan dan campurtangan British dalam pentadbiran
dan ekonomi
2. Menyatakan negeri-negeri yang berada dibawah penjajahan dan
campurtangan british.
Aktiviti 1. Murid diminta imbas kembali topik pemelajaran minggu lalu
2.Murid diterangkan sebab penjajahan dan campurtangan British dalam
pentadbiran dan ekonomi Tanah Melayu.
3.Murid dipilih secara rawak dan diminta menjawab soalan guru
4. Murid lain diminta menyemak jawapan tersebut.
6. murid yang memberi jawapan yang tepat akan diberikan hadiah
7. Murid diedarkan latihan pengukuhan.
EMK Nilai Murni - Taat dan setia kepada raja dan Negara
- Keberanian
Dimensi kewarganegaraan – berbangga dengan raja dan Negara
Bahan Bantu Belajar Gambar bendera British, soalan-soalan berkaitan

Penilaian ------ orang daripada ------ orang telah mencapai objektif. Murid yang
Pengajaran dan belum menguasai akan diberi bimbingan dan murid yang telah
pembelajaran menguasai akan diberi latihan pengukuhan.