Anda di halaman 1dari 1

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

10 ISNIN 04.03.2019 3 IBN 0900-1000 PENDIDIKAN JASMANI


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN ASAS BOLA KERANJANG 1.3 Melakukan kemahiran asas bola
keranjang dengan lakuan yang betul.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN KBAT
Pada akhir PdP murid dapat : Mengingati
1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke sasaran Memahami √
dalam situasi permainan.
Mengaplikasi √
Menganalisis
KRITERIA KEJAYAAN Menilai √
Murid dikatakan berjaya sekiranya berupaya : Mencipta
Melakukan kemahiran yang dipelajari iaitu menghantar bola ke sasaran dengan PETA I-THINK
betul dalam situasi permainan. Bulatan
Buih
Buih Berganda
PENDEKATAN PEMBELAJARAN Pokok
Berpusatkan Murid Dakap
AKTIVITI Alir
Pelbagai Alir
Aktiviti: Titi
CLS
1. Murid berpasangan dan berada di stesen senaman masing - masing. SHARE YOUR
VIEW
2. Lakukan senaman berbantukan pasangan di setiap stesen berdasarkan IDEA RUSH
maklumat yang dipaparkan di setiap stesen. QUESTION-N-
COACH
3. Murid pertama melakukan hantaran paras dada kepada pasangan, ON-A-MISSION
MINE –AND-
kemudian murid kedua membalas. COMBINE
SHARE-N-
4. TURNS
ONE-TWO-
5. Senaman yang dicadangkan ialah senaman PNF untuk meningkatkan GROUP
NORTH-TO-
kelenturan. SOUTH
6. Bergerak ke stesen senaman berikutnya mengikut turutan. EMK
Bahasa
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni √
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
NILAI PATRISTIISME/ NILAI Kreativiti dan
Inovasi
Keusahawanan
BBM PENILAIAN
Latihan
Exercise Mat , jam Randik, kon Bertulis
Laporan
REFLEKSI Kuiz
Persembahan
Lain-lain √
TAHAP
BILANGAN MURID
PENGUASAAN
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
CATATAN Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6