Anda di halaman 1dari 4

UJIAN BULANAN FEBRUARI 2019

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia


Tahun :5
Masa : 30 minit
Singkatan Taksonomi Bloom : Domain Kognitif
: I - Mengingat
F - Memahami
A - Mengaplikasi
A - Menganalisis
N - Menilai
C - Mencipta

Bentuk Soalan Bilangan Soalan Pemberatan Markah

Objektif 10 20

Subjektif 2 20

Jumlah Markah 40

1
Standard Kandungan Standard Pembelajaran

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama panggilan atau
gelaran yang betul mengikut konteks.
menggunakan golongan
kata dengan betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks
dengan betul.
mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan komplemen mengikut konteks dengan
betul.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata arah mengikut konteks dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR…i dalam pelbagai
situasi dengan betul.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul
dalam pelbagai situasi.
membina ayat yang
betul dalam 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan cakap pindah dengan betul dalam pelbagai
situasi.
pelbagai situasi.

2
UJIAN BULANAN FEBRUARI 2019
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tahun :5

Bentuk Soalan Soalan Objektif Soalan Subjektif Jumlah Markah


Aras Aras Kemahiran Kognitif Aras Kemahiran Kognitif Jumlah
Soalan
Pengetahuan

Memahami

Menilai

Mencipta

Pengetahuan

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta
Mengaplikasi

Menganalisis

Memahami
Soalan Soalan
Objektif Subjektif
Topik /
Sub topik

Penjodoh Bilangan 10 1 1x2=2


Kata Kerja Aktif Transitif 3 9 1 2 2x2=4
Kata Kerja Pasif 7 1 1x2=2
Kata Adjektif 6 4 2 2x2=4
Kata Bantu 2 1 1x2=2
Kata Hubung Pancangan 8 1 1x2=2
Komplemen
Kata Arah 1 1 1x2=2
Imbuhan Apitan 5 1 1x2=2
mempeR…i
Ayat Tunggal 1 1 2x5=10
Ayat Cakap Ajuk dan 2 1 2x5=10

3
Cakap Pindah
Jumlah 12 20 20