Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2 (iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; iii) pesanan
Aktiviti Sampaikan Pesan (Buku Teks: 31)
1. Murid mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar dan memahami pesanan.
4. Murid memberikan respons terhadap pesanan.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 35)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjana idea
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Hemah tinggi
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.2 (iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
iii) ayat
Aktiviti Perpustakaan Mini Pak Cik Lokman (Buku Teks: 32)
1. Murid membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan
memahami teks.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca dengan sebutan yang betul dan
4. Murid mencadangkan masa hadapan Pak Cik Lokman terhadap
perpustakaannya.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 36)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan
Kajian masa hadapan
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Baik hati
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.2
Standard Pembelajaran 3.2.1 (iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membina dan menulis iii) ayat
Aktiviti Buku Merapatkan Kita (Buku Teks: 33)
1. Murid membina dan menulis ayat dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membina ayat berdasarkan gambar menggunakan kata kerja untuk
melengkapkan cerita.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 37-38)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjana idea
Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Tanggungjawab
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Seni Bahasa – Melafazkan Pantun
Standard Kandungan 4.2
Standard Pembelajaran 4.2.1 (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; ii) pantun empat kerat
Aktiviti Melafazkan Pantun (Buku Teks: 34)
1. Murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 39)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam
Verbal Linguistik
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat
Bermasyarakat
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Tatabahasa
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.1 (iv)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut
konteks; iv) penjodoh bilangan
Aktiviti Padankan Saya (Buku Teks: 35)
1. Murid mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dan membina
ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 39)
Sistem Bahasa Penjodoh bilangan
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mencirikan
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Semangat Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Buku Segalanya
Kemahiran Bahasa Tatabahasa
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.2 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
i) kata kerja aktif transitif
Aktiviti Hargai Buku (Buku Teks: 36)
1. Murid memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan cerita dengan menggunakan kata kerja aktif transitif.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 39)
Sistem Bahasa Kata kerja aktif transitif
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjana Idea
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai
Pengayaan Permainan membina perkataan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan