Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS PH 4

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI


KELAS : 4
Bentuk Soal PILIHAN GANDA ISIAN URAIAN

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO NAMA

Bobot Soal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3

1 Ade Atinal Ma’rifah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3


2 Aliffia Zahra R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
3 Assyifa Madzhafiqiya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4 Awwaliya Wahyu L. F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Casta Ananta A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
6 Fitriana Dwi S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
7 Maudia Nasywa Sabila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
8 Maudy Malika Cahyani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0 2
9 Muhammad Azka Ulul F 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2
10 Muhammad Hasan Ilyassa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
11 Muhammad Imam Ali S. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
12 Muhammad Lutfi Khakim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2
13 Muhammad Zahrul Anam 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2
14 Puteri Rizkia Zainal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
15 Rea Putri Asti Suwardi
16 Rendy Fajar Saputra 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2
17 Riza Nada Lailatul N. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
18 Sila Padma Chamdani
19 Tri Ahmad Huda 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 3
20 Vero Helen P. A. J. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
21 Zahra Naygita 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
22 Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
23 Rizky Aditya N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

NILAI RATA-RATA

NILAI TERTINGGI

NILAI TERENDAH

Mengetahui
Kepala SDN Plaosan 01 Guru PAI dan Budi Pekert

Marwoto,S.Pd Chotimah,S.Pd.I
NIP 196107051983041005 NIP 198802022014022002
KERTI

URAIAN Pel 6 PERBAIKAN


KD. 3.1
17 18 Usaha / Bantuan
SKOR NILAI KET Perbaikan
Nomor Soal Jenis Latar
Kesulitan
3 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 < 4,5 4,5-6,49 6,5-7,49
5,16,17,18
3 3 30 100 TUNTAS
3 3 30 100 TUNTAS
3 2 28 93 TUNTAS
3 3 29 97 TUNTAS
3 3 30 100 TUNTAS
3 3 30 100 TUNTAS
3 3 30 100 TUNTAS
3 3 26 87 TUNTAS
3 3 25 83 TUNTAS
3 3 28 93 TUNTAS
3 3 28 93 TUNTAS
1 1 23 77 TUNTAS
3 3 25 83 TUNTAS
3 3 30 100 TUNTAS
0 0 TUNTAS
3 2 23 77 TUNTAS
3 2 26 87 TUNTAS
0 0 TUNTAS
3 3 27 90 TUNTAS
3 3 28 93 TUNTAS
1 2 25 83 TUNTAS
3 3 29 97 TUNTAS
3 3 29 97 TUNTAS
Jumlah

84 1.Memahami
Konsep 1.Keluarga *Nilai < 4,5 diisi huruf K

100 2.Menangkap
isi pel. 2.Belj/Sklh Tindak lanjut : Remedial konsep

77 3.Konsentrasi
kurang 3.Hub.Sos PB/SPB dengan pembinaan khusus
4.adaptasi 4.Kepribadian dari guru(penjelasan ulang materi

5. ........ 5.Kesehat *Nilai 4,5-6,49 diisi dengan huruf C


6. .... Tindak lanjut : PR Membuat ikhtsar
7. ...... materi,mengerjakan soal yg belum dijawab dng benar
*Nilai 6,5-7,49 diisi dengan huruf L
Tindak lanjut : PR Mengerjakan soal yang belum
dijawab dengan benar

I dan Budi Pekert

802022014022002
PENGAYAAN

hasil yang dicapai jenis hasil yang dicapai

1a B
1a B
1a
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B
1a B

1a B
1a B

1a B
1a B
1a B
1a B
1a B

Ket. Lihat petunjuk pengisian

Pengayaan

Diisi dengan angka


kemudian 1. Mempelajari buku ...........
dimasukkan pada halaman 40 s/d 45
buku daftar
penilaian dan
menandai a.Membuat ikhtsar/ringkasan
ketuntasan belajar
b.Mengerjakan tugas hal. No..
Atau
2. ............................
3. ............................