Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN A1

LAPORAN PERUNTUKAN BAGI PEROLEHAN ASET ALIH, ASET HIDUP, STOK DAN ASET TAK KETARA
BAGI TAHUN

Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU

KOD PERUNTUKAN JUMLAH BAKI PERUNTUKAN PERATUS


TAHUN SEMASA CATATAN
PERBELANJAAN KEMASKINI (RM) PEROLEHAN (RM) (RM) PERBELANJAAN
OS25000
OS26000
OS27000
Suku Tahun Pertama OS35000
OS39000
PEMBANGUNAN
PERUNTUKAN LAIN
OS25000
OS26000
OS27000
Suku Tahun Kedua OS35000
OS39000
PEMBANGUNAN
PERUNTUKAN LAIN
OS25000
OS26000
OS27000
Suku Tahun Ketiga OS35000
OS39000
PEMBANGUNAN
PERUNTUKAN LAIN
OS25000
OS26000
OS27000
Suku Tahun Keempat OS35000
OS39000
PEMBANGUNAN
PERUNTUKAN LAIN
LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH SUKU 1 TAHUN LAMPIRAN A2

SEHINGGA TAHUN

Kementerian / Jabatan :

HARTA MODAL ASET ALIH BERNILAI RENDAH JUMLAH KESELURUHAN ASET ALIH
TAHUN SEMASA NILAI NILAI
KUANTITI NILAI SEMASA KUANTITI (KEW.PA NILAI SEMASA NILAI PEROLEHAN ASAL NILAI SEMASA
PEROLEHAN PEROLEHAN KUANTITI
(KEW.PA - 3) (RM) - 4) (RM) (RM) (RM)
ASAL (RM) ASAL (RM)
Baki Awal
Suku Tahun Pertama PULANGAN KOSONG
Suku Tahun Kedua
Suku Tahun Ketiga
Suku Tahun Keempat

NOTA: Laporan ini:-


i) Melaporkan kedudukan keseluruhan Aset Alih yang dipegang oleh agensi merangkumi penerimaan serta maklumat pindahan, pelupusan dan hapus kira yang telah dikemaskini.
ii) Maklumat Suku Tahun adalah Baki Awal + Penerimaan Aset Suku Tahun – Pindahan Aset Suku Tahun – Pelupusan Suku Tahun– Hapus Kira Suku Tahun.
iii) Maklumat Suku Tahun Keempat adalah jumlah keseluruhan pegangan Aset Alih yang akan di bawa ke hadapan menjadi Baki Awal bagi Tahun Hadapan.
LAMPIRAN A3

LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2019

Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU

KUANTITI ASET KUANTITI ASET


PERATUSAN ASET
TAHUN SEMASA TIDAK
KESELURUHAN DIPERIKSA DIPERIKSA (%) A B C D E F
DIPERIKSA
Suku Tahun Pertama PULANGAN KOSONG

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN

Nota : Sila nyatakan kaedah pelaksanaan pemeriksaan aset (manual @ sistem)


Petunjuk: Status Aset Semasa Pemeriksaan
A : Sedang Digunakan, B: Tidak Digunakan, C: Rosak, D: Sedang Diselenggara, E: Pinjaman, F: Hilang
LAMPIRAN A4 (K)
LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2019

KENDERAAN
Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU

<BULAN> <BULAN> <BULAN>

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
TAHUN SEMASA
JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS
KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA
N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM)

SUKU TAHUN PERTAMA PULANGAN KOSONG

SUKU TAHUN KEDUA

SUKU TAHUN KETIGA

SUKU TAHUN KEEMPAT

JUMLAH KESELURUHAN

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAN


TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KUANTITI JUMLAH KOS
KUANTITI ASET KUANTITI ASET
PENYELENGGARAN PENYELENGGARAN ASET PENYELENGGARAA
DISELENGGARA DISELENGGARA
(RM) (RM) DISELENGGARA N (RM)
Suku Tahun Pertama

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN

LAMPIRAN A4 (ICT)

LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN

PERALATAN ICT
Kementerian / Jabatan :

<BULAN> <BULAN> <BULAN>

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
TAHUN SEMASA
JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS
KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA
N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM)

SUKU TAHUN PERTAMA

SUKU TAHUN KEDUA

SUKU TAHUN KETIGA

SUKU TAHUN KEEMPAT

JUMLAH KESELURUHAN

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAN


TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KUANTITI JUMLAH KOS
KUANTITI ASET KUANTITI ASET
PENYELENGGARAN PENYELENGGARAN ASET PENYELENGGARAA
DISELENGGARA DISELENGGARA
(RM) (RM) DISELENGGARA N (RM)
Suku Tahun Pertama

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga


Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN
LAMPIRAN A4 (LAIN)

LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN

PERALATAN LAIN
Kementerian / Jabatan :

<BULAN> <BULAN> <BULAN>

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
TAHUN SEMASA
JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS
KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA KUANTITI ASET PENYELENGGARAA
N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM) N (RM)

SUKU TAHUN PERTAMA

SUKU TAHUN KEDUA

SUKU TAHUN KETIGA

SUKU TAHUN KEEMPAT

JUMLAH KESELURUHAN

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAN

TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KUANTITI JUMLAH KOS
KUANTITI ASET KUANTITI ASET
PENYELENGGARAN PENYELENGGARAN ASET PENYELENGGARAA
DISELENGGARA DISELENGGARA
(RM) (RM) DISELENGGARA N (RM)

Suku Tahun Pertama

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN LAMPIRAN A4

BAGI TAHUN

PERALATAN ICT

Kementerian / Jabatan :

<BULAN> <BULAN> <BULAN>


PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS
KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
SUKU TAHUN PERTAMA
SUKU TAHUN KEDUA
SUKU TAHUN KETIGA
SUKU TAHUN KEEMPAT
JUMLAH KESELURUHAN - - - - - - - - - - - -

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAN

TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS


KUANTITI ASET KUANTITI ASET JUMLAH KUANTITI ASET
PENYELENGGARAN PENYELENGGARAN PENYELENGGARAAN
DISELENGGARA DISELENGGARA DISELENGGARA
(RM) (RM) (RM)
Suku Tahun Pertama - - - - - -
Suku Tahun Kedua - - - - - -
Suku Tahun Ketiga - - - - - -
Suku Tahun Keempat - - - - - -
JUMLAH KESELURUHAN - - - - - -
LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN LAMPIRAN A4

BAGI TAHUN

PERALATAN LAIN

Kementerian / Jabatan :

<BULAN> <BULAN> <BULAN>


PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS
KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN KUANTITI ASET PENYELENGGARAAN
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
SUKU TAHUN PERTAMA
SUKU TAHUN KEDUA
SUKU TAHUN KETIGA
SUKU TAHUN KEEMPAT
JUMLAH KESELURUHAN - - - - - - - - - - - -

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAN

TAHUN SEMASA JUMLAH KOS JUMLAH KOS JUMLAH KOS


KUANTITI ASET KUANTITI ASET JUMLAH KUANTITI ASET
PENYELENGGARAN PENYELENGGARAN PENYELENGGARAAN
DISELENGGARA DISELENGGARA DISELENGGARA
(RM) (RM) (RM)
Suku Tahun Pertama - - - - - -
Suku Tahun Kedua - - - - - -
Suku Tahun Ketiga - - - - - -
Suku Tahun Keempat - - - - - -
JUMLAH KESELURUHAN - - - - - -
LAMPIRAN A5
LAPORAN PINDAHAN ASET ALIH SUKU TAHUN
BAGI TAHUN

Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU

TERIMAAN PENGELUARAN
TAHUN SEMASA JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI
JUMLAH KUANTITI JUMLAH NILAI JUMLAH KUANTITI JUMLAH NILAI
PEROLEHAN ASAL PEROLEHAN ASAL
PINDAHAN SEMASA (RM) PINDAHAN SEMASA (RM)
(RM) (RM)
Suku Tahun Pertama PULANGAN KOSONG
Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat


JUMLAH
KESELURUHAN
LAMPIRAN A6
LAPORAN PELUPUSAN ASET ALIH SUKU TAHUN
BAGI TAHUN

Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU


HARTA MODAL ASET BERNILAI RENDAH JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET MENGIKUT KAEDAH
KOS
NILAI NILAI JUMLAH NILAI HASIL
TAHUN SEMASA JUMLAH JUMLAH SEMASA (RM) PELUPUSAN (RM)
PENGENDALIAN
PEROLEHAN PEROLEHAN A B C D E F G H I J (RM)
KUANTITI KUANTITI
ASAL (RM) ASAL (RM)

Suku Tahun Pertama PULANGAN KOSONG

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK : A: JUALAN (TENDER, SEBUT HARGA, LELONG) F: TUKAR GANTI


B: BUANGAN TERJADUAL (E-WASTE) DAN SISA PEPEJAL G: HADIAH
C: JUALAN SISA (TENDER, SEBUT HARGA & JUALAN TERUS) H: SERAHAN
D: TUKAR BARANG/PERKHIDMATAN I: MUSNAH (TANAM, BAKAR, BUANG, TENGGELAM, LETUP, LEDAK DAN LEBUR)
E: TUKAR BELI J: KAEDAH-KAEDAH LAIN
LAMPIRAN A7
LAPORAN HAPUS KIRA ASET ALIH SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2019

Kementerian / Jabatan : SK SOK, MATU

TINDAKAN
TINDAKAN HAPUS KIRA TINDAKAN SURCAJ
TATATERTIB
TAHUN SEMASA NILAI NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH
KUANTITI
PEROLEHAN SEMASA BILANGAN SURCAJ BILANGAN
ASET
ASAL (RM) (RM) KES (RM) KES

Suku Tahun Pertama


PULANGAN KOSONG
Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun Keempat

JUMLAH KESELURUHAN

NOTA: Pelaporan hanya untuk kes yang telah selesai sepenuhnya.