Anda di halaman 1dari 2

NAMA:>……………………………………………………………. TINGKATAN : 2………………..

TAJUK : PENGARUH PERGERAKAN BUMI TERHADAP CUACA DAN IKLIM


MUKA SURAT 32-45
Jawab semua soalan dibawah. Pembiasan angina lazim
1. . sistem suria terdiri daripada 1. Putaran bumi dari barat ke timur
________________ dan ________ buah menghasilkan daya graviti bumi yang
planet yang utama. dinamakan daya ______________.
2. Pergerakan bumi dalam sistem suria belaku 2. Daya ____________________ ialah
melalui ____________ cara, iaitu daya pesongan aliran udara yang
__________________________ dan terhasil kesan putaran bumi pada
_________________________. paksinya.
3. Bumi berputar pada ___________________ 3. Graviti ialah daya ______________
sambal beredar mengelilingi matahari yang menggerakan jasad kea rah pusat
mengikut orbitnya yang berbentuk bulan atau bumi.
_____________ ( bujur) 4. Daya ______________ ini boleh
menyebabkan pemesongan arah tiupan
Putaran bumi. angina lazim dunia.
1. Bumi berputar pada paksinya yang 5. Di hemisfera _____________, tarikan
mempunyai kecondongan sudut __________ graviti menyebabkan angina terbias
pada satah tegak. kearah kanan daripada arah tiupannya.
2. Putaran bumi adalah dari arah ___________ 6. Di hemisfera _______________, pula
ke ______________ atau mengikut arah tiupan angina adalah terbias kea rah
_______________pusingan jam. kiri.
3. Satu putaran yang ______________
mengambil masa ___________jam atau Kejadian pasang surut
_____________ hari. 1. Fenomena pasang surut berlaku
sebanyak __________ kali dalam
Kesan putaran bumi.
tempoh _________jam disebabkan oleh
1. Kejadian siang dan _______________. tarikan _______________ antara
2. Perbezaan ______________ tempatan. ______________ dengan ____________
3. Bumi mengambil masa _________- jam untuk atau bumi dengan ________________.
melengkapkan satu putaran (_____________).
Peredaran bumi
Dalam setiap jam, bumi akan berputar
sebanyak _________ longitude atau ______ 1. Bumi beredar mengelilingi
minit bagi setiap _______ longitude. __________________ mengikut arah
4. Kesan putaran bumi dalam tempoh _________________ jam. Satu
_________jam telah mewujudkan _____ zon peredaran yang lengkap mengambil
waktu, iaitu ________jam bagi setiap zon. masa selama _____________ hari atau
Putaran bumi dari barat ke __________ _____________ tahun.
menyebabkan kawasan di timur 2. Kesan peredaran bumi ialah kejadian
___________________________ pangkal _________________ musim di kawasan
menerima cahaya matahari terlebih dahulu beriklim ______________.
berbanding dengan kawsan di sebelah 3. Kesan peredaran bumi menyebabkan
_________________. belakunya fenomena gerhana
__________________ dan dan gerhana
___________________.
NAMA:>……………………………………………………………. TINGKATAN : 2………………..
TAJUK : PENGARUH PERGERAKAN BUMI TERHADAP CUACA DAN IKLIM
MUKA SURAT 32-45

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :
 Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =

1.Hasilkan peta minda (i-think), mengikut kreativiti anda.  Kekemasan =


2.buat pebentangan tajuk anda. Minima 4 orang sekumpulan)  Peta ithink menarik =
 Suara pembentangan =
3. tajuk anda ialah :  Focus pada kumpulan lain =
 Soal jawab =
 Kerjasama =