Anda di halaman 1dari 2

KELAS PEMULIHAN KHAS

BORANG PENGUMPULAN MAKLUMAT

TAHUN :-........................

NAMA MURID :..............................................................................

KELAS :..............................................................................

Maklumat dari :-

1. REKOD-REKOD SEKOLAH

a. Peribadi
b. Prestasi
c. Kesihatan

2. PERBINCANGAN DENGAN GURU BESAR

3. PERBINCANGAN DENGAN GURU KELAS

4. PERBINCANGAN DENGAN IBU BAPA

5. BORANG RUJUKAN
6. PEMERHATIAN GURU PEMULIHAN

CATATAN

TERIMA TIDAK TERIMA

(Pada kotak yang sesuai tandakan dengan /)

Tandatangan Guru Pemulihan / Guru Pemulihan Khas:-

Nama Guru Pemulihan / Guru Pemulihan Khas1 :-

Tarikh :-

Beri Nilai