Anda di halaman 1dari 1

Latihan

1. Sumber manakah dipetik dengan salah/betul?

a. Menurut John Lambert, dinosaur tidak pernah wujud. Pengarang lain seperti Tony Mat (2013) tidak bersetuju. Kajian yang dijalankan oleh Simon & Templer (2014) serta satu lagi kajian yang dijalankan di Malaysia (Weber, Johnny dan Betty, 2011) …

b. Menurut kajian yang dijalankan di Malawi (Zambo, 2011; Simba, 2014; Matilda & Jon, 2015) ….

2. Tuliskan petikan sumber dengan betul di bawah.

…menurut kajian yang dijalankan di Malawi (4) (…………………………………………

),

di Nigeria (1) (……………………………………………

……),

di

Ghana (2) (…………………………….) dan di Algeria (3) (……………………………….) ….

. Namun demikian, dapatan kajian (1) (…………………………………………………….) berbeza dengan (3) (………………………………… )

… (perenggan lain) kajian yang dijalankan di Afrika ( (1) …………………………………….; (3) ………………………………. ; (4) ……………………………………….) ….

Rujukan

1 Kunta, K., Kinte, O. & Dahlia, J. (2011). Blah blah blah blah blah …

2 Oliver, J., Mahar, O., Jonny, T., Sonny, L., David, T., & Singh, J. (2015). Blah blah blah blah blah …

3 Sidart, J. & Mital, T. (2009). Blah blah blah blah blah …

4 Zambo, H., Simba, O., Matilda, W., Wabi, L. & Jon, S. (2015). Blah blah blah blah blah …

3. Betulkan petikan di bawah

a. Menurut Einstein (1959)

“Success is 99% perspiration and 1% luck”.

b. Guru kelas 4Mawar telah memberitahu saya bahawa murid-murid kelas tersebut sangat nakal dan susah untuk dikawal (Malar, 2013)…