Anda di halaman 1dari 5

Borang Sumbangan Rakan

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Kemahiran Tahap Markah

Pergerakan anggota guru yang sesuai (5m) 1 2 3 4 5

Perubahan nada guru dalam pertuturan 1 2 3 4 5


(5m)
Kontak mata guru dengan pelajar (5m) 1 2 3 4 5

Perubahan fokus deria pelajar 1 2 3 4 5

Perubahan bentuk interaksi pelajar (5m)


 Interaksi guru-kumpulan 1 2 3 4 5
 Interaksi guru-murid 1 2 3 4 5
 Interaksi murid-murid 1 2 3 4 5

 Interaksi guru-bahan 1 2 3 4 5

 Interaksi murid-bahan 1 2 3 4 5

Perubahan bentuk fizikal + non-verbal 1 2 3 4 5


pelajar (5m)

...................................................................... ......................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pemerhati
(Nama: ) (Nama: )
Tarikh: Tarikh:
Borang Sumbangan Rakan

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Kemahiran Tahap Markah

Menarik Perhatian (5m)


• Menggunakan nada suara, gerak-geri dan 1 2 3 4 5
kontak mata (non-verbal expression)
• Menggunakan media pandang-dengar/ 1 2 3 4 5
BBM menarik
• Mempelbagaikan corak interaksi guru- 1 2 3 4 5
murid
• Menerangkan tujuan pelajaran dengan 1 2 3 4 5
jelas
Mewujudkan Motivasi (5m)
• Menunjukkan kemesraan/hubungan baik 1 2 3 4 5
dan semangat yang tinggi/ keghairahan
mengajar
• Menggunakan teknik bercerita untuk 1 2 3 4 5
merangsang naluri ingin tahu atau
menceritakan sesuatu aktiviti yang
berguna
• Menggunakan unsur-unsur yang 1 2 3 4 5
menghairankan / bercanggah/ Konflik
pendapat (Discrepant Event)
• Menggunakan soalan/ aktiviti mencabar
minda 1 2 3 4 5
Menstruktur PdP (5m)
• Ringkasan keseluruhan aktiviti/tajuk PdP 1 2 3 4 5
(overview)
• Menyatakan had tugasan 1 2 3 4 5
• Menyatakan tujuan aktiviti atau tugasan 1 2 3 4 5
dengan jelas
• Mencadangkan cara-cara menjalankan 1 2 3 4 5
tugasan
• Menggunakan siri soalan yang berkaitan 1 2 3 4 5
Membuat Perkaitan (5m)
• Mengaitkan topik dengan pengalaman 1 2 3 4 5
lepas/ pengetahuan. sedia ada
• Mengaitkan topik dengan pengalaman 1 2 3 4 5
baru
• Mengaitkan topik dengan peristiwa 1 2 3 4 5
semasa
• Mengaitkan minat dan pengalaman 1 2 3 4 5
murid

...................................................................... ......................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pemerhati
(Nama: ) (Nama: )
Tarikh: Tarikh:
BORANG MARKAH SUMBANGAN RAKAN
Nama Guru:_____________________________________.
Tarikh:______________________.
Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Aspek Tahap Markah

Kerjasama (5M) 1 2 3 4 5 5

Sumbangan Idea (5M) 1 2 3 4 5 4

Kesepaduan Idea (5M) 1 2 3 4 5 5

Sumbangan maklum balas (5M) 1 2 3 4 5 5

Memberi cadangan yang tepat (5M) 1 2 3 4 5 5

Jumlah 24/25
Nilai bagi 5 Markah:
4.8/5

Nama rakan :_____________________________________.


PANDUAN PENGGUNAAN BORANG SUMBANGAN RAKAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Kerjasama Tidak memberikan Kurang memberikan Memberi kerjasama Memberi kerjasama Memberi kerjasama
kerjasama langsung kerjasama dalam dalam menyediakan dalam menyediakan dalam menyediakan
dalam menganalisis menganalisis borang analisis borang mikro analisis borang mikro analisis borang mikro
rakaman mikro. mikro berdasarkan berdasarkan rakaman yang lengkap. yang lengkap dan tepat
rakaman. pada waktu.

Sumbangan Idea Tidak menyumbangkan Kurang menyumbangkan Menyumbangkan idea Menyumbangkan idea Menyumbangkan idea
idea dari dari segi idea dari dari segi dari dari segi ulasan, dari dari segi ulasan, dari dari segi ulasan,
ulasan, keberkesanan ulasan, keberkesanan keberkesanan dan tanpa keberkesanan dan keberkesanan dan
dan butiran rakaman. dan butiran rakaman. butiran. butiran yang lengkap. butiran yang lengkap,
tepat dan berguna,

Kesepaduan Idea Tidak menjana idea Kurang menjana idea Menjana idea semasa Menjana idea dan Menjana idea dan
semasa menganalisis semasa menganalisis menganalisis rakaman membantu membina membantu membina
rakaman mikro rakaman mikro mikro berdasarkan aspek kesepaduan idea untuk kesepaduan idea untuk
berdasarkan aspek berdasarkan aspek kemahiran. mengenalpasti mengenalpasti
kemahiran. kemahiran. kelemahan dan kelemahan dan
kekurangan semasa kekurangan semasa
menganalisis rakaman menganalisis rakaman
mikro berdasarkan mikro berdasarkan
beberapa aspek semua aspek kemahiran.
kemahiran.

Sumbangan Tidak memberi maklum Kurang memberi maklum Memberikan maklum Memberikan maklum Memberikan maklum
maklum balas balas pada borang balas pada borang balas pada borang balas yang tepat pada balas pada borang
analisis mikro. analisis mikro. analisis mikro. borang analisis mikro. analisis mikro dengan
tepat, logik dan berguna
untuk pemulisan laporan.

Memberi Tidak memberikan Kurang memberikan Memberikan cadangan Memberikan cadangan Memberikan cadangan
cadangan yang cadangan cadangan penambahbaikan pada penambahbaikan pada penambahbaikan pada
tepat penambahbaikan pada penambahbaikan pada kelemahan yang kelemahan yang setiap kelemahan yang
kelemahan yang kelemahan yang dikenalpasti tetapi kurang dikenalpasti tetapi jelas dikenalpasti tetapi jelas
dikenalpasti. dikenalpasti. jelas. dan tepat.