Anda di halaman 1dari 38

PANDUAN

AM

PESANAN BUKU TEKS


PEMBEKALAN TAHUN 2019
KEGUNAAN TAHUN

20 20

BAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
CARTA ALIR PROSES KERJA

Tindakan
Mula

Taklimat Pesanan Buku Teks SPBT BBT/JPN/PPD/JU

PESANAN BUKU TEKS SPBT


Jana Dan Penyediaan Data Pra
Pesanan Guru Penyelaras SPBT

Pengisian dan Pengesahan Data


Enrolmen Murid dan
Data Unjuran Enrolmen Murid Guru Penyelaras SPBT

Semakan Data Enrolmen Dan Data Guru Penyelaras SPBT/


Unjuran Enrolmen Murid Pengetua/Guru Besar

Tidak
Betul?

Ya

Pengesahan Data Enrolmen Dan Pengetua/Guru Besar


Unjuran Enrolmen Murid

Kemasukan Data Pesanan Guru Penyelaras SPBT

Guru Penyelaras SPBT/


Semakan Ralat dan Data Pesanan Pengetua/Guru Besar

Tidak
Betul?

Ya
Pengetua/Guru Besar
Pengesahan Data Pesanan

Semakan Status Pesanan Sekolah PPD

Tidak
Selesai?

Ya

A 1
A

Tindakan
Semakan dan Pembetulan Data /
Agihan Dalaman BBT/JPN/PPD/JU
AM
PESANAN BUKU
Pembentangan Data dan BBT
Kos Pesanan
TEKS
ihan Dalaman/Pembetulan Data
Tidak
Lulus?

Ya

Penentuan Kelompok Pesanan


BBT

Semak Jumlah Naskhah,


Perbelanjaan dan Penyata BTBT471,
481, 451 dan bandingkan dengan BBT/JPN
Penyata BTBT320

Tidak
Sama?

Ya

Penyediaan Jadual Penghantaran BBT/JPN

Cetak Penyata
BTBT460 dan BTLK Sekolah

Jana dan Simpan Penyata Pesanan


BBT/JPN
BTBT320, 481, 471, 451

Serah Pesanan Kerajaan berserta BBT/JPN


Penyata BTBT481, 451 kepada
Penerbit
Penerbit
Pemantauan
PembekalanPembekalan
Buku Teksdan
Tuntutan Pembayaran
BBT/JPN
Tamat
Pemantauan Pembekalan dan
Tuntutan Pembayaran
erbit
n Tuntutan Pembayaran
Tamat
2
PERLAKSANAAN PESANAN BUKU TEKS SPBT TAHUN 2019

A. PERSEDIAAN SEBELUM PENGISIAN DATA PESANAN

NEGERI TARIKH PERLAKSANAAN

SELURUH NEGARA 17 Februari-24 Februari

Catatan:
1. Muat turun:
i) Borang Maklumat Stok
ii) Borang Unjuran Enrolmen Murid
iii) Panduan Am Pesanan Buku Teks Tahun 2019 Kegunaan Tahun 2020
2. Isikan maklumat di dalam Borang Maklumat Stok dan Borang Unjuran Enrolmen
Murid.
3. Semak Panduan Am Pesanan Buku Teks bagi memudahkan pengisian data pesanan
di dalam sistem.

Tindakan :
 Guru Penyelaras SPBT Sekolah

B. TAKLIMAT PESANAN

KUMPULAN (NEGERI) TARIKH PERLAKSANAAN

KUMPULAN 1
(Sabah, Sarawak, WP Labuan, Selangor, WP Kuala
25 Februari-1 Mac
Lumpur, WP Putrajaya)
KUMPULAN 2
(Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan,Terengganu, 4 Mac-9 Mac
Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak)
Catatan:
1. Taklimat pesanan dilaksanakan di setiap negeri dan diuruskan oleh pihak JPN.
2. Peralatan dan dokumen yang perlu dibawa adalah komputer riba, donggle, extension
wire, Borang Maklumat Stok, Borang Unjuran Enrolmen Murid dan Buku Panduan
Pengurusan SPBT Edisi ke 4.

Tindakan :
 Penyelia SPBT Jabatan Pendidikan Negeri
 Penyelia Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit HEM)
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit Pendidikan Khas)
 Jurulatih Utama (4-Arus Perdana/2-Pendidikan Khas)

3
C. PENGISIAN DATA PESANAN

KUMPULAN (NEGERI) TARIKH PERLAKSANAAN

Kumpulan 1
(Johor, Kelantan, Pahang) 10 Mac – 15 Mac
Kumpulan 2
(Sabah, Sarawak, WP Labuan) 17 Mac – 22 Mac
Kumpulan 3
(Perlis, Pulau Pinang, Melaka, Selangor,
31 Mac – 5 April
WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya)
Kumpulan 4
(Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Terengganu) 7 April – 12 April
Catatan:
1. Taklimat pesanan dilaksanakan di setiap PPD dan diuruskan oleh pihak PPD.
2. Peralatan dan dokumen yang perlu dibawa adalah komputer riba, donggle, extension
wire, Borang Maklumat Stok, Borang Unjuran Enrolmen Murid dan Buku Panduan
Pengurusan SPBT Edisi ke 4.

Tindakan :
 Penyelia SPBT Jabatan Pendidikan Negeri
 Penyelia Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit HEM)
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit Pendidikan Khas)
 Jurulatih Utama (Arus Perdana dan Pendidikan Khas)
 Guru Penyelaras SPBT Sekolah (Arus Perdana dan Pendidikan Khas)

4
D. BENGKEL SEMAKAN,PEMBETULAN, VERIFIKASI DAN PEMERAKUAN DATA
PESANAN

KUMPULAN (NEGERI) TARIKH PERLAKSANAAN

Kumpulan 1
(Sabah, Sarawak, WP Labuan, Negeri Sembilan,
WP Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang,
5 Mei – 10 Mei
Perak, Kelantan)
Kumpulan 2
(Johor, Melaka, WP Putrajaya, Perlis, Kedah, 12 Mei – 17 Mei
Terengganu, Pahang)
Catatan:
1. Taklimat pesanan dilaksanakan di setiap JPN dan diuruskan oleh pihak JPN.
2. Peralatan dan dokumen yang perlu dibawa adalah komputer riba, donggle, extension
wire, Borang Maklumat Stok, Borang Unjuran Enrolmen Murid dan Buku Panduan
Pengurusan SPBT Edisi ke 4.

Tindakan :
 Penyelia SPBT Jabatan Pendidikan Negeri
 Penyelia Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit HEM)
 Penolong Pejabat Pendidikan Daerah (Unit Pendidikan Khas)
 Jurulatih Utama (4-Arus Perdana/2-Pendidikan Khas)

5
PANDUAN MEMUAT TURUN BAHAN TAKLIMAT (ARUS PERDANA)

1. Layari laman web: https://espbt.moe.gov.my

2. Klik menu:

Muat turun:
1) Borang Unjuran Enrolmen Murid
2) Panduan Am Pesanan Buku Teks Tahun 2019 Kegunaan Tahun 2020

3. Log masuk:
 ID Pengguna: KOD SEKOLAH
 Kata Laluan: [contoh:123456]

Contoh:

4. Klik pada menu “PRA PESANAN ”

Muat turun:
1) Borang Maklumat Stok

Catatan:
Pihak sekolah boleh menyemak proses kerja pesanan buku teks secara lebih
terperinci di dalam Manual Pengguna Sekolah yang boleh dimuat turun melalui
menu “PANDUAN”.

6
PANDUAN MEMUAT TURUN BAHAN TAKLIMAT (PENDIDIKAN KHAS)

1. Layari laman web: https://espbt.moe.gov.my

2. Klik menu:

Muat turun:
1) Borang Unjuran Enrolmen Murid Pendidikan Khas
2) Borang Maklumat Stok Pendidikan Khas
3) Panduan Am Pesanan Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 2019
Kegunaan Tahun 2020

3. Untuk mengakses sistem eSPBT (PENDIDIKAN KHAS) sila log masuk:

 ID Pengguna: KOD SEKOLAH+PPKI


 Kata Laluan: [contoh:123456]

Contoh:

Catatan:
Pihak sekolah boleh menyemak proses kerja pesanan buku teks secara lebih
terperinci di dalam Manual Pengguna Sekolah yang boleh dimuat turun melalui
menu “PANDUAN”.

7
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JPN/PPD DAN SEKOLAH
PROSES PESANAN BUKU TEKS

A. PERSEDIAAN SEBELUM PENGISIAN DATA DALAM SISTEM ESPBT

1. Peringkat JPN/PPD

1.1 Mengarahkan pihak sekolah supaya memuat turun Borang Maklumat


Stok Buku Dan Unjuran Enrolmen Murid dan Borang Unjuran
Enrolmen Murid daripada sistem eSPBT.

1.2 Mengarahkan pihak sekolah supaya melengkapkan Borang


Maklumat Stok Buku dan Borang Unjuran Enrolmen Murid. Borang
ini diperlukan untuk memudahkan sekolah untuk mengisi data
pesanan ke dalam sistem dan membuat pesanan dengan tepat.

1.3 Memastikan agihan dalaman kekurangan dan lebihan buku teks


antara sekolah dan BOSD telah dilaksanakan terlebih dahulu
sebelum pengisian data dalam Borang Maklumat Stok Buku Dan
Unjuran Enrolmen Murid dibuat.

1.4 Mengarahkan pihak sekolah supaya mengemaskinikan buku stok


SPBT.

1.5 Memastikan sekolah telah membuat perancangan mengenai jumlah


mata pelajaran elektif/agama/moral mengikut tahun/tingkatan.

2. Peringkat Sekolah

2.1 Memastikan semua arahan pada perkara 1 dipatuhi oleh sekolah


sebelum pengisian dalam sistem eSPBT.

2.2 Guru Penyelaras SPBT dikehendaki hadir ke bengkel/taklimat


pengisian data pesanan buku teks.

2.3 Memastikan sekolah membawa bersama dokumen-dokumen yang


diperlukan semasa bengkel/taklimat iaitu :

i. Borang Unjuran Enrolmen Murid yang telah dilengkapkan dan


disahkan oleh Pengetua/Guru Besar
ii. Borang Maklumat Stok Buku daripada sistem eSPBT yang telah
lengkap diisi dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

8
B. PENGISIAN DATA DALAM SISTEM ESPBT

1. Peringkat JPN/PPD

1.1 Memastikan pihak sekolah mengisi data dengan merujuk kepada


dokumen sokongan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar

1.2 Memastikan pihak sekolah melaksanakan proses pengisian data


mengikut tempoh yang ditetapkan.

2. Peringkat Sekolah

2.1 Sila baca dengan teliti arahan dalam Manual Pengguna Sistem
Pengurusan Buku Teks (Sistem eSPBT).

2.2 Pihak sekolah tidak dibenarkan mengisi data dalam sistem tanpa
merujuk kepada dokumen sokongan yang telah disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.

2.3 Pihak sekolah hendaklah memasukkan semua maklumat stok bagi


setiap judul yang ada di sekolah. Pastikan data yang dimasukkan
dalam sistem adalah sama dengan data dalam Borang Maklumat
Stok Buku. Pihak sekolah tidah dibenarkan memanipulasikan data
bagi mendapatkan buku teks melebihi keperluan.

2.4 Pihak sekolah hendaklah menyemak dengan teliti data yang yang
telah dimasukkan dalam sistem sebelum pengesahan dibuat.
Pengesahan hanya dibenarkan sekali sahaja.

2.5 Semakan perlu dilaksanakan supaya


i. Pesanan buku teks adalah tepat dan betul
ii. Tiada judul yang tercicir
iii. Pesanan mencukupi dan tiada lebihan pesanan
iv. Judul yang dipesan betul mengikut keperluan sekolah
v. Data bagi setiap judul telah dimasukkan ke dalam sistem.

C. SEMAKAN STATUS PESANAN SEKOLAH

1. Peringkat JPN/PPD

1.1 Memantau dan menyemak status pesanan sekolah. Pastikan tiada


sekolah yang tercicir dalam pesanan.

2. Peringkat Sekolah
2.1 Memastikan sekolah selesai membuat pesanan. Pihak sekolah
telah selesai melaksanakan proses pesanan jika paparan pada
status pesanan sekolah dalam sistem eSPBT adalah seperti berikut:

9
i. Pengisian Enrolmen Oleh Sekolah
ii. Pengesahan Enrolmen oleh Pengetua/Guru Besar
iii. Pengesahan Pesanan Oleh Sekolah
iv. Pengesahan Pesanan Oleh Pengetua/Guru Besar

Pihak sekolah tidak akan menerima bekalan sekiranya status


pesanan sekolah adalah belum selesai/tidak lengkap.

D. PENYIMPANAN DOKUMEN, PENJANAAN, CETAKAN PENYATA


PESANAN DAN BACKUP LAPORAN PESANAN.

1. Peringkat JPN/PPD

1.1 Memastikan pihak sekolah menyimpan semua dokumen berkaitan


dengan pesanan dalam fail pengurusan SPBT.

1.2 Jana dan simpan laporan berikut dalam format pdf


o Penyata Buku Teks Lebih Kurang (BTLK)
o BTBT460
o BTBT320
o BTBT481
o BTBT451.

1.3 Menyerahkan sesalinan kepada Bahagian Buku Teks.

2. Peringkat Sekolah
2.1 Menyimpan semua dokumen berkaitan dengan pesanan dalam fail
pengurusan SPBT.
i. Borang Unjuran Enrolmen Murid yang telah dilengkapkan dan
disahkan oleh Pengetua/Guru Besar (Sebelum pengisian data)
ii. Borang Unjuran Enrolmen Murid (Cetakan selepas pengesahan
enrolmen)
iii. Borang Maklumat Stok Buku daripada sistem eSPBT yang telah
lengkap diisi dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar
iv. Penyata Bekalan Buku Teks sekolah BTBT460, Penyata Buku
Teks Lebih Kurang (BTLK), Rumusan Pesanan Sekolah (Jana
dan cetak mengikut tarikh yang ditetapkan oleh BBT).

10
E. PANDUAN PENGISIAN DATA

1. DATA ENROLMEN MURID


A. BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID (LAMPIRAN 1)
(Sekolah bukan PROGRAM DLP dan PROGRAM DLP perlu isi)

CONTOH PENGISIAN
BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID
Nama Sekolah: ________________________
Alamat Sekolah: ________________________
Kod Sekolah: ________________________ No. Tel. Sekolah: ____________________

ENROLMEN ENROLMEN MURID


ENROLMEN MURID MURID ISLAM BUKAN ISLAM

TAHUN/ 2019 2020 2019 2020 2019 2020


TINGKATAN (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun
semasa) berikutnya) semasa) berikutnya) semasa) berikutnya)

PERALIHAN
+3%
65 67 60 +3% 62 5 5
1

70 65 65 60 5 5
2

75 70 70 65 5 5
3

65 75 60 70 5 5
4

70 65 67 60 3 5
5

75 70 73 67 2 3
6

JUMLAH 420 412 395 384 25 28

Di isi oleh Penyelaras SPBT


Tandatangan :
……………… …………………….
……………………
Nama : ……………………………………………………….

Di semak oleh PK HEM


Tandatangan : ……………….…………………..…………………..
Nama dan Cap Jawatan : …………….………………………………..…...…...

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua


Tandatangan : ………..…..……………………………………….…..
Nama dan Cap Jawatan : …………………………………………………………

Tarikh : …………...……………………………..………….....

11
B. BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID PROGRAM DLP
(LAMPIRAN 2)
(Sekolah yang melaksanakan PROGRAM DLP sahaja isi)

CONTOH PENGISIAN
BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID PROGRAM DLP
Nama Sekolah: ________________________
Alamat Sekolah: ________________________
Kod Sekolah: ________________________ No. Tel. Sekolah: ____________________

ENROLMEN MURID ENROLMEN


ENROLMEN MURID BUKAN DLP MURID DLP

TAHUN/ 2019 2020 2019 2020 2019 2020


TINGKATAN (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun
semasa) berikutnya) semasa) berikutnya) semasa) berikutnya)

PERALIHAN
65 67 40 +3%
42 25 +3% 25
1

70 65 35 40 35 25
2
75 70 40 35 35 35
3

65 75 40 40 25 35
4

70 65 40 40 30 25
5

75 70 40 40 35 30
6

JUMLAH 420 412 235 237 185 175

Di isi oleh Penyelaras SPBT


Tandatangan :
……………… …………………….
……………………
Nama : ……………………………………………………….

Di semak oleh PK HEM


Tandatangan : ……………….…………………..…………………..
Nama dan Cap Jawatan : …………….………………………………..…...…...

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua


Tandatangan : ………..…..……………………………………….…..
Nama dan Cap Jawatan : …………………………………………………………

Tarikh : …………...……………………………..………….....

12
NOTA PENTING

1. Borang Unjuran Enrolmen Murid boleh dimuat turun daripada sistem. (Bahan Taklimat
Pesanan)

2. Bagi sekolah yang melaksanakan Program DLP dikehendaki untuk mengisi 2 borang:
i. BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID
ii. BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID PROGRAM DLP

3. Sekolah yang tidak melaksanakan Program DLP hanya perlu mengisi satu borang
sahaja:
i. BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID

4. Isi data enrolmen murid tahun semasa seperti pada tarikh 28 FEBRUARI 2019.

5. Borang Unjuran Enrolmen Murid hendaklah disemak oleh PK HEM dan disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.

6. Sila bawa bersama semasa taklimat/bengkel pengisian data pesanan.

7. Sila simpan dalam fail pengurusan SPBT selepas selesai proses pesanan.

13
2. PRA PESANAN
A- BORANG MAKLUMAT STOK
CONTOH PENGISIAN
BORANG MAKLUMAT STOK

Nama Sekolah: ________________________


Alamat Sekolah: ________________________
Kod Sekolah: ________________________ No. Tel. Sekolah: ____________________

BIL KOD BUKU JUDUL

Unjuran Enrolmen Murid

Anggaran Buku Elok di


Buku Di Tangan Murid

Kegunaan Tahun 2020


Tangan Murid Hingga
Baki Buku Dlm BOSS

Buku Elok dlm BOSS

Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019

Pesan Tahun 2019


Buku Dalam Stok
Akhir 2019
TAHUN/TING

JENIS BUKU

2020
A ( b) (c) (d) (e) F G A-G
(b+c) (d+e)
1. BA011122 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BA) D1 BCS 67 5 0 5 0 5 5 62
JILID 1
2. BA011121 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BA) D1 BCS 67 5 0 5 0 5 5 62
JILID 2
3. BT011121 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BT) D1 BCS 67 0 65 0 65 65 65 2
4. BT082001 MATEMATIK TAHUN 2 D2 BCS 65 0 35 0 35 35 35 5
5. BT012001 SAINS TAHUN 2 D2 BCS 65 0 35 0 35 35 35 5
6. BT074002 SAINS TAHUN 4 SK D4 BTB 50 0 0 0 0 0 0 50
7. BT074003 SCIENCE YEAR 4 (DLP) D4 BTB 20 0 0 0 0 0 0 20
8. BT084002 MATEMATIK TAHUN 4 SK D4 BTB 50 0 0 0 0 0 0 50
9. BT084003 MATHEMATICS YEAR 4 (DLP) D4 BTB 20 0 0 0 0 0 0 20
10. BT014001 BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK D4 BTB 70 0 0 0 0 0 0 70
11. BT094001 SEJARAH TAHUN 4 SK D4 BTB 70 0 0 0 0 0 0 70
12. BT024001 ENGLISH YEAR 4 (CEFR) D4 BTB 70 0 0 0 0 0 0 70

Di isi oleh Penyelaras SPBT


Tandatangan : …………………………………….…………….…..
Nama : ……………………………………………………….

Di semak oleh PK HEM


Tandatangan : ……………….…………………..…………………..
Nama dan Cap Jawatan : …………….………………………………..…...…...

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua


Tandatangan : ………..…..…………………………………………..
Nama dan Cap Jawatan : ………………………………………………….……

Tarikh : …………...……………………………..………….....

Nota:
I. Borang Maklumat Stok boleh dimuat turun daripada Menu Pra Pesanan.
II. Borang Maklumat Stok hendaklah dilengkapkan oleh Guru Penyelaras SPBT,
disemak oleh PK HEM dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
III. Abaikan pengisian data judul BCS Sains dan Matematik bagi sekolah yang
terlibat dengan program DLP. Pengisian dibuat secara manual dalam format
excel.
IV. Sila bawa bersama semasa taklimat/bengkel pengisian data pesanan.
V. Sila simpan dalam fail pengurusan SPBT selepas selesai proses pesanan.

14
KETERANGAN RUANGAN DALAM
BORANG MAKLUMAT STOK DAN UNJURAN ENROLMEN MURID

Ruangan A - Unjuran Enrolmen Murid 2020

Isi data enrolmen tahun hadapan (tahun 2020) yang telah diunjurkan/kohort
dari tahun semasa seperti dalam Borang Unjuran Enrolmen Murid.
Bagi judul mata pelajaran elektif enrolmen murid yang diunjurkan/kohort dari
enrolmen murid yang mengambil mata pelajaran tersebut pada tahun semasa.
Enrolmen murid tersebut mestilah sama atau kurang dari enrolmen murid
bagi mata pelajaran teras.

Ruangan (b) - Baki Buku Dlm BOSS

Isi data mengikut maklumat daripada buku stok terkini bagi judul buku teks dan
buku aktiviti.

Ruangan (c) - Buku Di Tangan Murid

Jumlah naskhah yang telah diberi kepada murid tahun semasa. Pastikan
semua murid telah mendapat buku. Bagi buku aktiviti buku di tangan murid
adalah 0.

Ruangan (d) - Buku elok dalam BOSS

Buku elok yang masih boleh digunakan bagi judul buku teks dan buku aktiviti.
Jumlah naskhah mestilah sama/kurang dari (b).

Ruangan (e) - Anggaran Buku Elok Di Tangan Murid Hingga Akhir 2019

Anggaran buku elok sehingga akhir tahun semasa. Kadar kerosakan buku
telah ditetapkan tidak lebih dari 3%. Kadar kerosakan adalah 0 % bagi judul
buku terbitan baharu yang dibekalkan pada tahun lepas. Bagi buku aktiviti
buku elok adalah 0.

 Bagi Buku Terbitan Baharu (BTB) maklumat pada ruangan b, c, d dan


e tidak perlu diisi. Buku akan dibekalkan 100% mengikut unjuran
murid.

 Bagi Buku Cetakan Semula (BCS), buku akan dibekalkan ke sekolah


berdasarkan kiraan berikut:

Pesan = Unjuran Enrolmen Murid 2020 (A) - Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019 (G)

Pastikan semua maklumat stok bagi setiap judul yang ada di sekolah
dimasukkan ke dalam sistem eSPBT.

15
F. PENGISIAN DATA DALAM SISTEM

Pihak sekolah hendaklah mengisi data pesanan mengikut langkah-langkah


dan arahan-arahan yang terdapat dalam Manual Pengguna Sistem
Pengurusan Buku Teks (Sistem eSPBT).

MENU ENROLMEN

1. Masukkan enrolmen murid berdasarkan Borang Unjuran Enrolmen Murid


yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

2. Mohon semak dengan teliti sebelum pengesahan dibuat.

PERINGATAN: PENGESAHAN HANYA DIBENARKAN SEKALI


SAHAJA. SEBARANG PERMOHONAN UNTUK RESET TIDAK AKAN
DILAYAN.
MENU PESANAN

1. Semua judul Buku Teks Cetakan Semula (BCS) dan Buku Teks Terbitan
Baharu (BTB) yang diterbitkan oleh Bahagian Buku Teks , diasingkan dan
dimasukkan ke dalam sistem mengikut mata pelajaran yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua judul yang dimasukkan ke
dalam sistem adalah mengikut kategori berikut:

BCS Teras ||BCS Elektif ||BTB Teras ||BTB Elektif ||Glosari/CD

2. Pihak sekolah diwajibkan memilih dalam menu pesanan setiap judul yang
ada di sekolah bagi setiap tahun/tingkatan mengikut kategori judul buku.
Masukkan data pesanan sama seperti dalam Borang Maklumat Stok dan
Unjuran Enrolmen Murid.

3. Masukkan maklumat mengikut turutan kategori judul buku sehingga


Glosari/CD. Klik butang Simpan selepas kemasukan data dibuat bagi
setiap kategori judul buku.

4. Tab Pengesahan Pesanan akan dipaparkan selepas selesai kemasukan


data sehingga Glosari CD.

5. Pastikan semakan ralat dan semakan pesanan dibuat terlebih dahulu


sebelum pengesahan pesanan dibuat.

SEMAKAN RALAT

1. Pihak sekolah diwajibkan membuat semakan bagi setiap jenis ralat.


Pastikan TIADA RALAT/TIADA BUKU dipaparkan.

16
G. CETAKAN PENYATA PESANAN

MENU LAPORAN

1. Penyata-penyata yang terdapat dalam menu Laporan hendaklah dicetak


mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Buku Teks. Simpan
Penyata BTBT460, Penyata BTLK, Rumusan Pesanan Sekolah dalam
Fail Pengurusan SPBT.

17
MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI BUKU TEKS TERBITAN BAHARU (BTB)
KEGUNAAN MULAI TAHUN 2020

Semua judul Buku Teks Terbitan Baharu (BTB) bagi Sekolah Rendah dan
Sekolah Menengah untuk kegunaan mulai tahun 2020 telah dimasukkan ke
dalam Sistem Pengurusan Buku Teks (Sistem eSPBT). Senarai judul ini
adalah sebagai rujukan sahaja. Judul buku teks dan zon pembekalan yang
sebenar akan dikemaskini setelah proses penerbitan dan Surat Setuju Terima
(SST) antara Kerajaan dan Penerbit diterima. Rujuk LAMPIRAN 3-Senarai
Judul Buku Teks Terbitan Baharu (BTB).

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan Tahun 4

1. Mata Pelajaran Teras SK dan SJK


a. Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku Tahun 4 sedia
ada. Pihak sekolah hendaklah memastikan semua judul dipesan
mengikut mata pelajaran dan jenis sekolah.

2. Mata Pelajaran Elektif SK dan SJK


a. Judul bagi mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah
Kebangsaan, Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban,
Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai.
b. Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku Tahun 4 sedia
ada. Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang
dibenarkan memesan buku teks ini.

Nota:
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Tingkatan 4

1. Mata Pelajaran Teras


Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku Tingkatan 4 sedia
ada. Pihak sekolah hendaklah memastikan semua judul dipesan
mengikut mata pelajaran dan jenis sekolah.
2. Mata Pelajaran Wajib
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 Judul buku ini akan menggantikan judul buku Tingkatan 4 sedia
ada.
3. Mata Pelajaran Elektif
Rujuk senarai judul buku teks elektif di dalam SPI Kementerian
Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016.
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang
dibenarkan memesan buku teks ini.

Nota:
 Rujuk SPI Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

18
Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSKP)

 Kurikulum baharu Kelas Peralihan digubal dengan mengambil kira


keupayaan kumpulan murid seperti dalam Surat Siaran Bil.17/2016
bertarikh 30 November 2016 iaitu kumpulan murid yang memperoleh
keputusan Gred E bagi kertas Bahasa Melayu UPSR. Sehubungan
dengan itu, kurikulum baharu yang digubal adalah mengikut
kesesuaian keupayaan kumpulan murid tersebut.
 Penerbitan Buku Teks KSKP kelas peralihan adalah diperlukan bagi
memberikan hak yang sama kepada murid peralihan dan penerbitan
buku teks baharu berkenaan bakal diterbit dan dibekalkan mulai
tahun 2019 (kegunaan mulai tahun 2020).
 Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku sedia ada.
Senarai mata pelajaran adalah seperti berikut:

Bil. Mata Pelajaran


1. Bahasa Melayu Kelas Peralihan
2. Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan
3. Bahasa Inggeris Kelas Peralihan
4. Bahasa Cina Kelas Peralihan
5. Bahasa Tamil Kelas Peralihan
6. Pendidikan Seni Visual Kelas Peralihan
7. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Kelas Peralihan

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) Tingkatan 4

1. Mata Pelajaran Teras


Menggunakan buku teks Arus Perdana.

2. Mata Pelajaran Wajib


Menggunakan buku teks Arus Perdana.

3. Mata Pelajaran Kesenian


Pilihan judul buku teks kesenian dibuat berdasarkan kepada
pemilihan aliran kesenian seperti berikut:

Bidang Pengkhususan
Reka Bentuk
Seni Visual Seni Halus
Komunikasi Visual
Seni Muzik
Seni Persembahan Seni Tari
Seni Teater

19
4. Mata Pelajaran Elektif
Rujuk senarai judul buku teks elektif di dalam SPI Kementerian
Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk SPI Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9, Tahun 2016.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM-Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Tingkatan 4

 MPV mula diperkenalkan di SMK mulai tahun 2002 sehingga tahun 2005
di bawah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) melalui
kelulusan Jemaah Menteri pada 23 Jun 1994. Penawaran KBSM MPV di
SMK memberi akses, ekuiti dan pendidikan yang berkualiti kepada murid
yang mempunyai kecenderungan, kebolehan, minat dan bakat dalam
bidang kemahiran vokasional, selaras dengan hasrat untuk melahirkan dan
menyediakan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam
bidang pekerjaan.
 Murid SMK boleh memilih set mata pelajaran vokasional yang merangkumi
pelbagai bidang di samping mengambil mata pelajaran akademik yang
sama seperti murid dalam aliran perdana. Kesemua mata pelajaran
tersebut berupaya menyediakan murid untuk meneruskan pengajian dan
kerjaya dalam bidang teknologi dan keusahawanan. Penawaran 22 mata
pelajaran tersebut menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025 di bawah Gelombang 3 (2021-2025): Memastikan
Akses Sejagat.
 Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku sedia ada. Senarai
mata pelajaran MPV adalah seperti berikut:

BIL. MATA PELAJARAN


1. Pembinaan Domestik
2. Pembuatan Perabot
3. Produksi Reka Tanda
4. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
5. Rekaan dan Jahitan Pakaian
6. Katering dan Penyajian
7. Landskap dan Nurseri
8. Tanaman Makanan
9. Reka Bentuk Grafik
10. Produksi Multimedia
11. Pemprosesan Makanan
12. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
13. Pendawaian Domestik
14. Menservis Automobil
15. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
16. Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut
17. Hiasan Dalaman
18. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

20
19. Kerja Paip Domestik
20. Kimpalan Arka dan Gas
21. Menservis Motosikal
22. Gerontologi Asas dan Geriatrik

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM-Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET)

 Mata pelajaran PKA, PKM, PKE dan LK mula diperkenalkan di SMT


pada tahun 1992 dan disemak semula untuk kegunaan tahun 2003,
manakala mata pelajaran PKU pula mula dilaksanakan pada tahun
2003. Kelima-lima mata pelajaran berorientasikan kerjaya khusus
untuk murid Tingkatan 4 dan 5.
 Murid SMT boleh memilih set mata pelajaran elektif teknikal yang
merangkumi bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal,
kejuruteraan elektrik, atau perdagangan di samping mengambil mata
pelajaran akademik yang sama seperti murid dalam aliran perdana.
Lima mata pelajaran tersebut berupaya menyediakan murid untuk
meneruskan pengajian dan kerjaya dalam bidang kejuruteraan dan
profesional. Penawaran lima mata pelajaran tersebut menyokong
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 di
bawah Gelombang 3 (2021-2025): Memastikan Akses Sejagat.
 Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku sedia ada.
Senarai mata pelajaran adalah seperti berikut:

Bil. Mata Pelajaran


1. Pengajian Kejuruteraan Awam
2. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
3. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
4. Lukisan Kejuruteraan
5. Pengajian Keusahawanan

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

21
KSSM-Mata Pelajaran Aliran Kemahiran (MPAK)

 MPAK ditawarkan kepada murid yang mengikuti program


Apprenticeship dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di Kolej
Vokasional (KV) pada tahun 2011, manakala Pendidikan Asas
Vokasional (PAV) pada tahun 2012, Program Vokasional Menengah
Atas (PVMA) pada tahun 2015 dan Pendidikan Asas Vokasional
Lanjutan (PAVL) pada tahun 2017 di Sekolah Menengah
Kebangsaan (SMK). Mata pelajaran ini juga ditawarkan kepada
Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dan Institut Latihan
Kemahiran Swasta (ILKS) pada tahun 2014.
 Murid yang mengikuti program kemahiran ini terdiri daripada murid
yang lebih cenderung pembelajaran bercorak guna-tangan (hands-
on) di bengkel. Kurikulum MPAK yang digunakan ketika ini adalah
berasaskan modul yang dibina khusus untuk memastikan murid
mencapai kompetensi kemahiran yang ditetapkan dalam mata
pelajaran MPAK.
 Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku sedia ada.
Senarai mata pelajaran adalah seperti berikut:

Bil. Mata Pelajaran


1. English For Communication
2. Matematik Aliran Kemahiran
3. Pendidikan Islam Aliran Kemahiran
4. Pendidikan Moral Aliran Kemahiran
Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM-Bahasa Antarabangsa-Bahasa Cina (BABC)

 Kurikulum BABC telah mula dilaksanakan di sekolah-sekolah KPM


menggunakan modul yang dibangunkan oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK).
 Pembekalan buku teks bagi kurikulum BABC di bawah Skim
Pinjaman Buku Teks (SPBT) akan dilaksanakan mulai kegunaan
2020.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

22
Mata Pelajaran Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tingkatan 6

 Buku teks STAM disediakan bagi memastikan semua murid yang


mengikuti mata pelajaran Sijil Tinggi Agama Malaysia menerima buku-
buku yang seragam untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 Semua judul buku ini akan menggantikan judul buku sedia ada.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM-Mata Pelajaran Kesusasteraan Cina (KC) dan Kesusasteraan


Tamil (KT) Tingkatan 4 dan 5

 Mata pelajaran Kesusasteraan Cina (KC) dan Kesusasteraan Tamil (KT)


telah ditawarkan sebagai subjek peperiksaan (exam syllabus) kepada
murid Tingkatan 4 dan 5 di bawah Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM) dan KSSM.
 Pembekalan buku teks bagi Kesusasteraan Cina (KC) dan Kesusasteraan
Tamil (KT) di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) akan dilaksanakan
mulai kegunaan 2020.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

KSSM-Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif (KMK)


Tingkatan 4 dan 5

 Terdapat perubahan judul bagi buku teks Kesusasteraan Melayu Tingkatan


4 dan 5 kepada Buku Teks Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan
4 dan 5 Secara Berperingkat-peringkat untuk Kegunaan Mulai Tahun 2020.
 KMK dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tingkatan 4 pada
tahun 2020 dan Tingkatan 5 pada tahun 2021
 Perubahan judul ini adalah untuk lebih bersifat dinamik dan interaktif.
 Murid Tingkatan 4 tahun 2020 akan menggunakan judul baharu manakala
murid Tingkatan 5 tahun 2020 akan menggunakan judul buku teks sedia
sebagaimana berikut:

23
Judul Buku Teks
Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu (KM)/
Kesusasteraan Melayu Komunikatif (KMK)
Bil. Tingkatan 4 Tingkatan 5
2020 2020
1. Kesusasteraan Melayu Komunikatif Naratif Ogonshoto
Tingkatan 4 dan 5-Naratif
Ogonshoto
2. Kesusasteraan Melayu Komunikatif Antologi Teks Kesusasteraan
Tingkatan 4 dan 5-Kubentang Melayu Moden Tingkatan 4 dan
Sehelai Peta 5
3. Kesusasteraan Melayu Komunikatif Antologi Teks Kesusasteraan
Tingkatan 4 dan 5-Nilai Insan Melayu Tradisional Tingkatan 4
dan 5

 Penggunaan buku teks KMK ini dipeluaskan kepada Sekolah Seni


Malaysia yang akan mula melaksanakan KMK mulai tahun 2020.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

Dual Language Programme (DLP) Tahun 4 (KSSR SEMAKAN) dan


Tingkatan 4 (KSSM)

 Program Dwibahasa atau Dual Language Programme (DLP) adalah satu


program di bawah Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia
Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).
 Pelaksanaan DLP bertujuan untuk menyokong penguasaan kemahiran
berbahasa Inggeris murid melalui peningkatan masa pendedahan kepada
bahasa Inggeris secara tidak langsung.
 Pembekalan Buku Teks Terbitan Baharu (BTB) Tahun 4 dan Tingkatan 4
bagi Dual Language Programme (DLP) di bawah Skim Pinjaman Buku
Teks (SPBT) akan dilaksanakan mulai kegunaan 2020.

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

Nota: Pihak sekolah hendaklah membuat perancangan yang rapi bagi


pesanan buku teks untuk mata pelajaran wajib / elektif / program dan tidak
digalakkan untuk menukar pilihan mata pelajaran tersebut selepas pengisian
pesanan dilakukan. Sekiranya perkara tersebut tidak dipatuhi akan
menyebabkan lebihan lambakan buku atau buku yang diperlukan tidak
dibekalkan. Pihak sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pesanan
yang telah dibuat.

24
MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI BUKU CETAKAN SEMULA (BCS) KEGUNAAN
MULAI TAHUN 2019

1. Peringkat JPN/PPD

 JPN hanya boleh memesan mengikut batas perbelanjaan yang


telah dibenarkan sahaja.

 Oleh kerana peruntukan kewangan yang terhad, langkah


penjimatan dan perbelanjaan berhemah perlu dilaksanakan.

 JPN perlu memastikan sekolah tidak memesan buku teks


sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira keperluan sebenar
dan stok sedia ada. JPN perlu mengenal pasti judul yang berlebihan
stok dan agihan dalaman perlu dilaksanakan.

 Kawalan terhadap kerosakan buku perlu ditingkatkan. Manakala


penggantian BCS hendaklah dibuat dengan penuh berhemah.

 JPN dan Bahagian Buku Teks akan membuat semakan dan analisa
terhadap data yang dimasukkan oleh sekolah dalam Sistem
Pengurusan Buku Teks (eSPBT).

 Untuk mengawal perbelanjaan dan memastikan langkah-langkah


penjimatan dilaksanakan, BBT dan JPN akan menyekat beberapa
judul tertentu dan memotong jumlah pesanan/naskhah melalui
AGIHAN DALAMAN daripada pesanan sekolah.

2. Peringkat Sekolah

 Pihak sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap data yang


dimasukkan dalam sistem eSPBT.

 Sumber data dalam penyediaan anggaran pesanan buku teks dan


anggaran peruntukan (ABM42000) adalah daripada sistem eSPBT.
Oleh itu, pihak sekolah hendaklah memastikan data yang diberi
adalah betul dan sahih bagi setiap judul buku teks yang terdapat di
sekolah seperti dalam rekod buku stok.

 Pesanan untuk judul buku yang kurang atau sama dengan 3


naskhah bagi setiap judul adalah tidak digalakkan. Oleh itu, pihak
sekolah hendaklah mendapatkan buku secara agihan daripada
sekolah lain dan daripada BOSD sebelum pengisian dalam sistem
eSPBT.

 Pihak sekolah hendaklah memastikan jumlah murid mesti sama


untuk semua judul buku teras.

25
 Pihak sekolah perlu berhati-hati apabila membuat pesanan buku
teks mata pelajaran elektif memandangkan perlaksanaan dasar
menghadkan jumlah maksimum 10 mata pelajaran dan
penambahan 2 mata pelajaran sahaja untuk SPM, pihak sekolah
hendaklah memastikan hanya mata pelajaran yang ditawarkan
sahaja yang dipesan supaya tidak berlaku lambakan buku. Judul
buku teks elektif yang berlebihan di BOSS dan BOSD perlu
diagihkan mengikut keperluan.

 Pihak sekolah perlu memastikan Buku Aktiviti adalah buku yang


perlu digantikan 100%. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat
lebihan buku di sekolah, maklumat lebihan buku dalam ruangan
buku dalam Boss (b) dan buku elok dalam boss (d) perlu
dimasukkan supaya kuantiti pesanan dapat dikurangkan mengikut
keperluan sekolah.

 Pihak sekolah perlu memastikan Buku Aktiviti yang mempunyai 2


jilid dipesan di kedua-dua jilid dan jumlah murid perlu sama bagi
kedua-dua jilid.

 Pastikan semua mata pelajaran elektif yang ditawarkan oleh


sekolah dimasukkan mengikut jumlah murid yang mengambil mata
pelajaran tersebut dan bukan mengikut enrolmen keseluruhan
tahun/tingkatan.

 Pihak sekolah perlu mencetak dan merujuk kepada Penyata Buku


Teks Lebih Kurang (BTLK) untuk mendapatkan maklumat agihan
dalaman yang telah dibuat sewaktu proses semakan di peringkat
BBT/JPN/PPD.

26
BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID

 Pihak sekolah perlu membuat pesanan 100% bagi murid Tahun 1.


 Pesanan hanya dibuat untuk MURID ISLAM SAHAJA.
 Contoh pengisian Borang Maklumat Stok adalah seperti berikut:

Unjuran Enrolmen Murid

Anggaran Buku Elok di


Buku Di Tangan Murid

Kegunaan Tahun 2020


Tangan Murid Hingga
Baki Buku Dlm BOSS

Buku Elok dlm BOSS

Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019

Pesan Tahun 2019


Buku Dalam Stok
Akhir 2019
TAHUN/TING

JENIS BUKU

2020
BIL KOD BUKU JUDUL

F G A-G
A ( b) (c) (d) (e)
(b+c) (d+e)
1. BA487001 BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID D1 BCS 50 0 0 0 0 0 0 50
2. BA487001 BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID D2 BCS 50 5 45 5 45 50 50 0
3. BA487001 BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID D3 BCS 50 5 45 5 45 50 50 0

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

BUKU IQRA’, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN


(JILID 1 & JILID 2)

 Konsep pesanan bagi buku teks ini adalah sebagaimana buku teks lain.
 Pihak sekolah perlu membuat pesanan seperti biasa.
 Contoh pengisian Borang Maklumat Stok adalah seperti berikut:
Unjuran Enrolmen Murid

Anggaran Buku Elok di


Buku Di Tangan Murid

Kegunaan Tahun 2020


Tangan Murid Hingga
Baki Buku Dlm BOSS

Buku Elok dlm BOSS

Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019

Pesan Tahun 2019


Buku Dalam Stok
Akhir 2019
TAHUN/TING

JENIS BUKU

2020

BIL KOD BUKU JUDUL

F G A-G
A ( b) (c) (d) (e)
(b+c) (d+e)
BUKU IQRA’, CARA CEPAT BELAJAR
1. BT481001 D1 BCS 50 5 45 5 45 50 50 0
MEMBACA AL-QURAN (JILID 1)
BUKU IQRA’, CARA CEPAT BELAJAR
2. BT481002 D1 BCS 50 5 45 5 45 50 50 0
MEMBACA AL-QURAN (JILID 2

Nota:
 Sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini sahaja yang dibenarkan
memesan buku teks ini.
 Rujuk senarai judul buku di dalam LAMPIRAN 3.

27
ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4, 5 AND 6

 Pihak sekolah perlu mengenalpasti JUMLAH PESANAN SEBENAR


dengan melaksanakan beberapa langkah yang disyorkan.
 Contoh pengisian Borang Maklumat Stok adalah seperti berikut:
BIL KOD BUKU JUDUL Isikan maklumat seperti biasa dahulu

Unjuran Enrolmen Murid

Anggaran Buku Elok di


Buku Di Tangan Murid

Kegunaan Tahun 2020


Tangan Murid Hingga
Baki Buku Dlm BOSS

Buku Elok dlm BOSS

Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019

Pesan Tahun 2019


Buku Dalam Stok
1

Akhir 2019
TAHUN/TING

JENIS BUKU

2020
Isikan maklumat
seperti biasa
dahulu

A ( b) (c) (d) (e) F G A-G


(b+c) (d+e)
4. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D4 BCS 47 0 42 0 42 42 42 5
AND 6
5. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D5 BCS 51 3 64 3 64 67 67 0
AND 6
6. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D6 BCS 64 3 47 3 47 50 50 14
AND 6
162 159 19
Tambahkan A-Unjuran
Tambahkan G-Anggaran Buku Elok
2 Enrolmen Murid 2020 untuk
Hingga Akhir 2019 untuk Tahun 4,
V Tahun 4, 5 dan 6. 3
5 dan 6.
V Tolak (A-G)
4 162-159=3
V Maka JUMLAH PESANAN SEBENAR
hanyalah sebanyak 3 NASKHAH
setelah mengambil kira jumlah
keseluruhan A dan G bagi Tahun 4,
Jumlah pesanan 5 naskhah
5 dan 6.
cukup untuk menampung
kekurangan sebanyak 3
NASKHAH di sekolah.

BIL KOD BUKU JUDUL


Unjuran Enrolmen Murid

Anggaran Buku Elok di


Buku Di Tangan Murid

Kegunaan Tahun 2020


Tangan Murid Hingga
Baki Buku Dlm BOSS

Buku Elok dlm BOSS

Anggaran Buku Elok


Hingga Akhir 2019

Pesan Tahun 2019


Buku Dalam Stok
Akhir 2019
TAHUN/TING

JENIS BUKU

2020

PAPARAN
SELEPAS
KEMASKINI OLEH
PIHAK SEKOLAH

A ( b) (c) (d) (e) F G A-G


(b+c) (d+e)
7. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D4 BCS 47 0 42 0 42 42 42
AND 6 5
8. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D5 BCS 51 3 64 3 64 67 67 0
AND 6
9. B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5 D6 BCS 64 17 47 17 47 64 64 0
AND 6

Tambahkan jumlah Pesan Tahun 2019 Jumlah pesanan menjadi kosong


Kegunaan Tahun 2020 ASAL D6 ke Tambahkan jumlah Baki Buku bagi D6.
5 dalam Baki Buku Dlm BOSS (b). 6 Dlm BOSS (b) ke dalam PENJIMATAN TELAH
V 3(nilai asal)+14(pesanan asal D6) Buku Elok dlm BOSS (d) DILAKSANAKAN
V
3+14=17
28
LAMPIRAN 1

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID

Nama Sekolah: ________________________


Alamat Sekolah: ________________________
Kod Sekolah: ________________________ No. Tel. Sekolah: ____________________

ENROLMEN ENROLMEN MURID


ENROLMEN MURID MURID ISLAM BUKAN ISLAM

TAHUN/ 2019 2020 2019 2020 2019 2020


TINGKATAN (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun
semasa) berikutnya) semasa) berikutnya) semasa) berikutnya)

PERALIHAN
+3% +3%
1

JUMLAH

Di isi oleh Penyelaras SPBT

Tandatangan :
……………… …………………….……………………
Nama : ……………………………………………………….

Di semak oleh PK HEM

Tandatangan : ……………….…………………..…………………..
Nama dan Cap Jawatan : …………….………………………………..…...…...

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua

Tandatangan : ………..…..……………………………………….…..
Nama dan Cap Jawatan : …………………………………………………………

Tarikh : …………...……………………………..………….....

29
LAMPIRAN 2

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID PROGRAM DLP

Nama Sekolah: ________________________


Alamat Sekolah: ________________________
Kod Sekolah: ________________________ No. Tel. Sekolah: ____________________

ENROLMEN ENROLMEN
ENROLMEN MURID MURID BUKAN DLP MURID DLP

TAHUN/ 2019 2020 2019 2020 2019 2020


TINGKATAN (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun
semasa) berikutnya) semasa) berikutnya) semasa) berikutnya)

PERALIHAN
+3%
+3%
1

JUMLAH

Di isi oleh Penyelaras SPBT

Tandatangan :
……………… …………………….
……………………
Nama : ……………………………………………………….

Di semak oleh PK HEM

Tandatangan : ……………….…………………..…………………..
Nama dan Cap Jawatan : …………….………………………………..…...…...

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua

Tandatangan : ………..…..……………………………………….…..
Nama dan Cap Jawatan : …………………………………………………………

Tarikh : …………...……………………………..………….....

30
LAMPIRAN 3

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2020

SEKOLAH RENDAH

KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

KSSR SEMAKAN TAHUN 4 -TERAS

1. AT014001 BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

2. BT014001 BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

3. BT094001 SEJARAH TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

4. BT024001 ENGLISH YEAR 4 (CEFR) AAA AAA SELURUH NEGARA

5. BT074002 SAINS TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

6. BT074003 SCIENCE YEAR 4 (DLP) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

7. BT084002 MATEMATIK TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

8. BT084003 MATHEMATICS YEAR 4 (DLP) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

9. BT104001 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

10. BT114001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
11. BT124001 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 4 SK
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SK (DVD
12. BC194002 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
AUDIO)
13. BT194001 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

14. BT354001 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

15. DT034001 BAHASA CINA TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA

16. DT074001 SAINS TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA

17. DT084001 MATEMATIK TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA

18. DT094001 SEJARAH TAHUN 4 SJKC DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

19. DT354001 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA

20. DT114001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SJKC (DVD
21. DC194002 AAA AAA SELURUH NEGARA
AUDIO)
22. DT194001 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
23. DT124001 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 4 SJKC
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SJKT (DVD
24. EC194002 AAA AAA SELURUH NEGARA
AUDIO)
25. ET194001 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

26. ET094001 SEJARAH TAHUN 4 SJKT DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

27. ET044001 BAHASA TAMIL TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

28. ET354001 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

29. ET074001 SAINS TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

31
KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN


30. ET124001 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 4 SJKT
31. ET084001 MATEMATIK TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

32. ET114001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

KSSR SEMAKAN TAHUN 4 -ELEKTIF

33. BT034001 BAHASA CINA TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

34. BT044001 BAHASA TAMIL TAHUN 4 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

35. BC204002 BAHASA IBAN TAHUN 4 (DVD AUDIO) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SARAWAK

36. BT204001 BAHASA IBAN TAHUN 4 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SARAWAK

37. BT214001 BAHASA ARAB TAHUN 4 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 4 (DVD
38. BC224002 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SABAH
AUDIO)
39. BT224001 BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 4 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SABAH

40. BC234002 BAHASA SEMAI TAHUN 4 (DVD AUDIO) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 PAHANG,PERAK

41. BT234001 BAHASA SEMAI TAHUN 4 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 PAHANG,PERAK

32
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2020

SEKOLAH MENENGAH

KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN (KSKP)


DEWAN BAHASA DAN
1. FT010033 BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA DAN
2. FT010034 AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
3. FT020005 BAHASA INGGERIS KELAS PERALIHAN AAA AAA SELURUH NEGARA

4. FT030001 BAHASA CINA KELAS PERALIHAN AAA AAA SELURUH NEGARA

5. FT040015 BAHASA TAMIL KELAS PERALIHAN AAA AAA SELURUH NEGARA

6. FT180001 PENDIDIKAN SENI VISUAL KELAS PERALIHAN AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
7. FT120085 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN KELAS PERALIHAN
KURIKULUM BAHASA ANTARABANGSA BAHASA CINA (BABC)-ELEKTIF
BAHASA ANTARABANGSA BAHASA CINA
8. FT031002 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 1
KSSM TINGKATAN 4 –MATA PELAJARAN TERAS
DEWAN BAHASA DAN
9. FT014001 BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
10. FT024001 ENGLISH FORM 4 (CEFR) AAA AAA AAA

11. FT084002 MATEMATIK TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

12. FT084001 MATHEMATICS FORM 4 (DLP) AAA AAA AAA

13. FT074002 SAINS TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

14. FT074001 SCIENCE FORM 4 (DLP) AAA AAA AAA


DEWAN BAHASA DAN
15. FT094001 SEJARAH TINGKATAN 4 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA DAN
16. FT104001 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA DAN
17. FT114001 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 021 SELURUH NEGARA
PUSTAKA
KSSM TINGKATAN 4 –MATA PELAJARAN WAJIB
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
18. FT124001 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN TINGKATAN 4
KSSM TINGKATAN 4 – MATA PELAJARAN TAMBAHAN , ELEKTIF

19. FT214001 BAHASA ARAB TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA


PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH
20. FT464001 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
21. FT474001 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

22. FT034001 BAHASA CINA TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

23. FT284001 GEOGRAFI TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

24. FT184001 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

25. FC174003 PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) AAA AAA SELURUH NEGARA

33
KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

26. FT174002 PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

27. FT044001 BAHASA TAMIL TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

28. FC204002 BAHASA IBAN TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) AAA AAA SELURUH NEGARA

29. FT204001 BAHASA IBAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA


BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 (DVD
30. FC224002 AAA AAA SELURUH NEGARA
AUDIO)
31. FT224001 BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

32. FT614001 BAHASA JEPUN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

33. FC614002 BAHASA JEPUN TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) AAA AAA SELURUH NEGARA

34. FT154002 FIZIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

35. FT154001 PHYSIC FORM 4 (DLP) AAA AAA SELURUH NEGARA

36. FT164002 KIMIA TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

37. FT164001 CHEMISTRY FORM 4 (DLP) AAA AAA SELURUH NEGARA

38. FT174004 BIOLOGI TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

39. FT174001 BIOLOGY FORM 4 (DLP) AAA AAA SELURUH NEGARA

40. FT434002 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

41. FT434001 ADDITIONAL MATHEMATICS FORM 4 (DLP) AAA AAA SELURUH NEGARA

42. FT444002 SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

43. FT444001 ADDITIONAL SCIENCE FORM 4 (DLP) AAA AAA SELURUH NEGARA

44. FC234002 BAHASA SEMAI TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) AAA AAA SELURUH NEGARA

45. FT234001 BAHASA SEMAI TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

46. FT454001 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

KESUSASTERAAN CINA (KC) & KESUSASTERAAN TAMIL (KT) TINGKATAN 4 DAN 5

47. FT584001 KESUSASTERAAN CINA TINGKATAN 4 DAN 5 AAA AAA SELURUH NEGARA

48. FT574001 KESUSASTERAAN TAMIL TINGKATAN 4 DAN 5 AAA AAA SELURUH NEGARA

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF (KMK) TINGKATAN 4 DAN 5


FT054002 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF
49. TINGKATAN 4 DAN 5-KUBENTANG SEHELAI PETA AAA AAA SELURUH NEGARA

FT054003 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF


50. TINGKATAN 4 DAN 5-NILAI INSAN AAA AAA SELURUH NEGARA

FT054004 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF


51. TINGKATAN 4 DAN 5-NARATIF OGONSHOTO AAA AAA SELURUH NEGARA

KSSM TINGKATAN 4 – MATA PELAJARAN KESENIAAN SSEM

A. BIDANG-SENI PERSEMBAHAN
PRODUKSI SENI PERSEMBAHAN TINGKATAN 4
52. FT504001 AAA AAA SELURUH NEGARA
SSeM
53. FT504002 PENGKHUSUSAN SENI TEATER TINGKATAN 4 SSeM AAA AAA SELURUH NEGARA

34
KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

54. FT504003 PENGKHUSUSAN SENI TARI TINGKATAN 4 SSeM AAA AAA SELURUH NEGARA

55. FT504004 PENGKHUSUSAN SENI MUZIK TINGKATAN 4 SSeM AAA AAA SELURUH NEGARA

B. BIDANG-SENI VISUAL

56. FT504005 LUKISAN TINGKATAN 4 SSeM AAA AAA SELURUH NEGARA


SEJARAH DAN PENGURUSAN SENI TINGKATAN 4
57. FT504006 AAA AAA SELURUH NEGARA
SSeM
58. FT504007 PENGKHUSUSAN SENI HALUS TINGKATAN 4 SSeM AAA AAA SELURUH NEGARA
PENGKHUSUSAN REKA BENTUK TINGKATAN 4
59. FT504008 AAA AAA SELURUH NEGARA
SSeM
PENGKHUSUSAN KOMUNIKASI VISUAL TINGKATAN
60. FT504009 AAA AAA SELURUH NEGARA
4 SSeM
MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TINGKATAN 4

61. FT544001 PEMBINAAN DOMESTIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

62. FT544002 PEMBUATAN PERABOT TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

63. FT544003 PRODUKSI REKA TANDA TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA
MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK
64. FT544004 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
65. FT544005 REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

66. FT544006 KATERING DAN PENYAJIAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

67. FT544007 LANSKAP DAN NURSERI TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

68. FT544008 TANAMAN MAKANAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

69. FT544009 REKA BENTUK GRAFIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

70. FT544010 PRODUKSI MULTIMEDIA TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

71. FT544011 PEMPROSESAN MAKANAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA


AKUAKULTUR DAN HAISAN REKREASI TINGKATAN
72. FT544012 AAA AAA SELURUH NEGARA
4
73. FT544013 PENDAWAIAN DOMESTIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

74. FT544014 MENSERVIS AUTOMOBIL TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA


MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN
75. FT544015 AAA AAA SELURUH NEGARA
PENYAMANAN UDARA TINGKATAN 4
76. PENJAGAAN MUKA DAN PENGGAYAAN RAMBUT
FT544016 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
77. FT544017 HIASAN DALAMAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA
78. ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
FT544018 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
79.
FT544019 KERJA PAIP DOMESTIKTINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA
80.
FT544020 KIMPALAN ARKA DAN GAS TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

81. FT544021 MENSERVIS MOTOSIKAL TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

82. FT544022 GERONTOLOGI ASAS DAN GERIATRIK TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA

35
KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

KSSM TINGKATAN 4 – MATA PELAJARAN ALIRAN KEMAHIRAN (MPAK)


BAHASA INGGERIS ALIRAN KEMAHIRAN
83. FT534001 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
84. FT534002 MATEMATIK ALIRAN KEMAHIRAN TINGKATAN 4 AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN ISLAM ALIRAN KEMAHIRAN
85. FT534003 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
PENDIDIKAN MORAL ALIRAN KEMAHIRAN
86. FT534004 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4
KSSM TINGKATAN 4 DAN 5 – MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (MPET)
PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
87. FT554001 AAA AAA SELURUH NEGARA
DAN 5
PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
88. FT554002 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 4 DAN 5
PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN
89. FT554003 AAA AAA SELURUH NEGARA
ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN 5
90. FT554004 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 DAN 5 AAA AAA SELURUH NEGARA

91. FT554006 PENGAJIAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 4 DAN 5 AAA AAA SELURUH NEGARA
MATA PELAJARAN ELEKTIF SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) TINGKATAN 6
BUGHYATU AL-TOLIBIN FI TAJWID KALAM ROBBI
92. FT609001 AAA AAA SELURUH NEGARA
AL-ALAMIN
93. FT609002 AL-IQNA’ LI AL-SOFFI AL-THALIS AL-THANAWI AAA AAA SELURUH NEGARA
94. FT609003 AL-WAJIZ FI AL-MIRATH ALA MAZAHIB AL-ARBAAH AAA AAA SELURUH NEGARA
SYARAH JAUHARATU AL-TAUHID LI AL-SOFFI AL-
95. FT609004 AAA AAA SELURUH NEGARA
THALIS AL-THANAWI
96. FT609005 MUZAKIRAH AL-FIRAQ AAA AAA SELURUH NEGARA
SYARAH AL-MULLAWI ALA AL-SULAMI FI AL-
97. FT609006 AAA AAA SELURUH NEGARA
MANTIQ LI AL-SOFFI AL-AWAL AL-THANAWI
SYARAH AL-MULLAWI ALA AL-SULAMI FI AL-
98. FT609007 AAA AAA SELURUH NEGARA
MANTIQ LI AL-SOFFI AL-THANI AL-THANAWI
TAFSIR AL-NASAFI LI AL-SOFFI AL-AWAL AL-
99. FT609008 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
TAFSIR AL-NASAFI LI AL-SOFFI AL-THALIS AL-
100. FT609009 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
FATH AL-MUBDI LI AL-SOFFI AL-AWAL AL-
101. FT609010 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
FATH AL-MUBDI LI AL-SOFFI AL-THALIS AL-
102. FT609011 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
SYARAH IBNU AQIL LI AL-SOFFI AL-THANI AL-
103. FT609012 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
SYARAH IBNU AQIL LI AL-SOFFI AL-THALIS AL-
104. FT609013 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
AL-SARF AL-MUYASSAR LI AL-SOFFI AL-THALIS AL-
105. FT609014 AAA AAA SELURUH NEGARA
THANAWI
AL-MUTALAAH WA AL-INSYA’ LI AL-SOFFI AL-AWAL
106. FT609015 AAA AAA SELURUH NEGARA
AL-THANAWI
AL-MUTALAAH WA AL-INSYA’ LI AL-SOFFI AL-THANI
107. FT609016 AAA AAA SELURUH NEGARA
AL-THANAWI
AL-MUTALAAH WA AL-INSYA’ LI AL-SOFFI AL-
108. FT609017 AAA AAA SELURUH NEGARA
THALIS AL-THANAWI
TARIKH AL-ADAB AL-ARABI WA NUSUSUHU LI AL-
109. FT609018 AAA AAA SELURUH NEGARA
SOFFI AL-THALIS AL-THANAWI
110. FT609019 AL-QUTUF AL-DANIAH FIL ARUDH WA AL-QAFIAH AAA AAA SELURUH NEGARA

36
KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

AL-BALAGHAH AL-ARABIAH LI AL-SOFFI AL-THANI


111. FT609020 AAA AAA SELURUH NEGARA
AL-THANAWI
AL-BALAGHAH AL-ARABIAH LI AL-SOFFI AL-THALIS
112. FT609021 AAA AAA SELURUH NEGARA
AL-THANAWI

37