Anda di halaman 1dari 1

LDP pada 1 Mac 2019

Minit Curai
Tajuk : Mesyuarat Panitia Matematik Daerah Kuala Pilah Kali-1 2019
Tarikh : 28 Feb 2019
Masa : 2:30 ptg – 4:30 ptg
Tempat : SJKC Chung Hua Kuala Pilah

Perkara-Perkara yang dibincang:


1. Pelaksanaan Program Matematik Tahunan
 Aktiviti untuk meningkat profesionalisme guru:
Bengkel Peningkatan Kompetensi Guru Matematik SJKC akan dilaksanakan pada 25
April 2019 di SJKC Chung Hua Kuala Pilah pada pukul 2:30ptg hingga 5:00ptg. Sasaran bagi
bengkel ini adalah 3 orang guru yang mengajar Matematik Tahap 2 dari setiap sekolah.
Penceramah bagi bengkel ini adalah Cikgu Wong dari SJKC Chung Hua KP yang akan
berkongsi masalah murid yang kerap dilakukan semasa menjawab soalan dan cara
menanganinya.
 Aktiviti untuk Meningkat Prestasi Murid dari SJK dalam Matematik
Pertandingan Matematik Kiraan Pantas akan diadakan pada 24 Julai 2019 di SJKC
Chung Hua KP pada pukul 2:30ptg hingga 4:00ptg. Sasaran pertandingan ini adalah 4 orang
murid dari Tahun 4 atau 5 dari setiap sekolah. Ketua Panitia MT dari setiap sekolah akan
meenyediakan 30 soalan mengikut tajuk yang diberi seterusnya 150 soalan akan dipilih secara
rawak. Tempoh masa bagi menjawab soalan ini adalah 20 minit. Setiap sekolah diminta
membayar RM10 sebagai yuran penyertaan. Hadiah-hadiah akan disediakan termasuk 5 sagu
hati.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

_____________________ _____________________
(Leiw Lee Peen) (Pok Kim Nyen)