Anda di halaman 1dari 1

SMK DPHA GAPOR

STAMPIN, 93350 KUCHING

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


UJIAN : TOPIKAL 1
SUBJEK : ASAS SAINS KOMPUTER
TINGKATAN : 2
TAHUN : 2019
TOPIK YANG DIUJI : 1.0 PERWAKILAN DATA
1.1 SISTEM NOMBOR ASAS PERLAPANAN
1.2 SISTEM NOMBOR ASAS PERENAMBELASAN

TAHAP PENGETAHUAN
 Mengenal pasti nombor perduaan
 Mengenal pasti nombor perpuluhan
 Mengenal pasti nombor perlapanan.
 Mengenal pasti nombor perenambelasan.
 Mengenal istilah-istilah dalam asas sains komputer
TAHAP KEFAHAMAN
 Membanding beza nombor perduaan dan nombor perlapanan
TAHAP APLIKASI
 Menukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan dan sebaliknya.
 Menukar nombor perenambelasan kepada nombor perduaan dan
sebaliknya.
 Menukar nombor perenambelasan kepada nombor perpuluhan dan
sebaliknya.
 Menulis algoritma bagi menukar nombor perlapanan kepada nombor
perduaan
TAHAP ANALISIS
 Menganalisis penggunaan nombor perlapanan di dunia sebenar

Disediakan oleh:
Adibah Binti Abdul Latif
Nur Lydiana Binti Sahran