Anda di halaman 1dari 14

PENGUMUMAN

JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT


Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-AGAMA-1

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 AHMAD FADLI ZAM ZAMI H. A. Nurul Fuad, S.Ag M. Fauzi Al-fanda, Lc. ARB
2 ANDIKA TAUFIK HIDAYATULLAH H. A. Nurul Fuad, S.Ag M. Fauzi Al-fanda, Lc. ARB
3 DEDE ABDUL QOYYIM M. Sholahuddin, M.Pd. H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
4 FACHRI HUSEINI H. A. Nurul Fuad, S.Ag M. Fauzi Al-fanda, Lc. ARB
5 FAHIM IBNU MALIK H. A. Nurul Fuad, S.Ag M. Fauzi Al-fanda, Lc. ARB
6 FAJAR FATHONI H. A. Nurul Fuad, S.Ag M. Fauzi Al-fanda, Lc. ARB
7 FATAH CHOIRUL IMAM M. Sholahuddin, M.Pd. H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
8 FATHURRAHMAN M. Fauzi Al-fanda, Lc. H. A. Nurul Fuad, S.Ag ARB
9 FATIH AHMAD HILMY M. Sholahuddin, M.Pd. H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
10 GUS FAN ABID AL-FARUQ M. Fauzi Al-fanda, Lc. H. A. Nurul Fuad, S.Ag ARB
11 HAFIF AL FARIZY M. Sholahuddin, M.Pd. H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
12 HAWIN SHINA RIDLON NUHA M. Fauzi Al-fanda, Lc. H. A. Nurul Fuad, S.Ag ARB
13 HILAL KHAMDANI M. Fauzi Al-fanda, Lc. H. A. Nurul Fuad, S.Ag ARB
14 ICHLAS KARUNIA ARDI M. Fauzi Al-fanda, Lc. H. A. Nurul Fuad, S.Ag ARB
15 ILHAM KHOIRI Bukhori, S.A M. Anang Firdaus, M.Pd.I ARB
16 LUKMAN NUR HAKIM M. Sholahuddin, M.Pd. H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
17 M. AZKA LINNAJAH H. Itmam Rouyani, S.Pd H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
18 M. DZIKRUL H. H. Itmam Rouyani, S.Pd H. Ainun Naim, M.Pd.I ING
19 M. HASYIM ANTA MAULANA H. Itmam Rouyani, S.Pd Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
20 MOCHAMMAD RIFKI ALFIN H. Itmam Rouyani, S.Pd Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
21 MUHAMAD. RIZKI MUBAROK Bukhori, S.A M. Anang Firdaus, M.Pd.I ARB
22 MOHAMMAD BURHANUDIN Bukhori, S.A M. Anang Firdaus, M.Pd.I ARB
23 MUH. IRFAN Bukhori, S.A M. Anang Firdaus, M.Pd.I ARB
24 MUHAMMAD BUDI ANDI PADRI Fathurrahman, M.Pd.I Dewi Purwati ARB
25 MUHAMMAD FAJRUL FALAH H. Ainun Naim, M.Pd.I Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
26 MUHAMMAD FATONI M. Anang Firdaus, M.Pd.I Bukhori, S.A ARB
27 MUHAMMAD IQRO KALAMULLAH H. Ainun Naim, M.Pd.I Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
28 MUHAMMAD IZZUDIN M. Anang Firdaus, M.Pd.I Bukhori, S.A ARB
29 MUHAMMAD JIDDAN MUBAROK M. Anang Firdaus, M.Pd.I Bukhori, S.A ARB
30 MUHAMMAD NUR GHOZALI M. Anang Firdaus, M.Pd.I Bukhori, S.A ARB
31 MUHAMMAD RIFQI Fathurrahman, M.Pd.I Dewi Purwati ARB
32 MUHAMMAD SETIA AFIEFUDIN Fathurrahman, M.Pd.I Dewi Purwati ARB
33 MUHAMMAD SOFWAN ASHFIA MAULANA Fathurrahman, M.Pd.I Dewi Purwati ARB
34 RAGA INSANI TAQWIIN H. Itmam Rouyani, S.Pd Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
35 RAIHAN BAGAS MAHARDIKA H. Ainun Naim, M.Pd.I Nora Windiana Pratiwi, S.Pd ING
36
37
38
39
40
41
42
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-AGAMA-2

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 ADE IRMA AULIA FUAD Fathurrahman, M.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
2 AMALINA FILDA GHASSANI Akhmad Halim, M.Pd.I Fathurrahman, M.Pd.I ARB
3 AROFAH FEBRIANA Akhmad Halim, M.Pd.I Fathurrahman, M.Pd.I ARB
4 AZZA MASITA H. Ainun Naim, M.Pd.I H. Itmam Rouyani, S.Pd ING
5 CHAMIDATUN NASIROH Akhmad Halim, M.Pd.I Fathurrahman, M.Pd.I ARB
6 FARISKA KHOLISHOH AMALIA Akhmad Halim, M.Pd.I Fathurrahman, M.Pd.I ARB
7 HANIFATUL ODITYAN PUTRI Akhmad Halim, M.Pd.I Fathurrahman, M.Pd.I ARB
8 HANNAH ALFARIDAH H. Ainun Naim, M.Pd.I H. Itmam Rouyani, S.Pd ING
9 IKRIMA AMIRA AHADIYA H. Ainun Naim, M.Pd.I H. Itmam Rouyani, S.Pd ING
10 INDAH RACHMAWATI Nora Windiana Pratiwi, S.Pd H. Itmam Rouyani, S.Pd ING
11 LAYYINATUS SANIYA Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I Akhmad Halim, M.Pd.I ARB
12 MIFTAKHUL JANNAH Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I Akhmad Halim, M.Pd.I ARB
13 MIRANDA WARDANIYAH Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I Akhmad Halim, M.Pd.I ARB
14 MUFTIHATUR ROHMAH Nora Windiana Pratiwi, S.Pd H. Itmam Rouyani, S.Pd ING
15 NADYA TAHTA SALSABILA Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I Akhmad Halim, M.Pd.I ARB
16 NAFILA CAHYANINGTYAS Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I Akhmad Halim, M.Pd.I ARB
17 NANIK DURROTUN NAFISA Asydad Farid A., S.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
18 NURUL IZZAH PITALOKA Asydad Farid A., S.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
19 QURROTUL 'AINI Nora Windiana Pratiwi, S.Pd M. Sholahuddin, M.Pd. ING
20 RIZKA NUR MAULIDIYAH Nora Windiana Pratiwi, S.Pd M. Sholahuddin, M.Pd. ING
21 ROSA LINA Nora Windiana Pratiwi, S.Pd M. Sholahuddin, M.Pd. ING
22 ROUDHOH AL-JANNAH Asydad Farid A., S.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
23 SAYIDAH URWATUL WUSQO Asydad Farid A., S.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
24 SEPRIYANA Asydad Farid A., S.Pd.I Drs. H. A. Farichin Ichwan, M.H.I ARB
25 SHINTIA NOVITA APRILINA Dewi Purwati Asydad Farid A., S.Pd.I ARB
26 SITI KHASBIATUR ROKHMAH Dewi Purwati Asydad Farid A., S.Pd.I ARB
27 SOHIHUL HASANAH H. Ainun Naim, M.Pd.I M. Sholahuddin, M.Pd. ING
28 SOLEKHATUL MILA Dewi Purwati Asydad Farid A., S.Pd.I ARB
29 TASYA FAJAR RAMADHANI Nora Windiana Pratiwi, S.Pd M. Sholahuddin, M.Pd. ING
30 TSANIA QOTRUN NADA NADHIFA Nora Windiana Pratiwi, S.Pd M. Sholahuddin, M.Pd. ING
31 ULYA HAYYIN AMALYA Dewi Purwati Asydad Farid A., S.Pd.I ARB
32 VINA UMDATUN NAJAKHAH Dewi Purwati Asydad Farid A., S.Pd.I ARB
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-SALAF

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 ABDUL LATHIEF Muchtar Syafi'I, S.Pd.I Hafidz, S.Pd IND
2 AFIDA CHOIRUL CHIKAM SA'BANIN Muchtar Syafi'I, S.Pd.I Hafidz, S.Pd IND
3 AHMAD HABIB AFANDI Muchtar Syafi'I, S.Pd.I Hafidz, S.Pd IND
4 AHMAD NAUFAL ROJABI Muchtar Syafi'I, S.Pd.I Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I IND
5 AHMAD RAIHAN QOLBU ATTSANI Muchtar Syafi'I, S.Pd.I Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I IND
6 AHMAD ROKHIB ROZIKIN Saifullah, M.Pd.I Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I IND
7 AHMAD SURURI Saifullah, M.Pd.I Drs. H. Shiddiq, M.H.I IND
8 DIMAS ARIF PANGESTU Saifullah, M.Pd.I Drs. H. Shiddiq, M.H.I IND
9 GHOZALI ALAM KUNCORO Saifullah, M.Pd.I Drs. H. Shiddiq, M.H.I IND
10 HASBI IDRIS QUDWAHANA Saifullah, M.Pd.I Drs. H. Shiddiq, M.H.I IND
11 KATON PRASETIO Syuhada' Syarkun, M.HI Drs. Mustaqim Askan, M.H.I IND
12 KHOIRI ROIF Syuhada' Syarkun, M.HI Drs. Mustaqim Askan, M.H.I IND
13 M. FAQIH BRAMASTA Syuhada' Syarkun, M.HI Drs. Mustaqim Askan, M.H.I IND
14 M. IKHSAN MUBAROK Syuhada' Syarkun, M.HI Drs. Mustaqim Askan, M.H.I IND
15 M. RIKZA FAUZUL ADHIM Syuhada' Syarkun, M.HI DR. H. Johari, M.Ag IND
16 M. ZIDAN NAILUL HAQ Zainul Arifin, M.Pd.I DR. H. Johari, M.Ag IND
17 MAS AGUNG FIRDAUS Zainul Arifin, M.Pd.I DR. H. Johari, M.Ag IND
18 MOCHAMMAD KHARIZ HIDAYAT Zainul Arifin, M.Pd.I DR. H. Johari, M.Ag IND
19 MOCHAMMAD RAZIEF FIRDAUS Zainul Arifin, M.Pd.I Ahmad Said Ridlwan, S.Sy IND
20 MOHAMAD RIFA'I ANWAR Ahmad Said Ridlwan, S.Sy Ahmad Said Ridlwan, S.Sy IND
21 MOHAMMAD ADAM MUSTHOFA Ahmad Said Ridlwan, S.Sy Ahmad Said Ridlwan, S.Sy IND
22 MUH. IZZUL HIMAM Ahmad Said Ridlwan, S.Sy Ahmad Said Ridlwan, S.Sy IND
23 MUHAMAD FAOJAN Ahmad Said Ridlwan, S.Sy Zainul Arifin, M.Pd.I IND
24 MUHAMAD YAHYA ALKHAFID DR. H. Johari, M.Ag Zainul Arifin, M.Pd.I IND
25 MUHAMMAD ABRIL ROOZYC DR. H. Johari, M.Ag Zainul Arifin, M.Pd.I IND
26 MUHAMMAD FADILLAH SAFWAN DR. H. Johari, M.Ag Zainul Arifin, M.Pd.I IND
27 MUHAMMAD FAIQ AQIL DR. H. Johari, M.Ag Syuhada' Syarkun, M.HI IND
28 MUHAMMAD FALIKH RIFQI Drs. Mustaqim Askan, M.H.I Syuhada' Syarkun, M.HI IND
29 MUHAMMAD HAFIDZA DAFFA NURDIANSYAH Drs. Mustaqim Askan, M.H.I Syuhada' Syarkun, M.HI IND
30 MUHAMMAD KHABIB MAULANA Drs. Mustaqim Askan, M.H.I Syuhada' Syarkun, M.HI IND
31 MUHAMMAD RAFLI DWI NUR ALAM Drs. Mustaqim Askan, M.H.I Syuhada' Syarkun, M.HI IND
32 NABIL MALIK HIDAYAT Drs. H. Shiddiq, M.H.I Saifullah, M.Pd.I IND
33 NOVAL SYAROFAL ANAM Drs. H. Shiddiq, M.H.I Saifullah, M.Pd.I IND
34 NUR HIDAYAT ALIM Drs. H. Shiddiq, M.H.I Saifullah, M.Pd.I IND
35 RAFA CHUMAIRI Drs. H. Shiddiq, M.H.I Saifullah, M.Pd.I IND
36 RAHMAT FAHRI Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I Saifullah, M.Pd.I IND
37 RP. M. HIMAM AWAN AFGHANI Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I Muchtar Syafi'I, S.Pd.I IND
38 SAKA SA PRAJA Drs. H. A. Ainur Rofiq, M.H.I Muchtar Syafi'I, S.Pd.I IND
39 SULTHON AL HAKIM NOER MUSTHOFA Hafidz, S.Pd Muchtar Syafi'I, S.Pd.I IND
40 SYU'AIB SUCI SUJIWO Hafidz, S.Pd Muchtar Syafi'I, S.Pd.I IND
41 WAHYU TRI CAHYONO Hafidz, S.Pd Muchtar Syafi'I, S.Pd.I IND
42
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-IIS-1

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 A. DHUL IKHTIROM MATHOFFANY Drs. Abd. Rochim Fathul Karim, S.Pd.I IND
2 A. FARHAT SAURI Drs. Abd. Rochim Fathul Karim, S.Pd.I IND
3 ABDUL AZIZ JANUAR Drs. Abd. Rochim Fathul Karim, S.Pd.I IND
4 ABDUR RACHMAN FAJRI Drs. Abd. Rochim Fathul Karim, S.Pd.I IND
5 ABDURRAHMAN WAHID M. Zuhdi Bajuri, S.Pd Fuad Muzakki, S.Pd IND
6 AHMAD FAJAR DEWANTARA M. Zuhdi Bajuri, S.Pd Fuad Muzakki, S.Pd IND
7 AHMAD IN'AM AWALUDDIN Isman, S.Pd Fuad Muzakki, S.Pd IND
8 AHMAD ROISUL WIZAR Isman, S.Pd Fuad Muzakki, S.Pd IND
9 AMIN HIDAYAT Isman, S.Pd Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos IND
10 ANTENG MULIA Isman, S.Pd Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos IND
11 FARHAN PRAYOGA Musta'inun, S.Si Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos IND
12 FERI ARDIANSAH Musta'inun, S.Si Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos IND
13 HUDA DIANTO RAHMAN Musta'inun, S.Si David Sugiarto, S.Pd. M.Msi IND
14 ILHAM RAMADHAN Musta'inun, S.Si David Sugiarto, S.Pd. M.Msi IND
15 M. SHOBY MUBAROK Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I David Sugiarto, S.Pd. M.Msi IND
16 MUHAMMAD DANANG FAHRU ROSIDIN Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I David Sugiarto, S.Pd. M.Msi IND
17 MUHAMMAD FERDIANSYAH Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I Restiana Safitri, S.Pd IND
18 MUHAMMAD LUTFI FIRMANSYAH Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I Restiana Safitri, S.Pd IND
19 MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN M. Zuhdi Bajuri, S.Pd Restiana Safitri, S.Pd IND
20 NAUFAL AHMAD PRAZAKI M. Zuhdi Bajuri, S.Pd Restiana Safitri, S.Pd IND
21 NABIEL MAKARIM Mahmudi, M.Pd.I Mahmudi, M.Pd.I IND
22 SIRODJUD DAHLAN ASY'ARIE Mahmudi, M.Pd.I Mahmudi, M.Pd.I IND
23 SYAFIIL ANAM Mahmudi, M.Pd.I Mahmudi, M.Pd.I IND
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-IIS-2

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 AAMIRA KIRANA RISQI KHOFIFAH Restiana Safitri, S.Pd M. Zuhdi Bajuri, S.Pd IND
2 ADINDA SUCI LUTFIYAH Restiana Safitri, S.Pd M. Zuhdi Bajuri, S.Pd IND
3 AWALIA MUSITOH Restiana Safitri, S.Pd M. Zuhdi Bajuri, S.Pd IND
4 DEP EVIE VHEIN Restiana Safitri, S.Pd M. Zuhdi Bajuri, S.Pd IND
5 DINI APRILLIA Restiana Safitri, S.Pd Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I IND
6 FARAH LABIBAH David Sugiarto, S.Pd. M.Msi Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I IND
7 FIQI HERDIAN PUTRI David Sugiarto, S.Pd. M.Msi Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I IND
8 FITRIANNISA RAMADHANI David Sugiarto, S.Pd. M.Msi Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I IND
9 FIVI SETYA LESTARI David Sugiarto, S.Pd. M.Msi Drs. H. Rusman Pausin, M.Pd.I IND
10 HASANATUR ROHMANIA David Sugiarto, S.Pd. M.Msi Musta'inun, S.Si IND
11 KALAM FATONAH Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos Musta'inun, S.Si IND
12 KAMELIA Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos Musta'inun, S.Si IND
13 NASTA'INA Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos Musta'inun, S.Si IND
14 NILNA ZAHROTAL ABADIYAH Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos Musta'inun, S.Si IND
15 PUTRI AYU WARDANI Nazhifatun Mutahhirah, S.Sos Isman, S.Pd IND
16 RIZA INAYATUL ILAHIYAH Fuad Muzakki, S.Pd Isman, S.Pd IND
17 RIZKA ALMALINA ROCHMAN Fuad Muzakki, S.Pd Isman, S.Pd IND
18 RIZQI SA'DIYYAH Fuad Muzakki, S.Pd Isman, S.Pd IND
19 SHOFY RIDHA PRATIWI Fuad Muzakki, S.Pd Isman, S.Pd IND
20 SITI KHUMAEROH Fuad Muzakki, S.Pd Drs. Abd. Rochim IND
21 SITI MUSTAIDATUL LAYLIA Fathul Karim, S.Pd.I Drs. Abd. Rochim IND
22 SITI NUR HAYATI Fathul Karim, S.Pd.I Drs. Abd. Rochim IND
23 SITI NUR PUTRI HANDAYANI Fathul Karim, S.Pd.I Drs. Abd. Rochim IND
24 WANDA YALA SENASTRI EKA PRATIWI Fathul Karim, S.Pd.I Drs. Abd. Rochim IND
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-MIA-1

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 ABDUL AFIF NUR CHANIF A. Imron Makmun, S.H. Drs. Prasetyo IND
2 ABDUL HAFIZ A. Imron Makmun, S.H. Drs. Prasetyo IND
3 ACHMAD BAIHAQI A. Imron Makmun, S.H. Drs. Prasetyo IND
4 ACHMAD RIZAL NURHUDA A. Imron Makmun, S.H. Drs. Prasetyo IND
5 AHMAD AQIL ABDILLAH A. Imron Makmun, S.H. Drs. Prasetyo IND
6 AHMAD ARDAFUL ABROR JAUHARI Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. Dian Anggraini, S.Pd IND
7 AHMAD NAJMI FUADI Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. Dian Anggraini, S.Pd IND
8 AHMAD NAVI Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. Dian Anggraini, S.Pd IND
9 AHMAD SYUKRON YUWAFI Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. Dian Anggraini, S.Pd IND
10 AHMAD YUSRONIL HAQ Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. Dian Anggraini, S.Pd IND
11 ALVIN HIDAYAT David Maulana, S.Pd Auwalina Agustin, S.Pd IND
12 BAGUS SALAM HAMDANI David Maulana, S.Pd Auwalina Agustin, S.Pd IND
13 BAHRUL KAMAL ALGHOZALI David Maulana, S.Pd Auwalina Agustin, S.Pd IND
14 FAISAL ALI David Maulana, S.Pd Auwalina Agustin, S.Pd IND
15 GILANG RAFID PERMANA RIYADI David Maulana, S.Pd Auwalina Agustin, S.Pd IND
16 IKHLASUL AMAL ALALLAH MT Nazwar Kholilluddin, S.Pd Rona Mirati, S.Si IND
17 MUHAMAD DARIS DZAKIR Nazwar Kholilluddin, S.Pd Rona Mirati, S.Si IND
18 M. FATHUL AZMI Nazwar Kholilluddin, S.Pd Rona Mirati, S.Si IND
19 M. ALI MA'MUM MU'ROD Nazwar Kholilluddin, S.Pd Rona Mirati, S.Si IND
20 M. ZACKY ABDILLAH Z. Nazwar Kholilluddin, S.Pd Rona Mirati, S.Si IND
21 MOH. HAFIZUL HAKIM Abdul Hamid, S.Pd., Gr Farah Amirotus Salma, S.T IND
22 MOH. WILDANUM MUKHOLID Abdul Hamid, S.Pd., Gr Farah Amirotus Salma, S.T IND
23 MUCHAMMAD KHOIRURROZIQIN Abdul Hamid, S.Pd., Gr Farah Amirotus Salma, S.T IND
24 MUFTI ADLI TAMLIKHO Abdul Hamid, S.Pd., Gr Farah Amirotus Salma, S.T IND
25 MUHAMAD BAGAS ADJI WIJAYA Abdul Hamid, S.Pd., Gr Farah Amirotus Salma, S.T IND
26 MUHAMMAD ALI RIDWAN Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
27 MUHAMMAD ANDI MUSTOFA Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
28 MUHAMMAD DLIYAUL HAQQI Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
29 MUHAMMAD DWI ARMANSYAH Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
30 MUHAMMAD FAIZUL ILHAM Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
31 MUHAMMAD FATTAH ABDUL JA'FAR Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I Dian Lianawati, S.Si IND
32 MUHAMMAD HUSNUL FIKAR Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
33 MUHAMMAD MIQDAD Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
34 MOHAMMAD MUSTHOFA Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
35 MUHAMMAD NIZAMUDDIN AULIA Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
36 MUHAMMAD RIFKY MAULANA Drs. Prasetyo Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
37 MUHAMMAD ZAHRUDIN AFNAN Drs. Prasetyo Apri Astutik Sulistiani, S.Pd IND
38 PRISMA ZUHRI SAPUTRA Drs. Prasetyo H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag IND
39 RAFIK GUMELAR KUSWARA Drs. Prasetyo H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag IND
40 RIZAL DWI BAHARUDIN Drs. Prasetyo H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag IND
41 SANDI KURNIAWAN Rino Junaidi, S.Pd H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag IND
42 ZUHDI PERMANA PUTRA Rino Junaidi, S.Pd H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag IND
PENGUMUMAN
JADWAL PEMAKAIAN LAB KOMPUTER SETELAH TRY OUT
Kelas dan Jam Pelajaran
No Bulan Hari/Tgl
MIA-1 IIS-1 IIK-1 SLF IIK-2 MIA-2 IIS-2
19 Ahad, 18
20 Senin, 19
21 Selasa, 20
TRY OUT UJIAN NASIONAL
22 Rabu, 21
23 Nopember Kamis, 22 5-8 5-8 1-4 1-4
24 2018 Sabtu, 24 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
19 Ahad, 25 1-4 1-4 5-8 5-8
20 Senin, 26 1-4 1-4 5-8 5-8 5-8
21 Selasa, 27 5-8 5-8 1-4 1-4
22 Rabu, 28 5-8 5-8 5-8

AGENDA FINISHING DAN MUNAQOSAH PAPER


1. Pengumpulan Paper Terakhir pada Rabu, 28 Nopember 2018 kepada petugas :
a. Bpk. Abd. Rozaq untuk kelas (IIK dan IIS)
b. Ibu Ekowati untuk kelas (MIA dan Salaf)

2. Ketentuan Pengumpulan paper :


a. Paper memuat :
- Halaman Depan ( Cover, Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan )
Contoh format Halaman Depan dapat di unduh di: http://bit.ly/masstbi
Pada Halaman Persetujuan dan Pengesahan harus sudah mendapatkan
tanda tangan pembimbing
- Isi Paper (Daftar isi, Bab I, Bab II, Bab III dan Daftar Pustaka)
- Lampiran
- Form Bimbingan yang sudah diberi nilai oleh pembimbing
b. Paper di cetak rangkap 2 (dua);
- 1 untuk dikumpulkan ke petugas, di jilid dan diserahkan ke Penguji Munaqosah
- 1 di bawa sendiri oleh siswa untuk dipelajari sebagai bahan Munaqosah

3. Munaqosah dilaksanakan pada :


a. Hari Ahad 9 Desember 2018 pukul 14:00 WIB (Setelah Jabo Di Pondok)
b. Mengenakan pakaian rapi atasan putih, bawahan hitam dan bersepatu
c. Ruang Munaqosah masing-masing ditentukan kemudian
KELAS : XII-MIA-2

DAFTAR PEMBIMBING DAN PENGUJI PENYUSUNAN PAPER 2018


Nama Guru
No Nama Siswa Bahasa
Pembimbing Penguji
1 ABIER NAILIN NI'AM Apri Astutik Sulistiani, S.Pd Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
2 ALIEFIA IFNANI SHOLIHA Apri Astutik Sulistiani, S.Pd Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
3 ANGGUN QURROTA AINI Apri Astutik Sulistiani, S.Pd Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
4 ANISA NUR HIDAYATI Apri Astutik Sulistiani, S.Pd Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
5 ANNISA RIZQI ADI PUTRI Apri Astutik Sulistiani, S.Pd Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
6 AULIYATUL FAIZAH Dian Lianawati, S.Si Arifin Ali Purwadi, M.M.Pd. IND
7 BINTI CHUNAIFATUL UMAHA Dian Lianawati, S.Si David Maulana, S.Pd IND
8 DINDA ZUHAIROTUL ISYIYA Dian Lianawati, S.Si David Maulana, S.Pd IND
9 ENDA SARTIKA SARI Dian Lianawati, S.Si David Maulana, S.Pd IND
10 FIDA NURUL IZZAH Dian Lianawati, S.Si David Maulana, S.Pd IND
11 IZZA AFKARINA Farah Amirotus Salma, S.T David Maulana, S.Pd IND
12 KHOIROTUNNISA Farah Amirotus Salma, S.T David Maulana, S.Pd IND
13 LAILA SYA'BANA Farah Amirotus Salma, S.T Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
14 LIA MUKHROMAH INDRIANI Farah Amirotus Salma, S.T Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
15 LISDA MARYA NUR BIDADARI ZAHROTUL JANNAH Farah Amirotus Salma, S.T Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
16 LUSIANA PUTRI Rona Mirati, S.Si Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
17 MAULINA HALIN Rona Mirati, S.Si Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
18 MELLARISA OKTIKA Rona Mirati, S.Si Drs. H. Nachrowi, M.Pd.I IND
19 MUHIMMATUL CHOIROH Rona Mirati, S.Si Nazwar Kholilluddin, S.Pd IND
20 NABILA AULIYA MAGHFIRA Rona Mirati, S.Si Nazwar Kholilluddin, S.Pd IND
21 NAZILUL FIKRIA Auwalina Agustin, S.Pd Nazwar Kholilluddin, S.Pd IND
22 NOER VINDI ARISTIA PUTRI Auwalina Agustin, S.Pd Nazwar Kholilluddin, S.Pd IND
23 NUR ZAYYINATUL LAILI Auwalina Agustin, S.Pd Nazwar Kholilluddin, S.Pd IND
24 NURUL IZZA Auwalina Agustin, S.Pd Abdul Hamid, S.Pd., Gr IND
25 PUTRI DEWI FAHMAWATI Auwalina Agustin, S.Pd Abdul Hamid, S.Pd., Gr IND
26 PUTRI LU'LU' AMANSYUROH Dian Anggraini, S.Pd Abdul Hamid, S.Pd., Gr IND
27 PUTRI MURDIANINGSIH Dian Anggraini, S.Pd Abdul Hamid, S.Pd., Gr IND
28 RISKI MARISSA AMALIA Dian Anggraini, S.Pd Abdul Hamid, S.Pd., Gr IND
29 RIZAH AMINAH Dian Anggraini, S.Pd Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I IND
30 RIZKA AULIA DWIRAHMADAYANTI Dian Anggraini, S.Pd Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I IND
31 ROFIFAH AZ ZAHRO H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I IND
32 SITI KHOFSOH RATU PERWIRA NEGARA H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I IND
33 SITI LAYLATUL MASRUROH H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag Drs. H. Harly Yusuf W, M.Pd.I IND
34 SITI NUR RISMA MAHARANI H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag A. Imron Makmun, S.H. IND
35 SITI NUR ROHMAH H. Muhyar Burhanuddin, S.Ag A. Imron Makmun, S.H. IND
36 TANYA BUNGA MAGHFIROH Rino Junaidi, S.Pd A. Imron Makmun, S.H. IND
37 WILDHATU DZATI FIQHUL KHULUQIYYAH Rino Junaidi, S.Pd A. Imron Makmun, S.H. IND
38 ZULFA SYARIFAH Rino Junaidi, S.Pd A. Imron Makmun, S.H. IND
39
40
41
42