Anda di halaman 1dari 1

NASKAH PIDATO PAMITAN

NURUL ISLAMIATI/18-051-179-6
ASSALAMU’ALAIKUM Wr Wb

Bapak kepala sekolah ingkang kula urmati,Bapak/Ibu guru saha stap karyawan
ingkang kula urmati,serta rencang – rencang ingkang kula tresnani.

Sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah


ingkang Maha Agung,ingkang sampun paring rahmat dhateng kita sedaya saenggo
kita saget makempal wonten ing Aula SMP N 1 Polanharjo menika

Kula minangka wakilipun rencang – rencang siswa kelas 9 ngaturaken aguning


panuwun dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi acara
pamitan siswa kelas 9 SMP N 1 Polanharjo

Sak lajengipun kula wakilipun kelas 9 ngaturakan:

1. Matur nuwun dhumateng Bapak/Ibu guru ingkang ndidik kula sarencang kanti
sabar lan ikhlas kirang luwih 3 taun saenggo saged lulus 100 persen
2. Kula sarencang nyuwun donga pangestu mugi - mugi kula sarencang ketampi
wonten sekolah ingkang sae
3. Kula sarencang dinten menika nyuwun pamit mlinakaken SMP N 1 Polanharjo
ingkang kula tresnani menika

Para rawuh ingkang kula urmati,

Mugi – mugi SMP N 1 Polanharjo tetep jaya,majeng prestasinipun

Maketen atur kawula mbok bilih wonten lepating atur,kula nyuwun


pangapunten

WASSALAMU’ALAIKUM Wr Wb