Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 08 Januari 2018 (Isnin)


Masa 08:30 – 10:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Diri Saya
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1, 2.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenali anggota badan
Aktiviti Aktiviti Kendiri (Anggota Badan Saya)
1. Murid mengenal anggota badan masing-masing.
2. Murid menyebut nama anggota badan.
3. Murid menunjukkan anggota badan yang di sebut oleh guru adaptasi dari permainan
“Kata Kamil…”
4. Murid memadankan perkataan dengan gambar
5. Murid eja nama anggota badan.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Baik Hati
BBM Gambar rajah anggota badan, kertas perkataan, lembaran kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 09 Januari 2018 (Selasa)


Masa 08:00 – 09:30
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Diri Saya
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Melaksanakan arahan
Aktiviti Permainan Kotak Beracun
1. Murid mengayakan / melakonkan mengikut arahan dalam kertas yang
diberi.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Kertas Arahan
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 10 Januari 2018 (Rabu)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Diri Saya
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Mendengar dan bertutur
Standard Kandungan 1.1, 2.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menerangkan adab-adab sebelum dan selepas ke tandas.
Aktiviti Kebersihan Diri (Tandas)
2. Penerangan tentang adab-adab sebelum dan selepas ke tandas.
3. Peraturan semasa keluar ke tandas.
4. Mewarna gambar.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kebersihan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Gambarajah Adab Ke Tandas, Lembaran Mewarna
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 11 Januari 2018 (Khamis)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Diri Saya
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (i), (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyanyikan lagu “Negaraku” dan “Negeri Sabah Tanah Airku” dengan sebutan
yang betul.
Aktiviti Nyanyian Lagu Patriotik
2. Membaca lirik lagu “Negaraku” dan “Negeri Sabah Tanah Airku”.
3. Bimbing murid menyanyi dengan hormat dan tepat.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Hormat-menghormati
BBM Lirik lagu “Negaraku” dan “Negeri Sabah Tanah Airku”, Musik Minus One “Negaraku” dan
“Negeri Sabah Tanah Airku”
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 12 Januari 2018 (Jumaat)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Diri Saya
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Mendengar dan bertutur
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal Bendera Malaysia
Aktiviti Nyanyian Lagu Patriotik
1. Mewarna bahan edaran tentang negara.
2. Pamerkan di dalam kelas.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Lembaran Mewarna Bendera Malaysia
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 15 Januari 2018 (Isnin)


Masa 08:30 – 10:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Kesepaduan
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (i), (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan konsonan
Aktiviti Nyanyian Lagu Kereta Kecil
1. Murid menyanyi bersama-sama dengan bimbingan guru.
2. Murid mewarnakan bahan edaran yang diberi oleh guru.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Baik Hati
BBM Lirik lagu “Kereta Kecil”, Bahan Mewarna.
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


- Ujian Diagnostik Linus Literasi diselitkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 16 Januari 2018 (Selasa)


Masa 08:00 – 09:30
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Kesepaduan
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Mendengar dan bertutur
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea
Aktiviti Cita-cita Saya (Jig- saw Puzzle)
1. Murid bercerita tentang cita-cita masing-masing.
2. Murid diminta menyusun jig-saw puzzle mengikut kumpulan kecil.
3. Suai padankan pekerjaan dengan tempat bertugas.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Keratan Susun Gambar (Jig-Saw)
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


- Ujian Diagnostik Linus Literasi diselitkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 17 Januari 2018 (Rabu)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Kesepaduan
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (i), (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan konsonan
Aktiviti Permainan Cari Kata.
1. Penerangan tentang permainan.
2. Permainan bermula.
3. Mengumumkan pemenang.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kebersihan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Gambarajah Adab Ke Tandas, Lembaran Mewarna
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


- Ujian Diagnostik Linus Literasi diselitkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 18 Januari 2018 (Khamis)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Kesepaduan
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (i), (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan konsonan
Aktiviti Pertandingan Mengeja
1. Murid diberikan beberapa perkataan mudah.
2. Murid dibimbing mengeja perkataan tersebut.
3. Murid mengeja perkataan tersebut secara berdikari.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Hormat-menghormati
BBM Lirik lagu “Negaraku” dan “Negeri Sabah Tanah Airku”, Musik Minus One “Negaraku” dan
“Negeri Sabah Tanah Airku”
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


- Ujian Diagnostik Linus Literasi diselitkan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 19 Januari 2018 (Jumaat)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema Kesepaduan
Tajuk Minggu Transisi
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf
Aktiviti Tulisan Cantik
1. Latihan asas menulis diberi kepada murid-murid.
2. Pamerkan di dalam kelas.
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Lembaran Mewarna Bendera Malaysia
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan Aktiviti Minggu Transisi


- Ujian Diagnostik Linus Literasi diselitkan