Anda di halaman 1dari 1

RPH e-persediaan 2 Kumpulan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS


KELAS/BIL
TARIKH/HARI/MINGGU
MURID

MATA PELAJARAN MASA

KUMPULAN KUMPULAN 1 KUMPULAN 2


TEMA/TAJUK
KEMAHIRAN
PEMULIHAN
KONSTRUK LINUS
STANDARD
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA
◻ Kri
PAK21 ◻ Komunikasi ◻ Kolaboratif ◻ Kreatif ◻ Nilai
tis
BAHAN BANTU
BELAJAR/BAHAN
BANTU MENGAJAR

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid berupaya: Pada akhir PdP, murid berupaya:
PEMBELAJARAN 1. 1.
uksi

h1 h1

AKTIVITI h2 h2
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc) h3 h3

EKSI/IMPAK
__________________________________________________________________ tangguhkan kerana:
__________________________________________________________________ ◻ Mesyuarat/Kursus
◻ Program Sekolah
lan 1: ____/____ murid mencapai objektif ◻ Guru Pengiring
____/____ murid belum mencapai objektif ◻ Aktiviti Luar
lan 2: ____/____ murid mencapai objektif ◻ Cuti Rehat/Cuti Sakit
____/____ murid belum mencapai objektif ◻ Cuti Peristiwa/Cuti Am
◻ Cuti Bencana/Cuti Khas
KAN SUSULAN ◻ Lain-lain:
an susulan untuk mengatasi masalah murid:- ___________________
__________________________________________________________________ ___________________