Anda di halaman 1dari 19

JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN JULI 201

TAHUN AJARAN 2018/2019


MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin
18.00-18.35 1 MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN AGUSTUS 2
TAHUN AJARAN 2018/2019
MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis
18.00-18.35 1 MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN SEPTEMBER
TAHUN AJARAN 2018/2019
MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad
18.00-18.35 1 SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN OKTOBER 2
TAHUN AJARAN 2018/2019
MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa
18.00-18.35 1 AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN NOPEMBER
TAHUN AJARAN 2018/2019
MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat
18.00-18.35 1 MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
JADWAL MENGAJAR SEMESTER I BULAN DESEMBER
TAHUN AJARAN 2018/2019
MADIN BUSTANUN NASIKHIN PECAKARAN

KELAS : Ibtida' 1 /Ula


TANGGAL DAN HARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WAKTU JAM KE
sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad
18.00-18.35 1 SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF

KELAS : Ibtida' 2/ Ula


18.00-18.35 1 MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF

KELAS : Ibtida' 3 / Ula


18.00-18.35 1 AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU

KELAS : Wustho 1'


18.00-18.35 1 AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF

KELAS : Wustho 2'


18.00-18.35 1 JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH
18.35-18.50 ISTIRAHAT
18.50-19.25 2 FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA
Daftar Pelajaran dan Kitab
KELAS SABTU AHAD SENIN SELASA
Ibtida' 1 FASOLATAN B.ARAB AKHLAK QIROA'TI
Ibtida' 2 AQIDAH/AWAM AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB
Ibtida' 3 QUR'AN/TUHFATUL A AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB
Wustho 1 QUR'AN SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH
Wustho 2 TAQRIB TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ
AN JULI 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31
Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa
MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF 4 M.ULIN
AHAT 5 ARI. F
MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE
AHAT
AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE

JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH
AHAT
JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH

SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF
AHAT
SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF

RABU KAMIS Pecakarani, Juli 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
AGUSTUS 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31
Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat
SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL 4 M.ULIN
AHAT 5 ARI. F
MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND
AHAT
AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND

AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE

AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE

JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF

FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF

RABU KAMIS Pecakarani, Agustus 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
EPTEMBER 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30
Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad
AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF 4 M.ULIN
5 ARI. F
MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU
AHAT
SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU

ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF
AHAT
ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF

AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH
AHAT
AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA

RABU KAMIS Pecakarani, September 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
OKTOBER 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31
Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu
MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF 4 M.ULIN
AHAT 5 ARI. F
SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF
AHAT
MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF

SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF
AHAT
SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF

JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH
AHAT
MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI

RABU KAMIS Pecakarani, Oktober 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
OPEMBER 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30
sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat
SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
SF MF AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL 4 M.ULIN
AHAT 5 ARI. F
MF AF MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND
AHAT
AF MU SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND

AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE
AHAT
AL SF ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE

JH JH AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF
AHAT
FA FA AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF

RABU KAMIS Pecakarani, Nopember 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
DESEMBER 2018
9
AKARAN

DAN HARI
17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31
Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin Slasa Rabu kamis Jumat sabtu Ahad Senin
AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL KETERANGAN
AHAT No. Nama Guru
AL MU MU MU SF MF AL MU MU MU SF MF AL 1 SHOKHIF
2 MIFTAH
3 M. ALWI
MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF 4 M.ULIN
AHAT 5 ARI. F
MF MF SF AL MF AF MF MF SF AL MF AF MF 6 AENU
7 NADHIR
8 JAUHARI
SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF
AHAT
SF AE MF ND AF MU SF AE MF ND AF MU SF

ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND
AHAT
ND JH SF AE AL SF ND JH SF AE AL SF ND

AF SF JH SF JH JH AF SF JH SF JH JH AF
AHAT
AS SF MI SF FA FA AS SF MI SF FA FA AS

RABU KAMIS Pecakarani, Desember 2018


QIROA'TI QIROA'TI Kepala Madrasah
KENUAN QUR'AN
NAHWU/JURMIYAH KENUAN
AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
JURMIYAH AL-IBRIZ Muchammad Alwi
KELAS/ HARI/ PEL
WALI.KELAS Malam SABTU
MAPEL FASOLATAN
M.ALWI
PENGAMPU SF
MAPEL AQIDAH/AWAM
MIFTAH
Kode PENGAMPU MF
SF MAPEL JAM PERTAMA QUR'AN/TUHFATUL A
M.ULIN
MF PENGAMPU AF
AL MAPEL QUR'AN
SHOKHIF
MU PENGAMPU AL
AF MAPEL TAQRIB
ARI. F
AE PENGAMPU JH
ND
JH
FASOLATAN
SF
AQIDAH/AWAM
MF
QUR'AN/TUHFATUL A
JAM KEDUA
AF
QUR'AN
AL
TAQRIB
JH
Kode
SF
MF
AL
MU
AF
AE
ND
JH
Kode
SF
MF
AL
MU
AF
AE
ND
JH

2018
Kode
SF
MF
AL
MU
AF
AE
ND
JH
Kode
SF
MF
AL
MU
AF
AE
ND
JH

018
Kode
SF
MF
AL
MU
AF
AE
ND
JH

018
HARI/ PELAJARAN/ PENGAMPU
AHAD SENIN SELASA RABU KAMIS
B.ARAB AKHLAK QIROA'TI QIROA'TI QIROA'TI
MF AL MU MU MU
AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB KENUAN QUR'AN
AF MF MF SF AL
AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB NAHWU/JURMIYAH KENUAN
MU SF AE MF ND
SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
SF ND JH AF AE
TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ JURMIYAH AL-IBRIZ
JH AF SF JH SF

B.ARAB AKHLAK QIROA'TI QIROA'TI QIROA'TI


MF AL MU MU MU
AKHLAK/ALALA FIKIH/SAFINAH B. ARAB KENUAN QUR'AN
AF MF MF SF AL
AKHLAK/TANBIHUL M ARBAIN FIKIH/TAQRIB NAHWU/JURMIYAH KENUAN
MU SF AE MF ND
SKI/KHULASOH FIKIH HADIST/TANKIH AKHLAK/NASOIHUL I JURMIYAH
SF ND JH AF AE
TAQRIB HADIS/LUBABUL HADIST AL-IBRIZ JURMIYAH AL-IBRIZ
JH AF SF JH SF