Anda di halaman 1dari 110

BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH

2 MEI 2019
1 PPISMP 2 1
(KHAMIS)

8 MEI 2019
2 PPISMP 2 1
(RABU)

9 MEI 2019
3 PPISMP 2 1
(KHAMIS)

4 PPISMP 2 1

13 MEI 2019
5 PPISMP 2 1
(ISNIN)

6 PPISMP 2 1

7 PPISMP 2 1
14 MEI 2019
(SELASA)
8 PPISMP 2 1

9 PPISMP 2 1

10 PPISMP 2 1

11 PPISMP 2 1

12 PPISMP 2 1

13 PPISMP 2 1

14 PPISMP 2 1

15 PPISMP 2 1

16 PPISMP 2 1

15 MEI 2019
17 PPISMP 2 1
(RABU)

18 PPISMP 2 1
(RABU)

19 PPISMP 2 1

20 PPISMP 2 1

21 PPISMP 2 1

22 PPISMP 2 1

23 PPISMP 2 1

24 PPISMP 2 1

25 PPISMP 2 1

26 PPISMP 2 1

27 PPISMP 2 1

28 PPISMP 2 1

29 PPISMP 2 1

30 PPISMP 2 1

31 PPISMP 2 1

32 PPISMP 2 1
21 MEI 2019
(SELASA)
33 PPISMP 2 1

34 PPISMP 2 1

35 PPISMP 2 1

36 PPISMP 2 1

37 PPISMP 2 1

38 PPISMP 2 1
39 PPISMP 2 1

40 PPISMP 2 1

41 PPISMP 2 1

42 PPISMP 2 1

43 PPISMP 2 1

44 PPISMP 2 1

45 PPISMP 2 1

46 PPISMP 2 1

23 MEI 2019
47 PPISMP 2 1
(KHAMIS)

48 PPISMP 2 1

49 PPISMP 2 1

50 PPISMP 2 1

51 PPISMP 2 1

52 PPISMP 2 1

53 PPISMP 2 1

54 PPISMP 2 1

JUMLAH
Nama Program :
Ambilan :
Nama Peperiksaan :
IPG Kampus :
Kod IPG :
MASA NAMA KERTAS

2.00 - 3.30 PETANG


Pengantar Pengajian Profesional
(1½ Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


Statistik Asas
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Wacana Penulisan
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Bahasa Cina Kontekstual
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Bahasa Melayu Kontekstual
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Bahasa Tamil Kontekstual
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Pendidikan Islam
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


Pendidikan Moral
(1½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Kemahiran Bahasa Tamil II
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Algebra Linear
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Asas Teori Muzik II
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Kimia II
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Pembinaan Negara Bangsa
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pendidikan Bimbingan
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pengenalan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Hidup Berkualiti Untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pengenalan Sintaksis Bahasa Arab
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Estetika dalam Karya Puisi Cina
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI Pengenalan kepada Fonetik, Fonologi dan Sistem Ejaan
(2 Jam) Bahasa Iban

8.15 - 10.15 PAGI Pengenalan Kebudayaan dan Kesusasteraan


(2 Jam) Kadazandusun

8.15 - 10.15 PAGI


Pengenalan Sistem Ejaan Rumi dan Jawi
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pengajian Tarannum dan Qiraat
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI Asas Senaman, Kecergasan dan Asas Sains dalam
(2 Jam) Pendidikan Jasmani II

8.15 - 10.15 PAGI


Language, Culture and Society
(2 Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


Asas Teknologi Bahan dan Pembuatan
(1½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Progressive English
(2½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


Pengenalan kepada Morfologi dan Sintaksis Bahasa Iban
(2 Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Tatabahasa Tamil II
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Geometri
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Asas Perniagaan dan Keusahawanan
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Fizik II
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


Ketamadunan Manusia
(2½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG Pengenalan Kepada Morfologi dan Sintaksis Bahasa


(2 Jam) Kadazandusun

2.00 - 4.00 PETANG


Morfologi Bahasa Melayu
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


Pengantar Jawi
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


Language Development II
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


Pengenalan Leksikografi dan Terjemahan Bahasa Arab
(2 Jam)

2.00 - 3.30PETANG
Bahasa Cina Kontemporari
(1½ Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
Asas Olahraga dan Permainan II
(1½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Kefahaman Sains dan Kemahiran Saintifik
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Budaya dan Kesusasteraan Tamil
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Tarikh Islami
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Asas Elektrik, Elektronik, Sistem Kawalan dan Robotik
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Biologi II
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Sejarah Malaysia Moden (1945-1969)
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pengenalan Balaghah dan Sastera Arab
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Bahasa, Sastera dan Budaya Sosial
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


Pengenalan kepada Psikolinguistik, Semantik dan Wacana
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pengenalan Kepada Psikolinguistik dan Semantik Wacana
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Sintaksis Bahasa Melayu
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Pra Kalkulus
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


Ensembel Nyanyian dan Instrumental
(2 Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


Asas Akuatik dan Rekreasi
(1½ Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


Drama in English
(1½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Semester :
Ambilan : Jun 2018
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWUKENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK
Kod IPG : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16
KOD KERTAS Jumlah Pelajar

GPP1063 88 63 126 183 201 103 99 110

GSA1072 88 63 126 183 201 103 99 110

GWP1092 88 63 126 183 201 103 99 110

GBC1103 46 16 62

GBM1103 88 63 126 183 122 83 99 51

GBT1103 39 10

GPI1083 21 38 93 183 69 81 99 47

GPM1083 70 28 36 135 25 67

BTM1044 23

MTE1044 61

MZU1044

SCE1044 29

SJH1044

BNK1044 56 23

PAK1044 47 23

PKU1044 43

BAM1044

BCN1044 22
BIB1044 33

BKD1044 24

BMM1044 38 42 63 46 65

PIM1044 26 120 39

PJM1044 63

TSL1044 23 43 23

RBT1044 23 26

BIZ1054 100 23 63

BIB1054 33

BTM1054 23

MTE1054 61

RBT1054 23 26

SCE1054 29

SJH1054

BKD1054 24

BMM1054 38 42 63 46 65

PIM1054 26 120 39

TSL1054 23 43 23

BAM1054

BCN1054 22
PJM1054 63

SCZ1064 100 23 63

BTM1064 23

PIM1064 26 120 39

RBT1064 23 26

SCE1064 29

SJH1064

BAM1064

BCN1064 22

BIB1064 33

BKD1064 24

BMM1064 38 42 63 47 65

MTE1064 61

MZU1064

PJM1064 63

TSL1064 23 43 23

0 0 0 725 0 516 1029 0 1483 0 1647 851 804 0 905


Semester : 2 (Dua)

IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH PP THO TBAI TAR IPGM


JUMLAH
17 18 19 20 21 23 24 25 27 29 30 31 32
umlah Pelajar

107 210 106 210 82 171 90 96 177 2 2224

107 210 106 210 82 171 90 96 177 2 2224

107 210 106 210 82 171 90 96 177 2 2224

16 35 59 24 2 260

112 168 106 210 82 171 30 75 177 2 1948

5 13 7 2 76

104 168 90 210 62 85 30 53 161 2 1596

26 45 19 23 89 63 46 19 2 693

23 2 48

71 2 134

34 2 36

21 2 52

70 2 72

21 2 102

2 72

37 2 82

47 55 2 104

20 34 2 78
2 35

2 26

106 86 2 448

81 157 33 137 2 595

62 43 2 170

82 51 35 2 259

2 51

37 21 2 246

2 35

23 2 48

72 2 135

2 51

21 2 52

70 2 72

2 26

106 86 2 448

81 157 33 137 2 595

82 51 35 2 259

47 55 2 104

20 34 2 78
62 43 2 170

37 21 2 246

23 2 48

81 157 33 137 2 595

2 51

21 2 52

70 2 72

47 55 2 104

20 34 2 78

2 35

2 26

106 86 2 449

72 2 135

34 2 36

62 43 2 170

82 51 35 2 259

949 1716 851 1686 659 0 1398 0 737 0 792 1428 108 18284
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
2.00 - 4.30 PETANG
1 PISMP 2 1
2 MEI 2019 (2½ Jam)
(KHAMIS) 2.00 - 4.30 PETANG
2 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
3 PISMP 2 1
7 MEI 2019 (2 Jam)
(SELASA) 8.15 - 10.15 PAGI
4 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
5 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
6 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
7 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
8 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
9 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
10 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
11 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
12 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
13 PISMP 2 1
8 MEI 2019 (1½ Jam)
(RABU) 2.00 - 4.30 PETANG
14 PISMP 2 1
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
15 PISMP 2 1
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
16 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
17 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
18 PISMP 2 1
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
19 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 3.30PETANG
20 PISMP 2 1
(1½ Jam)
2.00 - 3.30PETANG
21 PISMP 2 1
(1½ Jam)
2.00 - 3.30PETANG
22 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
23 PISMP 2 1
(2 Jam)
9 MEI 2019 8.15 - 10.15 PAGI
24 PISMP 2 1
(KHAMIS) (2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
25 PISMP 2 1
(1½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
26 PISMP 2 1
9 MEI 2019 (2½ Jam)
(KHAMIS) 2.00 - 4.30 PETANG
27 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
28 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
29 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
30 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
31 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
32 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
33 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
34 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
35 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
36 PISMP 2 1
13 MEI 2019 (1½ Jam)
(ISNIN)
8.15 - 9.45 PAGI
37 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
38 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
39 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
40 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
41 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
42 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
43 PISMP 2 1
(1½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
44 PISMP 2 1
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
45 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
46 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
47 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
48 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
49 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
50 PISMP 2 1
(2 Jam)
14 MEI 2019
8.15 - 10.45 PAGI
51 PISMP 2 1 (SELASA)
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
52 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
53 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
54 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
55 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
56 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
57 PISMP 2 1 14 MEI 2019 (2½ Jam)
(SELASA)
2.00 - 4.30 PETANG
58 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
59 PISMP 2 1
15 MEI 2019 (2 Jam)
(RABU) 8.15 - 10.15 PAGI
60 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
61 PISMP 2 1
15 MEI 2019 (2½ Jam)
(RABU) 2.00 - 4.30 PETANG
62 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
63 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
64 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
65 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
66 PISMP 2 1
16 MEI 2019 (2 Jam)
(KHAMIS) 8.15 - 10.45 PAGI
67 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
68 PISMP 2 1
(1½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
69 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
70 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
71 PISMP 2 1
16 MEI 2019 (2 Jam)
(KHAMIS) 2.00 - 4.00 PETANG
72 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
73 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
74 PISMP 2 1
21 MEI 2019 (2 Jam)
(SELASA) 8.15 - 10.15 PAGI
75 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
76 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
77 PISMP 2 1
21 MEI 2019 (2 Jam)
(SELASA) 2.00 - 4.00 PETANG
78 PISMP 2 1
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
79 PISMP 2 1
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
80 PISMP 2 1
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
81 PISMP 2 1
23 MEI 2019 (2 Jam)
(KHAMIS) 2.00 - 4.00 PETANG
82 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
83 PISMP 2 1
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
84 PISMP 2 1
(2 Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda P
Ambilan : Jun 2018
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG
Kod IPG : 01 02 03
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Murid Dan Pembelajaran EDUP3033 23

Learning And The Learner EDUP3033i

English Phonetics And Phonology TSLB3043

English Phonetics And Phonology (Elektif) TSLB3043E

Kesusasteraan Tamil Klasik BTMB3033

Sintaksis Bahasa Iban BIBB3033 23

Sintaksis Bahasa Kadazandusun BKDB3033

Teori Muzik Ii MUZK3042

Perkembangan Fizikal Awal Kanak-kanak PAKK3203

Bimbingan Dan Kaunseling Individu PBKK3033

Pengajian Sirah PIMK3033

Pengurusan Tingkah Laku PKUK3033

Teknologi Elektrik Dan Elektronik RBTS3043

Kesusasteraan Tamil Moden (Elektif) BTMB3123E

Isu Moral Dan Peranan Agen-agen Moral (Elektif) ELMK3043E

Asas Muzik II (Elektif) MUZK3233E

Asas Keusahawanan Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak


PAKK3333E
(Elektif)

Pengajian Sirah Dan Akhlak (Elektif) PIMK3203E


Pendidikan Persekitaran Dan Komuniti (Elektif) PKES3043E

Pedagogi Pendidikan Seni Visual (Elektif) PSVK3223E 23

Pengenalan Kepada Teknologi Bahan Dan Pembuatan (Elektif) RBTS3213E

Children's Literature (Elektif) TSLB3223E

Kesusasteraan Melayu BMMB3033

Kesusasteraan Melayu (Elektif) BMMB3033E

Seni Dalam Pendidikan BIBB3052 23

Principles And Practice In English Language Teaching TSLB3033

Principles And Practice In English Language Teaching (Elektif) TSLB3033E

Seni Dalam Pendidikan BAMB3052

Seni Dalam Pendidikan PAKK3052

Seni Dalam Pendidikan BCNB3052

Seni Dalam Pendidikan BTMB3052

Seni Dalam Pendidikan BKDB3052

Seni Dalam Pendidikan BMMB3052

Seni Dalam Pendidikan MTES3052

Seni Dalam Pendidikan MUZK3052

Seni Dalam Pendidikan PBKK3052

Seni Dalam Pendidikan PIMK3052

Seni Dalam Pendidikan PKUK3052


Seni Dalam Pendidikan RBTS3052

Seni Dalam Pendidikan PJMS3052

Seni Dalam Pendidikan SCES3052

Seni Dalam Pendidikan SJHK3052

Arts In Education TSLB3052

Bumi Dan Angkasa Lepas SCES3033

Bumi Dan Angkasa Lepas (Elektif) SCES3033E

Al Sarf Al Arabiy BAMB3043

Tatabahasa Tamil I BTMB3043

Fonetik Dan Fonologi Bahasa Iban BIBB3043 23

Kurikulum Bahasa Kadazandusun Sekolah Rendah BKDB3043

Pembelajaran Bahasa Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK3213

Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok PBKK3043

Pengajian Akidah PIMK3043

Audiologi Dalam Pendidikan PKDK3043

Kepelbagaian Biologi SCES3043

Kod Braille Bahasa Inggeris PKLK3043

Pendidikan Kesihatan Murid Masalah Pembelajaran PKBK3043

Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama Dan


ELMK3033E
Masyarakat (Elektif)

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah (Elektif) BTMB3083E


Anatomi Dan Fisiologi Manusia PJMS3043

Anatomi Dan Fisiologi Manusia (Elektif) PJMS3043E

Sejarah Lisan Dan Pendokumentasian SJHK3043

Sejarah Lisan Dan Pendokumentasian (Elektif) SJHK3043E

Pengurusan Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam


PAKK3323E
Pendidikan Awal Kanak-kanak (Elektif)

Pengajian Akidah Dan Fiqh (Elektif) PIMK3193E

Funun Al-lughah Al Arbiyyah 2 (Elektif) BAMB3193E

Pemakanan Dan Kesejahteraan (Elektif) PKES3033E

Asas Menggambar, dan Membuat Corak dan Rekaan (Elektif) PSVK3213E 23

Pengenalan Kepada Teknologi Rumah Tangga (Elektif) RBTS3203E

Kimia Am (Elektif) SCES3203E

Speech Communication (Elektif) TSLB3213E

Geometri MTES3033

Geometri (Elektif) MTES3033E

Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCNB3043

Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Elektif) BCNB3043E

Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3043

Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Elektif) BMMB3043E

Matematik Kewangan MTES3043

Matematik Kewangan (Elektif) MTES3043E


Pensejarahan Malaysia SJHK3033

Pensejarahan Malaysia (Elektif) SJHK3033E

Al Nahw Al Arabiy 2 BAMB3033

Al Nahw Al Arabiy 2 (Elektif) BAMB3033E

Karakter Cina Dan Seni Penulisan BCNB3033

Karakter Cina Dan Seni Penulisan (Elektif) BCNB3033E

JUMLAH 0 0 138
am Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 2 (Dua)
018
iksaan Mei 2019
BL TWUKENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS
04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23
Jumlah Pelajar

109 116 122 169 96 87 132 88 233 150 181

45 42 103 183

45 42 103 183

13 18

23

22

29

18 25 24

39 91

43 25 84 102

43 44

18 67

14

26 22 24

13 13 13 24

18 25 24

21 20 14 43 35 61
23 34 22 42 17

22 16 15 14 21 30 14 47

23 24 17

45 42 103 183

62 62 82 42 150

15 26 18

45 42 103 183

13 18

43 61

18 25 24

22 37

23

22

62 62 82 42 150

21 49

29

39 91

43 25 84 102

45 44
18 67

42 21

20 42 22

31 23 24

45 42 103 183

20 42 22

14 20 13 13

43 61

23

22

18 25 24

39 91

43 25 84 102

15

20 42 22

45 28

26 22 24

14
42 21

51 36 20 26 15 13 24 11 20

31 23 24

16 18 19

18 25 24

21 20 14 43 35 61

46 25 82 102

23 34 22 42 17

22 16 15 14 21 30 14 47

23 24 17

14 20 13 13

45 42 103 183

21 49

20 19 25 19 19 15

22 37

10 18 24 20

62 62 81 42 150

15 26 18

21 49

20 19 25 19 19 15
31 23 24

16 18 19

43 61

46 25 82 102

22 37

10 18 24 20

883 0 704 252 0 1316 0 994 537 542 0 737 526 1323 886 953 1098 0
IPH SAH PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
24 25 27 29 30 31 32

159 147 84 58 2 1956

71 2 446

71 2 446

16 13 2 62

71 2 96

2 25

2 24

2 31

22 2 91

2 132

19 2 275

2 89

2 87

2 16

29 13 2 116

19 2 84

22 2 91

15 15 2 226
19 31 23 2 213

17 17 2 238

18 14 2 98

71 2 446

126 2 526

19 2 80

2 25

71 2 446

16 13 2 62

2 106

22 2 91

36 16 2 113

71 2 96

2 24

126 2 526

111 2 183

2 31

2 132

19 2 275

2 91
2 87

23 2 88

39 2 125

2 80

71 2 446

39 2 125

13 2 75

2 106

71 2 96

2 25

2 24

22 2 91

2 132

19 2 275

2 17

39 2 125

2 9

2 75

29 13 2 116

2 16
23 2 88

30 12 2 260

2 80

22 17 2 94

22 2 91

15 15 2 226

19 2 276

19 31 23 2 213

17 17 2 238

18 14 2 98

13 2 75

71 2 446

111 2 183

14 20 2 153

36 16 2 113

64 2 138

126 2 525

19 2 80

111 2 183

14 20 2 153
2 80

22 17 2 94

2 106

19 2 276

36 16 2 113

64 2 138

1352 0 857 0 521 336 160 14115


BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA

13 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI


1 PISMP 1 2
(ISNIN) (2½ Jam)

14 MEI 2019 8.15 - 9.45 PAGI


2 PISMP 1 2
(SELASA) (1½ Jam)

15 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI


3 PISMP 1 2
(RABU) (2½ Jam)

15 MEI 2019 2.00 - 4.00 PETANG


4 PISMP 1 2
(RABU) (2 Jam)

21 MEI 2019 8.15 - 10.15 PAGI


5 PISMP 1 2
(SELASA) (2 Jam)

21 MEI 2019 2.00 - 4.00 PETANG


6 PISMP 1 2
(SELASA) (2 Jam)

JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda
Ambilan : Januari 2018
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG
Kod IPG : 01 02 03
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku EDUP3043

Teknologi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran EDUP3053

Pendidikan Seni Visual - Bidang Dan Pentaksiran PSVK3063

Membentuk & Membuat Binaan, Dan Mengenal Kraf Tradisional PSVK3093

Pembangunan Animasi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran


TMKS3053E
(Elektif)

Pengajian Kurikulum Teknologi Maklumat Dan Komunikasi


TMKS3063E
Sekolah Rendah (Elektif)

JUMLAH 0 0 0
am Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 3 (Tiga)
ari 2018
iksaan Mei 2019
BL TWUKENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS
04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23
Jumlah Pelajar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
IPH SAH PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
24 25 27 29 30 31 32

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

0 0 0 0 0 0 12 36
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA

2.00 - 4.30 PETANG


1 PISMP 2 2
2 MEI 2019 (2½ Jam)
(KHAMIS) 8.15 - 10.15 PAGI
2 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
3 PISMP 2 2
8 MEI 2019 (2 Jam)
(RABU) 8.15 - 10.45 PAGI
4 PISMP 2 2
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
5 PISMP 2 2
9 MEI 2019 (2½ Jam)
(KHAMIS) 8.15 - 10.45 PAGI
6 PISMP 2 2
(2½ Jam)
9 MEI 2019 2.00 - 4.30 PETANG
7 PISMP 2 2
(KHAMIS) (2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
8 PISMP 2 2
13 MEI 2019 (1½ Jam)
(ISNIN) 8.15 - 10.15 PAGI
9 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
10 PISMP 2 2
13 MEI 2019 (2½ Jam)
(ISNIN) 2.00 - 4.30 PETANG
11 PISMP 2 2
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
12 PISMP 2 2
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
13 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
14 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
15 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
16 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
17 PISMP 2 2
(2 Jam)

14 MEI 2019
8.15 - 10.15 PAGI
18 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
19 PISMP 2 2
14 MEI 2019 (2 Jam)
(SELASA) 8.15 - 10.15 PAGI
20 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
21 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
22 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
23 PISMP 2 2
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
24 PISMP 2 2
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
25 PISMP 2 2
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
27 PISMP 2 2
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
28 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
29 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
30 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
31 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
32 PISMP 2 2
(1½ Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
33 PISMP 2 2
(1½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
34 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
35 PISMP 2 2
15 MEI 2019 (1½ Jam)
(RABU) 2.00 - 4.30 PETANG
36 PISMP 2 2
(2½ Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
37 PISMP 2 2
(1½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
38 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
39 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
40 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
41 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
42 PISMP 2 2
(2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
43 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
44 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
45 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
46 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
47 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
48 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
49 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
50 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
51 PISMP 2 2
(1½ Jam)
21 MEI 2018 8.15 - 10.15 PAGI
52 PISMP 2 2
(SELASA) (2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
53 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
54 PISMP 2 2
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
55 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
56 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
57 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
58 PISMP 2 2
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
59 PISMP 2 2
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
60 PISMP 2 2
(1½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguru
Ambilan : Jun 2017
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWU
Kod IPG : 01 02 03 04 05
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Murid dan Pembelajaran EDUP3033

Pengayaan Dan Pemulihan Pengajaran Bahasa Iban


BIBB3093 51
Sekolah Rendah

English Phonetics and Phonology (Elektif) TSLB3043E

Semantik Dan Pragmatik Bahasa Iban BIBB3083 51

Pentaksiran Dalam Pendidikan EDUP3063 4 51 88

Assessment in Education EDUP3063i 40

Principles and Practice in English Language Teaching


TSLB3033E
(Elektif)

Seni dalam Pendidikan PAKK3052

Sains Awal Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK3253

Budaya Dan Pembelajaran EDUP3073 4 51 88

Culture And Learning EDUP3073i 40

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTMB3083

Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar


BCNB3083 40
Dan Bertutur

Pengantar Lingustik Bahasa Kadazandusun BKDB3083

Drama Dalam Pendidikan BMMB3083 16

Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan


PAKK3033
Kanak-kanak
Bimbingan Dan Asuhan Dalam Pendidikan Awal Kanak-
PAKK3223
kanak
Kod Tangan Bahasa Melayu (ktbm) Dan Kod Tangan
PKDK3083
Bahasa Inggeris (ktbi)

Kod Braille Bahasa Melayu Dan Matematik PKLK3083

Menggambar, Dan Membuat Corak & Rekaan PSVK3073 4

Teaching Of Grammar In The Primary Esl Classroom TSLB3083 40

Pengurusan Tingkah Laku Untuk Pendidikan Pemulihan PKPK3083

Kalkulus MTES3083 18

Calculus MTES3083i

Pengajian Fiqh PIMK3083 23

Terapi Dalam Pendidikan Khas PKBK3083

Mekanik Dan Termodinamik SCES3083

Prosa Bahasa Cina BCNB3093 40

Pengajaran Kemahiran Menulis Bahasa Kadazandusun BKDB3093

Pengajaran Seni Bahasa Dan Tatabahasa Bahasa Melayu BMMB3093 16

Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Tamil BTMB3093

Pengajaran Sukatan, Geometri Dan Pengurusan Data MTES3093 18

Teaching Of Measurement, Geometry And Data


MTES3093i
Management
Pembelajaran Bahasa Dalam Pendidikan Awal Kanak-
PAKK3043
Kanak
Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Awal
PAKK3233
Kanak-kanak

Pedagogi Pendidikan Islam 2 (ibadah, Akhlak Dan Jawi) PIMK3093 23

Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dan Sains


PKBK3093
Murid Masalah Pembelajaran
Pengajaran Bahasa Untuk Murid-murid Masalah
PKDK3093
Pendengaran
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-kanak
PKLK3093
Masalah Penglihatan

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah PSVK3083 4

Pengajaran Sains Abad Ke 21 SCES3093

Language Arts In The Primary Esl Classroom TSLB3093 40

Kaedah Pemulihan Matematik PKPK3093

Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 2


BAMB3212E 23
(Elektif)
Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar
BCNB3182E 18
Dan Bertutur (Elektif)
Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad Ke-
BMMB3182E 23
21 (Elektif)
Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Dan
ELMK3072E 4 40
Pembelajaran Dalam Pendidikan Moral (Elektif)
Pengajaran Sukatan, Geometri Dan Perwakilan Data
MTES3182E
(Elektif)
Kurikulum Dan Pengajaran Muzik Di Sekolah Rendah
MUZK3242E
(Elektif)

Pedagogi Pendidikan Al-quran (Elektif) PIMK3212E

Pengurusan Pendidikan Jasmani Dan Sukan (Elektif) PJMS3092E 21 16

Program Kesihatan Sekolah (Elektif) PKES3072E

Bidang Tiga Dimensi Dan Kraf Tradisional (Elektif) PSVK3182E

Pendidikan Perniagaan Dan Keusahawanan (Elektif) RBTS3232E

Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke 21 (Elektif) SCES3212E

Introduction To The 21st Century Science Pedagogy


SCES3212Ei 13
(Elektif)

Kaedah Pengajaran Sejarah (Elektif) SJHK3182E


Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam
TMKS3072E
Pembelajaran Abad Ke-21 (Elektif)
Teaching Of Grammar In The Primary Esl Classroom
TSLB3182E
(Elektif)

Creative Writing (Elektif) TSLB3252E 40

UMLAH 20 0 261 667 0


Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 4 (Empat)

2019
KENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH
06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
Jumlah Pelajar

47 79 19 43 18 57 120 191 167 179

33 43 29 161

4 4

47 79 19 43 18 57 120 191 167 179

33 43 29 161

71

43 97

18

32 19 18 18 191 18

4 4
16

33 43 29 161

28 20 16

23 31 134

24 57

43 18 13

43 97

18

32 19 18 18 191 18

71

28 20 16

4 4

23 31 134

24 57
16

43 18 13

33 43 29 161

26 31 134

19

4 16 12

20 13 30 15

39 48

18 15 10 13 24 13 29

17

18 30 18 17 12 42 16 20

17 18 23 4 23

16 13 28 4

21 21

15

17 13 16 23 12 28
33 43 29 161

412 0 0 631 0 104 221 0 24 90 460 639 973 869 805 0 941 0
PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
27 29 30 31 32

2 6

2 53

2 6

2 53

259 2 1324

2 308

2 6

2 6

2 10

259 2 1324

2 308

28 2 101

2 182

2 20

2 314

2 6

2 10
2 18

2 10

2 6

2 308

2 6

89 2 173

28 2 30

2 213

2 83

123 2 199

2 182

2 20

2 314

28 2 101

89 2 173

28 2 30

2 6

2 10

2 213

2 83
2 18

2 10

2 6

123 2 199

2 308

2 6

2 216

29 2 68

16 2 73

2 124

2 89

2 124

47 2 66

2 212

54 2 141

36 2 99

2 44

2 17

2 15

28 2 139
42 2 44

28 2 30

2 308

1334 0 0 0 120 8571


BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
8 MEI 2019
2.00 - 4.30 PETANG
1 PISMP 1 3 (RABU)
(2½ Jam)
9 MEI 2019
2.00 - 4.30 PETANG
2 PISMP 1 3 (KHAMIS)
(2½ Jam)
14 MEI 2019 8.15 - 9.45 PAGI
3 PISMP 1 3
(SELASA) (1½ Jam)
15 MEI 2019 8.15 - 9.45 PAGI
4 PISMP 1 3
(RABU) (2 Jam)
21 MEI 2019
2.00 - 3.30PETANG
5 PISMP 1 3 (SELASA)
(1½ Jam)
23 MEI 2019
8.15 - 9.45 PAGI
6 PISMP 1 3 (KHAMIS)
(1½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda P
Ambilan : Januari 2019
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG
Kod IPG : 01 02 03
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Pengujian Dan Penilaian Dalam Bimbingan Dan Kaunseling PBKK3103

Kaunseling Silang Budaya PBKK3123

Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Perkhidmatan Bimbingan Dan


PBKK3193
Kaunseling

Pendidikan Inklusif PBKK3132

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PBKK3143

Pengurusan Bimbingan Kerjaya PBKK3213

JUMLAH 0 0 0
am Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 5 (Lima)
ari 2019
iksaan Mei 2019
BL TWUKENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS
04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23
Jumlah Pelajar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
IPH SAH PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
24 25 27 29 30 31 32

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

0 0 0 0 0 0 24
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
2.00 - 4.00 PETANG
1 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


2 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


3 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


4 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


5 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


6 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


7 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


8 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


9 PISMP 2 3
(2½ Jam)
8 MEI 2019
(RABU)
2.00 - 3.30 PETANG
10 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


11 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


12 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


13 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


14 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


15 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


16 PISMP 2 3
(2 Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
17 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


18 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


19 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


20 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


21 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


22 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


23 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


24 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


25 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


26 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


27 PISMP 2 3
(1½ Jam)
9 MEI 2019
(KHAMIS)
2.00 - 4.00 PETANG
28 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


29 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.00 PETANG


30 PISMP 2 3
(2 Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


31 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


32 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


33 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


34 PISMP 2 3
(2½ Jam)

2.00 - 4.30 PETANG


35 PISMP 2 3
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
36 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


37 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


38 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


39 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


40 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


41 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


42 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


43 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


44 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


45 PISMP 2 3
(1½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


46 PISMP 2 3
(2½ Jam)

14 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI


47 PISMP 2 3
(SELASA) (2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


48 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


49 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


50 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


51 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


52 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


53 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


54 PISMP 2 3
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
55 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


56 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.45 PAGI


57 PISMP 2 3
(2½ Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


58 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


59 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


60 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


61 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


62 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


63 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


64 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


65 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


66 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


67 PISMP 2 3
(2 Jam)
15 MEI 2019
(RABU)
8.15 - 10.15 PAGI
68 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


69 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


70 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


71 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


72 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


73 PISMP 2 3
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
74 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


75 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


76 PISMP 2 3
(2 Jam)

8.15 - 10.15 PAGI


77 PISMP 2 3
(2 Jam)

15 MEI 2019 2.00 - 4.30 PETANG


78 PISMP 2 3
(RABU) (2½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


79 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


80 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


81 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


82 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


83 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


84 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


85 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


86 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


87 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


88 PISMP 2 3
(1½ Jam)
21 MEI 2019
(SELASA)
2.00 - 3.30 PETANG
89 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


90 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


91 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


92 PISMP 2 3
(1½ Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
93 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


94 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


95 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


96 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


97 PISMP 2 3
(1½ Jam)

2.00 - 3.30 PETANG


98 PISMP 2 3
(1½ Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


99 PISMP 2 3
(1½ Jam)

23 MEI 2019 8.15 - 10.15 PAGI


100 PISMP 2 3
(KHAMIS) (2 Jam)

8.15 - 9.45 PAGI


101 PISMP 2 3
(1½ Jam)
23 MEI 2019
2.00 - 4.30 PETANG
102 PISMP 2 3
(2½ Jam)
(KHAMIS)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Deng
Ambilan : Jun 2016
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWUKENT
Kod IPG : 01 02 03 04 05 06
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Tarikh Al-adab Al-arabiy BAMB3103

Pengurusan Sumber Pengajaran Dan


BCNB3103 20
Pembelajaran Bahasa Cina

Leksikografi Bahasa Iban BIBB3103 29 28

Semantik Dan Peristilahan Bahasa Kadazandusun BKDB3103 18 18

Penulisan Kreatif Sastera Kanak-kanak BMMB3103 14 15 28

Algebra Linear MTES3103 23 17

Tatabahasa Tamil II BTMB3103

Pengujian Dan Penilaian Dalam Bimbingan Dan


PBKK3103 19
Kaunseling

Pengajian Akhlak PIMK3103 22 17 17

Pendidikan Luar PJMS3113 18 18

Isu Dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan PKPK3103 18 24

Intervensi Awal Dan Khidmat Sokongan Untuk


PKUK3103 23
Kanak-kanak Berkeperluan Khas

Bahasa Visual Perbandingan PSVK3103 17

Reka Bentuk Pakaian RBTS3103

Biologi Persekitaran SCES3103 19

Environmental Biology SCES3103i


Penulisan Sejarah SJHK3103 16 19 18

Second Language Acquisition TSLB3103

Nusus Al-adabiyyah BAMB3113

Puisi Bahasa Cina BCNB3113 20

Pengenalan Linguistik BIBB3113 29 28

Sejarah Perkembangan Bahasa Kadazandusun,


BKDB3113 18 18
Perkamusan Dan Terjemahan

Perkamusan, Peristilahan Dan Penterjemahan


BMMB3113 14 15 28
Bahasa Melayu

Penulisan Karya Kreatif BTMB3113

Matematik Keputusan MTES3113 23 17

Kaunseling Silang Budaya PBKK3123 19

Tarannum Dan Hafazan Al-quran PIMK3113 22 17 17

Lakuan Motor PJMS3123 18 18

Seni Bahasa Dan Sastera Dalam Pendidikan


PKPK3113 18 24
Pemulihan

Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas PKUK3113 23

Sejarah Dan Apresiasi Seni PSVK3113 17

Teknologi Pemeliharaan Ikan Hiasan RBTS3113

Gelombang, Optik Dan Keelektrikan SCES3113 19

Waves, Optics and Electricity SCES3113i

Sejarah Sabah Dan Sarawak, 1941-1963 SJHK3113 16 19 18


Language Assessment In The Primary Esl
TSLB3113
Classroom

Pengantar Linguistik BAMB3123

Pengetahuan Linguistik Bahasa Cina BCNB3123 20

Sosiolinguistik BIBB3123 29 28

Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa


BKDB3123 18 18
Kadazandusun

Semantik Bahasa Melayu BMMB3123 14 15 28

Statistik MTES3123 23 17

Muzik Dunia MUZK3162

Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan Dalam


PAKK3243 17
Pendidikan Awal Kanak-kanak

Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Perkhidmatan


PBKK3193 19
Bimbingan Dan Kaunseling

Pentaksiran Dalam Pendidikan Islam PIMK3123 22 17 17

Psikologi Dan Sosiologi Sukan PJMS3162 18 18

Disleksia, Diskalkulia Dan Disgrafia Dalam


PKPK3123 18 24
Pendidikan Pemulihan

Pemulihan Dalam Komuniti PKBK3123 23

Budaya Pekak Dan Bahasa Isyarat Malaysia PKDK3123

Anatomi Mata Dan Masalah Penglihatan PKLK3123

Pengkaryaan Kreatif PSVK3123 17

Asas Perakaunan Dan Perniagaan RBTS3123

Kimia Organik SCES3123 19


Organic Chemistry SCES3123i

Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad Ke-20 SJHK3123 16 19 18

Literature In English TSLB3123

Pendidikan Inklusif BAMB3132

Pendidikan Inklusif BCNB3132 20

Pendidikan Inklusif MUZK3132

Pendidikan Inklusif PAKK3132 17

Pendidikan Inklusif BIBB3132 29 28

Pendidikan Inklusif BKDB3132 18 18

Pendidikan Inklusif BMMB3132 14 15 28

Pendidikan Inklusif BTMB3132

Pendidikan Inklusif MTES3132 23 17

Pendidikan Inklusif PBKK3132 19

Pendidikan Inklusif PIMK3132 22 17 17

Pendidikan Inklusif PKPK3132 18 24

Pendidikan Inklusif PJMS3132 18 18

Pendidikan Inklusif PKUK3132 23

Pendidikan Inklusif PSVK3132 17

Pendidikan Inklusif RBTS3132


Pendidikan Inklusif SCES3132 19

Inclusive Education SCES3132i

Pendidikan Inklusif SJHK3132 16 19 18

Inclusive Education TSLB3132

Sejarah Lisan Dan Pendokumentasian (Elektif) SJHK3043E

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BAMB3143

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BCNB3143 20

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BIBB3143 29 28

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BKDB3143 18 15

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BMMB3143 14 15 28

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BTMB3143

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan MTES3143 23 17

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PBKK3143 19

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PIMK3143 22 17 17

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PJMS3143 18 18

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PKPK3143 18 24

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PKUK3143 23

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PSVK3143 17

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan RBTS3143


Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan SCES3143 19

Fundamentals of Research in Education SCES3143i

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan SJHK3143 16 19 18

Fundamentals Of Research In Education TSLB3143

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan MUZK3143

Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan PAKK3143 17

Pengurusan Bimbingan Kerjaya PBKK3213 19

Muzik Malaysia MUZK3193

Pergerakan Kreatif Muzikal Awal Kanak-kanak PAKK3343 17

Kesusasteraan Tamil Moden BTMB3123

UMLAH 325 450 235 275 662 512


a Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 6 (Enam)

GAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH PP


07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27
Jumlah Pelajar

16 18 16 29 19 17 15

22 23 22 21 23

21 18 26 17 35 17 21 16 15

18 12 19 18 18 18 23

23 23 24 23

33 17 18 17

16 20 16 57 17

18 18 16 36 18

18 43 44 17 36 33 18

34 49 37 56 45

18 17 18 18 17

34 19 51 17

16 16 19 13 12
17 34 18 20 18 19 18 18 18 18

19 31 31 19 17 15 23 18 32 65 18 32 30 28

16 18 16 29 19 17 15

22 23 22 21 23

21 18 26 17 35 17 21 16 15

23 23 24 23

18 12 19 18 18 18 23

33 17 18 17

16 20 16 57 17

18 18 16 36 18

18 43 44 17 36 33 18

34 49 37 56 45

18 17 18 18 17

34 19 51 17

16 16 19 13 12

17 34 18 20 18 19 18 18 18 18
19 31 31 19 17 15 23 18 32 65 18 32 30 28

16 18 16 29 19 17 15

22 23 22 21 23

21 18 26 17 35 17 21 16 15

18 12 19 18 18 18 23

16 13 30 18 13 13

18 15 18 24 18 15 18 26

33 17 18 17

16 20 16 57 17

18 18 16 36 18

18 43 44 17 36 33 18

34 49 37 45

41

18

18 17 18 18 17

34 19 51 17

16 16 19 13 12
17 34 18 20 18 19 18 18 18 18

19 31 31 19 17 15 23 18 32 65 18 32 30 28

16 18 16 29 19 17 15

22 23 22 21 23

16 13 30 18 13 13

18 15 18 24 18 15 18 26

21 18 26 17 35 17 21 16 15

23 23 24 23

18 12 19 18 18 18 23

33 17 18 17

16 20 16 57 17

18 43 44 17 36 33 18

18 18 16 36 18

34 49 37 56 45

18 17 18 18 17

34 19 51 17
16 16 19 13 12

17 34 18 20 18 19 18 18 18 18

19 31 31 19 17 15 23 18 32 65 18 32 30 28

16 18 16 29 19 17 15

22 23 22 21 23

21 18 26 17 35 17 21 16 15

23 23 24 23

18 12 19 18 18 18 23

33 17 18 17

16 20 16 57 17

18 18 18 36 18

18 43 44 17 36 33 18

34 49 37 56 45

18 17 18 18 17

34 19 51 17
16 16 19 13 12

17 34 18 20 18 19 18 18 18 18

19 31 31 19 17 15 23 18 32 65 18 32 30 28

16 13 30 18 13 13

18 15 18 24 18 15 18 26

33 17 18 17

16 13 30 18 13 13

18 15 18 24 18 15 18 26

23 23 24 23

455 585 435 697 949 955 582 1390 520 833 810 179 537 410 965 864 584 634
THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
29 30 31 32

2 132

22 20 2 175

2 59

2 38

20 30 2 295

26 2 194

2 95

2 106

19 17 2 220

18 2 162

2 253

2 246

2 107

49 19 2 191

17 2 114

13 2 15
2 253

18 33 2 431

2 132

22 20 2 175

2 59

2 38

20 30 2 295

2 95

26 2 194

2 106

19 17 2 220

18 2 162

2 253

2 246

2 107

49 19 2 191

17 2 114

13 2 15

2 253
18 33 2 431

2 132

22 20 2 175

2 59

2 38

20 30 2 295

26 2 194

11 2 116

20 2 191

2 106

19 17 2 220

18 2 162

2 253

2 190

2 43

2 20

2 107

49 19 2 191

17 2 114
13 2 15

2 253

18 33 2 431

2 132

22 20 2 175

11 2 116

20 2 191

2 59

2 38

20 30 2 295

2 95

26 2 194

2 106

19 17 2 220

2 253

18 2 162

2 246

2 107

49 19 2 191
17 2 114

13 2 15

2 253

18 33 2 431

2 6

2 132

22 20 2 175

2 59

2 35

20 30 2 295

2 95

26 2 194

2 106

19 17 2 220

18 2 164

2 253

2 246

2 107

49 19 2 191
17 2 114

13 2 15

2 253

18 33 2 431

11 2 116

20 2 191

2 106

11 2 116

20 2 191

2 95

720 629 380 204 16776


BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
2 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI
1 PISMP 1 4
(KHAMIS) (2½ Jam)
9 MEI 2019
8.15 - 10.45 PAGI
2 PISMP 1 4 (KHAMIS)
(2½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Ambilan : Jun-15
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWU
Kod IPG : 01 02 03 04 05
NAMA KERTAS KOD KERTAS
Asas Kepimpinan Dan Pembangunan Profesionalisme
EDUP3083
Guru

Pemodelan Matematik MTES3163


JUMLAH 0 0 0 0 0
Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 7 (Tujuh)

2019
KENTGAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH
06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
Jumlah Pelajar
4

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
27 29 30 31 32

2 4

2 4
0 0 0 0 8
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
8.15 - 10.45 PAGI
1 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
2 PISMP 2 4
(2½ Jam)
2 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI
3 PISMP 2 4
(KHAMIS) (2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
4 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
5 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
6 PISMP 2 4
8 MEI 2019 (2½ Jam)
(RABU) 8.15 - 10.45 PAGI
7 PISMP 2 4
(2½ Jam)
2.00 - 4.30 PETANG
8 PISMP 2 4
8 MEI 2019 (2½ Jam)
(RABU) 2.00 - 4.30 PETANG
9 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
10 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
11 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
12 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
13 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
14 PISMP 2 4
(1½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
15 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
16 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
17 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
18 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
19 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
20 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
21 PISMP 2 4
(1½ Jam)

9 MEI 2019
8.15 - 10.15 PAGI
22 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
23 PISMP 2 4
9 MEI 2019 (2½ Jam)
(KHAMIS) 8.15 - 10.45 PAGI
24 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
25 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
26 PISMP 2 4
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
27 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
28 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
29 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
30 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
31 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
32 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
33 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
34 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
35 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.45 PAGI
36 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
37 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
38 PISMP 2 4
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
39 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
40 PISMP 2 4
(1½ Jam)
13 MEI 2019
8.15 - 10.15 PAGI
41 PISMP 2 4 (ISNIN)
(2 Jam)
PAGI
8.15 - 10.45 PAGI
42 PISMP 2 4
(2½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
43 PISMP 2 4
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
44 PISMP 2 4
(1½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
45 PISMP 2 4
14 MEI 2019 (1½ Jam)
(SELASA)

PAGI
14 MEI 2019
(SELASA) 8.15 - 10.15 PAGI
46 PISMP 2 4
(2 Jam)
PAGI 8.15 - 10.15 PAGI
47 PISMP 2 4
(2 Jam)
14 MEI 2019
2.00 - 4.30 PETANG
48 PISMP 2 4 (SELASA)
(2½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Den
Ambilan : Jun 2015
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWUKENT
Kod IPG : 01 02 03 04 05 06
NAMA KERTAS KOD KERTAS
Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak EDU3073 4

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional


EDU3083
Guru

Leadership and Teacher Professional Development EDU3083i 4

Asas Kepimpinan Dan Pembangunan


EDUP3083 59 63 37 62 67 55
Profesionalisme Guru

Leadership And Teacher Professional Development EDUP3083i 16 17 18

Guru dan Cabaran Semasa EDU3093

Teacher and Current Challenges EDU3093i 4

Isu Moral dan Peranan Agen-Agen Moral (Elektif) ELMK3043E

Kesusasteraan Tamil Moden (Elektif) BTMB3123E

Perkamusan dan Semantik Bahasa Arab BAMB3163

Novel dan Drama BCN3143

Novel dan Drama Cina BCNB3163 16 18

Kebudayaan dan Kesusasteraan Iban BIBB3163 17 22

Kebudayaan dan Kesusasteraan Masyarakat


BKDB3163 13 11
Kadazandusun

Kebudayaan Kebangsaan BMM3143

Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu BMM3163

Kesusasteraan Melayu BMMB3033

Kebudayaan Kebangsaan BMMB3163 21 12

Kritikan Kesusasteraan Tamil BTMB3163

Pemodelan Matematik MTES3163 33

Teknologi Muzik MUZK3203


Guru, Keluarga Dan Komuniti Dalam Pendidikan
PAKK3293
Awal Kanak-kanak
Kaunseling Keluarga PBKK3163

Pengajian Fiqh PIM3143

Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Dan Fiqh


PIMK3163 17 18 16
Dakwah

Pendidikan Jasmani Suaian PJM3142 4

Biomekanik PJMS3183

Sistem Bahasa Melayu PKPK3163 21 18

Pengurusan Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan


PKUK3163 15
Khas

Seni Dan Pengurusan PSV3143

Pengurusan Dalam Seni PSVK3163 22 18

Kimia Fizikal SCES3163 19 13

Perkembangan Perlembagaan Malaysia SJH3143

Perkembangan Perlembagaan Malaysia SJHK3163 16 18

Curriculum Studies TSL3143 4

Curriculum Studies TSLB3163 16 17 18

Kesusasteraan Melayu BMMB3033

Seni Dalam Pendidikan BMMB3052

Profesionalisme Dalam Pendidikan Awal Kanak-


PAKK3303
kanak

Pentaksiran Dalam Kaunseling PBKK3223

Pengukuran Dan Penilaian Jasmani Dan Sukan PJM3152 4

Isu-isu Moral Dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai


ELM3043E
Murni (Elektif)

Hafazan Al-quran (Elektif) PQE3043E

Seni Dalam Pendidikan PKPK3052

Penilaian Program Bimbingan Dan Kaunseling PBKK3243


Guru Dan Intervensi Kanak-kanak Berkeperluan
PAKK3353E
Khas (Elektif)

Linguistik Terapan Bahasa Melayu BMMB3023

Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama


ELMK3033E
dan Masyarakat (Elektif)
LAH 110 167 123 178 143 122
a Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Semester : 8 (Lapan)

GAYA KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH PP


07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27
Jumlah Pelajar

4 5 5 4

35 48 59 87 78 72 50 113 89 102 100 79 105 116 122 67 69

19 18 18 19 20 17 17 26 17 56 18 19 17

4 5 5 4

23 61

18 19 21 18

14 45 18

19 20 27 20

20 17 32 21 23 21

24 28 26
18 18 22 20

22 32 19

18 17 32 17 18

18 15 26 32 16

31 26 17 18 17

23 23 48 22 23 22

17 18

18 18 18

17 18 18 16 19 14 17 25 16 18 12

19 18 18 19 20 17 17 26 17 56 18 18 17

18 18 22 20

22 32 19

5 4 4

22 32 19
18 18 22 20

111 138 127 176 213 228 140 319 139 262 250 172 268 112 370 365 199 219
THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
29 30 31 32

2 6

4 2 24

2 6

131 74 47 2 1988

19 26 16 2 395

4 2 24

2 6

2 6

2 7

2 86

2 6

19 2 131

2 41

2 26

2 6

2 6

2 6

2 112

2 88

2 169

24 2 104
25 19 2 124

2 75

2 6

18 18 18 2 209

2 6

16 2 125

36 2 186

43 2 221

2 6

12 2 89

2 88

4 2 10

16 2 242

2 6

19 26 16 2 394

2 6

2 6

25 19 2 124

2 75

2 6

2 15

2 6

2 6

2 75
25 19 2 124

2 6

2 6

297 271 170 96 5485


BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
13 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI
1 PDPLI 2
(ISNIN) (2½ Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
2 PDPLI 2
14 MEI 2019 (1½ Jam)
(SELASA) 2.00 - 4.30 PETANG
3 PDPLI 2
(2½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
4 PDPLI 2
(2 Jam)
15 MEI 2019 2.00 - 4.00 PETANG
5 PDPLI 2
(RABU) (2 Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
6 PDPLI 2
(2 Jam)
8.15 - 9.45 PAGI
7 PDPLI 2
(1½ Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
8 PDPLI 2
(2 Jam)
8.15 - 10.15 PAGI
9 PDPLI 2
21 MEI 2019 (2 Jam)
(SELASA) 2.00 - 4.30 PETANG
10 PDPLI 2
(2½ Jam)
2.00 - 3.30 PETANG
11 PDPLI 2
(1½ Jam)
2.00 - 4.00 PETANG
12 PDPLI 2
(2 Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Diploma Pendidikan Lepas Ijazah (PDP
Ambilan : Jun 2018
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG
Kod IPG : 01 02 03
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDUP2043

Teknologi dan Media Pengajaran EDUP2053

Pentaksiran dalam Pendidikan EDUP2063

Pedagogi Bahasa Arab Sekolah Menengah BAMB2023M

Pedagogi Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCNB2023R

Pedagogi Pendidikan Islam PIMK2023M

Pentaksiran Pendidikan Bahasa Arab BAMB2033M

Pentaksiran Dalam Pendidikan Bahasa Cina


BCNB2033R
Sekolah Rendah

Pentaksiran Pendidikan Islam PIMK2033M

Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia (Elektif) PIMK2053E

Kesusasteraan Kanak-Kanak (Elektif) BCNB2053R

Kefasihan Bahasa Arab Sekolah Menengah


BAMB2053M
(Elektif)
MLAH 0 0 0
Pendidikan Lepas Ijazah (PDPLI)

2019
BL TWU KENT GAYA KB DRI SM TAA TI PM
04 05 06 07 08 09 10 11 12 14
Jumlah Pe

45

45

45

45

45

45

0 0 0 0 0 0 0 270 0 0
Semester : 2 (Dua)

RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH


15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
Jumlah Pelajar

21 21 42

21 21 42

21 21 42

21

42

21

21

42

21

21

42

21

0 0 0 126 0 126 0 0 252 0


PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
27 29 30 31 32

2 131

2 131

2 131

2 23

2 89

2 23

2 23

2 89

2 23

2 23

2 89

2 23

0 0 0 0 24 798
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA

13 MEI 2019 8.15 - 9.45 PAGI


1 PDPM 6
(ISNIN) (1 ½ Jam)

JUMLAH
Nama Program : Program Diploma Perguruan Malaysia (P
Ambilan : Julai 2016
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG
Kod IPG : 01 02 03
NAMA KERTAS KOD KERTAS

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara (Elektif) WAJ2062E

JUMLAH 0 0 0
Perguruan Malaysia (PDPM)

2019
BL TWU KENT GAYA KB DRI SM TAA TI PM
04 05 06 07 08 09 10 11 12 14
Jumlah

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Semester : 6 (Enam)

RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH


15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
Jumlah Pelajar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP THO TBAI TAR IPGM
JUMLAH
27 29 30 31 32

2 12

0 0 0 0 2 12
BIL PROGRAM SEM TAHUN TARIKH MASA
13 MEI 2019 8.15 - 10.45 PAGI
1 PDPP 1 1
(ISNIN) (2½ Jam)
16 MEI 2019 2.00 - 3.30 PETANG
2 PDPP 1 1
(KHAMIS) (1½ Jam)
23 MEI 2019 8.15 - 9.45 PAGI
3 PDPP 1 1
(KHAMIS) (1½ Jam)
JUMLAH
Nama Program : Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP
Ambilan : Januari 2019
Nama Peperiksaan : Peperiksaan Mei 2019
IPG Kampus : KNG SWK RJG BL TWUKENTGAYA
Kod IPG : 01 02 03 04 05 06 07
NAMA KERTAS KOD KERTAS
Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDUP2013

Psikologi Pendidikan EDUP2023

Pedagogi EDUP2033
0 0 0 0 0 0 0
wazah Pendidikan (PDPP) Semester : 1 (Satu)

KB DRI SM TAA TI PM RM PTEK IK DA BM PIS BA PRS IPH SAH PP THO


08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 29
Jumlah Pelajar
19

19

19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
TBAI TAR IPGM
JUMLAH
30 31 32

2 19

2 19

2 19
0 0 57