Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pelajaran Tahun 2017

Pendidikan Islam

SMK BANDAR KOTA TINGGI


81900 KOTA TINGGI JOHOR

MINGGU/
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1 DAN 2 Akhlak Murid berupaya: Contoh :
8.1 Mengamalkan
adab menuntut ilmu 8.1.1 Menyatakan adab-adab EMK :
menuntut ilmu Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi
8.1.2 Membaca dan menghafaz
doa menuntut ilmu Nilai Murni :
Akhlak, Baik hati, Hormat
8.1.3 Menerangkan kelebihan
mengamalkan adab BBM :
menuntut ilmu Buku teks, Video, Lembaran
8.1.4 Mengamalkan adab Kerja
menuntut ilmu dalam
kehidupan

3 Surah Al-Baqarah 1.1 Membaca ayat satu hingga 1.1.1 Membaca ayat satu hingga Contoh :
ayat lima Surah Al-Baqarah ayat dua Surah Al-Baqarah
1.1.2 Membaca ayat tiga Surah EMK :
Al-Baqarah Bahasa, Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Nilai Murni :
Tekun, Usaha

BBM :
Buku teks, Video, Lembaran
Kerja
4 Surah Al-Baqarah 1.1.3 Membaca ayat empat Contoh :
Surah Al-Baqarah
EMK :
1.1.4 Membaca ayat lima Bahasa , teknologi maklumat,
Surah Al-Baqarah kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :
Tekun, Usaha

BBM :

@Liz 2017
1
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Buku teks, mp3, Video,


Lembaran Kerja
5 Surah Al-Baqarah 1.1.5 Membaca ayat satu hingga Contoh :
ayat lima Surah Al-Baqarah
EMK :
1.1.6 mengaplikasi tanda panjang Bahasa , teknologi maklumat,
pendek ayat 1 hingga 5 Surah Al- kreativiti dan inovasi
Baqarah
Nilai Murni :
Tekun, Usaha

BBM :
Buku teks, mp3, Video,
Lembaran Kerja
6 Surah Al-Baqarah 1.2 Membaca ayat 201 1.2.1 Membaca potongan pertama Contoh :
Surah Al-Baqarah ayat 201 Surah Al-
Baqarah: EMK :
Bahasa , teknologi maklumat,
kreativiti dan inovasi
1.2.2 Membaca potongan kedua
ayat 201 Surah Al- Nilai Murni :
Baqarah: Tekun, Usaha

BBM :
Buku teks, mp3, Video,
Lembaran Kerja
7 Surah Al-Baqarah 1.2 Membaca ayat 201 1.2.3 Membaca potongan ketiga Contoh :
Surah Al-Baqarah ayat 201 Surah Al-
Baqarah: EMK :
Bahasa , teknologi maklumat,
kreativiti dan inovasi

1.2.4 Membaca potongan keempat Nilai Murni :


ayat 201 Surah Al- Tekun, Usaha
Baqarah:
BBM :
Buku teks, mp3, Video,
1.2.5 Mengamalkan ayat 201 Surah Lembaran Kerja
Al-Baqarah dalam doa

8&9 Surah Al - Fatihah 2.1 Membaca dan menghafaz 2.1.1 Membaca dan menghafaz Contoh :
Surah Al-Fatihah ayat satu hingga ayat dua
Surah Al-Fatihah EMK :

@Liz 2017
2
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Bahasa , teknologi maklumat,


2.1.2 Membaca dan menghafaz kreativiti dan inovasi
ayat tiga hingga ayat empat
Surah Al-Fatihah Nilai Murni :
Tekun, Usaha
2.1.3 Membaca dan menghafaz
ayat lima hingga ayat enam BBM :
Surah Al-Fatihah Buku teks, mp3, Video,
Lembaran Kerja
2.1.4 Membaca dan menghafaz
ayat tujuh Surah Al-Fatihah

2.1.5 Membaca dan menghafaz


Surah Al-Fatihah

10 & 11 Surah Al -Ikhlas 2.2 Membaca dan menghafaz Contoh :


Surah Al-Ikhlas 2.2.1 Membaca dan menghafaz
ayat satu hingga ayat dua EMK :
Surah Al-Ikhlas Bahasa , teknologi maklumat,
kreativiti dan inovasi
2.2.2 Membaca dan menghafaz
ayat tiga hingga ayat empat Nilai Murni :
Surah Al-Ikhlas Tekun, Usaha

2.2.3 Membaca dan menghafaz BBM :


Surah Al-Ikhlas Buku teks, mp3, Video,
Lembaran Kerja
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18 – 26 MAC 2017
12 & 13 Surah Al - Falaq 2.3 Membaca dan menghafaz 2.3.1 Membaca dan menghafaz Contoh :
Surah Al-Falaq ayat satu hingga ayat dua
Surah Al-Falaq EMK :
Bahasa , teknologi maklumat,
2.3.2 Membaca dan menghafaz kreativiti dan inovasi
ayat tiga hingga ayat empat
Surah Al-Falaq Nilai Murni :
Tekun, Usaha
2.3.3 Membaca dan menghafaz
ayat lima Surah Al-Falaq BBM :
Buku teks, mp3, Video,
2.3.4 Mengamalkan Surah Lembaran Kerja
Al-Falaq dalam kehidupan
14 & 15 Surah An-Nas 2.4 Membaca dan menghafaz Murid berupaya: Contoh :

@Liz 2017
3
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Surah An-Nas
2.4.1 Membaca dan menghafaz EMK :
ayat satu hingga ayat dua Bahasa , teknologi maklumat,
Surah An-Nas kreativiti dan inovasi

2.4.2 Membaca dan menghafaz Nilai Murni :


ayat tiga hingga ayat empat Tekun, Usaha
Surah An-Nas

2.4.3 Membaca dan menghafaz


ayat lima hingga ayat enam BBM :
Surah An-Nas Buku teks, mp3, Video,
Lembaran Kerja
2.4.4 Membaca dan menghafaz
Surah An-Nas
16 Surah Luqman Mentaati ibu bapa dalam ayat 14 3.1.1 Menyatakan intisari Contoh :
Surah Luqman ayat 14 Surah Luqman
EMK :
3.1.2 Menerangkan sebab- Bahasa , teknologi maklumat,
sebab wajib mentaati kreativiti dan inovasi
kedua ibu bapa
Nilai Murni :
Tekun, Usaha
‘Dan Kami perintahkan kepada BBM :
manusia (agar berbuat baik) Buku teks, Tafsir Al-Quran,
kepada kedua orang tuanya. Mp3, Video, Lembaran Kerja
Ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan
mencerai menyusu dalam dua
tahun. Bersyukurlah kepadaKu
dan kepada kedua ibu bapamu.
Hanya kepada Aku kamu
dikembalikan.’

17 Surah Luqman 3.1.3 Menyatakan akibat tidak Contoh :


mentaati kedua ibu bapa
EMK :
3.1.4 Mengaplikasi konsep Bahasa , teknologi maklumat,
mentaati ibu bapa kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :

@Liz 2017
4
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Tekun, Usaha

BBM :
Buku teks, Tafsir Al-Quran,
mp3, Video, Lembaran Kerja
18 Hadis 4.1 Mengenal pasti 4.1.1 Menyatakan pengertian Contoh :
pengenalan hadis hadis
EMK :
4.1.2 Menyatakan hadis sebagai Bahasa , teknologi maklumat,
sumber hukum selepas Al- kreativiti dan inovasi
Quran
Nilai Murni :
4.1.3 Menyatakan keperluan Tekun, Usaha, Sopan
beramal dengan hadis
BBM :
4.1.4 Membezakan antara hadis Buku teks, Carta, mp3, Video,
dan Al-Quran Lembaran Kerja

MINGGU Hadis 4.2 Mengamalkan kebersihan 4.2.1 Menyatakan makna hadis Contoh :
19 dalam hidup menurut (Bersuci adalah
Syariat Islam berdasarkan sebahagian daripada EMK :
potongan hadis: iman) Bahasa , teknologi maklumat,
‫الططرْهوُرْر مشططرْر النيِإمماَنن‬ kreativiti dan inovasi
Bersuci adalah sebahagian ‘
”daripada iman 4.2.2 Menyatakan kepentingan Nilai Murni :
(Riwayat an-Nasa’i, hadis kebersihan dalam Tekun, Usaha, Sopan
Sahih) kehidupan seharian
BBM :
Buku teks, Carta, mp3, Video,
Lembaran Kerja
MINGGU Hadis 4.2.3 Mengenal pasti kewajipan Contoh :
20 menjaga kebersihan:
EMK :
 diri / anggota badan Bahasa , teknologi maklumat,
 pakaian kreativiti dan inovasi,
 tempat tinggal Kelestarian Alam Sekitar,

4.2.4 Mengamalkan kebersihan Nilai Murni :


dalam kehidupan harian Tekun, Usaha, Sopan,
Kebersihan

BBM :
Buku teks, Carta, mp3, Video,

@Liz 2017
5
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Lembaran Kerja

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27 MEI 2017 HINGGA 11 JUN 2017
MINGGU Rukun Islam 5.1 Mengenali Rukun Islam Contoh :
21 5.1.1 Menyatakan pengertian
Rukun Islam EMK :
Bahasa , teknologi maklumat,
5.1.2 Menyatakan lima perkara kreativiti dan inovasi
Rukun Islam:
 mengucap dua kalimah Nilai Murni :
syahadah Tekun, Usaha, Sopan,
 solat komunikasi
 puasa
 zakat BBM :
 haji Buku teks, Carta, mp3, Video,
Lembaran Kerja
5.1.3 Menerangkan faedah
beramal dengan Rukun
Islam.

MINGGU Rukun Islam 5.2 Menerangkan Murid berupaya. Contoh :


22, 23, 1. Dua Kalimah  maksud Dua Kalimah
24, 25 Syahadah Syahadah 5.2.1 Melafazkan Dua Kalimah EMK :
2. Solat 5.3 Menerangkan kepentingan Syahadah Bahasa , teknologi maklumat,
solat fardhu kreativiti dan inovasi
5.2.2 Menghafaz Dua Kalimah
Syahadah dan ertinya Nilai Murni :
Tekun, Usaha, Sopan
5.2.3 Menjelaskan maksud Dua
Kalimah Syahadah BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
5.3.1 Menyatakan hukum mp3, Video, Lembaran Kerja,
menunaikan solat telekung, sejadah, kopiah, air
fardhu

5.3.2 Mengenal pasti lima solat


Fardu

5.3.3 Menjelaskan kepentingan


solat fardu

MINGGU Rukun Islam Murid berupaya. Contoh :

@Liz 2017
6
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

25 & 26 3. Puasa
4. zakat 5.3.1 Menyatakan hukum EMK :
5. Haji menunaikan solat Bahasa , teknologi maklumat,
5.2.10 fardhu kreativiti dan inovasi
5.2.11
5.3.2 Mengenal pasti lima solat Nilai Murni :
Fardu Tekun, Usaha, Sopan

5.3.3 Menjelaskan kepentingan BBM :


solat fardu Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
telekung, sejadah, kopiah, air
MINGGU Hukum Islam 6.1 Mengenal hukum- Murid berupaya. Contoh :
27 hukum dalam Islam
6.1.1 Menyatakan pengertian dan EMK :
contoh hukum wajib dalam Bahasa , teknologi maklumat,
Islam kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :
Tekun, Usaha, Sopan

BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
MINGGU Hukum Islam 6.1 Mengenal hukum- Murid berupaya. Contoh :
28 hukum dalam Islam
6.1.2 Menyatakan pengertian dan EMK :
contoh hukum sunat dalam Bahasa , teknologi maklumat,
Islam kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :
Tekun, Usaha, Sopan

BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
MINGGU Hukum Islam 6.1 Mengenal hukum- Murid berupaya. Contoh :
29 hukum dalam Islam
6.1.2 Menyatakan pengertian dan EMK :
contoh hukum harus dalam Islam Bahasa , teknologi maklumat,
kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :

@Liz 2017
7
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

Tekun, Usaha, Sopan

BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
MINGGU Hukum Islam Murid berupaya. Contoh :
30
6.1 Mengenal hukum- 6.1.4 Menyatakan pengertian dan EMK :
hukum dalam Islam contoh hukum makruh dalam Bahasa , teknologi maklumat,
Islam kreativiti dan inovasi

Nilai Murni :
Tekun, Usaha, Sopan

BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,

MINGGU Hukum Islam Murid berupaya. Contoh :


31
6.1 Mengenal hukum- 6.1.5 Menyatakan pengertian dan EMK :
hukum dalam Islam contoh hukum haram dalam Bahasa , teknologi maklumat,
Islam kreativiti dan inovasi

6.1.6 Mengamalkan hukum Nilai Murni :


dalam kehidupan Tekun, Usaha, Sopan

BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 OGOS 2017 HINGGA 3 SEPTEMBER 2017
MINGGU Bersuci Murid berupaya: Contoh :
32, 33,
34, 35 6.2 Mengenal cara 6.2.1 Menyatakan pengertian EMK :
bersuci dalam Islam bersuci dan hukumnya Bahasa , teknologi maklumat,
kreativiti dan inovasi
6.2.2 Menerangkan kepentingan
bersuci dalam Islam Nilai Murni :
Tekun, Usaha, Sopan,
6.2.3 Menyatakan cara bersuci kebersihan, kerjasama

@Liz 2017
8
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

daripada hadas kecil


menurut Islam [wuduk dan BBM :
tayamum ] Buku teks, Carta bergambar,
6.2.4 Menyatakan cara bersuci mp3, Video, Lembaran Kerja,
Air, Debu / bedak
daripada hadas besar
menurut Islam [ mandi wajib ]

MINGGU Jenis – jenis Najis Murid berupaya: Contoh :


36, 37, 38
6.3 Mengenal pasti 6.3.1 Menyatakan pengertian, EMK :
bahagian najis dan contoh dan cara menyucikan Bahasa , teknologi maklumat,
cara menyucikannya najis Mukhaffafah secara kreativiti dan inovasi
amali
Nilai Murni :
6.3.2 Menyatakan pengertian, Tekun, Usaha, Sopan,
contoh dan cara menyucikan kebersihan, kerjasama
najis Mutawassitah secara
amali BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
mp3, Video, Lembaran Kerja,
6.3.3 Menyatakan pengertian, Air, Debu / bedak, Air TAnah
contoh dan cara menyucikan
najis Mughallazah secara
amali

MINGGU Sirah Nabi Murid berupaya: Contoh :


39, 40 EMK :
7.1 Strategi dakwah Rasulullah 7.1.1 Menyatakan dakwah yang Bahasa , teknologi maklumat,
SAW dilakukan oleh Rasulullah kreativiti dan inovasi
SAW secara rahsia
Nilai Murni :
7.1.2 Menyatakan dakwah yang Tekun, Usaha, Sopan,
dilakukan oleh Rasulullah kebersihan, kerjasama
SAW secara terang-terangan
BBM :
7.1.3 Membezakan antara dakwah Buku teks, Carta bergambar,
secara rahsia dan terang- mp3, Video,,Lembaran Kerja,
terangan. Buku Kisah Nabi
MINGGU Sirah Islam 7.2 Menyatakan Murid berupaya. Contoh :
41, 42, 43 perkembangan
Islam dalam 7.2.1 Menyatakan kehidupan EMK :

@Liz 2017
9
Rancangan Pelajaran Tahun 2017
Pendidikan Islam

masyarakat Arab masyarakat Arab Bahasa , teknologi maklumat,


Jahiliyyah Jahiliyyah sebelum kreativiti dan inovasi
kedatangan Islam
Nilai Murni :
7.2.2 Menyatakan kehidupan Tekun, Usaha, Sopan,
masyarakat Arab kebersihan, kerjasama
Jahiliyyah selepas
kedatangan Islam. BBM :
Buku teks, Carta bergambar,
7.2.3 Menerangkan perubahan mp3, Video,,Lembaran Kerja,
positif yang dibawa oleh Buku Kisah Nabi
Islam

CUTI AKHIR TAHUN 2017

@Liz 2017
10