Anda di halaman 1dari 5

Nama : Tarikh:

Tajuk : Operasi Bergabung – Tambah dan Darab

1. 48 x 3 + 2765 = 5. 27 + 68 x 8904 =

2. 904 x 25 + 36574 = 6. 69408 + 7620 x 5 =

3. 5286 + 35 x 16 = 7. 14895 + 79 x 4 =

4. 148 + 12 x 7 = 8. 94170 + 85 x 6 =
Nama : Tarikh:

Tajuk : Operasi Bergabung – Tolak dan Darab

1. 45 x 9 -107 = 5. 4365 – 50 x 19 =

2. 128 x 14 - 1259 = 6. 25647 x 3 - 18400 =

3. 39894 – 7 x 5692 = 7. 2052 x 49 - 9850 =

4. 9853 – 16 x 74 = 8. 427356 – 4937 x 12 =


Nama : Tarikh:

Tajuk : Operasi Bergabung – Tambah dan Bahagi

1. 57 ÷ 32 + 13 = 5. 4896 ÷ 12 + 509 =

2. 1876 + 945 ÷ 5 = 6. 83749 + 50886 ÷ 9 =

3. 98603 + 551712 ÷ 12 = 7. 8400 ÷ 25 + 9765 =

4. 4900 ÷ 70 + 37600 = 8. 49705 + 653120 ÷ 64 =


Nama : Tarikh:

Tajuk : Operasi Bergabung – Tolak dan Bahagi

1. 115 ÷ 5 - 10 = 5. 7032 ÷ 12 - 391 =

2. 91794 – 30780 ÷ 60 = 6. 59634 – 29750 ÷ 5 =

3. 538648 – 40716 ÷ 26 = 7. 482507 – 61392 ÷ 8 =

4. 28 ÷ 4 -2 = 8. 804165 – 239008 ÷ 32 =

Anda mungkin juga menyukai