Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA

NAIK TARAF BILIK


BIMBINGAN & KAUNSELING 2017

1.0 PENGENALAN

Bilik bimbingan dan kaunseling adalah bilik yang dikendalikan di bawah Unit
B & K. Bilik ini disusun atur khas bagi memudahkan pelajar mendapatkan
perkhidmatan yang disediakan. Suasana dan susun atur bilik ini dirancang
khas agar ianya memberikan suasana yang teraputik dan kondusif kepada para
pelajar. Ianya menjadi pusat kunjungan pelajar untuk mendapatkan
perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling.

2.0 RASIONAL

Bilik yang selesa dan kondusif lebih sesuai dan relevan dijadikan pusat untuk
memberikan sebarang perkhidmatan kepada pelajar. Pelajar akan lebih
terdorong dan bersedia untuk berjumpa dengan kaunselor pelajar sekolah.
Keperluan Unit B&K menyediakan kemudahan bilik dan ruang seperti yang
disarankan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Kedah adalah sangat mendesak dan
keperluan yang perlu disediakan. Keperluan bilik yang mendesak adalah
untuk penyediaan Sudut Tayangan dan Ruang Belajar / Taklimat.

3.0 CADANGAN
1. Naik taraf Bilik Bimbingan Kaunseling

4.0 OBJEKTIF

4.1 Dapat memberikan keselesaan kepada para pelajar yang ingin


mendapatkan apa juga perkhidmatan di Bilik Sukses.
4.2 Meningkatkan imej Unit Bimbingan & Kaunseling SMK Seberang
Perak..
4.3 Menceriakan dan mencantikkan Bilik Bimbingan dan Kaunseling.
5.0 KOS PERBELANJAAN
Bil Perkara Kos
1. Wallpaper RM 300.00
2. Banner kaunseling RM100.00
3. Kain langsir RM300.00
4. Lain-lain RM200.00
JUMLAH RM900.00

JUMLAH RM900.00

5.0 PENUTUP

Penyediaan ruang yang lebih selesa dan kondusif ini diharap menjadi
pemangkin menjana perkhidmatan yang lebih cemerlang, gemilang dan
terbilang. Ini sekaligus menjadi asas pembina insan modal di masa akan
datang.

DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH,

………………………….................... …………………………….
(NOOR A’SYIKHIN BINTI OSMAN)
Guru Bimbingan dan Kaunseling