Anda di halaman 1dari 11

MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)

Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)


HARI : Selasa TAHUN : 3 Iltizam TARIKH : 13/03/18
SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T3 MASA : 7.45-8.45
TEMA : KPS TOPIK : Kemahiran Proses Sains BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru bertanyakan tentang haiwan yang boleh didapati


oleh murid di sekitar zoo.
1.0 Kemahiran Proses Sains. 2. Murid menyenaraikan 3 haiwan yang hidup di darat,
di air dan sebagainya dengan bimbingan guru.
3. Murid melukis haiwan secara individu dan
menyatakan serta melabel ciri haiwan yang telah
Standard Pembelajaran : dilukis.
4. Murid membuat pembentangan di hadapan kelas.
1.1.5, 1.1.6 & 1.1.7 5. Murid membuat latihan tentang ciri- ciri haiwan yang
telah dilukis sepanjang kelas berlangsung.
OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Manila kad, pensel warna dan lembaran kerja
IMPAK / REFLEKSI
Memnerangkan dengan contoh setiap
kemhiaran proses Sains _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Kemahiran proses Sains dapat digunakan


bagi menghasilkan murid yang baik.

HARI : Selasa TAHUN : 2 Iltizam TARIKH : 13/03/18


SUBJEK: D. Seni Visual MODUL: DSKP DSV MASA : 11.05-12.05
TEMA : Corak guntingan TOPIK : Lipatan dan guntingan BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru menunjukkan contoh kerja murid,


2. Guru bertanya pada murid bagaimanakah
Mencorak dan membuat lipatan guntingan menghasilkan corak yang ditunjukkan oleh guru
kepada murid.
3. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak tersebut
Standard Pembelajaran : dengan melipat dan melikus corak.
4. Murid kemudian melaksanakan seni yang telah
1.1.2, & 2.1.2 ditunjukkan oleh guru kepada murid.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Kertas warna, guntiridng dan gam
IMPAK / REFLEKSI
Memahami konsep membuat corak dengan
membuat lipatan dan guntingan _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Kreativiti yang dihasilkan melalui
penglihatan adalah salah satu kurniaan
Tuhan.

HARI : Selasa TAHUN : 4 Bestari TARIKH : 13/03/18


SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T4 MASA : 12.35-1.35
TEMA : KPS TOPIK : Kemahiran Proses Sains BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru bertanyakan soalan kepada murid tentang


bagaimanakah menanam pokok dengan subur.
1.0 Kemahiran Saintifik 2. Murid menyatakan keperluan asas tumbuhan
perlukan untuk hidup.
3. Murid mengukur ketinggian purata nak benih
Standard Pembelajaran : mengikut kumpulan.
4. Murid menyatakan sebab ketinggian anak pokok
1.1.5, 1.1.6 dan 1.1.7 berbeza.
5. Murid membuat kesimpulan dari pemerhatian.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Anak pokok yang telah ditanam seminggu,
 lembaran kerja
Murid memahami kemahiran saintifik IMPAK / REFLEKSI
dengan baik.
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
HARI : Rabu TAHUN : 4 Iltizam TARIKH : 14/03/18
SUBJEK: Muzik MODUL:- MASA : 8.45-9.15
TEMA :Corak Irama TOPIK : Notasi muzik BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru bertanya pada murid apakah yang dimaksudkan


dengan notasi muzik.
Mencorak dan membuat lipatan guntingan 2. Guru mengarahkan murid melukis bar, garis, baluk,
klef trebel, minim, krocet, semi kuaver dan kuaver.
3. Murid kemudian diajar tentang berapakah detik bagi
Standard Pembelajaran : setiap notasi muzik.
4. Guru mengarahkan tepuk tangan mengikut rentak
1.1.2, & 2.1.2 irama notasi muzik yang telah dilukis oleh murid.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Buku teks


IMPAK / REFLEKSI
Memahami konsep membuat corak dengan
membuat lipatan dan guntingan _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Kreativiti yang dihasilkan melalui


penglihatan adalah saah satu kurniaan
Tuhan.

HARI : Rabu TAHUN : 2 Bestari TARIKH : 14/03/18


SUBJEK: D. Seni Visual MODUL: DSKP DSV MASA : 10.35-11.35
TEMA : Corak guntingan TOPIK : Lipatan dan guntingan BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru menunjukkan contoh kerja murid,


2. Guru bertanya pada murid bagaimanakah
Mencorak dan membuat lipatan guntingan menghasilkan corak yang ditunjukkan oleh guru
kepada murid.
3. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak tersebut
Standard Pembelajaran : dengan melipat dan melikus corak.
4. Murid kemudian melaksanakan seni yang telah
1.1.2, & 2.1.2 ditunjukkan oleh guru kepada murid.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Kertas warna, guntiridng dan gam
IMPAK / REFLEKSI
Memahami konsep membuat corak dengan
membuat lipatan dan guntingan _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Kreativiti yang dihasilkan melalui
penglihatan adalah salah satu kurniaan
Tuhan.

HARI : Rabu TAHUN : 5 Dinamik TARIKH : 14/02/18


SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T5 MASA : 11.35-12.35
TEMA : Haiwan TOPIK : Ciri Haiwan BIL. MURID :

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid diberi soalan tentang ciri pertahanan haiwan


dan bagaimana haiwan boleh di hidup di kawasan
1.2 Kemahiran manipulatif melampau.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid merekacipta satu haiwan yang boleh hidup di
kawasan melampau sejuk dan panas.
4. Murid juga diberi idea dan cadangan supaya
memasukkan ciri pertahanan haiwan imaginasi
Standard Pembelajaran : mereka terhadap musuh.
5. Murid membentang di hadapan kelas.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 dan 1.2.5

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Botol, manila kad, surat khabar, warna air, kertas
warna
Mengetahui dan memahami apakah IMPAK / REFLEKSI
kemahiran manipulatif
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Menjaga barangan sekolah seperti menjaga


peralatan sendiri.

HARI : Khamis TAHUN : 3 Bestari TARIKH : 15/03/18


SUBJEK: P. Jasmani MODUL: DSKP PJ MASA : 7.45-8.15
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
TEMA : Tepuk TOPIK : Tepuk riang ria BIL. MURID :

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru mengarahkan murid mendengar lagu dan irama


yang dimainkan oleh cikgu.
Tepuk Riang Ria 2. Murid kemudian membuat tepukan secara kumpulan
mengikut rekaan masing-masing.
3. Guru membuat dem tepuk mengikut tempo.Murid
berbincang dan merangka tepuk sendiri dalam
Standard Pembelajaran : kumpulan.
4. Murid mempersembahkan tepukan riang ria di
1.5.1 & 2.5.1 hadapan kelas.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Lagu rancak


IMPAK / REFLEKSI
Memahami maksud tempo
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Menghargai dan menilai harga sebuah hawa


dan telinga iaitu muzik dan irama

HARI : Khamis TAHUN : 1 Iltizam TARIKH : 15/03/18


SUBJEK: P. Jasmani MODUL: DSKP PJ MASA : 8.45-9.15
TEMA : Akt. Fizikal TOPIK : Lokomoto BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid melakukan aktiviti regangan dan pemanasan


badan dengan bimbingan guru.
1.2 Melakukan pergerakan asas lokomoto. 2. Murid kemudian melihat cara melompat dengan dua
kaki dan satu kaki.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan
Standard Pembelajaran : murid diminta bertanding melompat mengikut gaya
masing-masing.
1.2.1 Melakukan pergerakan asas lokomoto 4. Murid kemudian menggabung kemahiran melompat
berjalan, berlari, melompat dua kaki, dan mencongklang semasa aktiviti berkumpulan.
melompat dua kaki dan mencongklang. 5. Murid menyejukkan badan dan pulang ke kelas.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Wisel dan skitel


IMPAK / REFLEKSI
Melakukan aktiviti melompat dengan baik
dan mahir _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
EMK ( PENGISIAN diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Berhati- hati melakukan aktiviti melompat.

HARI : Khamis TAHUN : 5 Bestari TARIKH : 15/03/18


SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T5 MASA : 12.05-13.05
TEMA : TOPIK : BIL. MURID :

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid diberi soalan tentang ciri pertahanan haiwan dan
bagaimana haiwan boleh di hidup di kawasan
3.1 Ciri dan tingkahlaku khas haiwan melampau.
melindungi diri 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid merekacipta satu haiwan yang boleh hidup di
Standard Pembelajaran : kawasan melampau sejuk dan panas.
4. Murid juga diberi idea dan cadangan supaya
3.1.1 memasukkan ciri pertahanan haiwan imaginasi mereka
terhadap musuh.
5. Murid membentang di hadapan kelas.
OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Video contoh haiwan yang melindungi diri, manila kad
IMPAK / REFLEKSI
Dapat menjelaskan dengan baik ciri- ciri
haiwan yang digunakan untuk perlindungan _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
daripada musuh. diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN diberi latihan pemulihan.
KURIKULUM/KBAT/NILAI)

Kerjasama dalam pasukan boleh membawa


hasil yang unggul.
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
HARI : Jumaat TAHUN : 5 Dinamik TARIKH : 16/03/18
SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T5 MASA : 8.15-9.15
TEMA : Haiwan TOPIK : Ciri Haiwan BIL. MURID :

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid diberi soalan tentang ciri pertahanan haiwan


dan bagaimana haiwan boleh di hidup di kawasan
1.2 Kemahiran manipulatif melampau.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid merekacipta satu haiwan yang boleh hidup di
kawasan melampau sejuk dan panas.
4. Murid juga diberi idea dan cadangan supaya
memasukkan ciri pertahanan haiwan imaginasi
Standard Pembelajaran : mereka terhadap musuh.
5. Murid membentang di hadapan kelas.
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 dan 1.2.5

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Botol, manila kad, surat khabar, warna air, kertas
warna
Mengetahui dan memahami apakah
kemahiran manipulatif
IMPAK / REFLEKSI

_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Menjaga barangan sekolah seperti menjaga


peralatan sendiri.

HARI :Jumaat TAHUN : 3 Bestari TARIKH : 16/03/18


SUBJEK: P. Jasmani MODUL: DSKP PJ T3 MASA : 9.15-9.45
TEMA : Akt. Fizikal TOPIK : Kem. Berguling BIL. MURID :

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid melakukan aktiviti pemanasan dan regangan


badan dengan bimbingan guru.
1.0 Guling belakang 2. Murid kemudian melihat conoth pergerakan guru
guling belakang.
3. Murid kemudian melakukan secara berpasangan
guling belakang dengan pengawasan guru.
4. Murid kemudian membuat kumpulan dan bermain
Standard Pembelajaran : permainan guling tenggiling.
1.4.1, 2.4.1 5. Murid melakukan penyejukan badan dan kembali ke
kelas.
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Skitel, wisel


IMPAK / REFLEKSI
Murid dapat melakukan aktiviti berguling
dengan selamat. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Berhati- hati ketika melakukan aktiviti


berguling.
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
HARI : Isnin TAHUN : 3 Iltizam TARIKH : 26/02/18
SUBJEK: Sains MODUL : DSKP Sains T3 MASA : 8.15-8.45
TEMA : TMK TOPIK : Etika TMK BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid ditanyakan beberapa soalan berkenaan tentang


pemakanan manusia dan jenis gigi manusia.
1.0 Menggunakan TMK secara 2. Mengenalkan murid haiwan herbivor, omnivor dan
bertanggungjawab dan beretika. karnivor..
3. Mengikut kumpulan murid melukis bentuk gigi,
Standard Pembelajaran : omnivor, karnivor dan herbivor.
4. Murid membentang di hadapan kelas.
 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4 5. Murid membuat sedikit nota tentang apa yang telah
dipelajari.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Manila kad, lembaran kerja


IMPAK / REFLEKSI
Menyatakan dan menggunakan TMK dengan
penuh beretika dan selamat _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

 Berhati- hati dengan penggunaan


TMK

HARI : Isnin TAHUN : 1 Iltizam TARIKH : 26/02/18


SUBJEK: P. Jasmani MODUL: DSKP PJ MASA : 8.45-9.15
TEMA : Akt. fizikal TOPIK : Pergerakan Lokomoto BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid melakukan aktiviti pemanasan badan dan


regangan badan sambil dipantau oleh guru.
1.2 Melakukan pergerakan asas lokomoto 2. Murid melihat dan meniru gaya guru melakukan
aktiviti lokomoto.
3. Murid kemudian berjalan, berlari, melompat dan
mencongklang mengikuat stesen yang telah
ditetapkan guru.
Standard Pembelajaran : 4. Murid kemudian melakukan aktiviti secara bertanding
1.2.1 Melakukan pergerakan lokomoto dalam kumpulan pergerakan lokomoto.
berjalan, berlari, melompat dan mencoklang 5. Murid melakukan aktiviti penyejukan badan dan naik
ke kelas dalam keadaan teratur.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Skitel, wisel


IMPAK / REFLEKSI
Murid dapat melakukan aktiviti lokomoto
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
dengan baik tanpa bantuan. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Kerjasama dalam kumpulan dan


bersungguh- sungguh melakukan aktiviti.

HARI : Isnin TAHUN : 5 Bestari TARIKH : 26/02/18


SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T5 MASA : 10.35-11.35
TEMA : TOPIK : BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Murid diberi soalan tentang ciri pertahanan haiwan


dan bagaimana haiwan boleh di hidup di kawasan
3.1 Ciri dan tingkahlaku khas haiwan melampau.
melindungi diri 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid merekacipta satu haiwan yang boleh hidup di
kawasan melampau sejuk dan panas.
4. Murid juga diberi idea dan cadangan supaya
Standard Pembelajaran : memasukkan ciri pertahanan haiwan imaginasi
mereka terhadap musuh.
3.1.1 5. Murid membentang di hadapan kelas.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Video contoh haiwan yang melindungi diri, manila kad
IMPAK / REFLEKSI
Dapat menjelaskan dengan baik ciri- ciri
haiwan yang digunakan untuk perlindungan _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
daripada musuh. diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN diberi latihan pemulihan.
KURIKULUM/KBAT/NILAI)

Kerjasama dalam pasukan boleh membawa


hasil yang unggul.
MINGGU 12 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
HARI : Isnin TAHUN : 4 Bestari TARIKH : 26/03/18
SUBJEK: Sains MODUL: DSKP Sains T3 MASA : 12.05-1.05
TEMA : KPS TOPIK : Kemhiran Proses Sains BIL. MURID :
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

Standard Kandungan : 1. Guru bertanyakan soalan kepada murid tentang


bagaimanakah menanam pokok dengan subur.
1.0 Kemahiran Saintifik 2. Murid menyatakan keperluan asas tumbuhan
perlukan untuk hidup.
Standard Pembelajaran : 3. Murid mengukur ketinggian purata nak benih
mengikut kumpulan.
1.1.5, 1.1.6 dan 1.1.7 4. Murid menyatakan sebab ketinggian anak pokok
berbeza.
5. Murid membuat kesimpulan dari pemerhatian.

OBJEKTIF BAHAN

Pada akhir PdPc, murid dapat  Anak pokok yang telah ditanam seminggu,
 lembaran kerja
Murid memahami kemahiran saintifik IMPAK / REFLEKSI
dengan baik.
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
EMK ( PENGISIAN _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pemulihan.

Kemahiran Saintifik boleh digunakan dalam


kehidupan seharian.