Anda di halaman 1dari 4

JENENGE RATU LAN NEGARANE

Prabu Baladewa ratuing Mandura Prabu Kresna ratu ing Swarawati

Prabu Ramawijaya ratu ing Pancawati Suyudana/Duryudana ratu ing Ngastina

Prabu Drupada ratu ing Cempala Prabu Dasarata ratu ing Ngayodya

Prabu Karna ratu ing Ngawangga Prabu Salya ratu ing Mandraka

Prabu Maswapati ratu ing Wiratha Prabu Sugriwa ratu ing Guwakiskendha
Prabu Puntadewa ratu ing Ngamarta Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Ngastina

Prabu Niwatakawaca ratu ing Imantaka Prabu Bomanarakusura ratu ing Trajutrisna
JENENGE SATRIYA LAN KASATRIYANE

Raden Werkudara satriya ing Jodhapati Raden Janaka satriya ing Madukara

Raden Nakula satriya ing Raden Sadewa satriya ing Sawojajar


Gumbiratalun/Bumi Ratawu

Raden Gathotkaca satriya ing Pringgodani Raden Antareja satriya ing Jangkar Bumi

Raden Antasena satriya ing Sapta Pertala Raden Abimayu satriya ing Plangkawati

Raden Irawan satriya ing Yasarata Raden Setyaki satriya ing Lesanpura
Raden Setyaka satriya ing Tambak Mas Raden Samba satriya ing Parang Garudha

Raden Udawa satriya ing Widarakandang Raden Thistajumpena satriya ing


Cempalareja

Raden Jayajatra satriya ing Brawa Keling