Anda di halaman 1dari 1

DILARANG MASUK RUANG UJIAN

SELAIN PESERTA UJIAN, PENGAWAS,


PROKTOR DAN/ATAU TEKNISI. TIDAK
DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT
KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA
KEDALAM RUANG UJIAN