Anda di halaman 1dari 5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Jabstan Penden WilyehPeekatuan Kala Lumpur Ta 03 62056000 enlaan Teal Syed Sijaddin Fax 03 62046801 50604 Kuala Lumpur Poral_sjpupHlmacgoumy uj, Kemi: JPNWP. €00-2/1/1 0144.06 (22) Tarkh yy Februasi 2019 (Guru Besar ‘SK, SUK (C), SUK (T) Wilyah Persekutuan, ‘Kuala Lumpur, Y. Bhg. Datn/ Tuan/ Puan, KURSUS KENAIKAN PANGKAT SARJAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (PEREMPUAN) PERINGKAT WP KUALA LUMPUR 2018 Dengan eegala hormatnya perkara di atas adalah ditjuk 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Sekretariat KRS Negeri dengan kerjasama KARESMA akan mengadakan Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan Tunas Kadet Romaja Sekolah { Perempuan ) Poringkat WP Kuala Lumpur 2019 mengikut ketetapan seperti berikut Tarikh —: 4,2 dan 3 Mac 2019 (Juma Tompat_—: SM Teknik Kuala Lumpur Pendaftaran: 3.00 hingga 4.00 petang (1 Mac 2019) Ahad) 3, Sehubungan dengan tu, sekolah tuan boleh menghantar dua (2) orang abli TKRS. (perempuan) untuk menyertai Kursus ini, Pihak sekolah juga dipohon untuk ‘menguruskan pengangkulan murid pergi dan balik dari Kursus tersebut. Oleh Kerana program ini adalah atas perbelanjaan sendiii (tanpa paksaan), setiap murid akan dikenakan bayaran sebaryak RMS0.00. Bayaran bolehiah dibuat secara tunai semasa pendaftaran, 4. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 27 Feb 2019. Borang penyertaan hhendaklah dihantar ke SM Teknik Kuala Lumpur melalui faks di talan 03-91308788. ‘Sebarang pertanyaan bolehish menghubungi Pn Yusliza binti Mohamad Ali di talian 012-8919467 atau Cikgu Muhamad Fadzil bin Abdul Rahman, Unit Kokurkulum, JPWPKL ditalian 03-620-6096 untuk sebarang pertanyaan. Sekian, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" \JPWPKL. MERCU KEGEMILANGAN’ BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN KURSUS KENAIKAN PANGKAT LANS KOPERAL DAN KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH ( PEREMPUAN ) PERINGKAT WP KUALA LUMPUR 2019 ‘arith | 4,2dan3-Mac2019(Jumast ~ Ahad) ‘Tempat: SM Tek Kuala Lumpur Pendafaran : 3.00 hingza 4.00 potang (1 Mac 2019) Nama Sebola Telefon ss awa, KAD PENGENALAN 4 2 3 4 Komandan KAS /Pengetia Cop Setoth “arith tutup penyertaan ah pads 27 Feb 2019. orang penyerean hendalahdhantar Ke SM “Tekin Kuala Lumpur rrlalui fake italian 0391908758. Sebarang pertanyaan elehlah ‘menghubung Pa Ysla Bint! Mohamad Al ditalian012-8819467. LAMPIRAN 2 KURSUS KENAIKAN PANGKAT ANS KOPERAL DAN KOPERAL KRS (PEREMPUAN ) PERINGKAT WP KUALA LUMPUR 2018 + Sia guna HURUF BEA semase meng Doran “Sie tamdo (pada eveng yang bere _BUTIRAN DIRIPESERTA, NAMA airman ‘oo woe COT ce CSO sna SEO vox a NAMA BU BAPA/ PENIACA ‘UNTUK OIHUBUNCI *HUBUNGAN GN MUR — [—] 18U [] BPA [T] PeWAGA reeron musowrennca ETT) ALAMAT RUMAH ‘Dengan ni saya mengesahian bahava pelajar berkenaan sedang belajar i sekola in COP SEKOLAH (COP/ TTANGAN KOMANDAN KRS / PENGETUA