Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN KATA KERJA TAK TRANSITIF DAN KATA KERJA TRANSITIF

Nyatakan kata kerja yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada kata kerja tak transitif
berpelangkap atau kata kerja tak transitif tak berpelangkap.

1. Budak yang menari tadi rakan saya._____________________________________________


2. Kapal terbang itu akan mendarat sebentar lagi._____________________________________
3. Murid yang berperangai baik itu di Tahun 4 Melur.__________________________________
4. Pelajar baharu ini selalu teringat akan keluarganya._________________________________
5. Lelaki yang bersenjatakan senapang itu anggota anggota tentera.______________________
6. Salina yang bercita-cita untuk menjadi guru sangat cerdik.____________________________
7. Pasukan yang muncul sebagai juara ke Australia semalam.___________________________
8. Kemajuan negara kita semakin berkembang dengan pesatnya.________________________
9. Ah Seong yang diam di Taman Berliam daripada keluarga berada._____________________
10. Keputusan perbicaraan tersebut bergantung pada kebijaksanaan hakim.________________

Nyatakan jenis kata kerja yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini sam ada kata kerja
transitif atau kata kerja tak transitif.
1. Kakak di dapur kerana menggulai ikan.___________________________________
2. Kami berbual tentang perlawanan bola sepak itu.____________________________
3. Julaihi yang sedang menyabit rumput itu sangat rajin.__________________________
4. Setelah berhenti kerja, Chee Keong ke Kota Kinabalu.__________________________
5. Kami amat gembira kerana akan melancong ke Jepun._________________________
6. Joseph yang masih belum datang lagi itu dari Sarawak.__________________________
7. Mereka akan bertandang ke rumah kami pada minggu depan.____________________
8. Berniaga di pasar tani ialah pekerjaan sampingan bapa saya.______________________
9. Orang yang sedang melukis gambar pemandangan itu kakak saya._____________________
10. Pada masa cuti persekolahan, kami akan menziarahi nenek di kampung._______________