Anda di halaman 1dari 8

Jadual 6.

1 Borang Bimbingan Kemahiran Set Induksi

Nama Pengajar :
Tarikh :

Ulasan
Kemahiran Set Induksi Kekerapan
(Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
1 Menarik Perhatian

 Menggunakan nada suara, gerak-geri dan kontak mata


(non-verbal expression)

 Menggunakan media pandang-dengar/ BBM menarik

 Mempelbagaikan corak interaksi guru-murid

 Menerangkan tujuan pelajaran dengan jelas

2 Mewujudkan Motivasi

 Menunjukkan kemesraan/hubungan baik dan semangat


yang tinggi/ keghairahan mengajar

 Menggunakan teknik bercerita untuk merangsang naluri


ingin tahu atau Menceritakan sesuatu aktiviti yang
berguna

 Menggunakan unsur-unsur yang menghairankan /


bercanggah/ Konflik pendapat (Discrepant Event)

 Menggunakan soalan/ aktiviti mencabar minda

3 Menstruktur pdp
 Ringkasan keseluruhan aktiviti/tajuk PdP (overview)

 Menyatakan had tugasan


 Menyatakan tujuan aktiviti atau tugasan dengan jelas
 Mencadangkan cara-cara menjalankan tugasan
 Menggunakan siri soalan yang berkaitan

4 Membuat Perkaitan

 Mengaitkan topik dengan pengalaman lepas/


pengetahuan. sedia ada

 Mengaitkan topik dengan pengalaman baru

 Mengaitkan topik dengan peristiwa semasa

 Mengaitkan minat dan pengalaman murid

5 Lain-lain

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.2 Borang Bimbingan Kemahiran Penggunaan Papan Tulis

Nama Pengajar :
Tarikh :

Komponen Papan Tulis Ya ( ) Ulasan


Tidak (X) (Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
Kejelasan
1. Saiz tulisan yg sesuai, jelas dan boleh dibaca

2. Jarak yang sesuai antara dua perkataan

3. Tulisan yang kemas

4. Rajah/carta/jadual/peta minda/i-think dapat dilihat


dengan jelas

Susunan
1. Penggunaan ruang yang sesuai dan seimbang
untuk tulisan, gambar, rajah dan jadual

2. Penyusunan kemas dan teratur

3. Nota/Bahan pengajaran diatur sekitar tajuk/konsep/


idea penting

Penonjolan atau penekanan


1. Penggunaan pen warna yang sesuai dan menarik

2. Perkataan penting digariskan

3. Penglabelan dibuat dengan huruf besar yang gelap

Teknik persembahan
1. Konsep jelas dan tepat /Memudahkan konsep yg
susah

2. Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti


pengajaran dan pembelajaran

3. Menggunakan dalam masa yang sesuai

4. Penyampaian idea – ringkas dan kemas (guna rajah,


peta i-Think,/minda, jadual, gambar dll)

Lain-lain
1. Menulis dari kiri ke kanan
2. Tajuk, Tarikh, Hari tulis di bahagian atas
3. Maklumat penting ditulis di ruang yang sesuai
4. Papan tulis tidak ditutupi skrin sekiranya
menggunakan LCD
5. Memadam dari atas ke bawah.

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.3 Borang Bimbingan Kemahiran Penyoalan

Nama Pengajar :
Tarikh :
Sila tandakan (/) pada ruangan yang sesuai berdasarkan ciri soalan yang ditanya
Kemahiran teknik menyoal Nombor soalan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 J
Jelas, tepat dan ringkas

Fokus kepada satu idea


Fokus kepada lebih
daripada satu idea
Tanya soalan dahulu
sebelum panggil nama
murid
Hentian :
(R) 3-5 saat ; (T) > 5s

Sebaran soalan
- ke seluruh kelas
Mencungkil / Prob
- Minta penerangan lanjut
(Apa maksud kamu?/
Kenapa kamu fikir ini
berlaku?/ Boleh kamu
terangkan lebih spesifik)
-Tanyakan beberapa siri
soalan
- Minta m berikan contoh2
-Kembangkan jawapan m
dgn bertanyakan soalan
mencapah

Menggalak/ Prompt :
-beri klu/bantuan/petunjuk
/bayangan jawapan

Alih hala soalan

Mengurus jawapan murid


dengan baik
- Jika jawapan tepat, beri
pengukuhan tve verbal
atau nonverbal / minta
murid lain komen
- Jika jawapan kurang tepat/
mendalam,
• Tanyakan soalan prob /
• Aju soalan secara
berbeza/
• Alih hala soaln kpd m lain/
• Tidak beri pernyataan -ve.
Aras kognitif soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mengingat kembali
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.4 Borang Bimbingan Kemahiran Peneguhan

Nama Pengajar :
Tarikh :

Sila tandakan ( √ ) atau (X) pada ruangan yang berkenaan berdasarkan jenis peneguhan yang diberi oleh guru.
Komponen Kekerapan Ulasan
(Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
Lisan postif

bentuk kata seperti baik, betul, ya,


um-um, aha

Gerak isyarat positif


- senyuman
- anggukan
- menepuk tangan
-
Dampingan
- mendekati
- berdiri di sebelah atau duduk di
sisi murid

Sentuhan
- menyentuh kepala atau bahu,
berjabat tangan, “high-five

Penggunaan jawapan murid

- guru mengubah atau mengulang


jawapan m
- menuliskn jawapan m di papan
tulis

Lisan negatif

- oooi!,” “salah,” tidak, “malas

Gerak isyarat negatif

- menggeleng kepala
- merenung secara marah
- mencangkuk tangan atas
pinggang

Lain-lain

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.5 Borang Bimbingan Kemahiran Penerangan/Ilustrasi/Contoh

Nama Pengajar :
Tarikh :

Komponen dan Kriteria Ada () Ulasan


Tiada (X) (Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
Permulaan

 Menarik & mengekalkan perhatian murid

 Sesuai dengan isi pelajaran

 Bangkitkan kesediaan murid

 Jelas, ringkas & tepat

Penggunaan contoh/ media pandang dengar


 Contoh-contoh/ilustrasi mencukupi

 Contoh-contoh berkaitan & sesuai dgn PSA murid

 Kemukakan contoh yg tepat dengan isi pelajaran

 Contoh jelas, menarik minat & rasa ingin tahu murid

 Media Pandang Dengar yg merangsangkan murid


terhadap tajuk yg disampaikan
– contoh gambar warna-warni, model, slaid, video, bahan
maujud dll
- kesesuaian saiz, warna, jenis

Penyusunan idea
 Idea dikembangkan secara teratur - dr mudah ke
kompleks, konkrit ke abstrak

 Penerangan lisan jelas & tepat

Menggunakan Penekanan yang sesuai

Contoh:

Berikut ialah dua ciri utama karnivor ....


....... Oleh itu, ......
Ambil perhatian! Faktor utama yang menyebabkan .....

Kesimpulan/Penutup
 Pelajaran dirumuskan dengan mengaitkan semua isi
penting

 Pernyataan rumusan/penutup ringkas, jelas dan tepat

Perhatian: Boleh tandakan/bulatkan menggunakan skala


1- Sgt lemah 2- Lemah 3- Sederhana 4-Baik 5- Sangat baik 6- Cemerlang

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.6 Borang Bimbingan Kemahiran Menggunakan Alat Bantu Mengajar

Nama Pengajar :
Tarikh :

Ya ( ) Ulasan
Kompoen
Tidak (X) (Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
1 Kesesuaian

 Saiz

 Rekabentuk menarik

 Menepati Isi pelajaran

 Kebolehan murid

2 Penggunaan berkesan/ Mudahkan kefahaman


murid

 Menarik minat murid

 Mencukupi

 Tulisan cukup jelas

 Pelbagai bentuk ABM digunakan

4 Melibatkan penggunaan pelbagai deria

 Penglihatan

 Pendengaran

 Sentuhan

 Rasa

 Bau

5 Lain-lain

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.7 Contoh Borang Bimbingan Kemahiran Penutup

Nama Pengajar :
Tarikh :

Komponen dan kriteria Ada () Ulasan


Tiada (X)
(Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
Penutup kognitif (memperkukuhkan perkara yang telah
dipelajari)
 Membuat rumusan & perkaitan berhubung pengalaman
murid

 Mengulang isi-isi penting dengan pelbagai cara

 Menyemak tugasan/ jalankan aktiviti penilaian

 Cadangkan aktiviti susulan

 Jalankan aktiviti pengukuhan

Penutup sosial (memberikan sesuatu perasaan kejayaan atau


kepuasan)

 Wujudkan perasaan pencapaian murid misalnya melalui


peneguhan positif –pujian & galakan

 Wujudkan perasaan ingin tahu/ Memotivasi perasaan ingin


belajar

 Kaitkan pelajaran mendatang (show hint eg gambar


/maklumkn topik akan dtg) kita akan belajar ... minggu depan

*Untuk Model 5 Fasa Needham – Penutup di Fasa Refleksi


juga menekankan
 Adakah penyoalan guru mendorong pemikiran reflektif
murid

 Adakah ...murid mengimbas kembali idea mereka sebelum


(Fasa 2) dan selepas pdp

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _____________________________ Tandatangan: __________________

rohanaj/jan2019
Jadual 6.8 Borang Bimbingan Kemahiran Variasi Rangsangan

Nama Pengajar :
Tarikh :
30 saat bagi setiap lajur Ulasan
Komponen (Butiran + Keberkesanan + Cadangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pergerakan guru dan


Pergerakan anggota

Kontak dan pergerakan


mata

Suara guru - perubahan


nada, pic, kuat, cepat

Interaksi guru-kumpulan

Interaksi guru-murid

Interaksi murid-murid

Interaksi guru-bahan

Interaksi murid-bahan

Bentuk penglibatan fizikal


dan verbal murid

Sila tandakan ( √ ) pada ruangan yang berkenaan berdasarkan tingkah laku guru atau murid

Kesimpulan:

Nama Pemerhati: _________________________ Tandatangan: _________________

rohanaj/jan2019