Anda di halaman 1dari 10

Jawab semua soalan.

1. (a) Habitat adalah persekitaran yang menjadi tempat perlindungan, membiak serta mendapatkan
makanan bagi organisma. Padankan haiwan berikut dengan habitatnya
(4MARKAH)

Kolam

Sawah padi

Paya bakau

Laut dalam

(b) Lengkapkan pernyataan berikut dengan istilah yang betul (2MARKAH)


spesies komuniti habitat populasi

Pernyataan Istilah
Merupakan tempat tinggal semula jadi bagi organisma bagi tujuan
mendapatkan makanan, perlindungan dan tempat pembiakan
Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri dan rupa bentuk yang
sama dan saling membiak menghasilkan anak

2. a) Namakan organ-organ yang terlibat dengan sistem pencernaan manusia dalam petak
yang disediakan. (4MARKAH)

1
b) berdasarkan jawapan anda di 2.a), tuliskan nama organ yang mempunyai fungsi berikut:

Fungsi Organ
Menghasilkan jus hempedu
Mencernakan protein kepada peptida

(2MARKAH)
3. a) Rajah menunjukkan susun atur radas dan bahan dalam ujian benedict.
Lengkapkan prosedur ujian benedict berikut. (4MARKAH)

I. Masukkan 2 cm3 larutan ………………….. ke


dalam tabung uji.
II. Tambahkan 2 cm3 larutan …………………..
III. Panaskan campuran tersebut
secara ……………….
IV. Perhatikan perubahan ………………… dalam
larutan itu.

b) (i) Apakah kelas makanan bagi makanan yang diuji dalam eksperimen di atas?
(1MARKAH)
..............................................................................................................................

(ii) Apakah tujuan tabung uji berisi makanan tersebut dimasukkan dalam air kukusan?
(1MARKAH)
....................................................................................................................

4. a) Lengkapkan peta buih di bawah tentang sifat fizik air tulen dengan menggunakan
perkataan yang diberi. (2MARKAH)

Pepejal Tidak berwarna Tiada rasa Berasid

Takat
didih :
1000C

Takat Sifat
beku : Fizik Air
0 0C Tulen

2
b) Nyatakan Benar atau Palsu untuk penyataan berikut . (2MARKAH)

Penyataan Benar/ Palsu


(i) Daya lekitan antara molekul air di permukaaan dapat
menampung badan serangga kecil berjalan di atas air
(ii) Daya lekatan antara molekul air serta daya lekitan antara air
dengan dinding xylem membolehkan air dibawa dari akar ke
daun

c) Lengkapkan penyataan berikut dengan jawapan sesuai


i. Proses di mana molekul air terbebas ke udara di bawah suhu takat didihdikenali
sebagai __________________.
ii. Proses pernafasan dan ___________________ oleh tumbuhan membebaskanwap air
ke atmosfera. (2MARKAH)

5. Rajah di bawah menunjukkan sumber-sumber bagi tiga kelas makanan R, S dan T.

Protein Karbohidrat vitamin

(3 MARKAH)
(a) Pada rajah di atas, labelkan R, S dan T dengan perkataan berikut.

Vitamin Karbohidrat Protein

(b) Padankan kelas makanan dengan fungsinya. (3MARKAH)

Mengekalkan kesihatan badan


R

Membekalkan tenaga

S
Memanaskan badan

T
Membina tisu dan membaiki tisu yang rosak

3
6. (a) Lengkapkan peta silang kata berikut dengan jawapan sesuai berdasarkan kata kunci
berikut

MELINTANG KEBAWAH

(4MARKAH)

(b) Pak Ali tidak menggunakan pestisid untuk mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawitnya.
Dia membina rumah bagi burung hantu dan menggunakan burung hantu sebagai agen kawalan
biologi untuk mengawal populasi tikus. Wajarkan tindakannya. (2MARKAH)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. a) Ahmad mengambil "burger" untuk makan tengah hari. Susun pernyataan di bawah untuk
menunjukkan proses pencernaan "burger" ini. (2MARKAH)

Pernyataan Langkah
Ahmad mengunyah dan mengisar makanan kepada cebisan yang lebih kecil. P
Jus pencernaan dalam perut bercampur dalam makanan untuk pencernaan seterusnya. Q
Air disingkir dari makanan. Makanan yang tidak dicernakan disingkirkan dari badan R
melalui penyahtinjaan.
Makanan bergerak menuruni esofagus ke dalam perut. S
Makanan yang tidak tercerna bergerak ke usus besar. T

b) Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis F bagi pencernaan fizikal dan K bagi
pencernaan kimia (4MARKAH)

PENCERNAAN F / K
Berlaku di dalam mulut dan esophagus sahaja
Berlaku dalam mulut, perut, duodenum dan usus kecil
Melibatkan tindakan enzim
Tidak melibatkan tindakan enzim
4
8. Berdasarkan petikan dibawah, lengkapkan carta pengelasan haiwan invertebrata di bawah
dengan satu contoh haiwan invertebrata.

INVERTEBRATA

Haiwan invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kebanyakan
invertebrata tinggal di dalam air kerana air boleh membantu menampung berat badannya.
Invertebrata adalah kumpulan haiwan yang paling banyak bilangannya di bumi ini.
Sesetengah invertebrata mempunyai kulit atau cangkerang keras bagi melindungi diri
seperti kumbang, ketam dan kerang. Sesetengah invertebrata berbadan lembut menggunakan
bendalir badannya untuk tujuan sokongan seperti sotong, cacing tanah dan lintah.
Pada amnya, invertebrata boleh dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu yang berkaki dan
yang tidak berkaki. Contoh haiwan invertebrata yang lain ialah belalang, lipas, lipan, siput, obor-
obor, rama-rama, pelbagai jenis kumbang, labah-labah dan kalajengking.

Invertebrata

Berkaki Sendi Tidak berkaki sendi

3 pasang Badan lembut Bercengkerang

4 pasang

Banyak kaki
Lipan (6MARKAH)

9. a) Semasa sarapan, Fakhrul.mengambil sepinggan mi goreng, segelas susu dan dua potong betik
Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi makanan tersebut

Makanan Kuantiti Nilai kalori (kJ)


Mi goreng 1 pinggan 2 250
Susu 1 gelas 540
Betik 1 potong 135

Hitung jumlah nilai kalori makanan yang diambil oleh Fakhrul untuk sarapannya.

(2MARKAH)
5
b) Dua pekerjaan di bawah menunjukkan perbezaan yang ketara daripada pelbagai aspek.

(i) Pada pendapat anda, pekerjaan yang manakah memerlukan leih banyak kalori?. Berikan
alasan anda (2MARKAH)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan 2 faktor lain yang mempengaruhi keperluan kalori individu. (2MARKAH)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk menentukan komposisi air.

(a) Kenal pasti gas yang dibebaskan di dalam tabung uji P dan Q. (2MARKAH)
P :__________________________________________________

Q :__________________________________________________

(b) Nyatakan satu ujian yang boleh dilakukan untuk mengesahkan kehadiran gas di dalam tabung uji P dan Q.

(i) Tabung Uji P:__________________________________________________________________

(ii) Tabung uji Q :__________________________________________________________________


(2MARKAH)
(c) Air merupakan satu sebatian. Lukiskan gambarajah yang menunjukkan satu molekul air

(2MARKAH)
6
11. Rajah 11 menunjukkan keupayaan sistem keimunan badan melawan penyakit.

(a) Bagaimanakah tubuh manusia mampu melawan serangan penyakit? (1MARKAH)


_______________________________________________________________________

(b) Bagaimanakah cara sistem pertahanan badan memusnahkan benda asing dalam badan? (2MARKAH)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(c) Berikan tiga amalan yang boleh menguatkan sistem keimunan badan. (3MARKAH)

1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________

(d) Semasa di Tingkatan 1, pelajar perempuan diberi suntikan imunisasi HPV.

(i) Apakah kandungan di dalam suntikan tersebut? Tandakan ( √ ) pada jawapan anda.
(1MARKAH)
Virus
Sel darah merah
Ubat tahan sakit

(ii) Apakah kepentingan imunisasi kepada manusia ? (1MARKAH)


_________________________________________________________________________

(e) Nyatakan samada “ keimunan aktif” atau “keimunan pasif” bagi graf berikut.

Aras

(2MARKAH)

7
12. Amy menjalankan aktiviti ini untuk mengkaji tentang tindakan air liur ke atas kanji.
Larutan
kanji sahaja
Larutan kanji
Air suling +
Air suling
(280C air liur
(1000C
Air suling
(370C

 20cm3 air suling dituang ke dalam setiap tabung didih.


 Selepas 20 minit, air dalam setiap tabung didih diuji dengan larutan iodin dan larutan Benedict.
 Keputusan selepas 20 minit ditunjukkan di bawah.

Keputusan
Tabung Awal eksperimen Akhir ekserimen
didih
Kehadiran kanji Kahadiran bahan P
A Tiada Tiada
B Tiada Ya
C Tiada Tiada

(a) Lengkapkan pernyataan di bawah. (1MARKAH)


____________________ ialah enzim yang ditemui di dalam air liur.

(b) Apakah fungsi enzim yang dinamakan dalam (a)? (1MARKAH)


______________________________________________________________________

(c) (i) Mengapakah bahan P tiada di dalam tabung didih C? (1MARKAH)

______________________________________________________________________

(ii) Mengapakah bahan P boleh ditemui di dalam tabung didih B? (1MARKAH)


______________________________________________________________________

(d) Namakan bahagian dalam salur pencernaan yang diwakili oleh: (2MARKAH)

(i) Tiub Visking: _____________________ Air suling: ________________________

(e) Apakah hasil akhir pencernaan selepas pencernaan bahan berikut di dalam usus kecil?
(i) Protein: _____________________________________________________

(ii) Lemak: _____________________________________________________ (2MARKAH)

(f) Sepotong ubi kentang dititiskan dengan beberapa titisan iodin. Apakah pemerhatian yang
dapat di lihat pada makanan tersebut dan berikan SATU inferens.

_________________________________________________________________________
(2MARKAH)

8
13. Rajah 12 menunjukkan kitar nutrien.

(a) Apakah proses X dan Y dalam kitar nutrien di atas? (2MARKAH)

X:_____________________________ Y:______________________________

(b) Bahan organik daripada organisma mati akan ditukarkan kepada molekul yang ringkas melalui
proses pereputan . Nyatakan organisma yang terlibat dalam proses tersebut. (1MARKAH)
_________________________________________________________________________

(c) (i) Banding bezakan antara kedua-dua proses respirasi dan proses Y dalam tumbuhan. (2MARKAH)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(ii) Mengapakah haiwan menjalankan proses respirasi tetapi tidak menjalankan proses Y?
(1MARKAH)
________________________________________________________________________

(d) Karbon dioksida yang berlebihan daripada proses X mengakibatkan satu fenomena yang
menyebabkan pemanasan global.
(i) Namakan fenomena ini (1MARKAH)
____________________________________________________________________

(ii) Berikan satu aktiviti yang menyumbang kepada fenomena ini di (d)(i). (1MARKAH)
____________________________________________________________________

(e) Bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien akibat aktiviti
manusia. (2MARKAH)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9
14. Rakyat Malaysia boleh dikatakan hidup senang dan
dimanjakan dengan banyak pilihan makanan. Jadi, mengapa
masih ramai kanak-kanak kita yang mengalami masalah
pemakanan? Sebab utama adalah tabiat pemakanan yang
tidak betul dan pengambilan makanan yang tidak seimbang.
Hal ini berpunca daripada kekurangan pengetahuan tentang
pemakanan di kalangan ibu bapa dan juga kekurangan
perhatian dan penjagaan ibu bapa. Rajah di bawah
menunjukkan satu tabiat pemakanan yang buruk di
kalangan kanak-kanak.

(a) Terangkan mengapa kanak-kanak masa kini mengambil makanan yang tidak seimbang
kebanyakannya mengalami obesiti pada peringkat muda lagi. (3MARKAH)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(b) Terangkan kesan buruk yang bakal dialami oleh mereka pada masa hadapan jika pemakanan
ini diteruskan. (2MARKAH)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(c) Sekiranya anda seorang doktor, apakah nasihat yang akan anda berikan kepada pesakit yang
mengalami masalah obesiti? (2MARKAH)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________

(d) Reka SATU bentuk pinggan yang sesuai untuk menghasilkan menu seimbang bagi pesakit
Obesiti. Labelkan pinggan anda berpandukan kelas makanan. Jelaskan reka bentuk pinggan
anda.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

-SOALAN TAMAT- (3MARKAH)

10

Anda mungkin juga menyukai