Anda di halaman 1dari 2

PLAN DE LECŢIE

PROPUNĂTOR PROF. CHIRIAC DANIELA


DATA: 19.02.2009
CLASA: A VIII-A
ŞCOALA: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SPULBER
DISCIPLINA: MATEMATICĂ- GEOMETRIE
TEMA LECŢIEI: Aria laterală, aria totală şi volumul prismei
drepte cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Elevul va fi capabil:
 să recunoască şi să utilizeze proprietăţi simple ale corpurilor
geometrice
 să utilizeze localizarea figurilor geometrice în plan şi în spaţiu
 să utilizeze în situaţii practice metode adecvate de calcul pentru
arii şi volume
 să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Elevul va fi capabil:
 să descrie configuraţii geometrice într-o problemă dată
 să reproducă formule sau modalităţi de calcul pentru aria
laterală, aria totală şi volumul prismei drepte şi să le aplice
 să determine elemente ale corpurilor remarcabile când se cunosc
volume şi/sau arii
 să execute desene în plan pt. conf. geom. spaţiale
 să rezolve probleme practice
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:
 conversaţia frontală şi individuală
 exerciţiul
 explicaţia
 demonstraţia
MIJLOACE DE ÎNVĂŢARE:
 Manual, Fişe de lucru, Culegere de probleme: MTEMATICĂ-
PROBE DE AUTOEVALUARE---Dan Popoiu, Teste de
matematică—clasa a VIII-a---Maria Catană
EVALUARE: Tema pentru acasă, probe practice, aprecieri verbale
ORGANIZAREA CLASEI
Se face prezenţa elevilor , se verifică tema şi se aduc eventuale lămuriri
referitoare la aceasta.
REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR
Se verifică formulele de calcul pentru aria laterală, aria totală şi volumul
unei prisme drepte.
Se propune spre rezolvare următoatea problemă:
O prismă triunghiulară regulată are muchia bazei de 4cm, înălţimea de 8cm.
Determinaţi aria laterală şi volumul ei.
DESFĂSURAREA LECŢIEI
Se anunţă tema lecţiei.
Se propune clasei următoarea fişă de lucru.
FIŞĂ DE LUCRU
1.Fie ABCDA’B’C’D’ un cub.Fie M mijlocul lui A’D’, iar P mijlocul lui
AB. Dacă MP= 4 3 cm, calculaţi muchia şi volumul cubului.

2.Fie ABCDEF o prismă dreaptă, având baza ABC triunghi dreptunghic,


m ( B )= 90º. Înălţimea prismei este congruentă cu ipotenuza bazei,
([AD]≡[AC]) şi AB=12cm, BC=9cm. Calculaţi:
a) Aria totală şi volumul prismei;
b) Aria triunghiului EBM, unde M este mijlocul lui AC.

3. Fie ABCDA’B’C’D’ o prismă patrulateră regulată cu muchia bazei


AB=2 cm. Dacă aria triunghiului A’BC este de 4 cm², calculaţi:
a) Volumul prismei,
b) sinusul unghiului format de diagonala prismei cu planul bazei

4. Fie ABCA’B’C’ o prismă triunghulară regulată. Se ştie că distanţa dintre


centrele a două feţe laterale este de 4 cm, şi aria laterală de 96 3 cm².
Calculaţi:
a) Înălţimea prismei
b) Volumul prismei
c) Măsura unghiului format de planele (A’BC) şi (ABC)

Elevii scoşi la tablă vor fi notaţi.


TEMA PENTRU ACASĂ: Manual pag.174: 8,9,10,13