Anda di halaman 1dari 6

More rabbanimukimin786@gmail.

com Dashboard Sign Out

Kumpulan Asma Dan


Khasiatnya
Beranda mywapblog

Daftar Blog Saya Sabtu, 09 Februari 2013 menu

► 2012 (6)
Mengenai Saya ASMA DAN KHASIATNYA ▼ 2013 (5)
▼ Februari (5)
ASMA BIRHATIYAH ‫ﺑرھﺗﯾﮫ‬
ASMA DAN
KHASIATNYA
Ada 28 yaitu:
Asma Al Qamar
birhatihin,kariirin,tatlihin,thuraann,mazjalin,bazjalin,tarqabin,barhasyin,ghalmasyin,jht
war dani hirin,qalnahuudin,barsyaanin,kazhahiirin,namuu Asma Ashaa
Musa
syalkhin,barhayuulaan,basykailakhin,qazmazin,anghalaliizhin,qabaratin,ghayaahaan,
Manusia Berilmu
kaidhuulan,syamjhahirin,syamkhahiyrin,syamhahiriin,bikahthahuuniihin,basyaarisyin, Asma
Adalah Impianku. Suryaniyyah
thuunasyin,syamkhaa baruuhin.
Lihat profil lengkapku (thahathiil)

wifig Asma'
Ashhaabul
Cari Blog Ini Kahfi

Telusuri

Adapun khasiatnya banyak sekali di antaranya:


-untuk mendapat kemenangan dari lawan dlm peperangan.
-asma semua di tulis diatas senjata perang seperti pedang tumbak dan lain''.senjata tersebut juga di bacakan
asma sebanyak 45x dan tiap satu asma di ulang sekali misalnya:birhatihin,birhatihin.kariirin,kariirin dan
seterusnya.insya allah akan menang dalam pertempuran
-asma menyembuhkan penyakit dan orang ygg terkena sihir.caranya asma ditulis pd satu tempat lalu tempat
tersebut di isi air dan dibacakan asma sebanyak 7x kemudian airnya untuk diminum sebagai obat.
-tulislah wifiq seperti di atas di atas kertas polos/tidak bergaris atau diatas kulit kidang.menulisnya
menggunakan tinta misik serta jafaron dan air mawar.setelah ditulis kemudian dibacakan asma sebanyak 7x

setelah itu mengucapkan: ‫(ﻋﻘذت ﻟﺳﺎ ن ﻓﻼ ن ﺑن ﻓﻼﻧﺔاﺗوﻓﻼﻧﺔﺑﻧﺗﻔﻼﻧﺔ‬aqadtu lisaana fulaanibni


fulaanaah atau fulanata binti fulaanah)
kemudian tulisan tersebut di uapi dngan bau bauan yg enak/wangi.dan di bawa,maka apa bila menghadapi
lawan maka lawan tidak akan bisa mengucapkan perkataan kecuali perkataan yg baik.-untuk menarik para
pembeli.caranya:wifiq di atas di tulis dengan minyak misik dan jafaron dan air mawar serta di uapi bau-bauan
yg harum dan bacakan asma tersebut 45x kemudian membaca :
Tawakkaluu yaa khudama hadzihil asmaa-i ijdzibuu quluuban naasi ilaa haadzal haanuutil ladzii 'ulliqa 'alaihi
haadzal wifqu bihaqqi haadzihil asmaa-i.
kemudian pasang kertas tersebut di tempat berjualan,insya allah banyak pembeli yg datang ketempat
tersebut.
-untuk mendatangkan seseorang dengan rasa kasih dan sayang.
caranya:wifiq tersebut ditulis di atas genteng sebelum di bakar.beserta ana orang yg di inginkan beserta nama
ibunya,kemudian diuapi dengan aroma yang harum dan bacakan asma 45x,setelah itu bacakan:
Tawakkalu yaa khudama haadzihil asmaa-i ijlibuu wajdzibuu qalba fulanata abni fulanaanah atau qalba
fulanaatanbinti fulaanah bimahabbatii wamawaddatii hatta laa yanaama fii kulli lailatin illaa biliqaa-ii wa thaa-
;atii bihaqqa haadzihil asma-i aluuhan aluhaan al'ajal al;ajal as saa-'ah.
kemudian genteng tersebut dimasukan kedalam api/dibakar.insya allah orang yg disebutkan yang dimaksud
akan segera datang dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang.
-untuk menghindarkan perzinahan,dengan cara:
wifiq tersebut di tulis pd bekas kaki seseorang yg di inginkan,di ambil dan diratakan ditempat yang rata
kemudian ditulis wifiq dengan ibu jari/jari''lainya.kemudian tanah tersebut di taruh dalam sepotong kain lalu
ambil seutas benang dr sutra dan bacakan asma 45x dan tiap sekali menbaca asma tersebut bacakan :Yaa
khudadaama haadzihil asmaa-i wa'qiduu dzakara fulana ibni fulanatah 'an farji fulaanata binti fulaanah.
kemudian ikatlah benang tersebut satu kali,dan begitulah selanjutnya hingga menjadi 45 ikatan.setelah itu
kumpulkan benang menjadi satu dngn tanah tersebut dan di masukan kedalam tanduk kambing kemudian
ditutup dengan lilin.dan ditanam ditanah pekuburan yg tidak pernah dikunjungi orang.insya allah orang yg di
inginkan tdk akan berbuat zina kepada orang yg di sebutkan pada taukil tersebut.
-untuk memisahkan ntara laki-laki dan perempuandlm hubungan yg di larang oleh syara'(agama)
caranya wifiq tersebut ditulis di atas pecahan genteng yg belum dibakar atau di atas kertas kemudian di uapi
dengan bau-bauan yg busuk yang pahit rasanya dan bacakan asma 45x setelah itu bacakan juga taukil di
bawah:
Tawakakalu yaa khudaama haadzihil asmaa-i wafarariquu baina fulan ibni fulanata wa fulanata binti fulanatah
bihaqqi haadzihilas-maa-i.
kemudian tulisan tersebut ditanam di ambang pintu rumahnya.insya allah keluarga tersebut tidak akan pernah
rukun selamanya dan kosonglah rumah yg dimaksud.penjelasan:
dan disini saya sebutkan juga khasiatnya satu persatu asma birhatiyah.
1.BIRHATIHIN.‫ﺑرھﺗﯾﮫ‬
-Barang siapa menulis asma tersebut sebanyak 25x,diatas piring polos yang putih
kemudian dilebur dngn air dan diminumkan kepada perempuan yg susah
melahirkan,insya allah akan lekas melahirkan anaknya dngn selamat.dan barang
siapa dngn tekun membaca tiap hari dan malam sebanyak 100x,insya allah
dibukakan pi
2.KARIIRIN.‫ﻛرﯾر‬
-Barang siapa menulis 11x dan ditaruh dalam barang daganganya,insya allah brng
dagangannya tdk akan kecurian.
-obat mata,ditulis di pinggan putih dilebur dengan air kemudian airnya di teteskan
sebanyak 17x selama 3 hari berturur turut.
-untuk pengasihan.tulis asma birhatihin dan kariirin,pd sembarang makanan apa
saja kemudian makanan tersebut berikan kpd orng yg kita inginkan.
-jika ingin melihat jin/khodam,amalkan asma,kariirin tiap hari siang/malam baca
sebanyak 100x.
_jika seseorang ingin di pinang baiknya menulis asma birhatihin dan kariirin pada
cincin dan dipakai.
-penglarisan,tulis asma birhatihin dan karirin pada kertas dan ditaruh di barang
danganganya,insya allah cepat laku daganganya.
3.TATLIIHIN.‫ﺗﺗﻠﯾﮫ‬
-barang siapa menulis asma tersebut sebanyak 13x di atas kertas putih dan ditaruh
di dalam rumah yg ada kutu busuknya,insya allah kutu tersebut akan hilang.
-jika seseorang ingin menjadi kaya,baca amalkan tiap hari sbanyak 70x.maka
diberikan penghidupan yang baik
-untuk perdamaian,diyulis 70x pd kulit kijang dan dipakai /ditaruh di atas kepalanya.
-jika seseorang mengamalkan asma birhatihin,karirin dan tatlihin tiap hari dan
membaca sebanyak-banyaknya dengan niat mendekatkan diri kepada allah insya
allah di beri kekuatan dan dutundukanya alam arwa/gaib baik tinggi maupun rendah.
4.THUURAANIN.‫طوران‬
-Barang sipa menulis asma tersebut sebanyak 5x,kemudian di tambah ayt terakhir
surat AL HASYR,ditambah lagi 3 huruf ha(‫ )ه‬dan 7 huruf hamzah(‫)ء‬,kemudian
dibawa.insya allah selamat dari gangguan jin dan manusia.
-barang siapa membacakan kepada orang zalim tiap malam 1000x,ditambah bacaan
taukil
‫ﻓﻼن ﺑن ﻓﻼﻧﮫ‬٠٠٠‫ﺗوﻛﻠواﯾﺎﺧداﻣﮭذاإﻻﺳﻣﺎإﻧﺗﻘﻣواف‬
(tawakkaluu yaa khuddama haadzal ismi intaqimuu .....fulanaabni fulanatah).kata
fulana/titik-titik diganti nama seseorang binti ibunya,dan mewakilkan kecelakan/niat
kita bisa juga mengusir orang zalim dr rumahnya.
-pendinding,tulis seperti cara di atas.dan buat azimat.
-melepaskan orang dari penjara,caranya tulis pd makanan/roti sebanyak 21x,
kemudian berikan makanan tersebut kepada si penjara untuk dimakan selama 4
hari/makanan tersebut di jadikan 4 bagian tiap hari 1 bagian yang dimakan.
-mengusir hantu/sihir.tulis asma birhatihin,kariirin,tatlihin,thuranin.dan dikalungkan
kepada yg terkena sihir/taruh ditempat yg bnyk hantunya.
5.MAZJALIN ‫ﻣذﺟل‬
-barang siapa menulis lafadl tersebut di atas cangkir/piring sebanyak 7x berikut pula
ke 8 asma Thahaathiil.dan di lebur dngan air kemudian diminumkan kepada
perempuan yg mandul/susah mempunyai anak/keturunan selama 7 hari berturut
turut setelah datang bulan,setelah itu di setubuhi.insya allah akan lekas hamil.
berikut asma thaahaahiil:‫طﮭﺎطﯾل‬
(‫)ﻟﻠطﮭطﯾل()ﻣﮭطﮭطﯾل()ﻗﮭطﯾطﯾل()ﻓﮭطﯾطﯾل()ﻧﮭﮭططﯾل()ﺟﮭﻠططﯾل()ﻟﺧﮭططﯾل()ﻣﻘﻔﻧﺟل‬
-pangkat tinggi.jika seseorang ingin mempunyai kedudukan/pangkat tinggi baiknya
mengamalkan 50x tiap hari.
6.BAZJALIN ‫ﺑذﺟل‬
-apa bila 3 butir telus dimasukan kedalam air kemudian dibacakan Mazjalin Bazjalin
sebanyak 66x dan airnya diminumkan serta buat mandi orang yang kena sihir/guna-
guna,insya allah lekas sembuh.
-tunai hajat.jika seorang menuliskan asma tersebut di atas kertas merah menulisnya
sebelum matahari terbit dihari kamis dan belum bicara pd siapapun,kemudian kertas
tersebut di buang di pantai/laut dan memohon hajat kepada allah insya allah cpat
terkabulkan hajatnya.
-kejayaan.baca mazjalin bazjalin ketika akan berangkan kerja.insya allah mendapat
kejayaaan dan pangkat yg tinggi.
7.TARQABIN ‫ﺗرﻗب‬
-barang siapa menulis lafazh tersebut di atas pada hari jum'at beserta firman
allah:‫ﻛﻠﻣﺎدﺧﻠﻌﻠﯾﮭﺎذاﻣﺎﺣراﺑوﺟدﻋﻧدھﺎرذﻗﺎﻗﺎﻟﯾﺎﻋرﯾﻣﺎﻧﯨﻠﻠﻛﮭذاﻗﻠﻠﺗﮭوﻣﻧﻌﻧداﻟﻠﮭﺎﻧﺎﻟﻠﮭﯾرزﻗﻧﯾﺷﺎءﺑﻐﯾرﺣﺳﺎب‬
menulisnya ditulis di sekeliling wifig di bawah ini,kemudian diuapi dngan kayu 'ud
atau sesuatu yang berbau harum,kemudian diletakan di tempat yang untuk menjual
barang dagangan,maka insya allah berkerumunlah di situ para pembeli dari berbagai
penjuru.
١٠٠ ١ ٧ ٢٠٠
٢٠٠ ١٠٠ ١ ٧
٧ ٢٠٠ ١٠٠ ١
١ ٧ ٢٠٠ ١٠٠
8.BARHASYIN ‫ﺑرھش‬
-barang siapa membaca tarqqabin, barhasyin sebanyak 1209x ditengah
malam,dantiap 100x membaca:
‫ﺗوﻛﻼﯾﺧداﻣﻣﯨﮭذﯾﻧﺎﻻﺳﻣﯾﻧزﺣراﯾﯾﻠوﺷﯾطﺎﯾﯾﻠﺑﺟﻠﺑﻘﻠﺑﻔﻼﻧﺔﺑﻧﺗﻔﻼﻧﺔﺑﻣﺣﺑﺗﯨوﻣودﺗﻰ‬
(tawwakaala yaa khuddaamai haadzainil ismaini zahraayiil wa syaithaayiil bijalbi
qalbi fulaanata binti fulaanata bimahabbatii wamawaddatii).maka datanglah orang
yang diinginka (fulanatah binti fulanatah)dengan penuh kasih sayang.
-panah malam/membuat musuh tertimpa skit/bencana.tulis 11x di atas kertas kuning
di akhir bulan romadon dan digantung di mayang kelpa kuning bersama nama orang
binti ibunya yg kita inginkan.
-memanggil/menyeru orang dari jauh.baca tarqabin,barhasyin 1209x tiap
100xmewakilkan bacaan atas nama orang agar datang,bisa juga dilakukan seperti
cara diatas.
khodam isim ini adalah zahroyilin dan syithoyilin.jika kita menggunakan izin ini
bakarlah bihul gaharu/liban zakar.
9.GHALMASYIN ‫ﻏﻠﻣش‬
-barang siapa bembaca lafadzh tersebut sebanyak 300x tiap malam selama 3 malam
berturut,dengan syarat sebelumnya berpuasa dan membaca taukil di bawah ini:
‫ﺗوﻛﻠواﯾﺧداﻣﮭذااﻻﺳﻣﺎذھﺑوااأﻓﻼﻧﺎﺑﺔﻓﻼﺑﺔ ﻓﯨﺻﺻﺔﻛذاوأﻣروھﺑﻛذاوﻛذا‬
(tawakkaluu yaa khuddaama haadzl ismi idzahabuu ilaa fulanata ibni fulanaanata fii
shifati kdzaa wa'muruuhu bikadzaa wz kadzaa.).insya allah tidak akan berlalu masa
3hari kecuali hajatnya kita kepada orang yang disebut di taukil tersebut akan terapai.
-mengusir jin,baca 1370x ditempat yg ada jinnya.
10.KHUUTHIIRIN ‫ﺧوطﯾر‬
-barang siapa menulis lafazh tersebur ditambah surat Ath Thaariq.dngn huruf
terputus putus,dan dibawakan anak kecil,insya allah anak tersebut selamat dari
gangguan makhul allah.
-penerang hati,baca 70xtiap hari
-jika ingin hebat bermain pedang/panah/senjata perang,baiknya ditulis/diukir pada
cincin dan di pakai berperang.
-pagar rumah.tulis di atas kulit kidang dan di tanam di bawah pintu.
-pengasian.tulis di buah epal/sembarang makanan dan berikan makanan tersebut
kepada orang yang di kehendaki.
-agar dipandang hebat oleh orang lain baiknya di tulis di kertas emas dan selalu di
bawa.
11 QALNAHUUDIN ‫ﻗﻠﻧﮭود‬
-barang siapa membacakan lafazh tersebut 10x kpd orang yg kemasukan jin serta
membakar menyan arab/wewangian lainya,insya allah orang yg kemasukan jin akan
memberikan keterangan akan dirinya,apabila jin tersebur tdk mau lekas keluar maka
baiknya bacakan asma bithatiyah7x,agar lekas pergi jinya.
12.BARSYAANIN ‫ﺑرﺷﺎن‬
-barang siapa menulis lafazh tersebut dengan cincin beserta azimat ini (#)kemudian
berusaha .insya allah tercapai cita-citanya.
-jika ingin mengetahui kabar dari alam lain baclah lafazh qalnahudin barsyanin
sebanyak''nya serta membakar liban zakar kemudian serulah jin/arwa/mahkul lain
agar hadir dan ajaklah bercakap''.
13 KAZHAHIIRIN ‫ﻛظﮭﯾر‬
-barang siapa ingin menghajar jin maka baiknya memperbanyak membaca lafazh di
atas.dan barang siapa mengukirnya seperti di bat azimah dan di taruh di dalam
rumah insya allah selamat dari kebakaran.
‫ك ظ ھﺎ ى ر‬
‫ظ ھﺎ ى ر ك‬
‫ھﺎ ى ر ك ظ‬
‫ى ر ك ط ھﺎ‬
‫ر ك ظ ھﺎ ى‬
14 NAMUUSYALKHIN ‫ﻧﻣوﺷﻠﺦ‬
-barang siapa menulis lafazh tersebut sebelum terbit matahari hari sabtu sebanyak
17x,ditambah firman allah:
‫ﻓﻼاﻗﺗﺣﻣﺎﻟﻌﻘﺑﺔوﻣﺎادراﻛﻣﺎاﻟﻌﻘﺑﺗﻔﻛرﻗﺑﺔ‬
dngan huruf terputus putus sebanyak 3x,kemudian dikalungkan kepada orang yg
sakit batuk,insya allah lekas sembuh.
-untuk menghentikan darah yang keluar,tulis lafazh 13 dan 14 di pakaian orang
tersebut gunakan untuk membalut/menutup lukanya.
15 BARHAAYUULAN ‫ﺑرھﯾوﻻ‬
-barang siapa ingin megetahui sesuatu dalam tidurnya/menerawang lewat
mimpi,hendaknya melakukan solat hajat 6 rekaat tiap 2rekaaat salam kemudian
menulis lafazh di atas sebanyak 7x ditelapak tangan kanan serta mengucapkan:
‫ﺗوﻛواﯾﺎﺧداﻣﮭذااﻻﺳﻣﺎﻟﺷرﯾﻔواروﻧﯨﻛذاوﻛذاﻓﯨﻣﻧﺎﻋﻰ‬
16 BASYKAILAKHIN ‫ﺑﺷﻛﯾﻠﺦ‬
-barang siapa senantiasa membac asma ini tiap malam sebanyak 70x.insya allah
orang itu di beri kebahagiaan dan dijauhkan segala kesusahan serta bisa membayar
hutang.
-obat mata tulis 7x pada hari senin dan rendam tulisan tersebut kemudian airnya
untuk tetes mata.

17 QAZMAZIN ‫ﻗزﻣز‬
-barang siapa menulis lafazh tersebut ditambah dngn firman allah:‫ﻓﺎﻟﯾوﻣﻧﻧﻛﺑﯾﻛﺑﺑدﻧك‬
kemudian dibawa ,insya allah selamat dari penyakit tha'un dan dari musuh.
-uang barokah,tulis lafazh di atas pada kain sutra biru yang berbentuk kantong
kemudian mskan uang sebanyak''nya kedalam kantong,dan gantung kantong
tersebut pd pokok pohon yg berduri,asapi dengan ambar dan minyak misik.kemudian
bacakan qabaatin sebanyak100x.insya allah uangnya tidak akan habis''.
18 ANGHALALIZHIN ‫اﻧﻐﻠﻠﯾظ‬
-memimdahkan/mengusir jin/orang zalim.dengan cara menulis lafazh di atas
ditambah surat Al fiil,pada sekeping tembikar/pecahan genteng,kemudian tembikar
tersebut dilemparkan ke arah rumah/tempat yg kita tuju,insya allah pergilah mahluk
yg kita inginkan,bs jg dng cara tembikar/gpecahan genteng tersebut di bakar
kemudian dileburkan dan debunya dilempar seperti cara di atas.
-untuk memadamkan api,caranya bacalah lafazh di atas sebanyak''nya dengan niat
untuk memadamkan api
19 QABARRATIN ‫ﻗﺑرات‬
-barang siapa menulis lafazh tersebut di atas selo merah 90xditambah firman allah:
‫ﻗﺎﻟﯾوﻣﻧﻧﺟﯾﻛﺑﺑدﻧك‬
sebanyak 3x dngan huruf terpisah,kemudian diminumkan perempuan yg slalu
mengeluarkan darah insya allah ia akan lekas sembuh.
20 GHAYAAHAN ‫ﻏﯾﺎھﺎ‬
-menjauhkan penyakit seteru dan menaun,dengan cara menulis sebanyak 9x
ditambah firman allah : ‫إﻧﮫ ﻋﻠﻰ رﺟﻌﮫ ﻟﻘﺎدر‬ dan selalu dibawa.
21.KAIDAHUULAN ‫ﯾدھوﻻ‬
-barang siapa menulis asma tersebut sebanyak 100x ditambah firman allah:
‫واﻟﻘﻣﺎﻓﯨﯾﻣﯾﻧك‬ dan juga firmn alla :‫اﻟﺳﺣر‬ ‫ﻗﺎﻟﻣوﺳﯨﻣﺎﺟﺗﻣﺑﮫ‬ dengan huruf terputus
putus mengelilingi wifig dibawah kemudian di bwa orang yg kena sihir.insya allah
lekas sembuh.
-(maaf wifig belum bs ditampilkan)
-Al-wusul Attami:barang siapa yg ingin pd titik kesempurnaan apa saja baiknya
melakukan kahwat dngan betul'',membaca/amalkan asma di atas tiap 100x.
22 SYAMKHAHIRIN ‫ﺷﻣﺧﺎھر‬
-barang siapa menulis asma tersebut di atas piring putih 70x dilebur dengan air
bersih dan disiramkan pada tempat yg bnyk semutnya insya allah semut'' tersebut
akan hilang.
23.SYAMHAHIYRIN. ‫ﺷﻣﺧﺎھﯾر‬
-barang siapa menulis asma tersebut sebanyak 15x di atas kertas kemudian dibakar
ditempat yg ada nyamuknya,insya allah akan hilang nyamuknya dari tempat
tersebut.
24 SYAMHAAHIRIN ‫ﺷﻣﮭﺎھر‬
-barang siapa menulis asma tersebut 7x ditambah firman allah : ‫وﻟﻘدﻋﮭدﻧﺎإاﯨﺎدم ﻣن‬
‫ﻗﺑل ﻓﻧﺳﻰ‬
dan di ulangi 3x beserta nama orang yg di tuju dan nama ibunya,kemudian diminum
insya allah cintanya orang yang maminum kapada orang yang di tulis namanya
hilang sama sekali dan berubah menjadi denci dan tdk senang.
-jika ingin mengetahui kehadiran jin/khodam/pada waktu ritual/bertapa,zikir baca
asma 23 dan 24 100x dan serulah mahluk yg di maksud/atau bs jg dengan membaca
terus menerus.
25 BIKAHTHAHUUNIIHIN ‫ﻧﯾﮫ‬ ‫ﺑﻛﮭطﮭو‬
-barang siapa menulis sebanyak 70x di atas kertas kemudian direndam dlm air dan
untuk minum insya allah ia akan tahan lapar.
26 BASYAARISYIN ‫رش‬ ‫ﺑﺷﺎ‬
-barang siapa gemar mengamalkan asma di atas semaksimal mungkin maka ia akan
tahan dahaga,bersih ruhnya dan terhindar dari berbagai macam yang
menghawatirkan dan pandai berbicara.
-jika anak-anak menangis tengah malam bacakanlah asma diatas dekat telinganya
seikhasnya.
27 THUUNISYIN ‫طوﻧش‬
-barang siapa menulis asma tersebut di dalam wifig seperti azimat dan ditambah
surat al fatihah 12x dan dikalungkan anak yg menangis maka insya alla ia tdk akan
menangis lagi.
‫ش‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ط‬
‫ط‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫و‬
‫و‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ن‬
‫ن‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ش‬
28. SYAKHABARUUKHIN ‫ﺷﻣﺧﺎﺑروخ‬
-barang siapa menullis sama tersebut dengan ditambah firman allah : ‫ﺟﯾم ﺑﮫ اﻟﺳﺣر‬
menulisnya pada stu tempat kemudian di lebur dengan air dan diminumka kepada
orang yg terkena sihir insya allah akan cepat sembuh.
PERINGATAN:
Bagi yg mengamalkan asma" di atas lebih baik sebelumnya berpuasa sunah 7 hari di
awali hari jum'at.dan tdk makan makanan yg bernyawa selama menjali puasa,setiap
mau berbuka menulis asma 1-28 ditulis di atas mangkok dengan tinta misik dan
jafaron dan air mawar untuk selanjutnya diminum selama waktu berpuas.
silahkan bg yg ingin menyimak ini hanya blog pribadi dan asma tersebut saya
peroleh dr koleksi buku saya dengan judul SYAMSUL MA'ARIF.(perisai mukmin
dalam kehidupan) penyunting ACHMAD SUNARTO.
dan saya berterima kasih pada guru-guru saya yg sangat membantu terutama bagi
penerbit:
MUTIARA ILMU.
WASALAM....

Posted by war dani at 2/09/2013 08:47:00 PM


Location: Majenang 53257, Indonesia

6 komentar:

war dani 9 Februari 2013 22.28

pusing

Balas

judin 26 Oktober 2014 17.39

qobiltu.izin mengamalkan

Balas
santo 24 Februari 2015 03.55

Qobiltu

Balas

war dani 25 Februari 2015 17.40

Silahkan dan carilah guru yang mau /pengijasah.saya hanya share saja dan bukan
pengijasah.semua asma di atas hanyalah slh satu tanda Allah swt. Dan itu saya
copi dari buku koleksi saya.tentang terjema kitab syamsul ma'arif(perisai mukmin
dalam kehidupan).
_wasallam.

Balas

Salaf Adin 13 April 2015 10.41

bukan barhayuulan tapi barhayurlan yg bener

Balas

war dani 25 April 2015 00.58

@Salaf Adin
ya..mungkin itu mas Salaf Adin maksudnya.tapi yang saya tulis persis seperti yang
ada pada kitab.
maaf kalo salah ketik,harap maklum.ini hanya sekedar share ajj.
trmksh sudah komen.semoga Alloh memberikan pemahaman lebih pada
saya.datang an menambahkan pengetahuan bg kita.karena ilmuNYAlah yang
Maha Luas.
_Wasalam.

Balas

Posting Lebih Baru Beranda Posting Lama

Langganan: Posting Komentar (Atom)

warta. Tema Sederhana. Diberdayakan oleh Blogger.