Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kemahiran
bahasa
Tingkatan
Masa
Tema/Tajuk

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat :


Pengajaran
&Pembelajaran

Elemen Ilmu:
Merentas Nilai:
Kurikulum
Kemahiran:
 KBAT :
 Peta I-think :
 KBT/ Kemahiran Abad 21 :
Strategi PdP
 PB Inkuiri :
 Pembelajaran Mendalam :
 KOMSAS :
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi :

Aktiviti :

Rumusan :

Refleksi :