Anda di halaman 1dari 3

DOA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM AMIN
ASSALAMMUALAIKUM WR.WB

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA, MARILAH KITA BERDOA MENURUT

AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASING-MASING. DAN IJINKANLAH

SAYA UNTUK MEMANDUNYA SESUAI DENGAN TUNTUTAN ISLAM.

AUJUBILLAHIMINAS SYAITANIRAJIM BISMILAHI

RAHMANIRAHIM ALHAMDULILLAHI RABIL ALAMIN WASALATU

WASALAMU ALA ASRAFIL AMBIYA IWAL MURSALIN, WA ALA ALIHI

WASAHBIHI AJ MAIN.

YA ALLLAH…….. YA TUHAN KAMI…….. TIADA KATA DAN

KALIMAT YANG PANTAS KAMI UCAPKAN KEPADAMU DI PAGI HARI

INI, SELAIN RASA SYUKUR ATAS SEGALA NIKMATMU, KARUNIA

DAN HIDAYAH YANG ENGKAU ANUGERAHKAN KEPADA KAMI,

SEHINGGA KAMI BISA HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA

PENCANANGAN ISI PIRINGKU DI HALAMAN KECAMATAN KARAU

KUALA BANGKUANG INI.

UNTUK ITU YA ALLAH….. YA RAHMAN DAN YA KARIM…..

JADIKANLAH ACARA KAMI INI SEBAGAI ACARA YANG MEMBAWA

BERKAH, RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH UNTUK KITA SEMUA.

YA ALLAH….. DZAT YANG MAHA KUASA…… KAMI SADAR

BAHWA JABATAN DAN KEKUASAAN INI ADALAH AMANAH MU,

OLEH KARENA ITU YA ALLAH….. TUMBUHKAN LAH KEPADA KAMI

UPTD PUSKESMAS BANGKUANG Page 1


SUATU INOVASI DAN TIM KERJA YANG BAIK DALAM SETIAP KAMI

MELAKSANAKAN TUGAS GUNA MENGHATARKAN MASYARAKAT

KITA YANG TERCINTA MENJADI MASYARAKAT YANG SEHAT.

YA HAFIDZ…… YA MAJID….. ENGKAU YANG MAHA

PEMELIHARA DAN MAHA MULIA………

BERIKANLAH KESEHATAN, KEKUATAN DAN KEMAMPUAN KAMI,

DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG

DIBERIKAN KEPADA KAMI, UNTUK KEBAIKAN DAN

KEMASLAHATAN KELUARGA, MASYARAKAT BANGSA DAN

NEGARA.

YA ALLAH….. ENGKAU YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA

PENYAYANG……...

SATUKANLAH HATI KAMI, ARAHKANLAH LANGKAH KAMI DAN

TUMBUHKANLAH TALI PERSAUDARAAN YANG TULUS DAN IKHLAS.

PELIHARALAH KAMI SEMUA DALAM KESUCIAN HATI SERTA

HIASILAH AKHLAK KAMI DENGAN KETELADANAN.

YA ALLAH….. BERIKANLAH KAMI KEKUATAN, AGAR KAMI

DAPAT MENYIKAPI PERBEDAAN DENGAN INDAH, SEHINGGA KAMI

TIDAK TERCERAI BERAI, DAN JADIKANLAH ACARA PENCANANGAN

ISI PIRINGKU DAN PENCEGAHAN ANEMIA REMAJA HARI INI,

SEBAGAI AMAL IBADAH DALAM SEMUA KEBERSAMAAN,

KEKUATAN DAN PERSATUAN UNTUK MEMBANGUN BUMI PERTIWI

YANG KAMI CINTAI, BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA.

UPTD PUSKESMAS BANGKUANG Page 2


YA ALLAH….. TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN…...

ENGKAU YANG MENGETAHUI TERHADAP KEKURANGAN DAN

KELEMAHAN KAMI SERTA ENGKAU YANG MAHA MENUTUPI AIB-

AIB KAMI UNTUK ITU HANYA KEPADAMULAH KAMI MEMOHON

AMPUN DAN PERTOLONGAN SERTA KEPADAMULAH KAMI

MELAKUKAN PENGABDIAN INI.

YA ALLAH…. KABULKAN DOA DAN PERMOHONAN KAMI.

RABANA ATINA FITDUNYA HASANAH WAL FIL AKHIRATI

HASANAH WAKINA AJAB BANAR. SUBHANARABI KAL RABIL AZI

ATI AMAYASIFUN WASALAMUN ALAL MURSALIN WALHAM

DULILLAHI RABIL ALAMIN.

ASSALAMMUALAIKUM WR.WB.

UPTD PUSKESMAS BANGKUANG Page 3

Anda mungkin juga menyukai