Anda di halaman 1dari 437
ANATOMIA FUNCTIONALA A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL. NOTIUNI GENERALE DESPRE SISTEMUL NERVOS CENTRAL Sistemul Nervos Central uman reprezinti cea mai inaltd treapta de organizare si perfectionare a tesutului nervos din toati sfera animald, fiind format din totalitatea fesuturilor diferentiate in vederea receptionarii, transmiterii si integrarii informatiilor sau mesajelor primite din exteriorul sau interiorul corpului si elaborarea raspunsurilor adecvate acestor informatii, mesaje. Sistemul nervos este format din punct de vedere didactic din doua parti: - sistemul nervos somatic sau al vietii de relatie care asigura legitura organismului cu mediul inconjurator; - sistemul nervos vegetativ - care asigura conducerea gsi coordonarea functiilor organelor interne. Funefiile principale ale S.N.C, in ordinea aparitiei sunt: 1. adaptarea organismului la conditiile de mediu extern in continud schimbare: 2. mentinerea constanta a homeostaziei; 3. memoria i inteligenta, in sensul adaptarii raspunsului la situatia noua ,prin raportarea ei la experienta trecutului stocata in structurile sale. 1.1. FORMAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Sistemul nervos central este format din maduva spindii si encefel, care la erebral, diencefal, emisfera Ha. intregul sistem nervos central se form dij —Fncefalul se formeazi din vezicula cerebral primifiva care, in dezvoltarea sa se imparte in trei vezicule: anterioari sau prozencefalul, mijlocie sau mezencefalul si posterioari sau rombencefalul. Prozencefalul se divide si el in : Telencefalul (sau creierul anterior) di nastere emisferelor cerebrale. Porfiunea anterioara formeaz nucleii bazali, iar portiunea posterioara scoarfa cerebralé. La nivelul telencefalului canalul tubului neural di nastere ventriculelor laterale (I, II). ANATONZA FUNCTIONALA A SISTEMULUT NERVOS CENTRAL Diencefail (sa ereieral intermedia) formeazi tn parea dorsal regiunea telomenceflicd, iar in partea venta, regiunea hipoclamicd (sublalamied). Lanivelul acestei variable, canalul ubului neural se lirgste si formeazi ventricull I Mezencefalul (csieral mijlociu) d naytere peduncaltor cerebral lamei evadrigemene. in dreptul mezencefauli, canall tubulii neural, se subi $i formeaza apeductl li Syivius. Rombencefalul se divide in: Metencefalul - din care se formeazA puntea lui Varolio si cerebelul, contin altri de mielencefal fa formarea venreull IV. Mieleneefall - cared nastere bulbului ridin si contibue a formarea venticuhu al IV-ea Miva spinri se formeaca din esl tubului neural, l dra perete se IngoasA weptat prin proliferreacelullor. In pile antriard i posteicar. peretele rimine mai subj, aceste poriuni mmindu-se lama bazal $i respectiv lama dorsal, Perei lateral se ingroasa mai mult ge numese pli Partea anieroré a perctelut lateral se numeste placa fundamntall iar parca Posterioar se numeste placa ala, Limita dite place fundamental si placa Alar de pe aceasi pat este determina de sanul lateral inter, Jn timpal transformaritubului neural, in jure canaulut neural se formewzt o zond de polierare cu celule nediferentiate, numiti. zona -germinativ In jurul zone germinative se gisesteo zon inca celulleincep $8 se diferenieze in neuro si celue glial, zona care se numeste sone paeal La peiferi acestea, se formeszAvalul marginal sau zona marginal, cate se sisese pune celle gi in care pitrundprelungrle ceulelor pe masuth cece se difereniaza Treplat zona germinativa se restringe prin incetarea prolifer i prin diferenjerea clulelor ci si astel se marese celealte zone. Din’ zona ‘geminata va ramine numa eptelilcanalluiependimar. Din zona paleala se ‘a forma substana cen, far din val marginal substan ab Prolferarea celulard este mai intenst in plicile findamentale (zona anterioar) i mai slab in plcile ala zona postrioard,ceea ce expla de ce coammele anierioare sunt mai bine dezvltatedecit cle postrioae Din plcilefundamentale se formeaza elemente motor, iar din cele alare clementcle sensitive. Sistemul nervos perifrie este format din ganglioni si din ners. Se dezvolt din cestele ganglionare, care imediat ce s-au desprins din etablst si s-au dispus pe Interalele tubului neural, se fagmenteazi si formeacd mase ganglionae dispuse metameric in diferit regiun ale conpalu,formand diferite ‘puri de ganglion intramural, paravertebral prevertebral, somatii) 10 ANATOMIA FUNCTIONALA A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Din masele ganglionare asezate la nivelul veziculelor cerebrale primitive se vor forma ganglioni cranieni aferenti nervilor cranieni V, VII, VIII, IX si X. Din masele ganglionare asezate de-a lungul tubului neural se formeazi ganglionii spinali, care se gasesc pe raidacinile posterioare ale nervilor spinali. Din neuronii care se gasesc in sistemul nervos central ca si din neuronii ganglionari porese fibre ce formeazi nervii, care in unele locuri formeazi plexuri nervoase. Telencefal Prozeneetal { 5 chi —— Plexurile coroide Ventriculul 111 Mezencefal Metencefal Ventriculul IV J— urechea intern’ Rombencefal Plexurile coroide caudale Maduva spindrit Fig. nr. I. Formarea sistemului nervos central 1.2. STRUCTURA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Sistemul nervos este format din fesut nervos, care are la baz4 neuronul si nevroglia. 1.2.1. Neuronul — celula nervoasi cu prelungirile ei poarté denumirea de neuron, care reprezintA unitatea morfofunctionalé a SNC. Este singura celula care prezinté proprietatea de a conduce influxul nervos. Legaturile dintre neuroni se realizeaza prin simplu contact, prin raport de contiguitate, acest fel de conexiuni stand la baza formarii lanfurilor neuronale simple sau complexe, care alcatuiesc arcurile reflexe si cdile de conducere. 11