Anda di halaman 1dari 1

14/01/19 - Taklimat Penyediaan Kerja Kursus

15/01/19 - Perbincangan pemilihan tema dan tajuk KK

18/01/19 - Penghantaran pertama draf KK (Tema, Tajuk, Isu/Persoalan, Rasional,


Objektif, Lokasi, Metodologi)

23/01/19 - Penulisan Abstrak, Isi Kandungan, Penghargaan

30/01/19 - Penulisan Pengenalan

13/02/19 - Merangka borang soal selidik, borang temu ramah dan kaedah ain

20/02/19 - Menganalisis data, membina jadual dan carta/graf

27/02/19 - Penulisan draf kedua

22/03/19 - Penghantaran draf akhir

03/04/19 - Penyediaan slaid persembahan