Anda di halaman 1dari 1

Soal selidik penarafan sekolah

SJK CHUNG HUA BAU 2018-2020

Lampiran 1 Profil Sekolah


Lampiran 2 Keputusan Peperiksaan
Lampiran 3 Kehadiran Murid
Lampiran 4 Salah Laku Disiplin
Lampiran 5 Pencapaian Kokurikulum
Lampiran 6 Iklim Sekolah (Versi Guru dan Kakitangan)
Lampiran 7 Iklim Sekolah (Versi Murid)
Lampiran 8 Iklim Sekolah (Versi Ibu Bapa / Penjaga)
Lampiran 9 Kemahiran Insaniah Murid (Soft Skills Berdasarkan SBP)
Lampiran 10 Kemahiran Insaniah: Sikap dan Perlakuan Positif (Soft Skills
Berdasarkan SKPM2010)
Lampiran 11 Pengajaran Berkesan
Lampiran 12 Pemantauan PdP (Berdasarkan Standard 4, SKPM2010)
Lampiran 13 Sarana Sekolah
Lampiran 14 Sarana Ibu Bapa
Lampiran 15 Pelaporan Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum
(PAJSK)Pelaporan Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan (SEGAK)
Lampiran 16 Penarafan / Penilaian Kendiri Pusat Sumber Sekolah (PSS)
Lampiran 17 Penarafan Sekolah Selamat Tahunan
Lampiran 18 Penarafan Sekolah Selamat 3 Tahun
Lampiran 19 Pemeriksaan Kendiri Kantin
Lampiran 20 Pemeriksaan Kendiri Dapur Asrama
Lampiran 21 Pemeriksaan Kebersihan Tandas
Lampiran 22 Sumbang Saran Punca Berlaku Ponteng Sekolah
Lampiran 23 Pemantauan PdP (Berdasarkan Standard 4, SKPMg2)
Lampiran 24 Analisis Keperluan Pembelajaran Abad Ke 21
Lampiran 25 Profil Sekolah (Kepimpinan)
Lampiran 26 Inventori Amalan Kepimpinan Instruksional (Principal Instructional
Management Rating Scale – PIMRS)