Anda di halaman 1dari 2

TEKA SILANG KATA BAHASA SEMPENA BULAN BAHASA 2019

NAMA: __________________________________ KELAS : _________

MELINTANG
1.Memberi unsur atau sifat manusia atau benda hidup kepada bukan
benda hidup.
5.Pelaku atau pelakon dalam sesebuah cerita.
6.Jalinan peristiwa atau rentetan cerita yang berasaskan sebab dan
akibat.
8.Pemilihan perkataan yang sesuai dengan sesuatu cerita yang ditulis.
10.Watak jahat dalam sesuatu cerita.
12.Pengulangan perkataan pada awal baris atau ayat.
14.Penceritaan melalui perbualan dua orang watak atau lebih.
16.Puncak cerita.

MENEGAK
2.Perbandingan atau pemilihan kata yang berlebih-lebihan.
3.Perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan
kata bandingan iaitu seperti, umpama, bak, bagai, se dan sebagainya.
4.Pengulangan huruf vokal dalam sesuatu baris ayat.
7.Pembinaan struktur frasa ayat atau ayat yang terbalik.
9. Pertentangan dalam sesuatu cerita.
11.Singkatan perkataan.
13.Bunyi perkataan pada sesuatu ayat.
15.Penceritaan melalui kaedah watak bercakap seorang diri.

Anda mungkin juga menyukai