Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SKPP 2019

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL LELAKI : ____ / orang


MINGGU / HARI / TARIKH 6/JUMAAT /22.2.2019 PEREMPUAN : ____ / orang
JUMLAH : ____ / orang
KELAS 5 DINAMIK KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 8.00-8.30AM
BIDANG BAIK HATI.
PEMBELAJARAN/TAJUK BERIKAN SOKONGAN, HULURKAN BANTUAN
STANDARD
2.1 Memberikan bantuan kepada masyarakat setempat.
KANDUNGAN
2.1.1 Memerihalkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
STANDARD 2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
PEMBELAJARAN 2.1.3 Melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
2.1.4.mempraktikkan sikap saling membantu dalam masyarakat setempat.
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memerihalkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
KRITERIA KEJAYAAN
3. Melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada masyarakat setempat.
4. Mempraktikkan sikap saling membantu dalam masyarakat setempat.

SET INDUKSI 2 truths and a lie


Pengukuhan (Buku Teks: 16)
1. Murid membaca dan memahami pantun.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
AKTIVITI PEMBELAJARAN & dengan tajuk pelajaran.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 3. Soal jawab - Kepentingan memberikan bantuan kepada masyarakat
setempat.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid diberikan tugasan.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan : o Mesyuarat/Taklimat Cuti Rehat/Cuti Sakit
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Program sekolah
o Mesyuarat Guru pengiring
Kursus
o Aktiviti luar Kursus /Bengkel
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit

Anda mungkin juga menyukai