Anda di halaman 1dari 1

Seterusnya dalam memastikan setiap ahli kumpulan melaksanakan setiap kerja yang

telah diamanahkan dan melibatkan diri saya mengambil satu inisiatif untuk melakukan
pemerhatian berterusan (follow up) terhadap kerja-kerja mereka secara individual.
Selain itu saya juga sentiasa mengingatkan mereka tarikh-tarikh penting dalan
perlaksanaan drama ini seperti story board evaluation, script reading dan juga
masamasa perjumpaan yang telah ditetapkan agar mereka dapat merasakan bahawa
perkara itu penting dan dapat melakukan persediaan awal. Saya dapat melihat
perubahan dalam setiap individu apabila kami sudah mulai meluangkan masa bersama
semangat kerja berkumpulan sudah mulai terbentuk. Idea baru mulai dilontarkan dan
masing-masing mulai menawarkan diri untuk memikul tanggungjawab yang ada.
Dalam hal mengatur perjalanan persembahan cerita drama juga memberikan kami satu
cabaran yang amat memeningkan. Hal ini disebabkan oleh pada awalnya kami
dimaklumkan bahawa kami akan melakukan persembahan di Panggung Seni. Maka dengan
itu setting yang kami telah tetapkan dalam drama ini mengikut kemudahan yang