Anda di halaman 1dari 1

SUKI (SUKA)

KIRAI (BENCI)
S wa KB ga JOUZU (PINTAR) desu
HETA (BODOH)
TOKUI (MAHIR)
HOSHII (INGIN)

DEKIMASU (BISA)
WAKARIMASU (MENGERTI)

S wa KBwo Kkamus NO ga SUKI desu


Kkamus KOTO ga SUKI
Kkamus KOTO ga DEKIMASU
Latihan:

1. Saya mengerti bahasa jepang.


2. Saya bisa bahasa jepang.
3. Saya mengerti sedikit bahasa jepang.
4. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa jepang.
5. Saya mengerti bahasa jepang dengan baik.
6. Kamu pintar bahasa jepang.
7. Saya tidak pintar bahasa jepang.
8. Saya suka bahasa jepang.
9. Saya suka belajar bahasa jepang.
10. Saya sangat suka belajar bahasa jepang.
11. Kamu bisa bicara bahasa jepang dengan baik.
12. Saya tidak bisa bicara bahasa jepang.
13. Saya bisa bicara bahasa jepang sedikit.
14. Saya sama sekali tidak bisa bicara bahasa jepang.
15. Saya sedang belajar bahasa jepang.
16. Maukah anda belajar bahasa inggris bersama?
17. Mari belajar bahasa inggris.
18. Saya ingin belajar bahasa inggris.
19. Saya tidak ingin belajar bahasa korea.
20. Bahasa korea sulit. Bahasa jepang tidak sulit.