Anda di halaman 1dari 6
PP RR OO GG RR AA MM PP RR OO GG RR AA MM PP
PP
RR OO
GG RR AA MM
PP
RR OO
GG RR AA MM
PP
RR OO
GG RR AA MM
GG RR AA MM
PP EEMM
UU
LLIIHH AA
PP EEMM
UU
LLIIHH AA
PP EEMM
UU
LLIIHH AA
PP RR OO
PP EEMM
UU
LLIIHH AA
NN
KKHH AA SS
NN
KKHH AA SS
NN
KKHH AA SS
NN
KKHH AA SS
1
3
Fail 4
5
Fail Individu
Fail Data
Perancangan
Fail Pengurusan
Murid
Prestasi Murid
Prog.
Pemulihan
PBA3007/ PBA3007/ PBA3007/ PBA3007/ SKSA SKSA SKSA SKSA (KURIKULUM) (KURIKULUM) (KURIKULUM) (KURIKULUM)
PBA3007/
PBA3007/
PBA3007/
PBA3007/
SKSA
SKSA
SKSA
SKSA
(KURIKULUM)
(KURIKULUM)
(KURIKULUM)
(KURIKULUM)
600-5/1/1
600-5/1/3
600-5/1/4
600-5/1/5
PEMULIHAN
PEMULIHAN
PEMULIHAN
PEMULIHAN
KHAS
KHAS
KHAS
KHAS
PP RR OO GG RR AA MM PP EEMM UU LLIIHH AA NN FAIL INDIVIDU
PP RR OO GG RR AA MM
PP EEMM UU LLIIHH AA NN
FAIL INDIVIDU
KKHH AA SS
1
MURID
i. Borang Pencalonan
ii. Profail Murid Pemulihan Khas
iii. Ujian Saringan dan Diagnostik
iv. Rekod Prestasi Ujian Diagnostik
v. IPMBDP dan ISD
vi. Hasil Penilaian yang telah dijalankan
vii. Catatan-catatan lain yang berkaitan murid
PP RR OO GG RR AA MM PP EEMM UU LLIIHH AA NN FAIL DATA
PP RR OO GG RR AA MM
PP EEMM UU LLIIHH AA NN
FAIL DATA
KKHH AA SS
3
PRESTASI
MURID
ii. i. Data Data Prestasi Prestasi (Individu) (Kelas)
PP RR OO GG RR AA MM FAIL PP EEMM UU LLIIHH AA NN KKHH
PP RR OO GG RR AA MM
FAIL
PP EEMM UU LLIIHH AA NN
KKHH AA SS
4
PERANC.
PROGRAM
PEM. KHAS
ii. i. Pelan Takwim Tindakan Program Program
iii. Carta Gantt aktiviti sepanjang tahun
iv. Jadual Waktu
v. Borang Tindakan Susulan
PP RR OO GG RR AA MM PP EEMM UU LLIIHH AA NN FAIL KKHH
PP RR OO GG RR AA MM
PP EEMM UU LLIIHH AA NN
FAIL
KKHH AA SS
5
PENGURUSAN
i.
Surat keluar/ masuk