Anda di halaman 1dari 5

Penulisan Esei Kegunaan Polimer Dalam Kehidupan Seharian

1.0 Pendahuluan

Menurut Rochmadi (2018), Polimer berasal dari bahasa Yunani, iaitu poly yang bererti
banyak dan meros yang bererti bahagian. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa polimer adalah
susunan dari bahagian-bahagian yang banyak. Istilah polimer pertama kali digunakan oleh
kimia dari Swedia, Berzelius (1833) yang mengatakan Polimer merupakan molekul besar
yang terbentuk dari unit – unit berulang sederhana.(Flory, 1953). Secara ringkasnya, polimer
ialah rangkaian atom yang panjang dan berulang-ulang dan dihasilkan dari sambungan
beberapa molekul lain yang dinamakan monomer. Monomer-monomer ini mungkin serupa,
atau mungkin juga mempunyai satu atau lebih kumpulan kimia yang diganti

. Polimer merupakan suatu golongan kimia penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Polimer telah digunakan oleh manusia sejak beberapa abad yang lalu. Pada zaman dahulu
polimer yang digunakan manusia adalah jenis polimer semula jadi. Polimer semula jadi adalah
polimer yang terdapat dari organisma hidup itu sendiri. Contohnya selulosa dan protein.
(Stamm, 2008). Pada zaman ini, ahli kimia telah berjaya mengembangkan beratus-ratus jenis
polimer sintesis yang digunakan untuk tujuan yang luas. Polimer sintesis adalah sejenis
polimer yang dibuat oleh manusia. Penghasilan polimer sintesis banyak menyumbang kepada
industri pembuatan bahan-bahan plastik yang telah banyak memberi manfaat kepada
kehidupan manusia. (Stamm, 2008).

2.0 Kegunaan Polimer

Antara bahan-bahan yang berasal dari polimer yang dicipta untuk kemudahan manusia
adalah PVC (Polyvinyl chloride). Plastik PVC digunakan dalam sebagai paip air atau saluran
air dalam industri pembuatan bangunan. Plastik PVC digunakan sebagai paip air kerana ia
bersifat termoplastik dan mempunyai daya tahan yang sangat kuat iaitu tidak mudah rosak.
Oleh itu, ia dapat digunakan dengan lama. Selain itu, PVC juga digunakan sebagai paip air
kerana ia bersifat telap terhadap minyak dan bahan organik. PVC juga digunakan sebagai
selang plastik untuk saluran wayar eletkrik kerana sifatnya yang bertindak sebagai bahan
yang tidak mengalirkan elektrik. (Malcoml, 2001). Tambahan lagi, PVC mempunyai kos yang
rendah. Oleh yang demikian penggunaan PVC dalam industri pembinaan bangunan bukan
sahaja meningkatkan keselamatan pengguna bahkan menjimatkan kos pembinaan.

Selain daripada PVC bahan yang berasal dari polimer yang dicipta untuk kemudahan
manusia ialah Polyethylen yang digunakan sebagai bahan industri makanan sebagai botol air
dan bekas makanan. Polyethylen bersifat tahan lama dan kuat hal inilah yang menyebabkan
ia amat sesuai digunakan sebagai botol air dan bekas makanan. Oleh itu, makanan dan air

1
dapat disimpan dengan lebih lama dan selamat. Polyethylen yang digunakan dalam indusri
makanan sebagai botol air dan bekas makanan adalah Polyethylen low-density. Jenis
polyethyden ini bukan sahaja digunakan dalam industri makanan namun juga diguna secara
menyeluruh oleh banyak industri lain contohnya industri membuat mesin ketuhar gelombang
mikro. Hal ini kerana Polyethylen low-density mempunyai daya tahan panas sehingga 1000Co.
(Fried, 1996). Polyethylen low-density juga digunakan secara meluas dalam industri
pembuatan permaianan kanak-kanak.

Polimer sintesis lain yang dicipta dan memberi manfaat kepada hidupan manusia yang
seterusnya ialah getah sintetik yang banyak digunakan dalam industri pemuatan kereta.
Penggunaan getah dalam industri digunakan dengan sangat meluas dan banyak. Permintaan
getah amatlah tinggi. Oleh itu, ahli kimia organik telah mengembangkan pembuatan getah
sintesis untuk memenuhi keperluan tersebut. Tambahan lagi, getah sintetik mempunyai
beberapa kelebihan berbanding getah asli. Getah sintetik mempunyai rintangan haba yang
lebih tinggi. Selain itu, ia juga merupakan penebat dan elektrik yang lebih baik dari getas asli.
Getah sintetik juga lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan berbanding getah asli.
(David,1998).Penciptaan getah sintetik telah banyak menyumbang kepada kemudahan
manusia.

3.0 Isu-Isu Penggunaan Polimer

Secara ringkasnya terdapat banyak kegunaan polimer dalam kehidupan manusia


termasuklah banyak barang-barang yang digunakan merupakan polimer sintetis seperti beg
plastik, plastik pembungkus makanan dan minuman alat-alat elektrik serta alat-alat di rumah.
Namun begitu barang-barang tersebut merupakan polimer sintetis yang tidak dapat diuraikan
oleh mikroorganisme. Akibatnya, barang-barang tersebut akan terkumpul dalam bentuk
sampah yang tidak dapat diurai secara semula jadi. Menurut Knight (2013), sekitar 80%
jumlah sampah plastik yang dibuang di pusat pembuangan sampah. Oleh kerana sampah-
sampah tersebut tidak dapat diuraikan hal tersebut menyebabkan kita memerlukan kawasan
yang baru untuk pembuangan sampah kerana kumpulan sampah yang teralu banyak.

Walaupun plastik sintesis tidak beracun, sampah plastik yang terkumpul terlalu
banyak akan menyebabkan pencemaran tanah. Longgokan sampah yang terlalu banyak
menyebabkan beberapa pusat pembuangan sampah membakar sampah plastik yang
seterusnya menyebabkan pencemaran udara. Menurut Galgani (2017), Sampah polimer
sintesis tidak boleh dibakar kerana pembakaran polimer sintesis akan menghasilkan sebatian
dioksin yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik yang boleh menyebabkan penyakit.
Sebagai contohnya plastik vincly chloride yang sangat beracun dan karsinogenik boleh
menyebabkan kelahiran cacat.

2
Selain itu, longgokan sampah plastik di tempat pembuangan sampah juga juga
menyebabkan saluran air tersumbat dan seterusnya menyebabkan banjir. Terdapat juga
masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah plastik pada merata tempat
sehingga menyebabkan saluran air longkang di suatu bandar tersumbat dan menyebabkan
banjir. Penggunaan plastik secara meluas di industri makanan sebagai pembungkus dan
bekas makanan juga menimbulkan kerisauan. Hal ini kerana pembungkus dan bekas
makanan yang terkena panas akan menyebabkan monomer plastik polimer akan terurai dan
akan mencemari makanan dan menyebabkan penyakit seperti kanser.

4.0 Cadangan Penyelesaian Isu Kegunaan Polimer

Oleh yang demikian, kerajaan telah melakukan beberapa kaedah untuk menangani
masalah-masalah yang timbul disebabkan penggunaan plastik polimer yang tidak terkawal.
Salah satu kaedah yang digunakan ialah kaedah kitar semula. Menurut Knight (2013),
Pengendalian sisa plastik yang paling ideal adalah dengan mengamalkan sikap kitar semula.
Walau bagaimanapun, hal ini tidak mudah dilaksanakan. Proses kitar semula melibatkan
beberapa peringkat seperti menyusun, lebur, dan membentuk semula. Peringkat yang paling
sukar ialah pengumpulan dan pemisahan. Oleh itu, sebagai pengguna kita sepatutnya
mempunyai disiplin yang tinggi dan membantu kerajaan untuk menjayakan kaedah kitar
semula dengan memisahkan sendiri sisa plastik dan bukan plastik semasa membuang
sampah.

Cara lain bagi menangani masalah sisa plastik adalah dengan membakar sisa plastik
pada suhu yang sangat tinggi. Kaedah ini dinamakan sebagai insinerasi. Namun begitu
pembakaran beberapa jenis plastik polimer seperti plastik vincly chloride akan melepaskan
gas-gas beracun yang berbahaya dan menyebabkan penyakit serta pencemaran udara. Oleh
yang demikian, pembakaran mesti dilakukan dengan kawalan yang baik untuk mengurangkan
pencemaran udara. Sisa plastik mempunyai nilai kalori yang tinggi. Oleh itu, ia juga boleh
digunakan sebagai sumber tenaga untuk penjanaan elektrik. Menurut Knight (2013),
sesetengah loji janakuasa membakar arang batu bercampur dengan beberapa peratus tayar
dan plastik.

Akhir sekali adalah dengan menggunakan plastik biodegradable iaitu plastik yang
dibuat daripada kanji. Plastik ini merupakan plastik yang boleh terurai. Namun begitu, pastik
jenis ini adalah lebih mahal. Amalan seperti menggunakan plastik kain sendiri semasa
membeli belah amatlah digalakkan untuk membantu menangani masalah sisa plastik
berlebihan. Pengguna juga perlu mengelakkan penggunaan plastik sebagai bekas makanan
dengan menggantikan dengan penggunaan kaca atau besi sebagai bekas makanan untuk
menghindari bahaya keracunan akibat penggunaan plastik.

3
5.0 Kesimpulan

Kesimpulannya, polimer adalah kumpulan kimia yang penting dalam kehidupan


seharian manusia. Polimer termasuklah plastik, getah dan nilon. Sebilangan sebatian penting
dalam tubuh makhluk hidup, iaitu karbohidrat (polisakarida), protein, dan asid nukleik juga
polimer. Sebagai manusia yang menggunakan polimer dalam kehidupan harian. Kita mestilah
menjadi pengguna yang bijak dan memanfaatkan polimer dengan sebaiknya.

(1095 Patah Perkataan)

4
Rujukan

David, KP 1998. Polymers. Briar Hill Road, Gladwyne : USA

Flory, P. J. (1953). Principles of Polymer Chemistry. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Fried, J.R., 1995. Polymer Science and Technology. Prentice Hall PTR : New Jersey

Galgani, F., Pham, C. K., & Reisser, J. (2017). Plastic Pollution. Lausanne, Switzerland:
Frontiers Media SA.

Knight, G. (2013). Plastic Pollution. Raintree.

Malcolm, P.S., 2001. Polymer Chemistry : An Introduction, diindonesiakan oleh Lis Sopyan,
cetakan pertama, PT Pradnya Paramita : Jakarta

Rochmadi, A. (2018). Mengenal Polimer dan Polimerasisasi. UGM PRESS.

Stamm, M. (2008). Polymer Surfaces and Interfaces: Characterization, Modification and


Applications. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media

Anda mungkin juga menyukai