Anda di halaman 1dari 36

RPT SK TAHUN 3 2019

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
MINGGU 1 TEMA 1:
2-4 KEKELUARGAAN
JANUARI
2019 UNIT 1
TAJUK : Keluarga
Cergas

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Quiz Quiz Trade
Suria Pagi memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
Kontekstual :
Menghubung kait
MINGGU 2
7-11
JANUARI
2019 Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Take Off Touch Down
Bantu-membantu dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Kebersihan
di Dapur sesuai: fizikal dan mental
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:
Butang Kenangan menggunakan tulisan berangkai Nilai murni : Kasih sayang
dalam bentuk:
i. Huruf KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 3. Inside – Outside Circle
Siapa Pantas? unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera i.Simpulan bahasa KB : Menjana idea

Kontekstual : Verbal
linguistik

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 4. Peta i-Think (Peta Pokok)
Kenangan Indah fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
semasa Bercuti menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am, KB : Menghubung kait
mengikut konteks ii. Kata nama khas
Kontekstual :Mengenal
pasti

MINGGU 3 UNIT 2
14-18 TAJUK : Kejayaan
JANUARI Keluarga
2019
Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Fan N Pick
Kejayaan Kita memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kerjasama
Bersama menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
ii. Ayat majmuk
KP : Verbal linguistik
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Round Table
Kilang Batik Nenek dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Berusaha
sesuai: Keusahawanan
ii. Perenggan
KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran

Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Gallery Walk
Usaha Gigih Datuk perkataan, frasa, dan i. Ayat Nilai murni : Kerjasama
ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 4. 1 Stay 3 Stray
Mari Bersepakat unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera ii.Simpulan bahasa KB : Menjana idea

KP : Verbal linguistik

KMD : Meramal

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 5. Peta i-Think (Peta
Kita Boleh! fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerajinan Bulatan/Peta Buih)
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iii. Kata ganti nama KB : Mencirikan
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK:
Mari Cuba fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Rajin
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iv. Penjodoh bilangan KB : Menghubung kait
mengikut konteks
Kontekstual : Mengalami

MINGGU 4
21-25 UNIT 3
JANUARI TAJUK :
2019 Kenangan Manis

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Peta i-Think (Peta Pokok)
Penghubung Kasih memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hati
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
ii. Ayat majmuk KP : Verbal linguistik

EMK: 2. Fan N Pick


Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan Nilai murni : Semangat
Kem Bestari dan memahami yang betul dan intonasi yang bermasyarakat
sesuai:
iii. Petikan KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran


Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Spin N-Think
Kenangan di Kem perkataan, frasa, dan ii. Perenggan Nilai murni : Kasih sayang
Bestari ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Konstruktivisme :
Mengembangkan idea

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 4. Simultaneous Round
Alangkah fungsi dan menggunakan kata kerja Nilai murni : Kasih sayang Table
Seronoknya menggunakan mengikut konteks:
golongan kata i. Kata kerja aktif transitif dan KB : Mengecam
mengikut konteks tak transitif,
Kontekstual :
Mengaplikasi

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 5. Tarsia


Lawatan ke Taman fungsi dan menggunakan kata kerja Kelestarian alam sekitar
Herba menggunakan mengikut konteks:
golongan kata ii. Kata kerja pasif KB : Mengecam
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait

Pemulihan 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan


dan memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai:
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk
ii. Perenggan
iii. Petikan
Pengayaan 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan
fungsi dan menggunakan golongan kata
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am
mengikut konteks ii. Kata nama khas

MINGGU 5 TEMA 2: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: STRUKTUR
28 KESIHATAN DAN memberikan respons dan memberikan respons Nilai Murni : Hemah Tinggi, PEMBELAJARAN
JANUARI - KEBERSIHAN terhadap Rasional, Berdikari, Kasih KOPERATIF
1 (i) suruhan dan permintaan, dan Sayang, Menjaga
UNIT 4 (ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri
FEBRUARI 1. Fan-N-Pick
TAJUK : Saya Kontekstual -
Sihat Dan 2.1 Asas membaca 2.1.2 Membaca dengan sebutan Menghubung kait
Bertenaga dan memahami yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami:
(i) pelbagai jenis ayat, BCB - Mencatat Nota
Tajuk kecil: (ii) perenggan
Minuman (iii) petikan Konstruktivisme -
Kesihatan Menghubung kait,
Menerangkan
Khasiat Vitamin C 3.1 Asas menulis 3.2.1 Membina dan menulis:
2. Gallery Walk
(i) ayat, PM - Amali
Makanan Sumber
Tenaga KP - Interpersonal
5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
Beriadah Di Kolam fungsi dan menggunakan kata adjektif KB : Menganalisis,
Air Panas menggunakan mengikut konteks: Membanding Beza, 3. I-Think (Peta Bulatan)
golongan kata (i) jarak Menjana Idea, Membuat
Katakan Boleh mengikut konteks (ii) perasaan Gambaran Mental,
Menaakul

KBAT : Tiada
MINGGU 6 Unit 5 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami
4-8 memberikan respons dan memberikan respons
FEBRUARI Tajuk : terhadap:
2019 Kebersihan (ii) silaan dan larangan. EMK:
Tanggungjawab Nilai murni : Kebersihan
Bersama Diri, Kebersihan,
2.1.2 Membaca dengan sebutan Kebersihan Persekitaran, 4. Rallay Robin
2.1 Asas membaca
Tajuk kecil : yang betul, intonasi yang sesuai, Rasional
dan memahami
dan memahami:
Pilihan Tepat Kita (i) pelbagai jenis ayat, Kontekstual – Mengalami
Selamat (ii) perenggan
BCB – Membuat Rujukan
Mari Bersihkan Diri 5. Placemat Consensus
Konstruktivisme –
Premis Makanan Menerangkan, Verbal-
3.2 Asas Menulis
Pilihan Anda 3.2.1 Membina dan menulis: Linguistik, Meneroka
(ii) perenggan.
Jagalah KP - Interpersonal
Kebersihan 6. I-Think (Peta Buih)
KB : Menghubung Kait,
Dapur Bersih 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan Menganalisis, Menjana
unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Idea, Mengecam
Cegah Lalat kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera (ii) bandingan semacam, KBAT : Tiada
7. One Stay Three Stray

5.1 Memahami
5.1.3 Memahami dan
fungsi dan menggunakan kata adjektif
menggunakan mengikut konteks
golongan kata (iii) pancaindera.
mengikut konteks
8. Hot Seat
MINGGU 7 Unit 6
11 - 15
FEBRUARI Tajuk : Minda 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan
1.1 Mendengar dan
2019 Positif Badan memberikan respons terhadap:
Aktif memberikan respons (i) soalan bertumpu,

Tajuk kecil:
EMK: 9. Spin-N-Think
Aroma Terapi Nilai murni : Rasional,
Yakin Diri, Kebersihan
Yakin Boleh 2.1.2 Membaca dengan sebutan Fizikal, Keberanian,
2.1 Asas membaca yang betul, intonasi yang sesuai, Berdikari
Elakkan Kuman dan memahami dan memahami
(iii) petikan. Kontekstual – 10. I-Think (Peta Dakap)
Cergas Dan Mengaplikasi, Menghubung
Cerdas Kait

Kembara Sihat 3.2 Menulis 3.2.2 Menghasilkan jawapan KP - Interpersonal


perkataan, frasa, dan pemahaman berdasarkan
ayat yang bermakna soalan: KB : Mengesan
(i) bertumpu, Kecenderungan, 11. Take Off Touch Down
Menyesuaikan,
Menghubung Kait,
5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan Mensintesis, Membuat
fungsi dan menggunakan kata tugas Urutan
menggunakan mengikut konteks: (ii) kata sendi
golongan kata nama, KBAT : Tiada
mengikut konteks (iii) kata arah,

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
Tema 3: 1.1 Mendengar dan 1.1.3
MINGGU 8 Keselamatan memberikan respons Mendengar, mentafsir dan EMK : 1. Fan-N-Pick
18-22 memberikan respons Nilai Murni – Setip ahli ada peranan
FEBRUARI Unit 7 terhadap: Bertanggungjawab, dan setiap peranan
2019 (i) soalan bertumpu, dan kreativiti, dimainkan secara
Tajuk : (ii) soalan bercapah.
kasih sayang, bergilir-gilir.
Keselamatan di
Rumah 2.1.1 Membaca dengan keselamatan, -Pelajar 1 : susun kad
sebutan yang betul dan seperti kipas
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca intonasi yang sesuai: (i) ayat KB : Pelajar 2 : pilih kad dan
dan memahami tunggal dan ayat majmuk, Menaakul, bacakan soalan
Jeriji Tingkap yang (ii) perenggan, dan (iii) Mengenal pasti, Pelajar 3 : Jawab
Selamat petikan. Mensintesis, soalan
Menghubung kait, Pelajar 4 : Beri respons
Keselamatan 3.2.2 Menghasilkan Mengenal pasti dan pujian kepada
Rumah Panjang di 3.1 Asas menulis jawapan pemahaman
jawapan yang diberi.
Sarawak berdasarkan soalan: (i) Strategi pdp:
bertumpu, dan (ii) bercapah.
Konstruktivisme 2. Quiz Quiz Trade
Tutup supaya
Selamat 4.1.1 Bercerita dengan (Menerangkan) -Baca maklumat
menggunakan gaya bahasa Konstekstual -Cari pasangan secara
Tumbuhan Bahaya yang indah dan santun: (i) (Menghubung kait) light five
simpulan bahasa, (ii) -Setiap orang
Waspada Selalu bandingan semacam, dan (iii) KP : menerangkan tentang
perumpamaan Verbal Linguistik kad secara bergilir
-Tukar kad dengan
5.1.4 Memahami dan BCB : pasangan anda dan
menggunakan kata tugas Membuat rujukan
mengikut konteks: (i) kata ulang
dengan bacaan intensif
hubung, (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah, (iv) kata tanya, 3. Peta Alir Kaedah
(v) kata perintah, (vi) kata Games
seru, (vii) kata pemeri, (viii) - Guru memilih
kata penguat, (ix) kata nafi, murid secara
(x) kata bantu, dan (xi) kata rawak.
bilangan. - Murid mencabut
soalan dalam kotak
undi
- Murid yang dipilih
secara rawak
menjawab soalan.
Guru memberi
peluang kepada
murid lain
sekiranya murid
yang dipilih tidak
dapat menjawab
soalan.
- Guru memberi
ganjaran kepada
murid yang berjaya
menjawab soalan.

MINGGU 9 Tema 3 1.2 Bertutur 1.2.1 Bertutur untuk EMK: 1. Rallay Robin
25 untuk menyampaikan menjelaskan dan menilai Nilai murni : Rasional, Pelajar dalam
FEBRUARI - Keselamatan maklumat dan idea sesuatu perkara secara Keberanian, bentuk
1 MAC bagi pelbagai tujuan bertatasusila mengikut konteks. Prihatin, berpasangan
2019 Unit 8 Berdisiplin
bergilir-gilir
2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami
Tajuk : Rekreasi memahami dan dan mengecam: (i) maksud memberi respons
Selamat menaakul bahan kosa kata, (ii) idea utama dan KP: tentang satu-satu
grafik dan bukan idea sampingan, dan (iii) idea Interpersonal perkara secara
Tajuk kecil: grafik keseluruhan. lisan.
BCB :
Seronoknya 3.2 Menulis 3.2.3 Membanding bezakan Bacaan intensif, 2. Think-Pair-Share
Berkuda perkataan, frasa, dan dan mencatat maklumat Mencatat nota - Bahagikan murid
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara. kepada 4
Memanjat Tembok
kumpulan.
Tiruan 5.1 Memahami Strategi pdp:
fungsi dan 5.1.4 Memahami dan Konstruktivisme (Menilai - Berikan tugasan
Tradisional dan menggunakan menggunakan kata tugas dan menafsir) - Murid
Moden golongan kata mengikut konteks: (i) kata melengkapkan
mengikut konteks hubung, (ii) kata sendi nama, KB : Menjana idea, tugasan
MINGGU Usah Gentar (iii) kata arah, (iv) kata tanya, Menganalisis, berdasarkan
10 (v) kata perintah, (vi) kata seru, Membanding beza, maklumat sedia
3 - 8 MAC (vii) kata pemeri, (viii) kata Mengecam , ada
2019 Wah, seronoknya penguat, Mengenal pasti, - Berkongsi
meneroka gua! (ix) kata nafi, (x) kata bantu,
dan (xi) kata bilangan.
maklumat dengan
rakan sebelah
- Berkongsi
maklumat dengan
kumpulan besar

3. Mind Map (Peta i-


Think- Peta Buih
Berganda)
- Menggunakan Peta
Pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.
MINGGU Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Strategi P&P : STRUKTUR
11 Keselamatan menyampaikan membanding beza maklumat KB : membanding beza PEMBELAJARAN
10 - 15 maklumat dan idea tersurat dengan menggunakan KP : interpersonall KOPERATIF
MAC 2019 Unit 9 bagi pelbagai tujuan idea yang kritis dan kreatif. EMK:Nilai Murni : Rasional 1.Placemat Consensus
MINGGU -Murid dibahagikan kepada
12 Tajuk : 2.2.1 Membaca, memahami
Alatan 2.2 Membaca, dan mengecam: (i) maksud KB : Mengitlak kumpulan.
17-22 MAC -Setiap kumpulan ada 4
Keselamatan memahami dan kosa kata, (ii) idea utama dan BCB : Bacaan imbasan
2019 orang.
menaakul bahan idea sampingan, dan (iii) idea dan luncuran
Tajuk kecil: grafik dan bukan keseluruhan EMK:Nilai Murni : Rasional -Murid diberi satu kad
grafik. tugasan untuk membuat
Mangga banding-beza.
Keselamatan 3.2.4 Menulis sesuatu yang KB : Mengecam -Murid diminta menulis
diimlakkan: (i) ayat. BCB : Mendengar dengan
secara serentak pada kad
Lampu Kecemasan cekapnya
EMK:Nilai Murni : placemat.
3.2 Menulis
Menampakkan Diri perkataan, frasa, dan Menghargai
ayat yang bermakna 2. The Yarn Yarn
Kemera Pintar 4.2.1 Melafazkan pantun yang -Murid duduk dalam
mengandungi bahasa yang KB : Mengenal pasti kumpulan.
Beringat Sebelum indah dan menjelaskan KP : Verbal linguistik -Setiap ahli kumpulan yang
Kena 4.2 Menghayati maksud. EMK: Sains dan teknologi memberi pendapat akan
keindahan dan
diberi benang untuk dililit di
Hati-hati Semasa kesantunan bahasa 5.1.4 Memahami dan
Mengundur dalam bahan sastera menggunakan kata tugas KB : Mengenal pasti tangan.
mengikut konteks: (i) kata KP : Bacaan intensif -Akhirnya kumpulan dapat
hubung, (ii) kata sendi nama, EMK: Berhati-hati tahu, siapa yang lebih
5.1 Memahami fungsi (iii) kata arah, (iv) kata tanya, memberi pendapat/idea.
dan menggunakan (v) kata perintah, (vi) kata seru, KB : Mengecam
golongan kata (vii) kata pemeri, (viii) kata Kontekstual : Menghubung 3. Kaedah Idea rush
mengikut konteks penguat, kait -Guru menyebut ayat.
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, EMK : Sains dan teknologi -Murid menyalin ayat yang
dan (xi) kata bilangan. didengar dengan pantas
mengikut giliran dalam
kumpulan.
-Setiap kumpulan menukar
kertas jawpan untuk
disemak oleh kumpulan
lain.

4. Sajak/Nyanyian
-Murid duduk dalam
kumpulan.
-Murid melafazkan pantun
dalam kumpulan.
-Murid berbincang maksud
pantun.
-Wakil murid
membentangkan maksud
pantun.

5. Fan N Pick
Setiap ahli ada peranan
dan peranan dimainkan
secara bergilir-gilir.

Murid 1-susun kad soalan


seperti kipas.
Murid 2- Pilih kad dan
bacakan soalan.
Murid 3- Jawab soalan.
Murid 4- Beri respons atau
pujian kepada jawapan
murid.

MINGGU Tema 4: 1.2.3 Bersoal jawab untuk


14 Perpaduan 1.2 Bertutur untuk mendapatkan dan EMK: 1. Rally Robin
31 Mac - 5 menyampaikan menyampaikan maklumat nilai murni : Hormat-
APRIL 2019 Unit 10 maklumat dan idea menghormati, kerjasama - Pelajar dalam bentuk
MINGGU bagi pelbagai tujuan.
berpasangan bergilir-
15 Tajuk : Toleransi
Kukuhkan 2.3.1 Membaca, mengenal KP: Verbal linguistik,
gilir memberi respon
7-12 APRIL tentang satu-satu
Perpaduan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan kembangkan idea dengan
2019 perkara secara lisan.
mengapresiasi karya kandungan teks daripada persekitaran
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan satera dan bahan
sastera. sastera; 2. Talking Chip
Kami Berbincang BCB : Kemahiran
(i) label membaca , kemahiran - Setiap ahli dalam
Kami Sepakat menulis, mendengar pasukan meletakkan
dengan berkesan chip di tengah-tengah
Tolak Ansur 3.3.1 Menghasilkan kerangka
apabila ingin
dan penulisan karangan naratif
Hasil Seni dan bukan naratif secara; Strategi pdp: bercakap dan
3.3 Menghasilkan Pembelajaran masteri memberi pendapat.
Teka Nama Guru penulisan (i) berpandu - Mereka tidak boleh
KB : Menghubung kait, mengulangi giliran
Sikaneka 5.1.4 Memahami dan mengecam, menjana idea. bercakap sehingga
Perpaduan menggunakan kata tugas setiap orang diberi
mengikut konteks; KBAT : Tiada peluang.
5.1 Memahami fungsi (iv) kata tanya 3. Mind Map (Peta i-Think
dan menggunakan (x) kata bantu – Peta pokok)
golongan kata (xi) kata bilangan
mengikut konteks - Menggunakan peta
pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.

4. One Stay, Three Stray

- Tiga ahli pasukan


pergi melihat hasil
atau berbincang
dengan pasukan lain.
- Murid 1 tinggal untuk
menyambut
kedatangan rakan
lain dan untuk
menjelaskan
kedudukan / hasil
kerja pasukannya.
- Apabila selesai,
murid 2 pula tinggal
dan menggantikan
tugas murid 1.
- Kemudian, murid 3
tinggal dan begitulah
seterusnya.

5. Placemat Consensus

- Guru membaca
soalan atau
pernyataan.
- Murid menulis pada
ruang yang
disediakan.
- Murid berbincang
dan menulis yang
terbaik di petak
tengah.
- Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yang terbaik
yang telah dipilih.

MINGGU
16 Tema: 4 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: 1. Rally Robin
14 - 19 Perpaduan memberikan dan memberikan respons nilai murni : baik hati,
APRIL 2019 respons terhadap; semangat bermasyarakat, - Pelajar dalam bentuk
MINGGU Unit 11 hormat-menghormati,
berpasangan bergilir-
17 (i) suruhan dan permintaan hemah tinggi,
Tajuk : Hormat- tanggungjawab.
gilir memberi respon
21 - 26 tentang satu-satu
menghormati 2.3.1 Membaca, mengenal
APRIL 2019 perkara secara lisan.
Budaya Kita pasti, dan menerangkan
2.3 Membaca dan kandungan teks daripada
Tajuk kecil: mengapresiasi karya bahan bukan satera dan bahan KP: Intrapersonal, logik 2. Hot Seat
sastera dan bukan sastera; muzik - Aktiviti susulan
Berkongsi Hasil sastera. selepas murid
Tanaman (ii) manual BCB : Mendengar dengan membuat bacaan dan
berkesan, bacaan intensif, kajian (individu atau
Menual Laman kemahiran menulis, visual,
kumpulan)
Aduan Taman 3.3.1 Menghasilkan kerangka auditori
Aman dan penulisan karangan naratif - Seorang murid akan
dan bukan naratif secara; duduk di kerusi yang
Kami Bersahabat Strategi pdp: kembangkan disediakan dan
3.3 Menghasilkan (ii) separa berpandu idea dengan persekitaran. menjadi pakar atau
Cahaya penulisan. watak.
Keharmonian 4.2.2 Menyanyikan lagu KB : Mengecam, menilai, - Pakar atau watak
mengikut irama lagu kanak- menjana idea, mengelas. akan menjawab
Hak Bersama kanak dan lagu rakyat serta
segala soalan yang
menjelaskan maksud bahasa
dilontarkan oleh
Mematuhi Peranan yang indah dalam lirik lagu. murid lain.
4.2 Menghayati
keindahan dan 3. Mind Map (Peta I-Think
kesantunan bahasa – Peta Alir)
dalam sastera. 5.2.1 Memahami dan
menggunakan kata mengikut
konteks; - Menggunakan peta
pemikiran sebagai
5.2 Memahami dan (ii) kata berimbuhan awalan. alat untuk menjana
menggunakan idea murid.
pembentukan kata
mengikut konteks. 4. Lyrical lesson

- Pasukan tulis lirik/


nyanyi lagu menikut
rentak tradisional
yang disukai kanak-
kanak.

5. Think – Pair – Square

- Setiap kumpulan
diedarkan 3 keping
kertas A4 (peta i-
Think) manakala
setiap murid
diedarkan kertas
soalan.
- Guru memcahkan
kumpulan kepada 3
kumpulan kecil di
dalamnya 2 orang
murid untuk 1
kumpulan.
- Wakil kumpulan kecil
pilih salah satu
daripada 3 keping A4
(peta i-Think)
- Murid berbincang dan
melengkapkan peta
minda kosong yang
mereka pilih.
- Wakil kumpulan kecil
membentangkan
tugasan mereka
dalam kumpulan
besar.

MINGGU Tema 4 : 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, EMK:


18 Perpaduan memberikan respons dan memberikan respons nilai murni : bersyukur, 1. Peta Alir kaedah
28 APRIL - 3 terhadap; semangat bermasyarakat, Games
MEI 2019 Unit 12 menghargai, kerjasama.
MINGGU (ii) silaan dan larangan - Guru memilih murid
19 Tajuk : KP: kembangkan idea
Kerjasama Asas 2.3.1 Membaca, mengenal dengan persekitaran
secara rawak.
5-10 MEI - Murid mencabut
Kesejahteraan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan
2019 soalan dalam kotak
menapresiasi karya kandungan teks daripada BCB : Bacaan intensif,
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan sastera dan bacaan luncuran, undi.
sastera. bahan sastera; kemahiran menulis, - Murid yang dipilih
Bersatu mendengar dengan secara rawak
Memberikan (iii) cerita berkesan. menjawab soalan.
Sokongan - Guru membuka
3.1.1 Menulis secara mekanis
Bersatu Hati 3.1 Asas menulis menggunakan tulisan berangkai KB : menghubung kait,
kepada murid lain
dalam bentuk; menjana idea, mengecam sekiranya murid
Pesata Permainan dipilih tidak boleh
Tradisional (ii) perkataan KBAT : Tiada menjawab.
- Guru memberi
Program Kita Sihat 3.3.1 Menghasilkan kerangka ganjawan kepada
dan penulisan karangan naratif murid yang Berjaya
Pertandingan 3.3 Menghasilkan dan bukan naratif secara; menjawab.
Mengarang penulisan
(i) berpandu 2. Mind Map (Peta I-Think
Warga Rimba 5.2.1 Memahami dan – Peta Alir)
menggunakan kata mengikut
Masyarakat konteks; - Menggunakan peta
Prihatin 5.2 Memahami dan
menggunakan (iii) kata berimbuhan akhiran
pemikiran sebagai
Panduan pembentukan kata alat untuk menjana
kesalamatan mengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan idea murid.
Semasa Ribut Petir menggunakan kata majmuk
mengikut konteks. 3. Think – Pair – Share

- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

4. Take of, Touch Down

- Murid berdiri jika


setuju dengan
penerangan guru.
- Murid duduk jika tidak
setuju dengan
penerangan guru.

5. Think – Pair – Share


- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

6. Role Play

- Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan
dan watak.
- Perlu masa untuk
membuat persediaan.
- Membuat
persembahan
dengan memainkan
watak.

7. Hot Seat

- Aktiviti susulan
selepas murid
membuat bacaan dan
kajian (individu atau
kumpulan)
- Seorang murid akan
duduk di kerusi yang
disediakan dan
menjadi pakar atau
watak.
- Pakar atau watak
akan menjawab
segala soalan yang
dilontarkan oleh
murid lain.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN KURIKULUM

MINGGU 20 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, memahami, EMK: TAKE OFF TOUCH DOWN
12-17 MEI Kebudayaan, memberikan respons mentafsir, dan memberikan Nilai Murni :Hemah
2019 Kesenian Dan respons terhadap; tinggi, Patriotisme, 1. Murid diberi penyataan
MINGGU 21 Estetika i) Soalan bertumpu Kerjasama, Menghargai oleh guru
19 - 24 MEI 2. Murid yang beretuju
2019 Unit 13 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal KP: duduk
mengapresiasi karya pasti, dan menerangkan Interpersonal, Verbal 3. Murid yang tidak
Tajuk : sastera dan bukan kandungan teks daripada bahan Linguistik, bersetuju berdiri.
Kekalkan sastera bukan sastera dan sastera Konstruktivisme,
Warisan Kita Menghubungkait, THINK PAIR SHARE
3.1.1 Menulis secara mekanis Kontekstual, 1. Guru kemukakan kepada
Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis menggunakan tulisan berangkai Mengaplikasi ahli kumpulan
Keluarga Diraja dalam bentuk; 2. Setiap ahli diberi masa
iii) frasa BCB : untuk berfikir.
Indahnya Pantun Kemahiran membaca , 3. Kemudian
5.2.3 Memahami dan kemahiran mendengar membincangkannya
menggunakan kata majmuk berkesan , kemahiran dengan ahli kumpulan yang
Teratak Warisan 5.2 Memahami dan mengikut konteks; menulis lain secara berpasangan
menggunakan i) kata ganda penuh 4. Semua ahli kumpulan
pembentukan kata Strategi pdp: diminta berkongsi jawapan
Bermain Galah mengikut konteks Kepelbagaian Sumber kepada penyelesaian
Panjang Bahan masalah

KB TALKING CHIPS
Menghubungkait, 1. Setiap ahli dalam
mensintesis, kumpulan meletakkan cip di
menyesuaikan dan tengah – tengah apabila
mengecam. ingin membaca pantun
2. Mereka tidak boleh
KBAT: mengulangi giliran.
Peta Pokok
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 24 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan Strategi P&P : FAN N PICK :
9-14 JUN Kebudayaan, memberikan respons memberikan respons terhadap : 1. Setiap ahli ada peranan
2019 Kesenian dan (ii) soalan bercapah KB : dan dimainkan secara
Estetika Menaakul, Mensintesis bergilir-gilir.
2. 3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan Mengecam, Mengitlak 2. Peranan :
Unit 14 mengapresiasi karya mempersembahkan karya Mencirikan Murid 1 : Susun kada
sastera dan bukan bukan sastera dan karya seperti kipas.
Tajuk : sastera sastera dengan sebutan yang Murid 2 : Pilih kada dan
Kenali Kesenian betul dan intonasi yang sesuai : Kontekstual : bacakan soalan.
Kita (i) label Menghubung kait Murid 3 : Jawab soalan.
Murid 4 : beri respon dan
Tajuk kecil: 3.3.2 Mengedit dan memurnikan Belajar Cara Belajar pujian kepada jawapan
3.3 Menghasilkan hasil penulisan daripada aspek : (BCB) : yang diberi.
Tarian Ceracap penulisan (i) ejaan, tanda baca, dan Bacaan mekanis
Inai penggunaan imbuhan Bacaan mentalis QUIZ QUIZ TRADE
1. Murid membaca dan
Baju Kurung untuk 4.2.3 Melagukan syair dan Kemahiran Pelbagai fahamkan kad yang
Nabila mendeklamasikan sajak serta (KP) : diberikan yang
memahami maksud : Verbal linguistik mengandungi label dan
4.2 Menghayati
Gambus dan (i) syair maksudnya.
keindahan dan
Kompang 2. Murid mencari pasangan
kesantunan bahasa
dalam bahan sastera. KBAT : Soalan Beraras secara ‘high five’.
Syair Warisan 3. Setiap murid
Seni 5.2.3 Memahami dan Tinggi menerangkan tentang kad
5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda secara bergilir-gilir.
Bermain Lelayang menggunakan mengikut konteks: 4. Tukar kad dengan
pembentukan kata (ii) kata ganda separa pasangan dan cari
Enaknya Juadah mengikut konteks. pasangan yang baharu.
Tradisional 5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata ganda GALLERY WALK
mengikut konteks: 1. Guru menampal satu
(iii) kata ganda berentak perenggan yang mengalami
kesalahan tatabahasa di
setiap stesen.
2. Murid secara
berkumpulan bergerak ke
setiap stesen.
3. Murid mencari kesalahan
dan mengedit perenggan di
setiap stesen.
4. Murid membentangkan
hasil kerja kumpulan
mereka.

TAKE OFF, TOUCH DOWN


1. Murid menyatakan
maksud syair yang
dilagukan.
2.Murid yang lain memberi
respon terhadap maksud
yang dinyatakan.
3.Murid yang bersetuju
dengan maksud akan
berdiri.
4.Murid yang tidak
bersetuju dengan maksud
akan duduk.

ALL-WRITE-ROUND-
ROBIN
1. Setiap kumpulan
diberikan kertas kosong
untuk menulis kata ganda
yang diketahui.
2. Murid diminta menulis
kata ganda pada kertas
tersebut dan tiada
perbincangan dibenarkan.
3. Murid menyemak
jawapan murid sebelumnya
dan menulis jawapan
baharu.
4. Murid tidak dibenarkan
menulis jawapan yang
sama.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN

MINGGU 25 Tema : 5 menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk Strategi P&P :KB Think-Pair-Share :
16-21 JUN KEBUDAYAAN , maklumat dan idea menjelaskan dan menilai Membuat sintesis, 1. Guru mengemukakan
2019 KESENIAN DAN bagi pelbagi tujuan. sesuatu perkara secara Membuat gambaran masalah kepada setiap
ESTETIKA bertatasusila mengikut mental, Menganalisis , kumpulan.
konteks. Menjana idea, Membuat 2.Murid diberi masa untuk
Unit 15 inferens, Menghubung kait berfikir secara individu
2.3 Membaca dan mengenai masalah
Tajuk : mengapresiasi karya EMK:Nilai Murni : tersebut.
sastera dan bukan 2.3.2 Membaca, memahami, Menghargai 3.Murid mencari
Indahnya Seni sastera dan mempersembahkan karya Kasih sayang pasangan untuk
dan Budaya Kita bukan dan karya sastera Hemah tinggi berbincang mengenai
dengan sebutan yang betul masalah tersebut.
Tajuk kecil: dan intonasi yang sesuai. KP: 4.Murid berkongsi dalam
3.3 Menghasilkan (ii) manual Konstruktivisme kumpulan mengenai
Buah Tangan Dari penulisan - Menilai dan menjelaskan masalah tersebut.
Bumi Kenyalang idea baharu
3.3.1 Menghasilkan kerangka - Menghubung kait Peta Alir Explorace :
Pemerah Santan 5.3 Memahami dan dan penulisan karangan naratif - Meneroka 1. Guru menampal cara
Tradisional membina ayat dan bukan naratif secara Verbal linguistik penggunaan pemerah
mengikut konteks (ii) berpandu santan tradisional di
Kesenian setiap ‘check-point’.
Masyarakat Orang 3.3.2 Mengedit dan 2. Murid dalam kumpulan
Asli memurnikan hasil penulisan diberikan peta alir untuk
dari aspek dilengkapkan.
Naik Beca (ii) penggunaan kata 3. Murid mencabut undi
untuk memulakan explore
Kampung Budaya mengikut ‘check-point’
Mari-Mari 5.3.1 Memahami dan yang ditentukan.
membina ayat mengikut 4. Murid membaca cara
Tan Sri S.M. Salim konteks penggunaan tersebut dan
(i) ayat seruan melengkapkan peta alir.
Adat Berinai (ii) ayat perintah
(iii)ayat tanya dengan kata All-Write-Round-Robin
Tangga Batu tanya 1.Murid membaca petikan
Rumah Tradisional dan mengenal pasti
Melaka penggunaan kata.
2. Pusingan 1 : Murid
menulis penggunaan yang
yang tidak tepat.
3.Pusingan 2 : Murid
membetulkan
penggunaan kata yang
tepat.
4.Tiada perbincangan dan
pengulangan jawapan
yang dibenarkan.

Placemat Consencus ;
1.Setiap kumpulan terdiri
daripada empat orang
murid.
2.Murid diminta membina
ayat menggunakan ‘Tikar
Persepakatan’ secara
serentak.
3.Murid berbincang untuk
memilih ayat yang terbaik.
4.Murid menulis ayat yang
terbaik di tengah-tengah
petak.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 26 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: SAME DIFFERENT
23 - 28 JUN Kelestarian Alam menyampaikan membanding beza maklumat nilai murni : rasional , 1. Bahagikan murid kpd 4
2019 maklumat dan idea bagi tersurat dengan menggunakan berdisiplin prihatin kumpulan
MINGGU 27 Unit 16 pelbagai tujuan idea yang kritis dan kreatif. kerajinan 2. 2 org murid cari
persamaan dan
30 Jun - 5
Tajuk : 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan perbezaan dalam
JULAI 2019 maklumat sedia ada.
Pengurusan sisa mengapresiasi karya mempersembahkan karya KP: Iinterpersonal
pepejal sastera dan bukan bukan sastera dan karya verbal linguistikl Tugasan berdasarkan
sastera. sastera dengan sebutan yang maklumat sedia ada
betul dan intonasi yang sesuai: 4. Bandingkan jawapan
Tajuk kecil: dengan kumpulan besar.
(iii) cerita BCB : kemahiran
5. Penilaian
Mari kitar semula membaca kemahiran
3.3.2 Mengedit dan menulis , mendengar
memurnikan hasil penulisan dgn berkesan FAN - N- PICK
Tangan kreatif 3.3 Menghasilkan Setiap ahli ada peranan
dari aspek:
penulisan dan setiap peranan
(iii) struktur ayat.
Jadual kutipan dimainkan secara bergilir
Strategi pdp:
sisa 4.2.3 Melagukan syair dan Pelajar 1 - susun kad
Pembelajaran masteri
mendeklamasikan sajak serta seperti kipas
Pesananku 4.2 Menghayati memahami maksud: Pelajar 2 - pilih kad dan
keindahan dan KB : Mensintesis bacakan soalan
(ii) sajak. menghubungkait
Perangkap sisa kesantunan bahasa Pelajar 3 - jawab soalan
dalam bahan sastera Menganalisis Pelajar 4 - beri respon
makanan Konsepsi
5.3 Memahami dan
5.3.1 Memahami dan membina
membina ayat mengikut THINK - PARE - SQUARE
ayat mengikut konteks:
konteks 1. Murid di bahagikan
(iv) ayat tanya tanpa kata KBAT : Soalan Beraras kepada 4 kumpulan (6
tanya. Tinggi orang setiap kump)
2. Setiap kumpulan
diberikan peta i-thik yang
berbeza.
3. Murid melengkapkan
peta - think yang diberi
4. Wakil kumpulan
membentangkan tugasan

MENDEKLAMASIKAN
SAJAK
1. Seorang pelajar
mendeklamasikan baris
pertama sajak.
2. Kemudian diikuti oleh
rakan kumpulannya.
3. Akhirnya bersama-
sama deklamasi sajak
dengan harmoni.

GALLERY WALK
1. Bergerak dan melihat
hasil kerja kumpulan lain
(guru memberi tugasan).
2. Tulis komen positif
terhadap hasil kerja
kumpulan lain.
3. Kemaskan tugasan
supaya lebih baik.

MINGGU 28 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: THINK-SHARE-PAIR
7-12 JULAI Kelestarian Alam menyampaikan mendapatkan dan Kelestarian Alam 1. Guru kemukakan
2019 maklumat dan idea bagi menyampaikan maklumat. Sekitar masalah kepada ahli
MINGGU 29 Unit 17 pelbagai tujuan Nilai murni - Prihatin, pasukan.
14-19 JULAI bertanggungjawab, 2. Semua agli pasukan
2019 Tajuk : 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan kelestarian alam, diminta pula berkongsi
Sumbangan Kita mengapresiasi karya mempersembahkan karya semagat jawapan
sastera dan bukan bukan sastera dan karya bermasyarakat.
Tajuk kecil: sastera. sastera dengan sebutan yang TALKING CHIPS
1. Setiap ahli dlm pasukan
betul dan intonasi yang sesuai: meletakkan chip di
Rakan Alam (iv) pantun. tengah2 apwbila ingin
Sekitar KP: INaturalis , kinestik betcskap dan memberi
3.2.2 Menghasilkan jawapan pendapat.
Sayangi Sungai pemahaman berdasarkan 2.Mereka tidak boleh
3.2 Menulis perkataan, ulangi giliran bercakap
Kita soalan: BCB : Bacaan intensif
frasa, dan ayat yang sehingga setiap org diberi
(i) bertumpu
bermakna peluang.
Sisa Elektronik
5.1.1 Memahami dan Strategi pdp:
5.1 Memahami fungsi PLACEMENT
Lindungi Lautan menggunakan golongan kata
dan menggunakan CONSENSUS
Kita nama mengikut konteks:
golongan kata mengikut KB : menghubung 1. Guru membaca soalan
(iii) kata ganti nama
konteks kait , menaakul , 2. Murid menulis diruang
Pertanian Mesra mengecam , yg disediakan.
Alam 5.3.2 Memahami dan mencirikan
5.3 Memahami dan 3. Murid berbincang dan
menggunakan ayat mengikut
membina ayat mengikut menulis yg terbaik di petak
konteks:
konteks KBAT : Tiada tengah.
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk. 4. Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yg terbaik

QUESTION CARD AND


GALLERY WALK
1. Bhgikan kump kpd 4
bhgnm
edar question card.
2. Pembentangan kump
3. Pelajar lain menjawab
soalan question card.
4. Guru pamer soalan fan
jaeapan
5. Pelajar semak jawapan
6. Jawapan betul bangun
dan tunjuk jawapan
7. Jawapan salah duduk
-gallery walk

MINGGU 30 Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami TALKING CHIP
21 - 26 Kelestarian Alam memberikan respons dan memberikan respons EMK: 1. Setiap ahli dalam
JULAI 2019 terhadap : Nilai murni : pasukan meletakkan cip di
MINGGU 31 (i) suruhan dan permintaan Bertanggungjawab, tengah-tengah apabila
28 JULAI - 2 Unit 18 1.2 Bertutur untuk menghargai, semagat ingin bercakap dan
OGOS 2019 menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk bermasyarakat. memberi pendapat .
maklumat dan idea bagi mendapatkan dan 2. Mereka tidak boleh
Tajuk : menyampaikan maklumat. KP: Verbal linguistik mengulangi giliran
MINGGU 32 Tahukah Kamu pelbagai tujuan.
bercakap sehingga setiap
4 - 9 OGOS
2.2 Membaca, memahami BCB : Mendengar orang diberi peluang.
2019 Tajuk kecil: dengan berkesan,
Kelestarian Hutan dan menaakul bahan 2.2.1 Membaca, memahami
bacaan intensif, SHOWDOWN
Bandar grafik dan bukan grafik. dan mengecam :
(i) maksud kosa kata kemahiran menulis, 1. Setiap ahli pasukan
3.2 Menulis perkataan, visual, auditori menulis satu
Bangunan jawapan/penyelesaian
Berteknologi Hijau frasa, dan ayat yang Strategi pdp: kepada masalah.
bermakna
3.2.2 Menghasilkan jawapan Pembelajaran 2. Pada masa yang
Hari Tanpa masteri, Didik Hibur ditetapkan semua
Kenderaan pemahaman berdasarkan
3.3 Menghasilkan soalan : menunjukkan jawapan
penulisan. (ii) bercapah KB : Menghubung secara serentak.
Taman Negara kait, mengenal pasti, 3. Setiap ahli
Kita menganalisis, mereka membetulkan dan
3.3.2 Mengedit dan
memurnikan hasil penulisan cipta, mengecam mengukuhkan jawapan
Indahnya Kebun rakan.
Datuk dari aspek :
(i) ejaan, tanda baca dan KBAT : Peta Buih
penggunaan imbuhan, QUIZ QUIZ TRADE
Semburan Kabut 1. Baca dan fahamkan
Mesra Alam (ii) penggunaan kata, dan
4.3 Menghasilkan bahan (iii) struktur ayat kad anda.
2. Cari pasangan High
Keindahan Hutan sastera dengan Five
Hujan Borneo menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa 4.3.1 Mencipta bahan sastera 3. Setiap orang menyebut
serta secara berpandu dan penjodoh bilangan dan
Impianku contoh pada pasangan.
Terlaksana mempersembahkannya mempersembahkan secara
secara kreatif. kreatif : 4. ulang pada pasangan
(i) pantun empat kerat yang lain.
Bebola Lumpur
Bersihkan Sumber 5.1 Memahami fungsi
Air dan menggunakan
golongan kata mengikut
Jantung Borneo konteks.
5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
nama mengikut konteks :
(iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata kerja
mengikut konteks :
(i) kata kerja aktif transitif dan
tak transitif
(ii) kata kerja pasif

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
MINGGU Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, “ Talking Chips"
34 Pertanian Dan bertutur memahami dan EMK:
18-23 Penternakan memberikan respons Nilai murni – Hormat –
OGOS terhadap: menghormati, kesyukuran,
2019 Unit 19 (i) suruhan dan kelestarian alam sekitar , dan
MINGGU permintaan, dan bestari
35 Tajuk : (ii) silaan dan larangan.
Pertanian dan
25-30 “Placemat Consensus”
Sumber
OGOS Pendapatan 2.1 Membaca 2.2.1 Membaca, KP: Intrapersonal
2019 memahami dan
Tajuk kecil: mengecam: KB – Mengecam, menganalisis
MINGGU
(i) maksud kosa kata,
36 Ladang (ii) idea utama dan idea
1-6 Jagung Pak sampingan, dan
SEPTEM Kasim (iii) idea keseluruhan Strategi pdpc:
BER 2019 “Mix N Match”
3.1 Menulis konstektual, menghubungkait,
MINGGU Perkongsian 3.2.3 Membanding konstruktivisme /”Sama Difference”
37 bijak bezakan dan mencatat
8 - 13 maklumat tentang sesuatu KBAT : Tiada
SEPTEM Tanaman perkara. “Round table”/Mendeklamasi
BER 2019 Akuaponik 4.1 Mengaplikasikan sajak
unsur keindahan dan 4.3.1Mencipta bahan
Beras Wangi kesantunan bahasa sastera secara berpandu
dalam bahan sastera dan mempersembahkan
Suburnya secara kreatif:
Pandan (i) pantun empat kerat,
dan
5.1 Memahami fungsi (ii) sajak. “Think-Pair-Square”
dan menggunakan
golongan kata 5.1.3 Memahami dan
mengikut konteks menggunakan kata adjektif
mengikut konteks:
(i) jarak,
(ii) perasaan,
(iii) pancaindera.

“Rally robin”
Tema 7: 1.1 Mendengar dan EMK:
Pertanian Dan bertutur Nilai murni – Keusahawanan,
Penternakan 1.1.3 Mendengar, kerajinan, berdikari, berusaha
mentafsir dan memberikan
Unit 20 respons terhadap: “Placemat Consensus”
(i) soalan bertumpu, dan
Tajuk : (ii) soalan bercapah. KP: Intrapersonal
Inovasi Dalam
Penternakan 2.1 Membaca KB – Mentafsir, menjana idea,
2.2.1Membaca, mengecam, menghung kait
Tajuk kecil: memahami dan
mengecam: (i) maksud “Gallery walk”
Inovasi Taman kosa kata, (ii) idea utama
Arnab dan idea sampingan, dan Strategi pdpc:
(iii) idea keseluruhan. konstektual, menghubungkait,
Salutan Nano 3.1 Menulis konstruktivisme

Contoh 3.2.4 Menulis sesuatu KBAT : Tiada


“ Stay & Stray”
Kejayaan
yang diimlakkan: (i) ayat.
Pengeraman
Mudah Alih 5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan
Udang Galah golongan kata 5.1.4 Memahami dan
Air Bukit mengikut konteks menggunakan kata tugas
mengikut konteks:
(i) kata hubung,
Usah Dibuang (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah,
(iv) kata tanya,
(v) kata perintah,
(vi) kata seru,
(vii) kata pemeri,
(viii) kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata “Talking Chips”/”Share N Turn”
bantu, dan
(xi) kata bilangan.
Tema 7: 1.1 Mendengar dan EMK:
Pertanian Dan bertutur 1.1.3 Mendengar, Nilai murni – berusaha,
Penternakan mentafsir dan memberikan menghargai alam sekitar, “Think- Pair -Share”
respons terhadap: berdisiplin,
Unit 21 (i) soalan bertumpu, dan hormat-menghormati, dedikasi,
(ii) soalan bercapah. rasional
Tajuk :
Bumi Bertuah 2.1 Membaca 2.3.1 Membaca, mengenal
pasti dan menerangkan
Tajuk kecil: kandungan teks daripada KP: Intrapersonal
bahan bukan sastera dan “Rotating Review”
Penternak bahan sastera: (i) label, (ii) KB – mensintesis,
Jaya manual, (iii) cerita, dan (iv) menganalisis, menjana idea,
pantun. membuat gambaran mental,
Keratan mengecam, membuat inferens
Batang Pokok 3.1 Menulis 3.3.1 Menghasilkan “Placemat Consensus”
kerangka dan penulisan /”Take Off Touch Down”
Lawatan ke karangan naratif dan
/”Team Statements”
Kilang Nanas bukan naratif secara: (i) Strategi pdpc:
Manis berpandu, dan (ii) separa Konstruktivisme
berpandu.
Kisah di Kebun 4.1 Mengaplikasikan KMD-Meramal
Cili unsur keindahan dan 4.3.2 Mengubah suai Peta Bulatan/ Pemulihan
kesantunan bahasa cerita yang mempunyai KBAT : Tiada ”Think-Pair-Square” 5.1.4 (iv)
Ulam-ulaman dalam bahan sastera unsur pengajaran secara /”Team Word –Web” Pengayaan
berpandu dan
mempersembahkan cerita
Santan Sawit 5.1 Memahami fungsi secara kreatif.
dan menggunakan
golongan kata 5.1.4 Memahami dan
mengikut konteks menggunakan kata tugas
mengikut konteks: (i) kata
hubung, (ii) kata sendi
nama, (iii) kata arah, (iv)
kata tanya, (v) kata
perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata
penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan (xi) kata
bilangan.

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.1 Bertutur untuk EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
38 Ekonomi, bertutur menjelaskan dan Nilai murni : Rasional,
15-20 Keusahawanan menilai sesuatu perkara berani, gigih, 1. i –Think (Peta Buih Berganda)
SEPTEM Dan Kewangan secara bertatasusila kesederhanaan, berjimat
BER 2019 cermat,
mengikut konteks. 2. Think – Pair - Share
MINGGU Unit 22
39 2.3.1 Membaca, 3. Rotating Review
Tajuk : Bijak 2.1 Membaca
22-27 mengenal pasti dan
Ekonomi KP: Interpersonal , logik
SEPTEM menerangkan matematik, 4. i – Think (Peta Bulatan)
BER 2019 Tajuk kecil: kandungan teks
daripada bahan bukan 5. Team – Word - Web
Bijak Membeli sastera dan bahan Strategi pdpc:
sastera: Kontruktivisme –
Mesin Layan Diri mengembangkan idea
Automatik MRT 3.1 Menulis (ii) manual

Usahawan Kuih 3.3.1 Menghasilkan KB : Menilai, menghubung


Denderam kerangka dan penulisan kait, mencirikan,
mengkatorikan
karangan naratif dan
Wah, Murahnya!
bukan naratif secara: KBAT : Tiada
Kad Diskaun (ii) separa berpandu.
5.2 Tatabahasa

5.2.1 Memahami dan


menggunakan kata
mengikut konteks:
(i) kata dasar
(ii) kata berimbuhan
awalan
(iii) kata berimbuhan
akhiran.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata
majmuk mengikut
konteks.
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
40 Ekonomi, bertutur membanding beza Nilai murni : Rasional,
29 Keusahawanan maklumat tersurat dengan keberanian, semangat 1. i-THINK (Peta Buih Berganda)
SEPTEM Dan Kewangan menggunakan idea yang bermasyarakat, budi bahasa
BER - 4 kritis dan kreatif.
2. Think – Pair – Share
OKTOBE Unit 23 Keusahawanan
R 2019 2.3.1 Membaca, mengenal
Tajuk : Budaya 2.3 Membaca pasti dan menerangkan Krativiti dan inovasi 3. Gallery Tour
MINGGU
Usahawan kandungan teks daripada
41 4. Lyrical Lessons
bahan bukan sastera dan
6 - 11 Tajuk kecil: bahan sastera: KP:
OKTOBE (iii) cerita Verbal-linguistk, 5. Team Word – Web
R 2019 Bijak Berniaga Interpersonal, muzikal
3.3.2 Mengedit dan
Perusahaan 3.3 Menulis memurnikan hasil
Salon penulisan dari aspek: BCB :
(i) ejaan Bacaan intensif
Di Mana Ada
Kemahuan, Di
Situ Ada Jalan 4.3.3 Mengubah suai seni Strategi pdp:
4.3 Seni Bahasa kata lagu secara berpandu Konstruktivisme
Usahawan dan mempersembahkan (mengembangkan idea),
Berjaya lagu secara kreatif. Kontekstual
(menghubung kait)
Usaha – usaha
Bersama 5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata ganda KB : Menilai, mensintesis,
Oh, Inspirasiku! 5.2 Tatabahasa mengikut konteks: menganalisis, menguhubung
(i) kata ganda penuh, kait, mengenal pasti
(ii) kata ganda separa, dan
(iii) kata ganda berentak

5.3.1 Memahami dan


membina ayat mengikut
5.3 Tatabahasa konteks:
(i) ayat seruan,
(ii) ayat perintah
MINGGU Tema 8: 1.2 Mendengar dan 1.2.3 Bersoal jawab EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN Pengukuhan :
42 Ekonomi, bertutur untuk mendapatkan dan Nilai murni : Berdikari, 5.2.2 Memahami
13-18 Keusahawanan menyampaikan rasional, berdisiplin 1. Rally Robin dan menggunakan
OKTOBE Dan Kewangan maklumat. kata majmuk
R 2019 Keusahawanan
2. Showdown mengikut konteks.
MINGGU
43 Unit 24 2.3 Membaca
2.3.1 Membaca, KP: Interpersonal 3. Gallery Tour Penilaian :
20-25 mengenal pasti dan 2.3.1 Membaca,
Tajuk :
OKTOBE Bijak Mengurus menerangkan 4. Team – Word - Web mengenal pasti dan
R 2019 Kewangan kandungan teks BCB : Membuat rujukan menerangkan
daripada bahan bukan 5. Think – Pair - Share kandungan teks
sastera dan bahan daripada bahan
Tajuk kecil: sastera bukan sastera dan
(iv) pantun. Strategi Pdpc: bahan sastera:
Hasil Menabung 3.3 Menulis Kontekstual (mengalami)
(i) label
Mengaplikasi
Pantun Sikap Disediakan oleh:
3.3.2 Mengedit dan 3.3.2 Mengedit dan
Berjimat Konstruktivisme
memurnikan hasil (menerangkan) PPD Hulu Selangor, Selangor. memurnikan hasil
Keluarga Hebat penulisan dari aspek: Puan Norma (ppd) penulisan dari
(iii) struktur ayat KB : Menjana idea, Puan Azrinah ( ppd) aspek: (i) ejaan,
Rakan Niaga 5.3 Tatabahasa membuat kesimpulan, Puan Umul Salmah (ppd) tanda baca dan
Muda menganalisis, mengecam, penggunaan
5.3.1 Memahami dan membuat inferens Mat ariffin bin Ismail (JUK)
imbuhan
Pembeli Bijak membina ayat mengikut Puan Nur anati (JUK) (ii) penggunaan kata
konteks: KBAT : Tiada Puan Nor Fazilza (JUK)
(iii) ayat tanya dengan Ketua- ketua Panitia Hulu 5.2.1 Memahami
kata tanya, dan Selangor. dan menggunakan
(iv) ayat tanya tanpa kata mengikut
kata tanya. konteks:
(ii) kata berimbuhan
5.3.2 Memahami dan awalan
menggunakan ayat (iii) kata berimbuhan
mengikut konteks: akhiran
(i) ayat tunggal, dan
(ii) ayat majmuk. BCB : Bacaan luas

Anda mungkin juga menyukai