Anda di halaman 1dari 47

‫مودول‬

‫كيم چمرلڠ جاوي‬


2018 ‫سيمقن‬
MODUL KEM CEMERLANG JAWI SEMAKAN 2018

NAMA MURID: ______________________________________________________


PENILAIAN:
KEMAHIRAN MENGUASAI (√) TARIKH
Kemahiran 1
Kemahiran 2
Kemahiran 3
Kemahiran 4
Kemahiran 5
Kemahiran 6

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Semakan 2018
‫ﻛﺎﻧﺪو ﻦ‬

‫ھﻼﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎﺟﻮق‬ ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬ ‫ھﻼﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎﺟﻮق‬ ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺎﻧﺪو ﻦ‬
‫)‪(…m‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ ‫ﭬﺎﻧﻞ ﭬ ﻮ ﻞ ﻣﻮدول‬


‫‪22‬‬
‫)‪(k‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪ii‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ ‫ﺣﺮوف ﺟﺎوي‬


‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‪(…s‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣ ﺎﻣﺒﻮڠ ﺣﺮوف‬ ‫‪1‬‬
‫)‪(…ng‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪28‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ ‫‪2‬‬
‫)‪(…p‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ ‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮ ﻮک‬


‫‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬
‫)‪(…l‬‬ ‫) ‪( i, o, u, a‬‬

‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪32‬‬ ‫)‪(r‬‬ ‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬
‫)‪(…t‬‬

‫)‪(e pepet‬‬ ‫إي ﭬﭭﺖ‬


‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪36‬‬ ‫دان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬
‫)‪(...n‬‬
‫)‪(e taling‬‬ ‫إي ﺗﺎﻟﻴ‬
‫ﺳﻮﻛﻮ ﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
‫‪40‬‬ ‫ۏو ﻞ اول ﺎت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬
‫)‪(…h‬‬
‫ﭬﺎﻧﻞ ﭬ ﻮ ﻞ ﻣﻮدول‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪي ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ‬


‫)ﺑﮭﺎ ﯿﻦ ﭬﻨﺪﯾﺪﯾﻘﻦ إﺳﻼم(‬
‫ﻧﻮراﻟﻌﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺰﻣﻦ‬
‫)ﺑﮭﺎ ﯿﻦ ﭬﻨﺪﯾﺪﯾﻘﻦ إﺳﻼم(‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ارﺷﺪ‬


‫اﺳﻤﺎوي ﺑﻦ ھﺎﺷﯿﻢ‬
‫دﻟﯿﻠﺔ ﺑﻨﺖ دﯾﺴﺎ‬
‫ﺣﻔﯿﻈﮫ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺟﻮﻣﯿﺴﺎرا ﺑﻨﺖ ﭼﻤﯿﻠﻲ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﺀاد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ‬
‫ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫‪ii‬‬
PANDUAN PELAKSANAAN
KEM CEMERLANG JAWI SEMAKAN 2018

1. PENDAHULUAN

Pelajaran Jawi diajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam semenjak


Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) sehingga Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR). Kem Cemerlang Jawi (KCJ) telah diperkenalkan bermula tahun
2015 bagi menggantikan Kelas Pemulihan Jawi bertujuan untuk memperkasakan
Pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah.
KCJ merupakan satu kaedah yang mesti diikuti oleh murid-murid yang
belum menguasai kemahiran asas jawi. Modul terkini semakan 2018 disediakan
bagi membantu guru menyediakan aktiviti-aktiviti yang sesuai berdasarkan
kemahiran tertentu kepada murid.

2. MATLAMAT

Penguasaan Jawi dalam kalangan murid sekolah Rendah seterusnya dapat


memperkasakan matapelajaran Pendidikan Islam.

3. OBJEKTIF

Menguasai enam kemahiran membaca dan menulis dalam aspek:

3.1. Menyambung huruf


3.2. Padanan huruf
3.3. Suku kata terbuka
3.4. Suku kata tertutup
3.5. e pepet, e taling dan
3.6. Vokal awal kata

4. SASARAN

Murid tahun 2 hingga 6 yang belum menguasai enam kemahiran asas KCJ.

5. PELAN PELAKSANAAN

5.1. Menggunakan modul KCJ terkini (semakan 2018).


5.2. Dilaksanakan 2 kali setahun
5.2.1. KCJ 1 (Februari – Mei)
5.2.2. KCJ 2 (Julai – Oktober)
5.3. Nisbah guru dan murid adalah 1:10
5.4. Bimbingan berterusan sehingga menguasai semua kemahiran KCJ.

1|P andua n P elaksanaan K CJ Semakan 2018


6. STRATEGI PELAKSANAAN

6.1. Membentuk Jawatankuasa Pelaksana KCJ di peringkat sekolah.


6.2. Mengenal pasti murid yang terlibat dalam KCJ.
6.3. Menjalankan KCJ di luar waktu PdP.
6.4. Merekod dan menganalisa pencapaian murid KCJ dalam Rekod
Pencapaian Murid (Kelompok) seperti di lampiran.
6.5. Mendapat pengesahan pelaporan pencapaian murid daripada Guru
Besar.
6.6. Melaporkan pencapaian murid kepada PPD, JPN dan KPM.

7. CARTA ALIR

Kemahiran 1 Penilaian
Menyambung Huruf 1

Kemahiran 2 Penilaian
Padanan Huruf 2

Kemahiran 3 Penilaian
Suku Kata Terbuka 3
Merekod Mengesah Melapor

Kemahiran 4 Penilaian
Suku Kata Tertutup 4

Kemahiran 5 Penilaian
e Pepet dan 5
e Taling ** Murid tahun 2-6 yang masih belum
menguasai 6 kemahiran tersebut perlu
meneruskan modul KCJ sehingga
menguasai semua kemahiran.
Kemahiran 6 Penilaian
Vokal Awal Kata 6

2|P andua n P elaksanaan K CJ Semakan 2018


‫ﺣﺮوف ﺟﺎوي‬
Panduan : Guru membimbing murid menyebut huruf dengan betul
khususnya pada huruf yang digelapkan.

‫ح‬ ‫ج چ‬ ‫ث‬ ‫ة‬ ‫ب ت‬ ‫ا‬


ha ca jim sa ta ta ba alif
(marbutah)

‫س ش ص‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫خ‬


sad
syin sin zai ra (ro) zal dal kha
(sod)

‫ف ڤ‬ ‫غ ڠ‬ ‫ظ ع‬ ‫ض ط‬
za ta
pa fa nga ghain ain dhad
(zo) (to)

‫ۏ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق ک ڬ ل‬


va wau nun mim lam ga kaf qaf

‫ڽ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫ه‬


ye (pepet)
nya @ alif maqsurah)
ya hamzah ha

1|MODUL KCJ Semakan 2018


‫ﻣﭙﺎﻣﺒﻮڠ ﺣﺮوف‬ ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن ‪1 :‬‬
‫)ﭬﻤﻮﺗﻮس(‬ ‫‪ (A‬ﺣﺮوف ﯾ ﺗﯿﺪق ﺑﻮﻟﯿﮫ ﺑﺮﺳﺎﻣﺒﻮڠ د ﻦ ﺣﺮوف ﺳﻠﭭﺴ‬
‫‪Panduan : 1) Guru memperkenalkan huruf (2) Murid menyebut (3) Murid‬‬
‫‪menulis padanan huruf (4) Murid menulis huruf dengan bimbingan guru.‬‬
‫ﺣﺮوف دأﺧﯿﺮ‬ ‫ﺣﺮوف دﺗ ﮫ‬ ‫ﺣﺮوف دأول‬ ‫ﺣﺮوف ﺗﻮ ﻞ‬
‫ـ ــﺎ‬ ‫ـ ــﺎ‬ ‫ا‬ ‫‪a‬‬ ‫ا‬

‫ـ ــﺪ‬ ‫ــﺪ‬ ‫د‬ ‫د‬

‫ـ ــﺮ‬ ‫ـ ــﺮ‬ ‫ر‬ ‫ر‬

‫ـ ــﺰ‬ ‫ــﺰ‬ ‫ز‬ ‫ز‬

‫ـ ــﻮ‬ ‫ـ ــﻮ‬ ‫و‬ ‫و‬

‫ــ‬ ‫ـــ‬ ‫ۏ‬ ‫ۏ‬

‫‪2|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬


‫ﻜﺎي(‬ ‫ﺣﺮوف ﯾ ﺑﻮﻟﯿﮫ ﺑﺮﺳﺎﻣﺒﻮڠ د ﻦ ﺣﺮوف ﺳﻠﭭﺴ )ﭬﺮ‬ ‫‪(B‬‬
‫ﺣﺮوف دأﺧﯿﺮ‬ ‫ﺣﺮوف دﺗ ﮫ‬ ‫ﺣﺮوف ﺗﻮ ﻞ ﺣﺮوف دأول‬
‫ــﺐ‬ ‫ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ‬ ‫ﺑـ ـ ـ‬ ‫ب‬

‫ــﺖ‬ ‫ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ‬ ‫ﺗـ ـ ـ‬ ‫ت‬

‫ــﻦ‬ ‫ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻧـ ـ ـ‬ ‫ن‬

‫ــ‬ ‫ـ ـ ـﭙ ـ ـ ـ‬ ‫ﭘـ ـ ـ‬ ‫ڽ‬

‫ــﻲ‬ ‫ـ ـ ـ ـﯿ ـ ـ ـ‬ ‫ﯾـــ‬ ‫ي‬

‫ــﻒ‬ ‫ـ ـﻔ ـ ـ ـ‬ ‫ﻓ ـ ــ‬ ‫ف‬

‫ـ ــﭫ‬ ‫ـ ـﭭ ـ ـ ـ‬ ‫ﭬ ـــ‬ ‫ڤ‬

‫‪3|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬


‫ﻜﺎي(‬ ‫ﺣﺮوف ﯾ ﺑﻮﻟﯿﮫ ﺑﺮﺳﺎﻣﺒﻮڠ د ﻦ ﺣﺮوف ﺳﻠﭭﺴ )ﭬﺮ‬
‫ﺣﺮوف دأﺧﯿﺮ‬ ‫ﺣﺮوف دﺗ ﮫ‬ ‫ﺣﺮوف دأول‬ ‫ﺣﺮوف ﺗﻮ ﻞ‬

‫ـ ـ ــﻖ‬ ‫ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ‬ ‫ﻗـــ‬ ‫ق‬

‫ـ ــﮏ‬ ‫ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ‬ ‫ﻛـ ـ ـ ـ‬ ‫ک‬

‫ــ‬ ‫ـــ ـ ــ‬ ‫ـــ‬ ‫ڬ‬

‫ـ ـﻞ‬ ‫ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ‬ ‫ﻟـــ‬ ‫ل‬

‫ـ ــﺲ‬ ‫ـ ـ ـﺴ ـ ـ‬ ‫ﺳـ ـ ـ‬ ‫س‬

‫‪4|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬


‫ﻜﺎي(‬ ‫ﺣﺮوف ﯾ ﺑﻮﻟﯿﮫ ﺑﺮﺳﺎﻣﺒﻮڠ د ﻦ ﺣﺮوف ﺳﻠﭭﺴ )ﭬﺮ‬
‫ﺣﺮوف دأﺧﯿﺮ‬ ‫ﺣﺮوف دﺗ ﮫ‬ ‫ﺣﺮوف دأول‬ ‫ﺣﺮوف ﺗﻮ ﻞ‬

‫ـــ‬ ‫ــ ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ڠ‬

‫ـ ـ ـﺞ‬ ‫ـ ـﺠـ ـ ـ‬ ‫ﺟـــ‬ ‫ج‬

‫ـ ـ ـﭻ‬ ‫ـ ـﭽ ـ ـ ـ‬ ‫ﭼـ ـ ـ‬ ‫چ‬

‫ـ ـ ـﻢ‬ ‫ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻣـ ـ ـ‬ ‫م‬

‫ــﮫ‬ ‫ـ ـﮭ ـ ـ‬ ‫ھــ‬ ‫ه‬

‫ﺧﺼﻮص اوﻧﺘﻮق ﺣﺮوف ل دان ا‬ ‫‪(C‬‬


‫دأﺧﯿﺮ‬ ‫دﺗ ﮫ‬ ‫دأول‬ ‫ﺣﺮوف ل ا‬
‫ـ ــﻼ‬ ‫ــﻼ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬

‫‪5|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬


‫ﻣﭙﺎﻣﺒﻮڠ ﺣﺮوف‬ ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ ‪1:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﻮ ﻜﻦ‪.‬‬

‫جمو‬ ‫سرو‬ ‫بلي‬

‫ڬيڬي‬ ‫دوري‬ ‫باجو‬

‫کيڤس‬ ‫لڠکه‬ ‫ڤندو‬

‫ريمبا‬ ‫توندا‬ ‫سوتوڠ‬

‫‪0-9‬‬ ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫‪10 -12‬‬ ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


‫‪6|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬
‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن ‪2 :‬‬
‫‪Panduan : Menulis padanan huruf dengan bimbingan guru.‬‬
‫‪Arahan : Rumikan.‬‬

‫م‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ڬ‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫چ‬ ‫ب‬


‫‪b‬‬

‫ز‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ۏ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ڤ‬ ‫ن‬

‫ا‬ ‫ڽ‬ ‫ڠ‬ ‫ڽ‬ ‫ا‬ ‫ڠ‬ ‫ڽ‬ ‫ڠ‬ ‫ا‬

‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ ‪2(a) :‬‬


‫‪Arahan : Rumikan.‬‬

‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ۏ‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ز‬

‫د‬ ‫ڽ‬ ‫ڬ‬ ‫ه‬ ‫ڠ‬ ‫ل‬ ‫م‬

‫ف‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ڤ‬

‫‪0-18‬‬ ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫‪19 -21‬‬ ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


‫‪7|MODUL KCJ‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬
‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ 2 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Menulis padanan huruf dengan bimbingan guru.
Arahan : Jawikan.
a b c d f g h

j l m n p r s

t v w y z ng ny

‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ 2(b) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬


Arahan : Jawikan.

g n b z h ny s

r m t v ng f y

j p d a c w l

0-18 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 19 -21 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


8|MODUL KCJ Semakan 2018
(k) ‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ 2 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Guru membimbing murid menulis padanan huruf (k).
Huruf (k) di awal suku kata huruf (‫)ک‬. Jika (k) di akhir suku kata huruf (‫)ق‬.
k__ k__ k__ k__
kami kayu paku makan

‫ک‬
__k __k __k __k
balik masak laksa paksa

‫ق‬
kamu kali masuk galak

(k) ‫ﭬﺎدﻧﻦ ﺣﺮوف‬ 2(c) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬


Arahan : Jawikan padanan huruf (k) yang bergaris.

kasut duduk suku seksa

cukup kelas periksa pokok

kapur layak cakna songkok

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


9|MODUL KCJ Semakan 2018
‫) ‪(i, o, u, a‬‬ ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮک‬ ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن ‪3 :‬‬
‫‪Panduan : Menyebut, membaca dan menulis suku kata tersebut dengan bimbingan guru.‬‬

‫‪di‬‬ ‫دي‬ ‫دﯾ ـ‬ ‫‪do‬‬ ‫دو‬ ‫‪du‬‬ ‫دو‬ ‫‪da‬‬ ‫دا‬


‫ري‬ ‫رﯾ ـ‬ ‫رو‬ ‫رو‬ ‫را‬
‫زي‬ ‫زﯾـ ـ‬ ‫زو‬ ‫زو‬ ‫زا‬
‫وي‬ ‫وﯾ ـ‬ ‫وو‬ ‫وو‬ ‫وا‬
‫ۏي‬ ‫ۏﯾ ـ‬ ‫ۏو‬ ‫ۏو‬ ‫ۏا‬
‫ﺑـﻲ‬ ‫ﺑ ــﯿ ـ‬ ‫ﺑ ــﻮ‬ ‫ﺑ ــﻮ‬ ‫ﺑ ــﺎ‬
‫ﺗـﻲ‬ ‫ﺗ ــﯿ ـ‬ ‫ﺗ ــﻮ‬ ‫ﺗ ــﻮ‬ ‫ﺗ ــﺎ‬
‫ﻧـﻲ‬ ‫ﻧــﯿـ ـ‬ ‫ﻧـﻮ‬ ‫ﻧـﻮ‬ ‫ﻧــﺎ‬
‫ﭘــﻲ‬ ‫ﭘــﯿـ ـ‬ ‫ﭘــﻮ‬ ‫ﭘــﻮ‬ ‫ﭘــﺎ‬
‫ﯾــﻲ‬ ‫ﯾــﯿـ ـ‬ ‫ﯾـﻮ‬ ‫ﯾـﻮ‬ ‫ﯾــﺎ‬
‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻓ ــﯿـ ـ‬ ‫ﻓــﻮ‬ ‫ﻓــﻮ‬ ‫ﻓ ــﺎ‬
‫ﭬـﻲ‬ ‫ﭬــﯿـ ـ‬ ‫ﭬــﻮ‬ ‫ﭬــﻮ‬ ‫ﭬــﺎ‬
‫ﻛﻲ‬ ‫ﻛــﯿـ ـ‬ ‫ﻛــﻮ‬ ‫ﻛــﻮ‬ ‫ﻛــﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫ﯿـ ـ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺎ‬
‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳـﯿـ ـ‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﺳـﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫ـﯿـ ـ‬ ‫ـﻮ‬ ‫ـﻮ‬ ‫ـﺎ‬
‫ﺟﻲ‬ ‫ﺟـﯿـ ـ‬ ‫ﺟـﻮ‬ ‫ﺟـﻮ‬ ‫ﺟـﺎ‬
‫ﭼﻲ‬ ‫ﭼــﯿ ـ‬ ‫ﭼــﻮ‬ ‫ﭼــﻮ‬ ‫ﭼــﺎ‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣ ــﯿـ ـ‬ ‫ﻣ ــﻮ‬ ‫ﻣ ــﻮ‬ ‫ﻣ ــﺎ‬
‫ھﻲ‬ ‫ھ ــﯿـ ـ‬ ‫ھ ــﻮ‬ ‫ھ ــﻮ‬ ‫ھ ــﺎ‬
‫ﻟﻲ‬ ‫ﻟﯿـ ـ‬ ‫ﻟ ـﻮ‬ ‫ﻟـ ـﻮ‬ ‫ﻻ‬
‫‪10 | M O D U L K C J‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬
‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮک‬ ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ ‪3(a) :‬‬
‫‪Arahan : Rumikan.‬‬

‫ﺑﯿﺮي‬ ‫روﭬﺎ‬ ‫ﺑـ ــﺎرا‬

‫ﭬﯿﻠﻮ‬ ‫ﺳﻮﭼﻲ‬ ‫ﺟﺎﻻ‬

‫ﭼﯿﺘﺎ‬ ‫دوري‬ ‫ھﺎرو‬

‫ﭘﺎﭘﻲ‬ ‫ﺑﻮ ﺎ‬ ‫ﻻﻛﻮ‬

‫رﯾﺒﻮ‬ ‫ﺳﯿ ﺎ‬ ‫ﭘ ـ ــﺎوا‬

‫‪0-12‬‬ ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫‪13 -15‬‬ ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


‫‪11 | M O D U L K C J‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬
(i, o, u, a ) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮک‬ 3 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Murid menjawikan suku kata tersebut selepas guru bertanya
padanan huruf tersebut.

di do du da
‫دا‬
ri ro ru ra
zi zo zu za
wi wo wu wa
vi vo vu va
bi bo bu ba
ti to tu ta
ni no nu na
nyi nyo nyu nya
yi yo yu ya
fi fo fu fa
pi po pu pa
ki ko ku ka
gi go gu ga
si so su sa
ngi ngo ngu nga
ji jo ju ja
ci co cu ca
mi mo mu ma
hi ho hu ha
li lo lu la
12 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮک‬ 3(b) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

pipi buku dara

cuba maju kilo

punya singa lari

bola nyala hari

sila cita bunga

0-12 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 13-15 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


13 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…t) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Suku Kata Tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan.
Arahan : Jawikan.
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

‫دﯾ ــﺖ‬ dit


‫دوت‬ dot
‫دوت‬ dut ‫دت‬ dat

rit rot rut rat

wit wot wut wat

vit vot vut vat

bit bot but bat

tit tot tut tat

nit not nut nat

nyit nyot nyut nyat

yit yot yut yat

pit pot put pat

kit kot kut kat

git got gut gat

sit sot sut sat

ngit ngot ngut ngat

jit jot jut jat

cit cot cut cat

mit mot mut mat

hit hot hut hat

lit lot lut lat

14 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…t) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(a) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

rapat padat pakat

lawat pikat bulat

patut hanyut parit

sawit robot bolot

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


15 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…n) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Suku Kata Tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan.
Arahan : Jawikan.

Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

din don dun dan


rin ron run ran
win won wun wan
vin von vun van
bin bon bun ban
tin ton tun tan
nin non nun nan
nyin nyon nyun nyan
yin yon yun yan
pin pon pun pan
kin kon kun kan
gin gon gun gan
sin son sun san
ngin ngon ngun ngan
jin jon jun jan
cin con cun can
min mon mun man
hin hon hun han
lin lon lun lan

16 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…n) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(b) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

bulan bukan sukan

bantu lawan rotan

tahun tunda calon

bonda lilin pintu

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


17 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…h) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dih doh duh dah

rih roh ruh rah

wih woh wuh wah

vih voh vuh vah

bih boh buh bah

tih toh tuh tah

nih noh nuh nah

nyih nyoh nyuh nyah

yih yoh yuh yah

pih poh puh pah

kih koh kuh kah

gih goh guh gah

sih soh suh sah

ngih ngoh nguh ngah

jih joh juh jah

cih coh cuh cah

mih moh muh mah

hih hoh huh hah

lih loh luh lah

18 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…h) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(c) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

marah basah patah

salah bawah gagah

sisih latih buluh

kayuh tokoh jodoh

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


19 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…m) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬

Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dim dom dum dam

rim rom rum ram

wim wom wum wam

vim vom vum vam

bim bom bum bam

tim tom tum tam

nim nom num nam

nyim nyom nyum nyam

yim yom yum yam

pim pom pum pam

kim kom kum kam

gim gom gum gam

sim som sum sam

ngim ngom ngum ngam

jim jom jum jam

cim com cum cam

mim mom mum mam

him hom hum ham

lim lom lum lam

20 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…m) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(d) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

masam dalam kolam

jambu lampu sampan

harum lumba kirim

rimba bomba lompat

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


21 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…k) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Huruf (k…) di awal suku kata ialah (‫)ک‬.
Tiada padanan
Huruf (….k) di akhir suku kata huruf ialah (‫)ق‬. huruf [a]
Masukkan huruf padanannya.

dik dok duk dak

rik rok ruk rak

wik wok wuk wak

vik vok vuk vak

bik bok buk bak

tik tok tuk tak

nik nok nuk nak

nyik nyok nyuk nyak

yik yok yuk yak

pik pok puk pak

kik kok kuk kak

gik gok guk gak

sik sok suk sak

ngik ngok nguk ngak

jik jok juk jak

cik cok cuk cak

mik mok muk mak

hik hok huk hak

lik lok luk lak


22 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…k) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(e) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

galak masak minyak

kakak paksa laksa

duduk masuk nyamuk

balik didik pokok

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


23 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…s) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dis dos dus das

ris ros rus ras

wis wos wus was

vis vos vus vas

bis bos bus bas

tis tos tus tas

nis nos nus nas

nyis nyos nyus nyas

yis yos yus yas

pis pos pus pas

kis kos kus kas

gis gos gus gas

sis sos sus sas

ngis ngos ngus ngas

jis jos jus jas

cis cos cus cas

mis mos mus mas

his hos hus has

lis los lus las

24 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…s) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(f): ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

batas galas bilas

hasta tumpas rampas

gilis kikis manis

hapus ratus boros

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


25 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…ng) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

ding dong dung dang

ring rong rung rang

wing wong wung wang

ving vong vung vang

bing bong bung bang

ting tong tung tang

ning nong nung nang

nying nyong nyung nyang

ying yong yung yang

ping pong pung pang

king kong kung kang

ging gong gung gang

sing song sung sang


nging ngong ngung ngang

jing jong jung jang

cing cong cung cang

ming mong mung mang

hing hong hung hang

ling long lung lang


*ng dan ny ialah huruf digraf.

26 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…ng) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(g) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

bujang kilang palang

bawang pisang langkah

paling tinggi payung

bungkus tongkat songkok

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


27 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…p) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dip dop dup dap

rip rop rup rap

wip wop wup wap

vip vop vup vap

bip bop bup bap

tip top tup tap

nip nop nup nap

nyip nyop nyup nyap

yip yop yup yap

pip pop pup pap

kip kop kup kap

gip gop gup gap

sip sop sup sap

ngip ngop ngup ngap

jip jop jup jap

cip cop cup cap

mip mop mup map

hip hop hup hap

lip lop lup lap

28 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…p) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(h) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

silap harap tahap

kicap cakap hadap

hirup tutup hidup

mirip sisip cukup

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


29 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…l) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dil dol dul dal


ril rol rul ral
zil zol zul zal
wil wol wul wal
vil vol vul val
bil bol bul bal
til tol tul tal
nil nol nul nal
nyil nyol nyul nyal
yil yol yul yal
fil fol ful fal
pil pol pul pal
kil kol kul kal
gil gol gul gal
sil sol sul sal
ngil ngol ngul ngal
jil jol jul jal
cil col cul cal
mil mol mul mal
hil hol hul hal
lil lol lul lal

30 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…l) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(i) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.
nakal gagal gatal

baldi palsu bantal

katil tukul pukul

panggil cangkul sambil

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬

31 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…r) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Tiada padanan
Masukkan huruf padanannya.
huruf [a]

dir dor dur dar

rir ror rur rar

wir wor wur war

vir vor vur var

bir bor bur bar

tir tor tur tar

nir nor nur nar

nyir nyor nyur nyar

yir yor yur yar

pir por pur par

kir kor kur kar

gir gor gur gar

sir sor sur sar

ngir ngor ngur ngar

jir jor jur jar

cir cor cur car

mir mor mur mar

hir hor hur har

lir lor lur lar

32 | M O D U L K C J Semakan 2018
(…r) ‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(j) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

lapar tukar cabar

warta harta pudar

hulur catur gugur

banjir campur lapor

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫ﻣ‬


33 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ ‪4(k) :‬‬

‫‪Arahan : Rumikan.‬‬

‫ﻣ ـ ـﻨـ ــﺪي‬ ‫ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﭭ ــﺎ‬ ‫ﺟﻤ ـﺒ ــﻮ‬

‫ﭼﯿ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺎ‬ ‫ﺗـ ــﻮﻧـ ــﺪا‬ ‫رﯾ ـﻤ ـﺒ ــﺎ‬

‫ﺗ ــﺎﻛــﻮت‬ ‫رﯾ ـﺒــﻮت‬ ‫ﭼﻮﻛ ــﻮڤ‬

‫ﭼ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﯿـ ــﻖ‬ ‫ﺳﺎﯾﻮر‬ ‫ﭬ ﻜﺖ‬

‫‪0-9‬‬ ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫ﻮاﺳﺎﺀي ‪10 -12‬‬ ‫ﻣ‬

‫‪34 | M O D U L K C J‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬


‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬ 4(l) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬

Arahan : Jawikan.

banjir sambil lambat

simpul pimpin pangkat

singkat rampas mantap

hujung cikgu tingkap

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬

35 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮک‬
5 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
‫( إي ﺗﺎﻟﯿ‬e) ‫( إي ﭬﭭﺖ دان‬e)
‫( إي ﺗﺎﻟﯿ‬e) ‫( إي ﭬﭭﺖ‬e)
Panduan : Guru hendaklah menjelaskan Panduan : Guru hendaklah menjelaskan
padanan huruf (e) taling . padanan huruf (e) pepet .
Tiada huruf padanan pada huruf (e) pepet di
Jelaskan kedudukan huruf (‫)ي‬.
akhir suku kata atau di tengah suku kata.
Masukkan huruf (‫ )ي‬sekiranya terdapat huruf
(e) taling di akhir atau di tengah suku kata.
Jawikan Jawikan

desa dera
‫دﯾـ ـﺴ ــﺎ‬ ‫درا‬
rela rebus

beca beli

teko tebu

feri nenas

senget peti

sewa kerang

nenek lebih

monyet seri

merah jemu

petak cepat

hebat benar

lepak terung

36 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت ﺗﺮﺗﻮﺗﻮڤ‬
5 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
‫( إي ﺗﺎﻟﯿ‬e) ‫( إي ﭬﭭﺖ دان‬e)
‫( إي ﺗﺎﻟﯿ‬e) ‫( إي ﭬﭭﺖ‬e)
Panduan : Guru hendaklah menjelaskan Panduan : Guru hendaklah menjelaskan
padanan huruf (e) taling . padanan huruf (e) pepet .
Tiada huruf padanan pada huruf (e) pepet di
Jelaskan kedudukan huruf (‫)ي‬.
akhir suku kata atau di tengah suku kata.
Masukkan huruf (‫ )ي‬sekiranya terdapat
huruf (e) taling di akhir atau di tengah suku
kata.
Jawikan Jawikan

pendek denda
‫ﭬ ـﯿ ـﻨ ــﺪﯾ ــﻖ‬ ‫دﻧﺪا‬
sembang lembu

tempoh bendang

kempen tempat

bengkok pentas

lempar kentang

mentol gendang

cendol lembah

tempoh sembah

cerek tendang

dompet mentah

kocek dendam
37 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫( إي ﭬﭭﺖ‬e) 5(a) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

lembu pekat tepi

pentas serat beli

lembah pecat peti

tempat lemas seru

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬

38 | M O D U L K C J Semakan 2018
(e) ‫إي ﺗﺎﻟﯿ‬ 5(b) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬
Arahan : Jawikan.

poket sepak sewa

kocek merah desa

dompet lepak ceri

pendek cerek feri

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬

39 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ۏوﻛﻞ اول ﻛﺎت‬ 6 : ‫ﻛﻤﺎھﯿﺮن‬
Panduan : Masukkan huruf ( ‫ ) ا‬apabila terdapat huruf vokal (a) dan (e pepet) di awal
kata.
Arahan : Jawikan.

emas abu
‫اﻣﺲ‬ ‫اﺑــﻮ‬
enam adu

emak ajar

empat angkut

Panduan : Masukkan huruf ( ‫ ) او‬apabila terdapat huruf vokal (u) dan (o) di awal kata.
Arahan : Jawikan.

obor ubi
‫اوﺑﻮر‬ ‫اوﺑﻲ‬
otak ular

opah ubat

ombak untuk
Panduan : Masukkan huruf ( ‫اﯾ ـ ـ‬ ) apabila terdapat huruf vokal (i) atau (e taling) di awal
kata.
Arahan : Jawikan

eja ibu
‫اﯾﺠﺎ‬ ‫اﯾﺒﻮ‬
ekor isu

esok ikut

elok intan
40 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ۏوﻛﻞ اول ﻛﺎت‬ 6(a) : ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ‬

Arahan : Jawikan.

emas aku ikan

esok ipar olok

embun epal ambil

uji isu otak

0-9 ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ 10 -12 ‫ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫ﻣ‬

41 | M O D U L K C J Semakan 2018
‫ۏوﻛﻞ اول ﻛﺎت‬ ‫ﭬﻨﯿﻼﯾﻦ ‪6(b) :‬‬
‫‪Arahan : Rumikan.‬‬

‫اوﺑ ــﻲ‬ ‫اﯾ ـ ــﺴﻲ‬ ‫اﺑ ـ ــﻮ‬

‫اودا‬ ‫اﯾ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻮ‬ ‫اﻛﻮ‬

‫اوﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ‬ ‫اﯾ ـ ـ ـﻨـ ــﺪه‬ ‫اﻣﺒ ـ ـ ـﯿـ ــﻞ‬

‫اوﻧ ـ ــﺪڠ‬ ‫اﯾ ـ ـﻨ ـ ــﺘﻲ‬ ‫اﺟﺮ‬

‫‪0-9‬‬ ‫ﺑﻠﻮم ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬ ‫‪10 -12‬‬ ‫ﻣ ﻮاﺳﺎﺀي‬


‫‪42 | M O D U L K C J‬‬ ‫‪Semakan 2018‬‬