Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK BIL PELAJAR 16 orang

KELAS 2 Baiduri MASA 09.00 – 09.40 pagi


TARIKH 01 April 2019 HARI Isnin

TAJUK Bab 6 – BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI


STANDARD 6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga Dimensi
KANDUNGAN 6.2 Bentangan Bentuk Tiga Dimensi
6.1.1 Membanding, membeza dan mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi iaitu prisma, piramid, silinder,
STANDARD kon dan sfera serta menghuraikan sifat setiap bentuk geometri tersebut.
PEMBELAJARAN 6.2.1 Membanding, membeza dan mengklasifikasikan bentangan bentuk tiga dimensi serta melukis
bentangan dan membina model.
Pada akhir PdPc ini, murid akan dapat :
OBJEKTIF
i. Menghuraikan sifat bentuk geometri 3D menggunakan pelbagai perwakilan.
PEMBELAJARAN
ii. Membina model geometri 3D menggunakan kaedah melukis dan menggunting.
PENGETAHUAN
Pelajar telah memahami konsep 2D (Bab 4 Poligon) dan sifat bulatan (Bab 5 Bulatan)
SEDIA ADA
HASIL i. Mempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk 3D.
PEMBELAJARAN ii. Mempamerkan kefahaman tentang sifat dan bentangan geometri bentuk 3D.

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


Aktiviti Guru Aktiviti Murid Nota
1. Guru meminta pelajar menamakan
setiap poligon yang ditunjukkan oleh
guru (mengingat kembali Bab 4
Poligon) beserta ciri-ciri poligon
tersebut.
-segitiga
-segi empat
-pentagon
-heksagon dan sebagainya 1. Pelajar
menyebut jenis Strategik/ teknik:
2. Guru menerangkan perbezaan poligon dan ciri- Penyoalan seluruh kelas.
LANGKAH 1
bentuk geometri 2D dan bentuk ciri poligon yang
SET INDUKSI ditunjukkan.
geometri 3D. Sikap saintifik dan nilai murni:
(5 minit) 2. Pelajar
a) Bentuk 2D -Kemahiran mengingat dan membanding
(Think & Share) mendengar
-Hanya boleh dilihat 1 arah sahaja. keterangan guru. beza
-Hanya mempunyai panjang dan -Memberi tumpuan
lebar
Contoh: lukisan , sketsa dan lain-lain.

b) Bentuk 3D
-Boleh dilihat dari semua arah
-Mempunyai panjang, lebar dan
tinggi.
Contoh: botol air, pendingin udara,
lampu dan sebagainya.

1
6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga
Dimensi
1. Guru memberikan penerangan
dengan menggunakan bahan maujud
bentuk geometri 3D serta sifat
geometri bagi setiap bentuk:

a) Kuboid:
-6 permukaan rata, 8 bucu dan 12 sisi
- berbentuk segiempat tepat.

b) Kubus:
-6 permukaan rata, 8 bucu dan 12 sisi
-berbentuk segiempat sama 1. Pelajar
mendengar
c) Prisma keterangan guru
-5 permukaan rata, 9 sisi dan 6
bucu 2. Pelajar
berasama-sama
d) Piramid: menyebut ciri-ciri
LANGKAH 2
-4 permukaan rata berbentuk segitiga. setiap bentuk Sikap saintifik dan nilai murni:
PERKEMBANGAN -1 permukaan rata berbentuk geometri 3D. -Kemahiran membanding beza
PEMBELAJARAN segiempat sama.
-Memberi tumpuan
(25 minit) -5 bucu, 8 sisi 3. Pelajar
menyebut bentuk
e) Kon: geometri 3D yang
-1 permukaan rata berbentuk bulatan terlibat dalam
dan 1 permukaan melengkung setiap bangunan
-1 bucu, 2 sisi yang dipaparkan di
projektor.
f) Silinder
-2 sisi, 3permukaan dan tiada bucu

g) Sfera:
-1 permukaan melengkung.
- tiada sisi dan bucu

2. Guru mengaitkan bentuk-bentuk


geometri 3D dengan reka bentuk
bangunan dan meminta pelajar
menyebut bentuk geometri yang
terlibat. Guru memaparkan
rekabentuk bangunan di projektor.
3. Membina bentangan bentuk 3D 1. Pelajar Strategi :
(Simulasi Kognitif). membentuk Bahan manipulative
1. Guru membahagikan pelajar kumpulan- 1
kepada 4 kumpulan dan memberikan kumpulan terdiri Kaedah:
kotak kepada setiap kumpulan. daripada 4 orang Kerja praktikal, Perbincangan
2. Guru meminta pelajar membina ahli. berkumpulan
bentangan model sebuah pepejal 3D
dengan menggunakan kotak yang 2. Setiap ABM :
diberikan mengikut kreativiti ahli kumpulan Gunting, gam

2
kumpulan. menerima 1 kotak.
KBKK:
3. Pelajar 1. Menyelesaikan masalah.
menggunting dan 2. Menjana idea
membetuk
bentangan. Nilai murni :
Bekerjasama, berfikir secara sistematik
4. Pelajar
menamakan
bentuk dan ciri-ciri
geometri tersebut.
Kaedah:
1. Wakil setiap -Pembelajaran koperatif-berfikir secara
1. Aktiviti penggayaan: kumpulan berkumpulan,
menerangkan ciri- -Perbincangan
Guru meminta setiap kumpulan
ciri geometri
menghantar wakil menerangkan
LANGKAH 3 tersebut. ABM :
semula ciri-ciri bentuk geometri 3D
PENUTUP/PENILAIAN dan menulis di dalam kertas majong Kertas majong, kertas A4, marker
2. Semua murid
(10 minit) ‘chart and share’.
menyalin nota KBKK:
2. Guru membuat penilaian tersebut di dalam 1. Membuat refleksi dan kesimpulan
berdasarkan pembentangan setiap kertas A4 dalam
kumpulan. bentuk peta minda Nilai murni :
(fast track).
Berkeyakinan

PEMBELAJARAN
 Three Stray,
ALAF 21  Round
 Peta I-Think One Stay
 P. Koperatif Table
 Lain – lain :
 Role  Pembentangan
 PBL  Think,
Play/Main Hasil Simulasi kognitif
 P. Masteri Pair –
Peranan Berkumpulan
Share
 Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen.  Hot Seat
Sajak /
 PM. Masalah Nyanyian

 Internet
ALAT BANTU  Buku teks  Radio / TV  Lain-lain :
 Eksperimen
MENGAJAR (ABM)  Kad manila  Bola Kertas warna A4, gunting
 Gambar gam
 Powerpoint  Field Marker
/cerita

KECERDASAN
 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI  TMK  Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)  Kreativiti &
Inovasi

 Membuat
 Membanding  Membuat
KEMAHIRAN  Menghubungkait Inferens
beza Keputusan
BERFIKIR  Menginterpretasi  Membuat
 Mengkategori  Membuat
 Mencipta Analogi Ramalan
 Menjana Idea Rumusan
 Mentafsir
3
 Menilai

 Lembaran / Hasil
/ Lisan
PENILAIAN Kerja Pembentangan  Lain – lain :
 folio
PENGAJARAN & / Pemerhatian / Tugasan individu / ________________
PEMBELAJARAN kumpulan / Perbincangan ____
 Kuiz
 Projek  Ujian  Senarai semak

/ Pemikiran Kritikal
/ Komunikasi
ELEMEN 6K / Kreativiti dan
/ Kolaboratif
inovatif
/ Karektor
 Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus  Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI
ditangguhkan kerana ….  Program Sekolah  Cuti Bencana / Cuti
 Mengiringi Murid Khas
Keluar  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN